Kalendarium wydań

Pokaż WSZYSTKO  Tylko XXI w.  Tylko XX w.  Tylko XIX w.  Tylko XVIII w.  Tylko XVII w.  Tylko XVI w.  Tylko XV w.  Tylko XIV w.  Tylko XIII w.  Rok:  

Wydarzenia tylko z   rokuWydarzenia z XXI w.

2021-12[2021.03.04] "W końcowej fazie jest redakcja Księgi Koheleta. Rozpoczęła się praca nad Księgą przysłów. W kolejnych krokach zamierzamy zająć się Księgą Hioba i Księgą Izajasza." [Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2021-10Zapowiedź ukazania się Księgi Przysłów. [2021-06] Ma ukazać się "po wakacjach" [Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2021-09Nowy Testament NPD. Zapowiedź ukazania się wersji audio: Wygląda na to, że jest szansa, iż do końca września zakończymy wszystkie prace związane z audio NT (NPD) i przystąpimy do finalnej produkcji w postaci płyty DVD. [Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2021-06Księga Koheleta. Nowy Przekład Dynamiczny. Wydanie pierwsze, Warszawa 2021, 48 s., ISBN: 978-83-63828-51-6 [IMG[Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2021-06W biblijnym kręgu twórczości Józefa Jankowskiego. Kohelet. Edward Jakiel. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2021. 166 stron. EAN: 9788382061451. Książka składa się z czterech części. Pierwszą stanowi przegląd polskich przekładów Księgi Koheleta do początków XX wieku. Następnie przedstawiono tematykę biblijną w twórczości Józefa Jankowskiego, w ostatniej części charakteryzując jego przekład, konfrontując go z wcześniejszymi tłumaczeniami, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu Wujka, Wulgaty i tekst hebrajskiego. Na końcu znajduje się tekst przekładu, odczytany z rękopisu. [GAL[Przekłady Józefa Jankowskiego]
2021-06Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Kapłańska - wydanie popularne, przekład i oprac.: ks. prof. Antoni Tronina, Wyd. Gaudium, Lublin 2021. 169 s.; ISBN: 978-83-7548-334-5 [IMG[Biblia aramejska]
2021-06Pismo Święte. Przekład toruński Nowego Przymierza oraz księgi mądrościowe i proroków mniejszych. Wydanie 6 poprawione. Wersja elektroniczna. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2021. ISBN: 978-83-956998-6-3 [TXT[Przekład toruński]
2021-06Biblia Hebrajska. Księgi protokanoniczne ST. KSIĘGA DWUNASTU (Prorocy mniejsi). Przekład i wstępy Waldemar Chrostowski. Oficyna Wydawnicza VOCATIO. Warszawa 2021. 368 stron. ISBN: 978-83-7829-323-1 [IMG[Biblia Hebrajska]
2021-04Nowy Testament NPD. Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie. Nowy Testament we współczesnym języku polskim. Wydawnictwo NPD. Warszawa 2021. [1424 strony plus 8 kolorowych stron z mapami]. ISBN: 978-83-63828-49-3. W przygotowaniu: e-book (mobi, ePub2 i ePub3 - będą dostępne nieco później) z komentarzem. [GAL[Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2021-04Księga Rodzaju, Księga Wyjścia przełożył i opracował Marek Piela. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2021. Stron: 235. ISBN: 9788381384186. Księga Rodzaju - wydanie drugie, zmienione i Księga Wyjścia pierwsze wydanie. [IMG[Księga Rodzaju i Wyjścia - Marek Piela]
2021-03Księga Lamentacji. ST XXIV cz.1. Ks. Cezary Korzec, Edycja Świętego Pawła 2021, 192 s.; ISBN: 978-83-8131-267-7  [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2021Zapowiedź książkowego wydania Synopsy: "Krzysztof Sykta: Wydanie wersji książkowej jest celem pierwszoplanowym. Pyt.: Kiedy można spodziewać się wydania wersji książkowej? Odp. KS: 2015r." [2017-11-15] Stan na ten dzień: 58 % [33/57 rozdziałów gotowych], czyli postęp o 8% w ciągu roku. [2018-12-22] Stan na ten dzień: 58 % [33/57 rozdziałów gotowych] - Brak postępu w ciągu roku albo brak aktualizacji postępów. [Synopsa - K.Sykta]
2021Ewangelia według Mateusza z dzieła Szem-Toba 'Éwen Bóḥan (Kamień Wypróbowany) - wydanie z tekstem hebrajskim, przypisami, Dodatkiem Analitycznym oraz uwypukleniem różnic wobec kanonicznego tekstu. [IMG[Ew. Mateusza z dzieła Szem-Toba]
2021Bardzo wstępna data ukazania się "Przekładu Filologicznego Nowego Testamentu". Pierwotnie był podany koniec 2016 r., ale niestety projekt nie zakończył się w tym czasie i wciąż dużo zostało do tłumaczenia. [Przekład Filologiczny]
2021Dzieje Apostolskie, List do Rzymian i 1 List do Koryntian. Info z dnia 11.11.2020 r.: "Komisja przetłumaczyła już księgę Dziejów Apostolskich, List do Rzymian oraz I List do Koryntian." [Święta Ewangelia]
2021Zapowiedź wydania Listów do Rzymian i do Galatów (prawdopodobnie w jednym tomie). [Biblia Nazaretańska]
2021Ewangelia według św. Marka. Wydanie z 2016 r. poszerzone i w nowej szacie graficznej  [Biblia Impulsy]
2021Pieśń nad pieśniami. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. Krzysztof Bardski, Katowice 2021 (BI.ST XIX) [Biblia Impulsy]
2021Ewangelia wg św. Łukasza. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. Tomasz Kusz, Katowice 2021 (BI.NT III). [Biblia Impulsy]
2021Tekst Ewangelii będzie jednym z rozdziałów monografii, której roboczy tytuł to "Mesjasz z rodu Dawida. Socjoretoryka MtShemTob 1-2". Wydanie monografii planowane jest na rok 2019. [Ew. Mateusza (ShemTob) P.Goniszewski]
2020-12Pismo Święte Nowego Testamentu. Tom XIII (Uzupełniający). Księgi Nowego Przymierza. Opracował ks. prof. Józef Błażej Łach. Pallottinum Poznań 2020. s. 540. ISBN: 978-83-7014-886-7. Ksiądz Profesor Józef Błażej Łach, jak sam pisze we wprowadzeniu do dzieła, w możliwie najkrótszy sposób ujął całą historię zbawienia zawartą w obu przymierzach, w Starym i Nowym, czyli we wszystkich księgach biblii, w których centrum jest Jezus Chrystus. „Zamierzam ją przedstawić w krótkim syntetyczno-praktycznym opracowaniu o 27 księgach Nowego Przymierza(…) Ujęcie teologiczno-praktyczne, gdyż nie wystarczy tylko czytać Pismo św., ale trzeba w nim odkrywać Chrystusa i Jego wciąż aktualne przesłanie teologiczno-chrystologiczne, również w XXI wieku”.  [IMG[Komentarze KUL]
2020-12Ewangelia wg św. Mateusza. Rozdziały 14-28. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. Zdzisław Żywica, Katowice 2020 (BI.NT I.2). [IMG[Biblia Impulsy]
2020-11List do Rzymian. NT VI; ks. Sławomir Stasiak. Wydawnictwo: Edycja Świętego Pawła. ISBN: 978-83-8131-152-6. 928 s. [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2020-10Biblia Nawarska. Pismo Święte Nowego Testamentu z komentarzem duchowym. Komitet redakcyjny edycji hiszpańskiej: José María Casciaro (†), Gonzalo Aranda (†), Santiago Ausín, Claudio Basevi (†), Vicente Balaguer, Francisco Varo, Juan Chapa. Redakcja naukowa wydania polskiego: ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz SAC. Przekład wprowadzeń, komentarzy i aneksów: Katarzyna Chorzewska. Na okładce: Męka Chrystusa (Juan Oliver, XIV w.; gotyckie malowidło ścienne z refektarza katedry w Pampelunie; obecnie w Museo de Navarra) oraz Baranek Paschalny (fragment mozaiki z bazyliki Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Jerozolimie). 1440 stron. ISBN: 978-83-7919-192-5. Nazwa „Biblia Nawarska” pochodzi od Uniwersytetu w Nawarze (Hiszpania). Tam opracowano komentarze do Biblii na polecenie św. Josemaríi Escrivy, założyciela Opus Dei. [...] Obszerne komentarze pomagają go lepiej zrozumieć. Są napisane prostym językiem. Mają charakter duchowy i praktyczny. To wielka pomoc także w modlitewnym czytaniu Pisma Świętego. Zawiera wyjaśnienia ojców Kościoła, Papieży i świętych (także polskich, m.in. św. Jana Pawła II, św. Faustyny i Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego). Opiera się na dokumentach Kościoła. [GAL[Biblia Tysiąclecia]
2020-10-01Święta Ewangelia, Warszawska Metropolia Prawosławna, Wydanie III. Warszawa 2020, s. 336. ISBN: 978-83-60311-7-4 [Święta Ewangelia]
2020-09Księga Rodzaju przeł. i oprac. Marek Piela. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020. Stron: 126. ISBN: 9788381382915 [Księga Rodzaju i Wyjścia - Marek Piela]
2020-08BIBLIA to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza. Wydanie czwarte (elektroniczne). Przekład dosłowny z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego z przypisami. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2020. ISBN: 978-83-62242-07-8 – wydanie elektroniczne (PDF). Informacja ze Wstępu o zmianach: (1) Zmieniony w kierunku większej dosłowności przekład ksiąg głównie Nowego Przymierza. (2) Nieznaczny wzrost liczby przypisów; jest ich na obecnym etapie 19.996. Rozszerzono głównie ich treść. (3) Całkowite przeredagowanie przypisów informujących o zawartości treściowej wariantów tekstowych pism Nowego Przymierza. (4) Zmiany w tekście głównym to korekty. W przypisach do tekstu głównego wprowadzono zmiany dostosowujące je do poszerzonej części "Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie dosłownym EIB". (5) Dodatek "Literatura i uwagi do wersetów" powiększył się o 1/3, czyli o blisko 60 stron, m.in. w zakresie: (a) wstępów do pism apostoła Pawła, (b) eschatologii Listów do Tesaloniczan, (c) wskazania niektórych miejsc, w których apostoł Paweł korzysta z myśli pozakanonicznej i judaistycznej, (c) uwagi na temat datowania wydarzeń Starego Przymierza.  [IMG[Stare i Nowe Przymierze [EIB] - dosł.]
