« 2Sam 7:23 2 Księga Samuela 7:24 2Sam 7:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Albowiem umocniłeś sobie twój lud Izraelski za lud wieczny: a ty, Panie Boże, stałeś się im za Boga.
2.GDAŃSKA.1881I zmocniłeś sobie lud twój Izraelski, abyć był ludem aż na wieki; a ty Panie stałeś się im za Boga.
3.GDAŃSKA.2017Ustanowiłeś sobie bowiem swój lud, Izraela, aby był dla ciebie ludem na wieki. A ty, PANIE, stałeś się jego Bogiem.
4.CYLKOWI utwierdziłeś sobie lud Twój izraelski, aby Ci był ludem na wieki, Ty zaś Wiekuisty stałeś się Bogiem ich.
5.KRUSZYŃSKIUtwierdziłeś sobie lud Twój - Izraela, aby był ludem Twoim na wieki! Tyś Jahwe, stałeś się ich Bogiem.
6.TYSIĄCL.WYD5Ustaliłeś, by lud Twój izraelski był dla Ciebie ludem na wieki, a Ty, o Panie, stałeś się dla niego Bogiem.
7.BRYTYJKAI ustanowiłeś sobie swój lud izraelski jako swój lud na wieki, a Ty, Panie, jesteś ich Bogiem.
8.POZNAŃSKAUmocniłeś lud Twój, Izraela, aby był Twoim ludem na wieki. Ty zaś, Jahwe, stałeś się jego Bogiem.
9.WARSZ.PRASKAUczyniłeś silnym Twój lud izraelski, aby był na wieki Twoim ludem, a Ty, o Jahwe, stałeś się jego Bogiem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Utwierdziłeś sobie Twój israelski lud, by Ci był ludem na wieki; zaś Ty, WIEKUISTY, stałeś się ich Bogiem.
11.EIB.BIBLIA.2016I obrałeś sobie swój lud, Izrael, jako lud własny, na wieki, a Ty sam, PAN, stałeś się jego Bogiem!