« 2Sam 19:32 2 Księga Samuela 19:33 2Sam 19:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rzekł tedy król do Bersellai: Pojedź ze mną, że odpoczniesz bezpiecznie ze mną w Jeruzalem,
2.GDAŃSKA.1881I rzekł król do Barsylajego: Pójdź ze mną, a będę cię chował przy sobie w Jeruzalemie.
3.GDAŃSKA.2017Król powiedział do Barzillaja: Chodź ze mną, a będę cię utrzymywał u siebie w Jerozolimie.
4.CYLKOW(19:34) I rzekł król do Barzylaja: Pójdź ty zemną, abym cię podejmował u siebie w Jerozolimie.
5.KRUSZYŃSKI(19:34) Rzekł król do Barzylaja: "Przepraw się zemną, będę cię podejmował u siebie w Jeruzalem".
6.TYSIĄCL.WYD5Powiedział król do Barzillaja: Chodź ze mną, bym cię mógł otoczyć opieką u siebie w Jerozolimie.
7.BRYTYJKARzekł tedy król do Barzillaja: Pójdź teraz ty ze mną, a ja będę cię utrzymywał u siebie w Jeruzalemie.
8.POZNAŃSKA(19:34) Król rzekł do Barzillaja: - Chodź ze mną! Będę się tobą opiekował u siebie, w Jerozolimie.
9.WARSZ.PRASKA(19:34) Powiedział król do Barzillaja: Chodź ze mną, teraz ja będę cię żywił w Jerozolimie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:34) Więc król powiedział do Barzylaja: Ty chodź ze mną, bym cię podejmował u siebie, w Jeruszalaim.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKról zaproponował mu: Przepraw się razem ze mną, a ja będę cię utrzymywał u siebie w Jerozolimie.