2020-08Pierwsza Księga Machabejska, rozdz. 6:16-16:24 ST XXIV/II, ks. Janusz Nawrot, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2020, 1240 s., ISBN: 978-83-8131-111-3 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2020-08Ewangelia wg św. Jana. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz Beata Urbanek, Katowice 2020 (BI.NT IV). [IMG[Biblia Impulsy]
2020-05-20Pismo Święte. Przekład toruński Nowego Przymierza i wybrane księgi Starego Przymierza. Wydanie 4 poprawione. Wersja elektroniczna. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2020. ISBN: 978-83-956998-4-9 [Przekład toruński]
2020-04Psałterz z modlitwami za żywych i zmarłych, Żeński Dom zakonny Zaleszany 2020. ISBN: 978-83-948923-4-0. Stron: 256.  [IMG[Psałterz - ks. Henryk Paprocki]
2020-03Pismo Święte Starego Testamentu. Tom VIII-5. Księga Syracha. Opracował O. Prof. Dr Hab. Hugolin H. Langkammer OFM. Pallottinum 2020. s. 519. ISBN: 978-83-7014-870-6 [IMG[Komentarze KUL]
2020-03Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza. Nowy Przekład Dynamiczny. Wydanie pierwsze, Warszawa 2020, 170 s., ISBN: 978-83-63828-44-8 [IMG[Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2020-03Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Marka. Nowy Przekład Dynamiczny. Wydanie pierwsze, Warszawa 2020, 108 s., ISBN: 978-83-63828-45-5 [IMG[Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2020-03Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza. Nowy Przekład Dynamiczny. Wydanie pierwsze, Warszawa 2020, 154 s., ISBN: 978-83-63828-46-2 [IMG[Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2020-03Dzieje wysłanników Chrystusa. Nowy Przekład Dynamiczny. Wydanie pierwsze, Warszawa 2020, 142 s., ISBN: 978-83-63828-47-9 [IMG[Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2020-02Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Wydanie dwujęzyczne. Nowy Testament polsko-angielski. Fundacja Wrota Nadziei. Toruń 2020 [GAL[Biblia Gdańska]
2019-12"Dzisiejsza Biblia Gdańska". Z OPISU PROJEKTU: "Projekt zakłada nowe opracowanie oraz rozpowszechnienie w postaci drukowanej Biblii Gdańskiej. Z tego powodu zespół redakcyjny Fundacji Źródła Życia pracował ponad cztery lata, aby zachować oryginalny tekst, a jednocześnie umożliwić zrozumienie jej staropolskiego języka. Pismo Święte jest wciąż w sprzedaży w dość wysokich cenach. Planowane wydanie będzie czterokrotnie tańsze niż inne pozycje o tym samym formacie dostępne na rynku w Polsce." [GAL[Biblia Gdańska]
2019-11-09Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza i Księga Psalmów. Wydanie 3. Wersja elektroniczna. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2019. ISBN: ISBN ISBN 978-83-953370-4-8 [Przekład toruński]
2019-11Księga Izajasza cz. III. Rozdziały 40-66. ks. Tadeusz Brzegowy. s. 944. ISBN: 978-83-8131-109-0 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2019-11Ewangelia wg św. Mateusza. Rozdziały 1-13. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. Zdzisław Żywica, Katowice 2019 (BI.NT I.1). 271 s.; ISBN: 978-83-8099-074-6. [IMG[Biblia Impulsy]
2019-11Księga dwunastu (proroków mniejszych). Tłumaczenie: Izaak Jonatan Baruch. 186 s. ISBN: 978-83-60917-78-7. [Księga Dwunastu (proroków mniejszych)]
2019-10Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Kapłańska - wydanie naukowe, przekład i oprac.: ks. prof. Antoni Tronina, Wyd. Gaudium, Lublin 2019. 328 s.; ISBN: 978-83-7548-309-3 [IMG[Biblia aramejska]
2019-09Apokalipsa w relacji Jana. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2019, 104 s., ISBN: 978-83-63828-43-1 [IMG[Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2019-08BIBLIA to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza. Wydanie trzecie (elektroniczne). Przekład dosłowny z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego z przypisami. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2019. ISBN: 978-83-62242-88-7 – wydanie elektroniczne (PDF). Informacja ze Wstępu o zmianach: (1) Zmieniony w kierunku większej dosłowności przekład ksiąg głównie Nowego Przymierza. [...] Intencją tłumacza było mocniejsze odróżnienie przekładu literackiego od dosłownego, tak aby to zróżnicowanie zapewniło Czytelnikom szersze spojrzenie na znaczenie przesłania całego Starego i Nowego Przymierza. (2) Większa liczba przypisów szczególnie w Nowym Przymierzu, w którym zostało ich dodanych 436, w Starym – 73, tak że jest ich na obecnym etapie 19.994. [...] (3) Całkowite przeredagowanie przypisów informujących o zawartości treściowej wariantów tekstowych pism Nowego Przymierza. [..] Jednocześnie pełniejszą informację na ten temat przeniesiono do części Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie dosłownym EIB, w której to części wariantom tym jest poświęcona jeszcze wnikliwsza uwaga. (4) Powiększenie o ponad jedną trzecią w stosunku do wydania wcześniejszego, elektronicznego, bazy informacyjnej zawartej w części Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie dosłownym EIB. [IMG[Stare i Nowe Przymierze [EIB] - dosł.]
2019-08Andrzej Mazurkiewicz - Nowy Testament (2019) bazujący na kodeksie Bezy i kodeksie Clermont [TXT[NT - Andrzej Mazurkiewicz]
2019-07BIBLIA to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - przekład dosłowny. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie pierwsze. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2019. 1914 stron, ISBN: 978-83-953317-6-36. Można zamawiać na stronie sklepu Ligi Biblijnej w Polsce: Liga Biblijna w Polsce - Sklep [GAL[Stare i Nowe Przymierze [EIB] - dosł.]
