« 1Moj 35:10 1 Księga Mojżeszowa 35:11 1Moj 35:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi rzekł jemu: „Jacieśm Bog ❬...❭, rość a płodź się ❬...❭ a z twych lędźwi krolowie wynidą,
2.WUJEK.1923I rzekł mu: Jam Bóg wszechmogący, rozradzaj się i mnóż się: narody i ludzie narodów będą z ciebie, królowie z biódr twoich wynidą:
3.GDAŃSKA.1881I rzekł mu Bóg: Jam jest Bóg wszechmogący, rozradzaj się, i rozmnażaj się; naród, i mnóstwo narodów będzie z ciebie, a królowie z biódr twoich wynijdą.
4.GDAŃSKA.2017I Bóg mu powiedział: Ja jestem Bóg Wszechmogący. Bądź płodny i rozmnażaj się. Z ciebie powstanie naród i wiele narodów, a z twoich bioder wyjdą królowie.
5.NEUFELD.1863I rzekł do niego Bóg: jam Bóg Wszechmocny, bądź płodnym i rozmnażaj się, naród i zbór narodów urodzą się z ciebie, a królowie wyjdą z lędźwi twoich.
6.CYLKOWI rzekł doń Bóg: "Jam Bóg Wszechpotężny; rozpleniaj się i rozmnażaj; naród i zbór narodów powstanie z ciebie, a królowie z bioder twoich wyjdą.
7.KRUSZYŃSKIRzekł Bóg do niego: "Jam jest Bogiem Wszechmogącym. Rośnij i rozmnażaj się; powstanie z ciebie naród i zgromadzenie narodów i z biódr twoich wyjdą królowie.
8.MIESESBóg rzekł też: „Ja jestem Bogiem Wszechmocnym. Rozradzaj i rozmnażaj się. Naród, mnóstwo plemion będzie pochodzić z ciebie. Królowie będą wychodzić z bioder twoich.
9.TYSIĄCL.WYD5Po czym Bóg rzekł do niego: Ja jestem Bóg wszechmocny. Bądź płodny i rozmnażaj się. Niech powstanie z ciebie naród i wiele narodów, niech królowie wyjdą z twych bioder.
10.BRYTYJKAPotem rzekł do niego Bóg: Jam jest Bóg Wszechmogący! Rozradzaj się i rozmnażaj się. Od ciebie pochodzić będzie naród, a nawet mnóstwo na rodów, i królowie wywodzić się będą od ciebie.
11.POZNAŃSKAI mówi Bóg [dalej] do niego: - Jam jest Bóg Wszechmocny! Bądź płodny i rozmnażaj się. Naród, a nawet całe gromady narodów powstaną z ciebie i zrodzą się z ciebie królowie.
12.WARSZ.PRASKAPotem powiedział Bóg do niego: Ja jestem Bóg Wszechmocny. Bądź płodny i rozmnażaj się! Ty dasz początek jednemu ludowi i licznym narodom; z ciebie powstaną liczni królowie.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bóg także powiedział do niego: Jam jest Bóg Wszechpotężny; rozpleniaj się i rozmnażaj; z ciebie powstanie naród i dom zebrań narodów, a z twych bioder wyjdą królowie.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem oświadczył: Ja jestem Bogiem Wszechmocnym. Mnóż się i rozrastaj. Powstanie z ciebie naród, a nawet zgromadzenie narodów. Będą od ciebie pochodzić królowie.