« 1Jan 4:12 1 List Jana 4:13 1Jan 4:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wtym poznawamy że wniem mieszkamy, a on wnas, że z ducha swego dał nam.
2.WUJEK.1923Przez to poznawamy, iż w nim mieszkamy, a on w nas: iż z Ducha swego dał nam.
3.RAKOW.NTPrzez to poznawamy iż w nim mieszkamy, a on w nas, iż z ducha swego dał nam.
4.GDAŃSKA.1881Przez to poznajemy, iż w nim mieszkamy, a on w nas, iż z Ducha swego nam dał.
5.GDAŃSKA.2017Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a on w nas, że dał nam ze swego Ducha.
6.JACZEWSKIPo tem poznajemy, że w Bogu jesteśmy a on w nas, gdy Ducha jego w sobie posiadamy.
7.MARIAWICIPo tem poznajemy, że mieszkamy w Nim, i On w nas, że nam dał z Ducha Swego Świętego.
8.DĄBR.WUL.1973Przez to rozpoznajemy, że w nim przebywamy oraz że on (przebywa) w nas, że z Ducha swojego udzielił nam.
9.DĄBR.GR.1961Przez to rozpoznajemy, że w Nim przebywamy, oraz że On (przebywa) w nas, że z Ducha swojego udzielił nam.
10.TYSIĄCL.WYD5Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha.
11.BRYTYJKAPo tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił.
12.POZNAŃSKAPo tym poznajemy, że trwamy w Nim a On w nas, że dał nam swego Ducha.
13.WARSZ.PRASKAPo tym, że udzielił nam swego Ducha, poznajemy, iż my trwamy w Nim, a On w nas.
14.KALETAPrzez to poznajemy, że w nim mieszkamy, a on w nas, że z ducha swego dał nam.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przez to poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że dał nam ze swego Ducha.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo tym poznajemy, że trwamy w Nim, a On w nas, że udzielił nam ze swojego Ducha.
17.TOR.PRZ.Po tym poznajemy, że w Nim trwamy i On w nas, że z Ducha swojego nam dał.