2019-07Pierwszy List do Tesaloniczan, Drugi List do Tesaloniczan. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz Anna Rambiert-Kwaśniewska, Katowice 2019 (BI.NT XIII).  [IMG[Biblia Impulsy]
2019-06Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2019, 160 s., ISBN: 978-83-63828-22-6 [IMG[Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2019-06Księga Sędziów ST VII (cz.2) Rozdziały 6-12 Autor: ks. Dariusz Dziadosz. Stron: 544. ISBN: 978-83-8131-100-7  [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2019-06Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Wyjścia - wydanie popularne, przekład i oprac.: ks. Mirosław S. Wróbel, Wyd. Gaudium, Lublin 2019. 300s.; ISBN: 978-83-7548-336-9. [IMG[Biblia aramejska]
2019-05Listy Apostoła Pawła. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2019, 352 s., ISBN: 978-83-63828-40-0 [IMG[Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2019-04Apokalipsa świętego Jana. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. Dawid Ledwoń, Katowice 2019 (BI.NT XIX). 199 s. [IMG[Biblia Impulsy]
2019-03Księga Sędziów rozdziały 1-5 Tom VII - Część I. ks. Dariusz Dziadosz. Edycja Świętego Pawła. Stron: 592. ISBN: 978-83-7797-716-3 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2019-02List do Hebrajczyków i List Judy. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2019, 88 s., ISBN: 978-83-63828-33-2 [IMG[Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2019-02Listy Pasterskie i do Filemona. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2019, 80 s., ISBN: 978-83-63828-31-8 [IMG[Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2019-02Ewangelia według Mateusza, świecki przekład filologiczny z języka greckiego i hebrajskiego wraz z dodatkami przełożył i opracował: Antoni Ożóg. Wydanie 4. Warszawa 11.02.2019. Zawartość 4 wydania: Wstęp. 1) Cel przekładu. 2) Charakterystyka przekładu. 3) Krótka historia powstawania tekstu oryginalnego. 4) Odniesienia chronologiczne do ewangelii według Mateusza. 5) Imię Boga (rozszerzono). 6) Podstawa przekładu. 7) Skróty. WEDŁUG MATEUSZA (przekład z greki). BESORA WEDŁUG MATTAJA (przekład z hebrajskiego). Dodatek: Proroctwo Apokalipsy - odczytane na czas obecny i przyszły. Dodatek : Profeteiai. [Ewangelia Mateusza - Antoni Ożóg]
2019Katolicki Komentarz do Pisma Świętego. Wydawnictwo "W drodze" Poznań od 2019. Zawiera tekst Biblii Tysiąclecia wydanie 5. Z informacji Wydawcy: "Seria Katolicki Komentarz do Pisma Świętego adresowana jest zarówno do duszpasterzy, jak i osób szukających pomocy w osobistej lekturze Nowego Testamentu. Tomy zostały opracowane przez teologów i biblistów łączących wiedzę z umiejętnością przystępnego przekazu. Wychodząc od współczesnych badań biblijnych i Tradycji, seria pozwala zgłębiać Pismo Święte w kontekście życia codziennego i jego związków z liturgią oraz nauczaniem Kościoła. O wyjątkowości poszczególnych tomów serii stanowi nie tylko ich bogactwo merytoryczne, ale również przyjazny format, oprawa, skład oraz dwukolorowe wnętrze, pozwalające wyróżnić wybrane elementy dzieła.". Obecnie [2021.02.01] dostępne są 4 tomy Ewangelii oraz Dzieje Apostolskie. [GAL[Biblia Tysiąclecia]
2019Knéga Pòwtórzonégò Prawa [Powtórzonego Prawa] / z hebrajsczégò jãzëka na kaszëbsczi przełożił ò. Adam Ryszard Sikora OFM. Gduńsk 2019. 146 s.; ISBN: 978-83-62137-23-7 [IMG[Przekłady na kaszubski - A.Sikora]
2019Pięcioksiąg w języku kaszubskim / z hebrajsczégò jãzëka na kaszëbsczi przełożił ò. Adam Ryszard Sikora OFM. Gduńsk 2019. Komplet zawiera: WSTĘP do całego tłumaczenia, Knégã Zôczątków, Knégã Wińdzeniô, Knégã Kapłańską, Knégã Lëczbów, Knégã Pòwtórzonégò Prawa. [IMG[Przekłady na kaszubski - A.Sikora]
2018-12Drugi list do Koryntian. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2018, 80 s., ISBN: 978-83-63828-29-5 [IMG[Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2018-12Pierwszy list do Koryntian. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2018, 96 s., ISBN: 978-83-63828-28-8 [IMG[Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2018-12Listy do Tesaloniczan. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2018, 48 s., ISBN: 978-83-63828-30-1 [IMG[Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2018-12List do Kolosan. List do Filemona. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz bp Zbigniew Kiernikowski, Katowice 2018 (BI.NT XII). [IMG[Biblia Impulsy]
2018-12Dwie wersje Dziejów Apostolskich - teksty standardowy i zachodni. Michał Wojciechowski. PETRUS 2018. 200 s.; ISBN: 978-83-7720-465-8  [IMG[Dwie wersje Dziejów Apostolskich]
2018-11-22"Biblia Ekumeniczna. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z księgami deuterokanonicznymi" - wersja elektroniczna na czytniki (formaty EPUB i MOBI). Dość obszerny opis wersji elektronicznej[Biblia Ekumeniczna]
2018-11List do Galatów. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2018, 64 s., ISBN: 978-83-63828-19-6 [IMG[Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2018-11List świętego Judy. Drugi List świętego Piotra NT XVIII. ks. Franciszek Mickiewicz SAC. Edycja Świętego Pawła. 400 s. ISBN: 978-83-7797-622-7  [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2018-10List Jakuba. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2018, 56 s., ISBN: 978-83-63828-21-9 [IMG[Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2018-10Pieśń nad Pieśniami. Nowy Przekład Dynamiczny. Wydanie pierwsze, Warszawa 2018, 64 s., ISBN: 978-83-63828-24-0 [IMG[Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2018-10Pierwszy i drugi list do Tymoteusza. List do Tytusa. NT XIV. ks. Stanisław Haręzga. Edycja Świętego Pawła. Stron 696. ISBN: 978-83-7797-160-4 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2018-10Drugi List do Koryntian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. Marcin Kowalski, Katowice 2018 (BI.NT VIII). s. 135 [IMG[Biblia Impulsy]
2018-09Biblia w przekładzie ks. Jakuba Wujka z 1599 r. Wydawnictwo Dragon. 1008 s. EAN: 9788378877158. W niniejszej książce zachowano język staropolski, ale zastosowano współczesną ortografię i interpunkcję. [IMG[Biblia Wujka]
2018-08BIBLIA to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - przekład dosłowny. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie drugie (elektroniczne). Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2018. ISBN: 978-83-62242-56-6 – wydanie elektroniczne (PDF) [Stare i Nowe Przymierze [EIB] - dosł.]
2018-08Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata. Przetłumaczono z New World Translation of the Holy Scriptures, wydanie z roku 2013, z uwzględnieniem języków oryginału. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania 2018. 1861 s.; ISBN 978-83-61557-40-1 [GAL TXT[Przekład Nowego Świata]
2018-08Słowo. Ilustrowane wydanie Nowego Testamentu. Aetos Media. Wrocław 2017 (ukazuje się w sierpniu 2018). 320 s. ISBN: 976-83-61097-70-9. Tekst biblijny: Nowe Przymierze. Pismo Święte Nowego Testamentu (Wydanie piąte). Na stronie do pobrania fragment wydania (plik pdf) [GAL[Stare i Nowe Przymierze [EIB] - liter.]
2018-08Listy Piotra. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2018, 60 s., ISBN: 978-83-63828-20-2. [IMG[Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2018-07Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Wersja drukowana. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo. Liczba stron: 316 [Przekład toruński]
2018-06-07Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Wersja elektroniczna. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. ISBN: ISBN 978-83-946163-5-9 [Przekład toruński]
2018-05Księga Psalmów. Nowy Przekład Dynamiczny. Wydanie 2. Wydawnictwo NPD. Warszawa 2018. 304 s., ISBN: 978-83-63828-14-1 [Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2018-05Druga Księga Machabejska. ST XIV cz.2. ks. Łukasz Laskowski  [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2018-03-20Nowy Testament. Przekład Odzyskiwania. Tłumaczenie tekstu Nowego Testamentu z oryginału greckiego na język polski Sekcja redakcyjna Living Stream Ministry. Angielski tekst planów ksiąg i przypisów oraz odsyłacze Witness Lee. Living Stream Ministry Anaheim 2017. s. 1360. ISBN: 978-0-7363-8889-4 [BP: prace nad przekładem zakończyły się w 2017 roku; w sprzedaży od marca 2018 r.]  [GAL[Przekład Odzyskiwania]
2018-03-17Biblia Ekumeniczna to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Przekład Ekumeniczny z języków oryginalnych. Towarzystwo Biblijne w Polsce 2018. Wersja z księgami deuterokanonicznymi 2408 stron. Wersja bez ksiąg deuterokanonicznych 2022 stron. [GAL[Biblia Ekumeniczna]
2018-03BIBLIA to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - przekład dosłowny. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie pierwsze (elektroniczne). Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2018. ISBN: 978-83-62242-56-6 – wydanie elektroniczne (PDF) [IMG[Stare i Nowe Przymierze [EIB] - dosł.]
