« Joz 15:15 Księga Jozuego 15:16 Joz 15:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Kaleb: Kto porazi Karyath Sepher, a weźmie je, temu dam Akszę, córkę moję za żonę.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Kaleb: Kto by dobył Karyjatsefer, a wziął je, tedy mu dam Achsę, córkę swoję, za żonę.
3.GDAŃSKA.2017I Kaleb powiedział: Kto pobije Kiriat-Sefer i zdobędzie je, temu dam swoją córkę Aksę za żonę.
4.CYLKOWI rzekł Kaleb: Ktoby pokonał Kirjat Sefer a zdobył je, temu oddam Achsę, córkę moję za żonę.
5.KRUSZYŃSKII rzekł Kaleb: "Kto pokona Kirjath-Sefer i zdobędzie je, dam mu za żonę moją córkę Aksę".
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy właśnie powiedział Kaleb: Temu, kto zdobędzie Kiriat-Sefer i zajmie je, dam moją córkę, Aksę, za żonę.
7.BRYTYJKAI rzekł Kaleb: Temu, kto zdobędzie Kiriat-Sefer i zajmie je, dam Achsę, moją córkę za żonę.
8.POZNAŃSKAWtedy rzekł Kaleb: - Kto pokona i zdobędzie Kirjat-Sefer, temu dam córkę mą Aksę za żonę.
9.WARSZ.PRASKAPowiedział przedtem Kaleb: Temu, kto zaatakuje i zdobędzie Kiriat–Sefer, dam za żonę moją córkę Aksę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Kaleb powiedział: Kto pokona Kirjat Sefer i je zdobędzie, temu oddam za żonę moją córkę Achsę.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTam Kaleb powiedział: Temu, kto pobije Kiriat-Sefer i zdobędzie je, dam za żonę moją córkę Achsę.