« 1Jan 4:15 1 List Jana 4:16 1Jan 4:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A my poznaliśmy, i uwierzyliśmy miłości którą ma Bóg wnas. Bóg miłość jest. A kto mieszka wmiłości, w Bogu mieszka a Bóg wnim.
2.WUJEK.1923I myśmy poznali, i uwierzyli miłości, którą Bóg ma ku nam. Bóg jest miłość: a kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim.
3.RAKOW.NTI myśmy poznali, i uwierzyli miłości którą ma Bóg w nas. Bóg miłością jest; a kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim.
4.GDAŃSKA.1881I myśmy poznali i uwierzyli o miłości, którą Bóg ma ku nam. Bóg jest miłość; a kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim.
5.GDAŃSKA.2017My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
6.JACZEWSKICo do nas, to my wiemy i wierzymy w to, że Bóg nas umiłował i że miłość jego w nas zamieszkuje. Bóg jest miłością: kto przeto ma miłość, ten w Bogu mieszka a Bóg w nim.
7.MARIAWICII myśmy poznali i uwierzyli miłości, którą ma Bóg ku nam. Bóg jest miłością, a kto w miłości mieszka, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
8.DĄBR.WUL.1973Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, w Bogu trwa, a Bóg w nim.
9.DĄBR.GR.1961My poznaliśmy miłość, jaką Bóg ma ku nam, i uwierzyliśmy jej. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, w Bogu trwa, a Bóg trwa w nim.
10.TYSIĄCL.WYD5Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.
11.BRYTYJKAA myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
12.POZNAŃSKAA myśmy poznali i uwierzyli w miłość, jaką Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, ten trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.
13.WARSZ.PRASKAA myśmy poznali miłość Bożą ku nam i zawierzyliśmy jej. Bóg jest miłością – kto trwa w miłości, w Bogu trwa, a Bóg w nim.
14.KALETAI my poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, którą ma Bóg ku nam. Bóg miłość jest, a [kto] mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim mieszka.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem myśmy poznali i uwierzyli miłości, którą Bóg ma w nas. Bóg jest miłością; więc kto mieszka w miłości mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI my poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg, i zaufaliśmy jej. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim.
17.TOR.PRZ.A my poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, którą Bóg ma wobec nas. Bóg jest miłością i kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.