2018-03List do Filipian. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2018, 48 s., ISBN: 978-83-63828-15-8. Na stronie Wydawcy można zapoznać się z dużym fragmentem wydania (List do Filipian 1,1-2,5). [IMG[Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2018-03Listy Pasterskie. Pierwszy List do Tymoteusza, Drugi List do Tymoteusza, List do Tytusa. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. Janusz Wilk, Katowice 2018 (BI.NT XIV) . [GAL[Biblia Impulsy]
2018-01Ukończono projekt BIBLIA AUDIO superprodukcja ze 113 godzinami słuchowiska z udziałem najlepszych polskich aktorów (m.in. Wojciech Malajkat, Jerzy Trela, Adam Woronowicz, Małgorzata Kożuchowska) - w nowoczesnej oprawie muzycznej i dźwiękowej. Stary i Nowy Testament na podstawie V wydania Biblii Tysiąclecia. [IMG[Biblia Tysiąclecia]
2018Księgi ludu Bożego Starego Przymierza. Tom ST XII-3.. Ks. prof. Józef Błażej Łach Ujęcie teologiczno-praktyczne”, Poznań 2018, 1016 s. ISBN: 978-83-7014-833-1. Niniejsza pozycja [...] pokazuje wartość Starego Testamentu dla zrozumienia nauki Jezusa i treści zawartych w księgach nowotestamentalnych.  [IMG[Komentarze KUL]
2018DOBRA WIADOMOŚĆ dla tych, co stracili nadzieję. List do Kolosan w Nowym Przekładzie Dynamicznym. Warszawa 2018. 48 s. ISBN: 978-83-63828-13-4 [IMG[Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2018-01List do Hebrajczyków. NT XV. ks. Artur Malina. Edycja Świętego Pawła. Stron 696. ISBN: 9788377977798 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2018Knéga Lëczbów [Księga Liczb] / z hebrajsczégò jãzëka na kaszëbsczi przełożił ò. Adam Ryszard Sikora OFM. Gduńsk 2018. 150 s.; ISBN: 978-83-62137-66-4 [IMG[Przekłady na kaszubski - A.Sikora]
2017-12Przekład całej Ewangelii według Mateusza na polski język migowy. Trzeba sobie wybrać ze spisu treści Mateusza i wybrany rozdział. Inne księgi są pokazywane fragmentarycznie. [Przekład Nowego Świata]
2017-12Pierwszy List do Koryntian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz Anna Rambiert-Kwaśniewska, ks. Mariusz Rosik, Katowice 2017 (BI.NT VII). 175 s. ISBN: 978-83-8099-035-7 [IMG[Biblia Impulsy]
2017-11Nowy Testament po ślonsku. Podług Biblii Ks. Jakuba Wujka przełożył Gabriel Tobor, wprowadzenie ks. Damian Wojtyczka, Wydawnictwo Tobor, Radzionków 2017. s.608 [IMG[Nowy Testamynt po ślonsku]
2017-11List do Filipian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. Janusz Wilk, Katowice 2017 (BI.NT XI). s. 63. ISBN: 978-83-8099-031-9 [IMG[Biblia Impulsy]
2017-10-31Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 1. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 31.10.2017. ISBN: ISBN 978-83-946163-5-9 [IMG[Przekład toruński]
2017-10Psalmy polskie czasu reformy, Tetrapla łódzka na 500 lat Reformacji. Wydali: Danuta Kowalska, Krystyna Płachcińska, Jarosław Płuciennik. Wstęp napisał Jarosław Płuciennik. Projekt okładki Mariusz Andryszczyk. Łódź 2017. Stron 768. ISBN: 978-83-8088-853-1, e-ISBN: 978-83-8088-854-8. Wydanie zawiera Psalmy z parafrazy poetyckiej Jana Kochanowskiego (1579), Biblii brzeskiej (1563), psalmów Wujka (1594) oraz Biblii gdańskiej (1632). Normy transkrypcji – zgodne z Zasadami wydawania tekstów staropolskich, projektem, oprac. Zespół, Wrocław 1955 (dla wydań typu B tekstów nowożytnych do połowy XVIII w.). Na stronie wydania znajduje się 16 stron tej publikacji. [IMG[Biblia Brzeska]
2017-10Listy Jana. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2017, 72 s., ISBN: 978-83-63828-10-3. Na stronie Wydawcy można zapoznać się z dużym fragmentem wydania (1 Jana 1,1-2,10). [IMG[Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2017-10List świętego Jakuba. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. Józef Kozyra, Katowice 2017 (BI.NT XVI). [IMG[Biblia Impulsy]
2017-06Ukazuje się wydanie drukowane całości Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Pismo Święte. Stary i Nowy Testament. Pilnie wiernie przetłumaczone z 1632 roku z języka greckiego i hebrajskiego na język polski, z uwspółcześnioną gramatyką i uaktualnionym słownictwem. Fundacja Wrota Nadziei. Toruń 2017. 1344 s. 4 mapy. ISBN: 978-83-928953-x-x [GAL TXT[Biblia Gdańska]
2017-06Psałterz grecki z komentarzami Świętych Ojców, Nauczycieli Kościoła i pisarzy bizantyjskich. Wydawnictwo M, 2017, 640 s., ISBN 978-83-8043-219-2. Księga Psalmów w tłumaczeniu ks. Henryka Paprockiego, teologa i duchownego prawosławnego. Do każdego psalmu dołączony jest wybór komentarzy z Ojców Kościoła Wschodniego oraz świętych i pisarzy z tradycji prawosławnej. Księga bogato ilustrowana reprodukcjami ikon oraz elementami ornamentyki inspirowanymi tradycją prawosławną. Ks. Henryk Paprocki, teolog i duchowny prawosławny. Ukończył studia teologiczne na KUL, oraz studia doktoranckie w Instytucie św. Sergiusza w Paryżu. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Patrystycznych, autorem wielu artykułów I książek poświęconych liturgii i duchowości prawosławnej. [IMG[Psałterz - ks. Henryk Paprocki]
2017-052 List do Koryntian. NT VIII. ks. Antoni Paciorek. Stron: 624 ISBN: 978-83-7797-805-4 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2017-04-06Ukazała się wersja elektroniczna całości Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Na razie jako moduły do programów E-Sword i The Word oraz wersja PDF. W najbliższym czasie ma się ukazać również wersja epub i mobi. [TXT[Biblia Gdańska]
2017-03List do Efezjan. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2017, 64 s., ISBN: 978-83-63828-08-0  [IMG[Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2017-03Księga Rodzaju wierszem przez Harry'ego Dudę. Poetycka parafraza Księgi Rodzaju. Ilustracje Leszek Ołdak; Posłowie Małgorzata Nowak. Wydanie pierwsze. Lublin: Norbertinum, 2017. 231, [1] s. + 6 s. il. kolor. ISBN 978-83-7222-602-0 [IMG[Przekłady Harrego Dudy]
2017-02Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Wyjścia - wydanie naukowe, przekład i oprac.: ks. Mirosław S. Wróbel, Wyd. Gaudium, Lublin 2017. 504 s.; ISBN: 978-83-7548-207-2 [IMG[Biblia aramejska]
2017Biblia pierwszego Kościoła. Przełożył oraz przypisami opatrzył ks. Remigiusz Popowski SDB. Oficyna Wydawnicza Vocatio. Warszawa 2017. Stron: 1576 plus 8 kolorowych stron z biblijnymi tablicami chronologicznymi. ISBN: 978-83-7829-235-7. W niniejszym wydaniu kolorem czerwonym wyróżniono zapisy wypowiedzi Jezusa Chrystusa, a kolorem granatowym teksty deuterokanoniczne Starego Testamentu. [GAL[Biblia pierwszego Kościoła]
2017Knéga Kapłańskô Leviticus [Księga Kapłańska] / z hebrajsczégò jãzëka na kaszëbsczi przełożił ò. Adam Ryszard Sikora OFM. Gduńsk 2017. 144 s.; ISBN: 978-83-62137-22-0 [GAL[Przekłady na kaszubski - A.Sikora]
2017-01Ewangelia św. Mateusza po Hebrajsku. Eliezer Wolski. Wydawnictwo Petrus. 2017. 156 s. ISBN: 978-83-7720-231-9 [GAL[Ewangelia św. Mateusza po hebrajsku]
2016-12-09Uroczyste zakończenie projektu "Biblia Ekumeniczna" oraz prezentacja, kończącego projekt, tomu "Księgi prorockie" zawierającego księgi Izajasza, Jeremiasza, Lamentacje, Daniela, Ezechiela i księgi Dwunastu Proroków Mniejszych. [GAL[Biblia Ekumeniczna]
2016-12Dobra Wiadomość dla złodziei i bandytów. Wydanie specjalne Listu do Kolosan (Nowy Przekład Dynamiczny). s. 48, ISBN: 978-83-63828-03-5. "Wydanie to zostało opatrzone słowami zachęty napisanymi przez ludzi, którzy mając za sobą doświadczenia kryminalne odbyli lub aktualnie odbywają w polskich zakładach penitencjarnych wieloletnie wyroki, i którzy w końcu ukorzyli się przed PANEM i swoją ufność oraz nadzieję złożyli w Chrystusie. Publikacja został objęta honorowym patronatem Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji." [IMG[Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2016-11Pismo Święte Starego Testamentu. Tom VIII-4. Księga Pieśni nad pieśniami. Opracował O. Prof. Dr Hab. Hugolin H. Langkammer OFM. Pallottinum 2016. s. 190. ISBN: 978-83-7014-809-6 [IMG[Komentarze KUL]
2016-09List do Rzymian. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2016, 88 s., ISBN: 978-83-63828-02-8 [GAL[Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2016-09Biblia Nazaretańska. Ewangelia według Mateusza. W przekładzie z języka greckiego z komentarzem - tłumaczenie Tomasz Wojtaś. Wydanie pierwsze. Lublin 2016. 161 s., ISBN: 978-83-945142-0-4 [GAL[Biblia Nazaretańska]
2016-07Pismo Święte Nowego Testamentu, Ekumeniczny przekład przyjaciół, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwo M, 2016, 486 s., ISBN: 9788380431232 [IMG[Ekumeniczny Przekład Przyjaciół]
2016-07List do Kolosan. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wyd. pierwsze. Warszawa 2016, 40s., ISBN: 978-83-63828-01-1 [GAL[Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2016-07Knéga Wińdzeniô : Exodus / z hebrajsczégò jãzëka na kaszëbsczi przełożił Adam Ryszard Sikora. Gduńsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Zarząd Główny, 2016. 142, [2] s.; ISBN: 978-83-62137-81-7 [IMG[Przekłady na kaszubski - A.Sikora]
2016-06-14Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. ISBN: 978-83-62242-32-0 (wydanie elektroniczne - PDF) [GAL TXT[Stare i Nowe Przymierze [EIB] - liter.]
