Dobra Nowina [Rzymian 10:9]

Że iesliby wyznał usty twoiemi pana Jesusa i uwierzył w sercu twoiem, że go Bóg zmartwych wskrzesił, będziesz zbawion. [NT Królewiecki] Abowie(m) ieslibyś wyznawał usthy twoimi pana Jesusa, y w sercu twoim wierzyłbyś, że go Bog wzbudził, od umarłich, zbawio(n) będziesz. [NT Krakowski] Bo iesli byś wyznawał usty swoimi Pana Jezusa, a w sercu swym byś wierzył, że Bog wzbudził od umarłych, zbawion będziesz. [Leopolita] Że jeslibyś wyznał usty twoimi Pana Jezusa i uwierzył w sercu twoim, że go Bóg zmartwych wzbudził, będziesz zbawion. [Brzeska] Isz iesli wyznasz w uściech twych Pana Jezus(a), y uwierzysz w sercu twym, że go Bog wskrzesił zmartwych, zachowan będziesz. [Sz.Budny 1572] Że jeslibyś wyznał usty twoiemi Pana Jezusa, y uwiarzyłbyś w sercu twoim że go Bóg z martwych wzbudził, zbawion będziesz. [NT Czechowicza] Ze ieslibyś wyznał usty twoimi Pana Jesusa y uwierzyłbyś w sercu twoim źe go Bog z martwych wzbudźił; zbawion będźiesz. [Wujek 1593] Że jeślibyś wyznał usty twoimi Pana Jezusa i uwierzyłbyś w sercu twoim, że go Bóg z martwych wzbudził, zbawion będziesz. [Wujek 1599] Jeśli bowiem wyznałbyś ustami swoimi Pana Jezusa i uwierzył w sercu swoim, że go Bóg wzbudził z martwych, zbawiony będziesz. [Wujek 1963] Iż jeślibyś wyznał usty twymi Panem być Jezusa, i uwierzyłbyś w sercu twoim że Bóg go wzbudził z martwych, zbawion będziesz. [NT Rakowski] Że jeźlibyś usty wyznał Pana Jezusa i uwierzyłbyś w sercu twojem, że go Bóg z martwych wzbudził, zbawiony będziesz. [Gdańska 1632] Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. [Gdańska uwspół. 2010] Bo jeśli swoimi ustami wyznasz Jezusa Panem, i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. [Trinitarian Bible Society] Jeżeli ustami wyznasz Pana i sercem uwierzysz, że go Bóg wskrzesił z umarłych, zbawion będziesz. [Fr. Jaczewski] że jeśli wyznajesz ustami twemi Pana Jezusa, a w sercu twojem wierzysz, że go Bóg z martwych wzbudził, zbawion będziesz. [F. Albin Symon] Albowiem jeśli ustami swymi wyznajesz Pana Jezusa, a w sercu swoim wierzysz, że Bóg go z martwych wskrzesił, zbawion będziesz. [Dąbrowski - z Wulgaty] Albowiem, jeśli ustami swymi wyznajesz Pana Jezusa, a w sercu swoim wierzysz, że Bóg go z martwych wskrzesił, zbawion będziesz. [Dąbrowski - z greckiego] Jeżeli zatem ustami twymi wyznasz, że Jezus jest Panem, i jeżeli w sercu twym wierzysz, że go Bóg z martwych wskrzesił, zbawion będziesz. [S. Kowalski] Tak więc jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, i całym sercem uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił, będziesz zbawiony. [KUL] Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. [Tysiąclecia w.5] Jak wargami swoimi wyznos, ze JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzys, ze Bóg Go wskrzysiył s mortfyk - osiongnies zbawiynie. [Góralska] Jeśli więc uroczyście wyznasz ustami swymi, że Jezus jest Panem, i sercem swoim uwierzysz, że Bóg spowodował Jego zmartwychwstanie, otrzymasz zbawienie. [Pozn.] Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. [Brytyjka] Bo jeśli własnymi ustami powiesz innym, że Jezus Chrystus jest twoim Panem i w sercu uwierzysz, że Bóg zbudził Go z martwych, zostaniesz zbawiony. [Sł. Życia 1] Bo jeśli własnymi ustami powiesz, że Jezus jest twoim Panem, i w sercu uwierzysz, że Bóg ożywił Go z martwych, zostaniesz zbawiony. [Sł. Życia 2] Jeśli bowiem własnymi ustami wyznasz, że Jezus jest twoim Panem, i jeśli w sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, zostaniesz zbawiony. [Sł. Życia 3] Jeśli więc wyznasz ustami, że Jezus jest Panem i uwierzysz całym sercem, że Bóg wzbudził go z martwych, będziesz zbawiony. [Współczesny Przekład] Bo jeśli przyznasz przez usta twe, (że) Panem Jezus, i uwierzysz w sercu twym, że Bóg Go obudził z martwych, zostaniesz zbawiony; [Vocatio - Interlinia] Tak więc jeśli ustami twoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i całym sercem uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił, będziesz zbawiony. [Warszawsko-Praska] Bo jeśli publicznie wyznasz to słowo w twoich ustach, że Jezus jest Panem, i w swoim sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił go z martwych, to będziesz wybawiony. [P.N.Św.] Bo jeżeli wyznasz swoimi ustami, że Panem Jezus, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, dostąpisz zbawienia. [Prz. na Wielki Jubileusz] Jeśli więc swoimi ustami wyznasz, że Panem jest Jezus, i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. [Ekumeniczny] Bo jeśli swoimi ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. [Ewang. Inst. Biblijny] że jeśli publicznie wyznasz ustami, że Jeszua jest Panem, i ufasz w sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz ocalony. [Komentarz żydowski] Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus, i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. [Nowe Przymierze] Bo jeśli wyznasz ustami, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. [Biblia Paulistów] Bo jeśli swoimi ustami wyznasz, że Jehoszujah Jest Władcą, a swoim sercem uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. [Biblia Nowego Tys.] że jeśli przez swoje usta wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swym sercu, że Bóg go wzbudził z martwych - zostaniesz zbawiony. [Śląskie Tow. Biblijne] Bo jeśli ustami twymi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu twoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, zostaniesz zbawiony. [Ek. Przekład Przyjaciół] Bo zbawiony będzie każdy, kto szczerze uzna Jezusa za PANA i będzie publicznie świadczył, że On Boską mocą powstał z martwych. [Nowy Przekład Dynamiczny]