« Joz 15:19 Księga Jozuego 15:20 Joz 15:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ta jest osiadłość pokolenia synów Juda według rodzajów ich.
2.GDAŃSKA.1881Toć jest dziedzictwo pokolenia synów Judowych według domów ich.
3.GDAŃSKA.2017Oto dziedzictwo pokolenia synów Judy według ich rodzin.
4.CYLKOWOto dziedzictwo pokolenia synów Judy wedle różnych rodów ich:
5.KRUSZYŃSKITo jest dziedzictwo pokolenia synów Judy według ich rodów.
6.TYSIĄCL.WYD5Takie było dziedzictwo pokolenia synów Judy według ich rodów.
7.BRYTYJKATo jest dziedzictwo plemienia synów Judy według ich rodów.
8.POZNAŃSKATakie jest dziedzictwo pokolenia synów Judy odpowiednio do ich rodów:
9.WARSZ.PRASKATakie było dziedzictwo pokolenia synów Judy wraz z jego poszczególnymi rodami.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto dziedzictwo synów pokolenia Judy, według różnych ich rodów.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOto dziedzictwo plemienia potomków Judy według ich rodzin.