2016-06Listy katolickie, tłum., wstęp i komentarz: Hugolin Langkammer OFM, Wydawnictwo KUL 2016, ISBN: 978-83-8061-230-3. Stron: 240 [IMG[Biblia Lubelska]
2016-06"Podczas spotkania w Bibliotece Narodowej odbyła się również prezentacja najnowszego wydawnictwa Towarzystwa Biblijnego w Polsce – ekumenicznego przekładu Ksiąg Historycznych Starego Testamentu. Jest to już czwarty wydany tom Starego Testamentu w tym przekładzie. [...] Tom z Księgami Historycznymi zaprezentował Jerzy Betlejko, członek redakcji naukowej przekładu." - z ekumenia.pl [Biblia Ekumeniczna]
2016-06Nowe Przymierze - Pismo Święte Nowego Testamentu. Przekład z języka greckiego, wydanie piąte poprawione i uaktualnione. Wyd. Liga Biblijna. Układ dwuszpaltowy, 346 stron, 5 map , format 14,5x21cm. [GAL[Stare i Nowe Przymierze [EIB] - liter.]
2016-06Druga Księga Kronik ST X cz.2. ks. Antoni Tronina. Stron: 536. ISBN: 978-83-7797-637-1 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2016-05Pierwsza Księga Machabejska, rozdz. 1:1-6:16 ST XXIV/I, ks. Janusz Nawrot, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2016, 848 s., ISBN: 978-83-7797-537-4 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2016-03Nowy Testament polsko-angielski. W wydaniu użyty jest Przekład Ekumeniczny Nowego Testamentu w języku polskim oraz English Standard Version w języku angielskim. Teksty są umieszczone na stronie w dwóch szpaltach, jedna szpalta – tekst polski, druga szpalta – tekst angielski. [IMG[Biblia Ekumeniczna]
2016-03Księga Barucha ST XXIV/II, Michał Wojciechowski, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2016, 168 s., ISBN: 978-83-7797-606-7  [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2016-02Księga Koheleta, przekład Anna Kamieńska. Wydanie 2. Żydowski Instytut Historyczny 2016, s.80; ISBN: 978-83-65254-13-9 [IMG[Przekłady Anny Kamieńskiej]
2016-01Nowe Przymierze - Pismo Święte Nowego Testamentu. Przekład z języka greckiego, wydanie czwarte poprawione i uaktualnione. Wyd. Liga Biblijna. Układ dwuszpaltowy ,335 stron, 4 mapy,format 14,5x21cm. [Stare i Nowe Przymierze [EIB] - liter.]
2016Biblia pierwszego Kościoła. Przełożył oraz przypisami opatrzył ks. Remigiusz Popowski SDB. Wydanie 1. Oficyna Wydawnicza "Vocatio". Warszawa 2016. s. 1568. ISBN: 978-83-7829-214-2 [GAL[Biblia pierwszego Kościoła]
2016Księga Lamentacji. Tom II: Jahwe odbuduje, rozdz. 3-5, Wstęp, przekład z oryginału, komentarz: Ks. Dariusz Iwański. Wydanie 1. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s.203, ISBN: 978-83-231-3481-7 [IMG[Księga Lamentacji - ks. D.Iwański]
2015-12Pismo Święte Starego Testamentu. Tom III-2. Księga Sędziów i Księga Rut. Opracował ks. prof. dr hab. Józef Błażej Łach Profesor Uniwerytetu Rzeszowskiego. Redakcja naukowa ks. dr hab. Mirosław S. Wróbel Profesor KUL. Pallottinum 2015. s. 506. ISBN: 978-83-7014-784-6 [IMG[Komentarze KUL]
2015-12Święta Ewangelia, Wydawnictwo: Warszawska Metropolia Prawosławna, Wydanie II: Warszawa 2015, Wymiary: 17,5x24,5 cm, Ilość stron: s. 336. ISBN 978-83-60311-94-3 [Święta Ewangelia]
2015-11Księga Jozuego ST VI, ks. Stanisław Wypych, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2015, 624 s., ISBN: 978-83-7797-517-6  [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2015-07Komentarz do Księgi Proroka Ezechiela. Rozdział 40-48, Andrzej S. Jasiński, Tom 149 z Opolska Biblioteka Teologiczna, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2015; ss. 292, ISBN: 978-83-63950-55-2 [IMG[Koment. do Księgi Proroka Ezechiela]
2015-06Pierwsza Księga Kronik ST X cz.1. ks. Antoni Tronina. ISBN: 78-83-7797-448-3. 544s. [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2015-06Knéga Zôczątków/Księga Rodzaju, z hebrajsczégò jȃzёka na kasёbsczi przełożił ò. Adam Ryszard Sikora OFM, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 2015, s. 124, ISBN: 978-83-62137-33-6. [IMG[Przekłady na kaszubski - A.Sikora]
2015-04-27W Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się uroczysta prezentacja ekumenicznego przekładu Starego Testamentu – Pięcioksięgu [IMG[Biblia Ekumeniczna]
2015-04Ewangelia według Mateusza, świecki przekład filologiczny z języka greckiego i hebrajskiego przełożył Antoni Ożóg. Armoryka. Wydanie 3 zmienione i rozszerzone . ISBN: 978-83-8064-054-2 [IMG TXT[Ewangelia Mateusza - Antoni Ożóg]
2015-03Księga Rodzaju ST cz.III. Rozdziały 37-50. ks. Janusz Lemański. ISBN: 978-83-7797-407-0. 632 s. [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2015Księga Lamentacji. Tom I: Jahwe zniszczył, rozdz. 1-2. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz: Ks. Dariusz Iwański. Wydanie 1. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s.175, ISBN: 978-83-231-3482-4. [GAL[Księga Lamentacji - ks. D.Iwański]
2014-12Święta Ewangelia, Warszawska Metropolia Prawosławna, Wydanie I. Warszawa 2014, s. 336. ISBN: 978-83-60311-7-4 [IMG[Święta Ewangelia]
2014-11Księga Izajasza cz. II. Rozdziały 13-39. ks. Tadeusz Brzegowy. ISBN: 9-788377-973387 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2014-10Biblia Jubileuszowa. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu opracowane przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła zilustrowane miniaturami z Biblii gnieźnieńskiej z roku 1414. Format: 240x340 mm. Ilość stron: 1316. Waga wersji standard ok. 6 kg [IMG[Biblia Paulistów]
2014-08Czesław Miłosz: Księgi biblijne. Wydanie drugie. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004. 704 s. ISBN: 978-83-08-05398-0. "Tom gromadzi przekłady wszystkich ksiąg biblijnych tłumaczonych i wydawanych osobno przez noblistę: Księgę Psalmów, Księgę Hioba, Księgi pięciu megilot, Księgę Mądrości, Apokalipsę, Ewangelię według Marka." [IMG[Czesław Miłosz]
2014-08Septuaginta czyli Grecka Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami żydowskimi oraz onomastykonem. Wydanie 3 zmodyfikowane. Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2014. s. 1832. ISBN: 978-83-7829-131-2. [GAL[Biblia pierwszego Kościoła]
2014-05Ks. Mirosław S. Wróbel, Ewangelia wg. św. Marka. Wprowadzenie – przekład – lektura duchowa, Gaudium: Lublin 2014, ss. 288. ISBN: 9788375481730  [IMG[Ewangelia Marka - S.Wróbel]
2014-04Księga Rodzaju ST cz. II Rozdziały 11-36, ks. Janusz Lemański, tom: ST I/2, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2014, s.1076, ISBN: 978-83-7797-205-2 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2014-03Biblia z komentarzami Jana Pawła II. Biblia zawiera 1456 stron, z których 360 stanowią komentarze Jana Pawła II. Biblia zawiera 83 starannie wydrukowane w kolorze sepii biblijne ryciny Gustave’a Doré. Na wewnętrznych stronach okładek zostały umieszczone barwne, średniowieczne mapy świata i Ziemi Świętej. Wydawnictwo M 2014, ISBN: 978-83-7595-717-4 [GAL[Biblia Warszawsko-Praska]
