« Rzym 3:18 List do Rzymian 3:19 Rzym 3:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(3:18) Wiemy lepak że cokolwiek zakon mówi, tym (co) pod zakonem mówi, aby wszelkie usta zatkane, i winienby był wszytek świat Bogu.
2.WUJEK.1923A wiemy, iż cokolwiek zakon mówi, tym, którzy w zakonie są, mówi, aby wszelkie usta był zatulone, a iżby poddan był wszystek świat Bogu.
3.RAKOW.NTA wiemy, iż cokolwiek zakon mówi, onym którzy w zakonie są mówi; aby wszelkie usta były zatulone, i winienby został wszytek świat Bogu.
4.GDAŃSKA.1881A wiemy, iż cokolwiek zakonowi mówi, tym którzy są pod zakonem, mówi, aby wszelkie usta były zatulone i aby wszystek świat podlegał karaniu Bożemu.
5.GDAŃSKA.2017A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga.
6.JACZEWSKITak to mówi zakon: a wiemy, że cokolwiek zakon mówi, to mówi do tych, którzy są pod zakonem. Niech się przeto nikt nie wynosi nad drugich i niechaj każdy z pokorą ulega Bogu,
7.SYMONA wiemy, że cokolwiek mówi zakon, mówi do tych, którzy są pod zakonem, aby wszelkie usta zatkane były, i żeby wszystek świat podpadł pod sąd Boży.
8.MARIAWICIA wiemy to, że cokolwiek Zakon mówi, mówi do tych, którzy pod Zakonem są, aby każde usta były zatulone i żeby wszystek świat uznał się winnym wobec Boga.
9.DĄBR.WUL.1973A wiemy, że cokolwiek Zakon mówi, mówi do tych, którzy są w Zakonie, ażeby wszelkie usta były zamknięte i świat cały Bogu podlegał.
10.DĄBR.GR.1961A wiemy, że cokolwiek Zakon mówi, mówi do tych, którzy są w Zakonie, ażeby wszelkie usta były zamknięte i świat cały Bogu podlegał.
11.TYSIĄCL.WYD5A wiemy, że wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga,
12.BRYTYJKAA wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu.
13.POZNAŃSKAWiemy zaś, że Prawo przemawia do tych, którzy je uznają, a mówi dlatego, aby zamknęły się każde usta i aby cały świat uległ wyrokowi Boga,
14.WARSZ.PRASKAWiadomo zaś, że cokolwiek mówi Prawo, mówi do tych, którzy są pod Prawem. Tak więc każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się poczuć winnym wobec Boga,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wiemy, że cokolwiek mówi Prawo mówi do tych w Prawie, aby wszystkie usta mogły zostać zamknięte oraz cały świat okazał się winny Bogu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWiemy zaś, że cokolwiek Prawo mówi, mówi do tych, którzy podlegają Prawu, aby wszystkim zamknąć usta i cały świat pociągnąć do odpowiedzialności przed Bogiem.
17.TOR.PRZ.A wiemy, że cokolwiek Prawo mówi, mówi to tym, którzy są pod Prawem, aby wszelkie usta zostały zamknięte i aby cały świat okazał się winny przed Bogiem,