2014Grecko-polski Nowy Testament wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, z kodami Stronga i Popowskiego oraz pełną transliteracją greckiego tekstu. Wydanie IX gruntownie poprawione, przeredagowane i uzupełnione. Oficyna Wydawnicza VOCATIO, Warszawa 2014. s.1440, ISBN: 978-83-7829-129-9. Z przedmowy Wydawcy - Piotra Wacławika: "To nasze najnowsze, a jednocześnie jubileuszowe dzieło powstało w oparciu o pierwsze wydanie przekładu interlinearnego NT, opublikowanego w 1994 roku. Wprowadzono w nim jednak znaczące zmiany – zarówno w samym przekładzie, jak i w aparacie naukowym. Publikacja została wyposażona w kody numeryczne, pozwalające odnieść każde słowo do tematycznych słowników. I tak kody Popowskiego wiążą ten tom z Wielkim słownikiem grecko-polskim Nowego Testamentu ks. prof. Remigiusza Popowskiego SDB, a kody Stronga wiążą tę publikację z najbardziej zaawansowanym angielskim systemem analizy słownictwa biblijnego autorstwa Jamesa Stronga. Jego słowniki, w swej najbardziej rozbudowanej formie, będą (jeśli tylko Bóg na to pozwoli) udostępnione Państwu w języku polskim staraniem naszej Oficyny. Ale już teraz, razem z przekładem interlinearnym NT, wydaliśmy Grecko-polski słownik Stronga, aby mogli Państwo od samego początku korzystać z dobrodziejstw niniejszej publikacji. Pełne wersje słowników Stronga w wersji hebrajsko-polskiej i grecko-polskiej, zaktualizowane i rozbudowane przez współczesnych biblistów, powinny się ukazać za trzy, cztery lata.". Na stronie Wydawnictwa (patrz przypis do tej informacji) do obejrzenia 75 stron tego wydania [w tym fragment Ewangelii Mateusza od 1:1 do 6:33]. [GAL[Interlinia - Vocatio]
2014Księga Koheleta, przekład Anna Kamieńska, komentarze Piotr Matywiecki, Piotr Paziński, Żydowski Instytut Historyczny 2014, s.79; ISBN: 978-83-61850-74-8 [IMG[Przekłady Anny Kamieńskiej]
2014Paweł Milejewski, Psalmy Dawidowe. Lubelska Biblioteka Staropolska. UMCS Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 370 s., ISBN: 978-83-7784-574-5. ""Lubelska Biblioteka Staropolska" jest najwłaściwszym miejscem dla przypomnienia dzieła Pawła Milewskiego pt. "Psalmy Dawidowe na modlitwy chrześcijańskie przełożone. Przydana jest k temu Rozmowa o modlitwie i Modlitwy ludzi świętych z Biblijej wybrane", po ponad czterech wiekach, jakie upłynęły od jego powstania. dostępny dziś unikatowy kompletny egzemplarz książki pochodzi z nakładu drugiej edycji, która ukazała się w 1587 roku w Krakowie, w warsztacie Aleksego Rodeckiego. Jak wynika z listu dedykacyjnego, napisanego przez wydawcę, była to "editio posthuma". Pierwodruk nie jest znany." [GAL[Psalmy Dawidowe - P.Milejewski]
2014Pieśń nad pieśniami : najpiękniejszy starożytny romantyczny dramat sceniczny : (w przekładzie na wiersz rymowany i z komentarzem w przypisach) / [przekł. Henryk Adamczyk]. Wydawnictwo Arstad, Głogów 2014. 56 s. ; ISBN: 9788363193010 [Księga Psalmów - H.Adamczyk]
2014Zestawienié synopticzné Ewanielii z greczi na kaszëbsczi tołmaczonëch, tłum. o. Adam Ryszard Sikora OFM, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014, 350 s. ISBN: 978-83-63266-98-1 [IMG[Przekłady na kaszubski - A.Sikora]
2014Nowi Testameńt. Ewanielie pò kaszëbskù. 2014. ISBN: 978-83-60203-24-8. 324 s. Jest to drugie wydanie tłumaczenia z języka oryginału – greckiego na język kaszubski. W niniejszym wydaniu ewangelii umieszczono także objaśnienia do tekstu w formie przypisów. Uzupełnieniem tekstu są liczne fotografie znanych pomorskich dzieł sztuki sakralnej jak obrazy, rzeźby, witraże. [IMG[Przekłady na kaszubski - A.Sikora]
2014Księga Koheleta wierszem, Opole : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu, 2014. 55 s. ISBN: 978-83-88146-88-6 [IMG[Przekłady Harrego Dudy]
2014Komentarz do Księgi Proroka Ezechiela. Rozdział 31-39, Andrzej S. Jasiński, Tom 143 z Opolska Biblioteka Teologiczna, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2014; ss. 348, ISBN: 9788363950415 [Koment. do Księgi Proroka Ezechiela]
2014Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju - wydanie naukowe, przekład i oprac.: ks. Mirosław S. Wróbel, Wyd. Gaudium, Lublin 2014. 604 s.; ISBN: 9788375481648 [GAL[Biblia aramejska]
2014Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju - wydanie popularne, przekład i oprac.: ks. Mirosław S. Wróbel, Wyd. Gaudium, Lublin 2014. 340 s.; ISBN: 9788375481822 [IMG[Biblia aramejska]
2013-12Pismo Święte Starego Testamentu. Tom III-1. Księga Jozuego, Opracował ks. prof. dr hab. Józef Błażej Łach Profesor Uniwerytetu Rzeszowskiego. Redakcja naukowa ks. dr hab. Mirosław S. Wróbel Profesor KUL. Pallottinum 2013, s.480. ISBN: 978-83-7014-727-3 [IMG[Komentarze KUL]
2013-10Ewangelia wg św. Marka cz.1 Rozdziały 1,1 - 8,26. ks. Artur Malina. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2013, s.528. ISBN: 978-83-7797-204-5 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2013-09-30 Marek Szołtysik, Ewangelie śląskie, Wydawnictwo Śląskie ABC, 80 stron, 200 ilustracji. Ze strony Wydawcy: "[...] książka napisana po śląsku, która składa się z czterech podstawowych rozdziałów. Jest tam tajemnicza i nieznana dotąd "Ewangelia śląska według św. Anny" oraz pierwszy raz w dziejach Śląska przetłumaczona w całości na śląską mowę "Ewangelia według św. Marka", "Księga Proroka Jonasza" i dwa fragmenty "Ewangelii Dzieciństwa", czyli początkowe rozdziały ewangelicznego tekstu św. Mateusza i św. Łukasza. Fragmenty z tekstem biblijnym są ozdobione akwarelami, stworzonymi specjalnie na potrzeby książki. Natomiast tekst komentarza dopełniony jest doskonałymi fotografiami. W szerokim sensie książka "Ewangelie śląskie" jest kontynuacją bardzo popularnej książki tego samego autora, czyli "Biblii Ślązoka". Ilustracje do książki wykonał Grzegorz Chudy. [GAL[Ewangelie śląskie]
2013-09Septuaginta czyli Biblia Satrego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami. Przełożył, przypisami i wstępami opatrzył ks. Remigiusz Popowski SDB. Oficyna Wydawnicza "Vocatio". Warszawa 2013. s. 1664. ISBN: 978-83-7829-040-7 [IMG[Biblia pierwszego Kościoła]
2013-09Ewangelia według Mateusza, świecki przekład filologiczny z języka greckiego i hebrajskiego. Przełożył Antoni Ożóg. Armoryka Wydanie 2. Sandomierz 2013. s. 84. ISBN: 978-83-7950-002-4 [IMG[Ewangelia Mateusza - Antoni Ożóg]
2013-05-20Nowy Testament wydanie 2 wraz z Księgą Psalmów i Przysłów w ramach Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. PDF z wydaniem do pobrania ze strony Wydawcy. [Link "TXT" obok] [GAL TXT[Biblia Gdańska]
2013-05Księga Rodzaju ST I Rozdziały 1-11, ks. Janusz Lemański, tom: ST I/1, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2013, s.576, ISBN: 978-83-7797-102-4 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2013-04Księga Hioba, ks. Antoni Tronina, tom: ST XV, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2013, s.712, ISBN: 978-83-7797-073-7. Na stronie Wydawnictwa dostępny jest fragment wydania. [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2013Nowy Testament www.NowyTestament.pl, 2013, s.615 ;ISBN: 9788393448135; [IMG[Biblia Gdańska - Rewizja warsz.]
2013Marek Skwarnicki, Placyd Galiński: Psałterz tyniecki. Psalmy i pieśni. Wydanie 3. Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec. Kraków 2013. Ilość stron: 420 s. ISBN: 9788373544888 [IMG[Psalmy Kantyki - M.Skwarnicki]
2013Pismo Święte Starego Testamentu. Tom XI-1. Księga Ezechiela, Opracował ks. prof. dr hab. Józef Homerski. Do druku przygotowała dr hab. Urszula Szwarc, prof. KUL. Pallottinum 2013, s.364. ISBN: 978-83-7014-716-7  [IMG[Komentarze KUL]
2013Andrzej Jarosław Baran, Ewangelia. Powrót do źródła. Harmonijne połączenie czterech Ewangelii. Wydawnictwo Archit, Warszawa 2013, 320 s. ISBN 987-83-036125-0-5 [Ewangelia. Powrót do źródła]
2013Jakub Kołacz SJ, Ewangelia św. Łukasza spisana własnymi słowami, Wydawnictwo WAM 2013, s.208, ISBN: 9788377678206 [GAL[Ew. Łukasza - Jakub Kołacz SJ]
2013Komentarz do Księgi Proroka Ezechiela. Rozdział 21-30, Andrzej S. Jasiński, Tom 130 z Opolska Biblioteka Teologiczna, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2013; ss. 338, ISBN: 9788363950064 [Koment. do Księgi Proroka Ezechiela]
2013Ewangelia według Mateusza z komentarzem. Opracował i komentarzem opatrzył Przemysław Gola. Wydawca: Fundacja Szkoła Biblijna „Hosanna”. Warszawa 2013. Stron 93. ISBN 978-83-934982-5-3 [TXT[Biblia Hosanna]
2013Apokalipsa dana Janowi z komentarzem. Opracował i komentarzem opatrzył Przemysław Gola. Wydawca: Fundacja Szkoła Biblijna „Hosanna”. Rokitno Szlacheckie 2013 [TXT[Biblia Hosanna]
2013Publikacja tekstu na stronach Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu. [TXT[Pieśń nad Pieśniami - Karolina Orzeł]
2012-12Księga Psalmów. Nowy Przekład Dynamiczny. Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2012. s. 325?. ISBN 978-83-7829-069-6. Wydany również: Audiobook - Czyta Andrzej Seweryn. Nagranie, kompozycja, aranżacja i wykonanie tła muzycznego: Rafał Gorączkowski. Czas trwania: 7 godz. 23 min. 45 sek. ISBN: 978-83-7829-063-6. Z noty wydawniczej: "Przekład przygotowany redakcyjnie na podstawie tłumaczenia z języka hebrajskiego dokonanego przez: Annę Horodecką i Jurija Gołowanowa" [IMG[Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2012-10-30Droga Jezusa. Ewangelia według Łukasza. Przekład współczesny. Wydawnictwo: Logos Media 2012. Stron: 109 . ISBN: 978-83-63837-19-8. Zobacz fragment publikacji [Droga Jezusa]
2012-09Nowy Testament. Ekumeniczny Przekład Przyjaciół. Tłumaczenie z języka greckiego: ks. Michał Czajkowski, abp Jeremiasz Jan Anchimiuk, pastor Mieczysław Kwiecień, Jan Turnau – sekretarz Zespołu. Redakcja: Mieczysław Kwiecień. Wydanie I poprawione. Wydawca: dr Henryk Ryszard Tomaszewski. Warszawa 2012 [IMG[Ekumeniczny Przekład Przyjaciół]
2012-03-16Premiera książkowego wydania: "Nowa Biblia Gdańska, Wyd. Szaron, Ustronie 2012,1402 s.,ISBN: 978-83-63271-008" [IMG TXT[Śląskie Towarzystwo Biblijne]
2012-02-17Wydanie Ksiąg Deuterokanonicznych Starego Testamentu w przekładzie ekumenicznym. W skład tomu wchodzą: Księga Estery, Księga Judyty, Księga Tobita, 1-2-3 Księga Machabejska, Księga Mądrości, Mądrość Syracha, Księga Barucha, List Jeremiasza, Księga Daniela. Data uroczystej promocji Ksiąg Deuterokanonicznych w sali im. Stefana Dembego w Bibliotece Narodowej. [Biblia Ekumeniczna]
2012Księga Psalmów, Przekład: ks. Konrad Marklowski i o. Michał Stolarczyk CP, Święty Wojciech Wydawnictwo, Poznań 2012, s.256; ISBN: 978-83-7516-512-8 [IMG[Biblia Poznańska]
2012Pismo Święte Nowego Testamentu. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnych. Wydanie V poprawione. Towarzystwo Biblijne w Polsce. 2012. s.445 [IMG[Biblia Ekumeniczna]
2012Księga Psalmów, tłumaczenie i wstęp rabin Sacha Pecaric. Wydawnictwo: Tora Pardes 2012, s.623 [GAL[Pardes Lauder]
2012"Nowe Przymierze i Psalmy" w przekładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Łączone wydanie zawiera nowe, trzecie wydanie Nowego Testamentu oraz pierwsze wydanie Księgi Psalmów. Również jako e-book: "Nowe Przymierze i Psalmy Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy". Logos Media, Toruń 2012, ISBN:978-836-383-708-2, 978-836-383-709-9 [GAL[Stare i Nowe Przymierze [EIB] - liter.]
2012MagisteriumPisma.pl, Biblia nowego Tysiąclecia, NOWY TESTAMENT EWANGELIA. Wiernie przetłumaczone i uwspółcześnione na język polski w latach 2009-2012 z języka greckiego, uwzględniając wszystkie wydania starogreckie dostępne w Polsce. Wydanie pierwsze. Tłumaczył: Dariusz Czekalski. Warszawa 2012 [Biblia NowegoTysiąclecia]
2012Ewangelia Łukasza. Rozdziały 12-24, ks. Franciszek Mickiewicz SAC, tom: NT III/2, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2012, s.688, ISBN: 978-83-7424-761-0 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2012Księga Mądrości, ks. Bogdan Poniży, tom: ST XX, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2012, s.552, ISBN: 978-83-7797-050-8 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2012Apokalipsa św. Jana wierszem / przez Harry'ego Dudę. Kraków : Oficyna Konfraterni Poetów-1986 : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2012. 95, [1] s. [Przekłady Harrego Dudy]
2012Ewangelia Jezusa Chrystusa według św. Marka, przekład i komentarz Ks. F. Sieg. SJ. Wydanie 2. popr. i uzup. tłumaczenie z greckiego. Opole: Wydawnictwo ”Cywilizacja Miłości”, 2012. [Tom 1: 359 s.; Zawiera: Jezus głosi Królestwo Boże ; Mesjasz i Syn Boży. ISBN 978-83-62640-14-0; Tom 2: 398 s. Zawiera: Intensywna formacja uczniów przed odejściem Nauczyciela ; Jezus oddaje swoje życie za ludzi i wstępuje do chwały Ojca. ISBN 978-83-62640-15-7] [Ew. Jezusa Chrystusa wg Marka]
2011Ukazują się 1 i 2 Kronik. Tym samym zostaje skompletowane internetowe wydanie tłumaczenia. [Śląskie Towarzystwo Biblijne]
2011Ewangelia według św. Jana. Wydanie IV przejrzane [Ekumeniczny Przekład Przyjaciół]
2011Cztery Ewangelie i Dzieje Apostolskie. Wydanie II przejrzane [IMG[Ekumeniczny Przekład Przyjaciół]
2011Listy św. Pawła [Ekumeniczny Przekład Przyjaciół]
2011Listy powszechne i Apokalipsa św. Jana [Ekumeniczny Przekład Przyjaciół]
20111-2 Księga Kronik, oprac. Hugolin Langkammer, tom: ST-V-1 [IMG[Komentarze KUL]
2011Ewangelia Łukasza. Rozdziały 1-11, ks. Franciszek Mickiewicz SAC, tom: NT III/1, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011, s.668, ISBN: 978-83-7424-760-3 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2011List do Filipian, ks. Jan Flis , tom: NT XI, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011, s.576, ISBN: 978-83-7424-757-3 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2011List Świętego Jakuba, ks. Józef Kozyra , tom: NT XVI, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011, s.368, ISBN: 978-83-7424-758-0 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2011Apokalipsa Świętego Jana, Prof. dr hab. Michał Wojciechowski, tom: NT XX, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011, s.512, ISBN: 978-83-7424-981-2 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2011Ewangelia według Mateusza, przeł. Antoni Ożóg. Tł. z grec., hebr. Wydawnictwo autorskie, Skawina 2011. s. 81 [IMG[Ewangelia Mateusza - Antoni Ożóg]
2011Megilat Ester, Księga Estery wraz z pełną transliteracją i tłumaczeniem na język polski oraz opisem praw i tradycji na święto Purim. Opracował Maciej Szczukowski. Adres wydawniczy Warszawa : [Maciej Szczukowski], 2011. 106 s. : il. ; 21 cm. Na książce także rok wyd. wg kalendarza żydowskiego: 5771. Współwydawca: Prawa i zwyczaje w czasie święta Purim - Yoel Jaworski. Tekst równoległy hebrajski i polski. [Megilat Ester - Szczukowski]
2011Pieśń nad pieśniami, Sylwester Milczarek. Wydanie 1. Wyd. Miniatura. 2011. s. 64. ISBN: 978-83-7606-343-0. Tłumacz na łamach Primum Non Nocere Bydgoskiej Izby Lekarskiej. ISSN 1234-7531 nr 10 (255) 2012: "W marcu br krakowskie wydawnictwo „Miniatura” i Stowarzyszenie Siwobrodych Poetów wydało moją Pieśń nad Pieśniami. [...] Książkę w piękne i odważne ilustracje, zgodne z treścią poematu, przybrał znany krakowski grafik Zygmunt Pytlik. Książka zawiera pełną nową parafrazę literacką biblijnej Pieśni nad Pieśniami ze wstępem i obszernymi objaśnieniami. Godny polecenia jest wstęp pt.: Erotyka Pieśni nad Pieśniami, wysoko oceniony przez recenzentów – krytyków." [IMG[Przekłady Sylwestra Milczarka]
2011Ewangelia wg św. Jana. Wydanie studyjne, tłum. Tomasz Fortuna, Vocatio, Warszawa 2011, ss. 91. [Ewangelia Jana NLT - Vocatio]
2010-02PSAŁTERZ, Przetłumaczył ks. Henryk Paprocki Warszawa, luty 2010. Wydanie internetowe.  [IMG TXT[Psałterz - ks. Henryk Paprocki]
2010Jakub Wujek. BIBLIA ŚWIĘTA reprint wydania z 1599r w ramach Biblia Slavica. Redakcja Irena Kwilecka i Hans Rothe. Słowo wstępne do polskiego przekładu Biblii Jakuba Wujka Stanisława Gądeckiego Arcybiskup Metropolita Poznański oraz Kardynał Karl Lehmann Biskup Moguncji. Wyd. Ferdinand Schöningh, Paderborn - München - Wien - Zurich 2010. Tom 1 - tekst: stron 1520, Tom 2 - komentarz: stron 204. ISBN: 978-3-506-77073-8. "Wydanie z Paderborn ukazało się w 2010 r. z inicjatywy prof. I. Kwileckiej i prof. A. Legockiego, przy finansowym wsparciu Fundacji „Zakłady Kórnickie”. Reedycja składa się z dwóch tomów zawierających faksymile zabytku oraz komentarze. Na odwrocie karty przedtytułowej I części zamieszczono – jak zawsze – nazwiska redaktorów, numer i tytuł serii: Serie II: Polnische Bibeln. Band V,1. Tytuł zabytku podano w niemieckiej wersji językowej (a na następnej karcie – po polsku): Die Bibel das ist Bücher des Alten und des Neuen Testamentes nach der alten leteinischen Übersetzung, die in der katholischen Kirche angenommen ist, aufs Neue mit Fleiß in die polnische Sprache übersetzt. Mit Hinzuziehung des Jüdischen und Griechischen Textes und mit Katholischer Auslegung der schwierigsten Stellen, zur Verteidigung des heiligen katholischen Glaubens gegen Ketzerei in diesen Zeiten Durch D. Jakub Wujek aus Wągrowiec Theolog Societatis Jesu. In Krakau 1599. Hrsg. von I. Kwilecka und H. Rothe. Ferdinand Schöningh, Paderborn-München-Wien-Zürich 2010. Podstawą faksymile był egzemplarz ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Przekład Biblii poprzedzili wstępami dostojnicy Kościoła: arcybiskup poznański – Stanisław Gądecki oraz kardynał Karl Lehmann, biskup Moguncji. Całość I tomu liczy 1584 strony (w tym numerowany przekład – 1479 s.). Drugi tom (Band V,2), mający taki sam tytuł jak pierwszy – z dopiskiem Kommentar, liczy 204 strony (+ 4 strony nlb.). Tom rozpoczyna słowo wstępne wydawcy, po którym następują cztery, poruszające różne zagadnienia, opracowania – pod wspólnym tytułem O Biblii ks. Jakuba Wujka – U źródeł „Złotego wieku” piśmiennictwa polskiego. Komentarze zaprezentowano po raz pierwszy w wersji polskiej (7-93), dopiero potem w niemieckiej (97-204). Ich autorami są ks. S. Gądecki (Słowo wstępne. Znaczenie Pisma Świętego, s. 7-16), D. Bieńkowska (s. 17-56), J. Sobczykowa (57-78) oraz B. Walczak (79-93). Profesor Bieńkowska omawia – jak sygnalizuje tytuł (Ksiądz Jakub Wujek jako tłumacz Pisma Świętego. Charakterystyka stylistycznojęzykowa przekładów) – styl i język przekładów Wujka. Uwzględnia przy tym perykopy, Nowy Testament z 1593 r. i z 1594 r., Psałterz (1594) oraz Biblię. Komentarz ten pokazuje m.in., jak – w porównaniu z pierwszymi edycjami Nowego Testamentu i Psałterza – poprawki wprowadzone przez cenzorów zmieniły polszczyznę przekładu Biblii poprzez dostosowanie jej do Wulgaty. Profesor Sobczykowa (Komentarz biblijny ks. Jakuba Wujka. Philologia ancilla theologiae) skupia się na analizie językowej wyrażeń tekstowych występujących w komentarzu do Biblii. Co ważne, tekst komentarza w Biblii Wujka – w przeciwieństwie do przekładu – został właściwie powtórzony z NT (1593) i Psałterza – z dodaniem pewnych fragmentów, które stanowią zaledwie 2% zmian (s. 57). Autorka omawia objaśnienia grupujące się wokół problemów teologicznych, a następnie filologicznych, tj. językoznawczych i tekstologicznych. Profesor Walczak natomiast wymienia liczne frazeologizmy pochodzenia biblijnego (Frazeologia biblijna w języku polskim) funkcjonujące zarówno w polszczyźnie potocznej, jak i literackiej. Jak stwierdza autor: „Polska frazeologia biblijna wywodzi się głównie z przekładu Biblii ks. Jakuba Wujka i jego późniejszych […] modernizacji” (s. 88)." [Biblia Wujka]
2010Staraniem Fundacji Wrota Nadziei ukazało się wydanie Nowego Testamenu Biblii Gdańskiej przystosowane do wspólczesnego języka polskiego. [TXT[Biblia Gdańska]
2010Apokalipsa, Tłumaczenie, komentarz i miejsca paralelne o. Hugolin Langkammer OFM,Zagadnienia wstępne i bibliografia ks. Jan Klinkowski, Lublin 2010, ss. 232, ISBN 978-83-7702-022-7 [IMG[Biblia Lubelska]
2010Wydanie Pism, pt."Hebrajsko-polski Stary Testament, Pisma - Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją i indeksem słów hebrajskich i aramejskich". Zbiór Pism składa się z trzynastu ksiąg: Psalmów, Hioba, Przysłów, Rut, Pieśń nad Pieśniami, Koheleta, Estery, Lamentacje, Daniela, Ezdrasza, Nehemiasza oraz 1 i 2 Kronik. [IMG[Interlinia - Vocatio]
2010Listy więzienne św. Pawła (Efezjan,Filipian, Kolosan i Filemona) [Ekumeniczny Przekład Przyjaciół]
2010Jakub Lubelczyk: Psałterz i kancjonał z melodiami drukowany w 1558 roku / Polish Psalter and Hymnbook with Melodies Printed in 1558, oprac. Janusz S. Gruchała, Piotr Poźniak, Kraków 2010 Musica Iagellonica. 508 s. ISBN: 978-83-7099-174-6. Ze wstępów [Janusz S. Gruchała i Piotr Poźniak]: "Podstawą tekstu w niniejszej edycji jest pierwodruk z 1558 r. Przy pracy użyto egzemplarza BJ sygn. Cim. 8294 (zob. podobiznę w Polskiej Bibliotece Internetowej, www.pbi.edu.pl). Ponieważ jest on niekompletny, jako źródło uzupełniające posłużyły fotografie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie sygn. XVI F 505. Ponadto wzięto pod uwagę egzemplarz Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu sygn. XVI F 4081, a także dostępną w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej podobiznę egzemplarza Biblioteki Kórnickiej sygn. Cim F 4034 (www.wbc.poznan.pl). (...) Za podstawę edycji nut przyjęto egzemplarz przechowywany w BJ, uwzględniając przy brakujących w nim kartach egzemplarz toruński (...). Następnie druk nut porównano z egzemplarzem Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. (...) egzemplarz wrocławski jest niezwykle interesujący ze względu na ręczne poprawki pochodzące od użytkownika z epoki. Poprawki te opisano szczegółowo w komentarzach do poszczególnych utworów (...) W komentarzach podano umiejscowienie utworów w pierwodruku, co w połączeniu z internetowym facsimile pozwoli dociekliwemu czytelnikowi ocenić jakość transkrypcji i rozstrzygnąć ewentualne niejasności. (...) W niniejszym wydaniu pomieszczono Psałterz i kancjonał wraz z towarzyszącymi im tekstami tworzącymi ramę wydawniczą: przedmowami, epigramatem dedykacyjnym i wierszami do czytelnika, a także z indeksem przedmiotowym do psalmów. (...) Objaśnienia, którymi opatrzono tekst, dotyczą głównie jego warstwy językowej. By nie obciążać edycji obszernymi komentarzami, zrezygnowano ze szczegółowego dokumentowania łacińskich źródeł przekładu i stosunku do innych tłumaczeń psalmów na język polski. Biorąc pod uwagę potrzeby odbiorców nienawykłych do obcowania z dawną literaturą, objaśniano także te archaizmy językowe, które w polonistycznych edycjach naukowych by tego nie wymagały. ()." [IMG[Psałterz - J.Lubelczyk]
2010Ewangelia Jana. Rozdziały 1-12, ks. Stanisław Mędala CM, tom: NT IV/1, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2010, s.944, ISBN: 978-83-7424-512-8 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2010Ewangelia Jana. Rozdziały 13-21, ks. Stanisław Mędala CM, tom: NT IV/2, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2010, s.448, ISBN: 978-83-7424-729-0 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2010Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza, ks. Mirosław S. Wróbel , tom: ST XI, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2010, s.352, ISBN: 978-83-7424-754-2 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2010Księga Izajasza cz.1. Rozdziały 1-12., ks. Tadeusz Brzegowy , tom: ST XXII/1, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2010, s.728, ISBN: 978-83-7424-655-2 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2010Ewanieliô wedle swiâtégò Łukôsza (tłum. z języka greckiego na język kaszubski), Kartuzy: Oficyna Czec 2010.  [IMG[Przekłady na kaszubski - A.Sikora]
2010Ewanielie na kaszëbsczi tłomaczoné, tłumaczenie ojciec Adam Ryszard Sikora, Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 2010, s. 325; Dodatki:barwne fotografie; ISBN: 978-8387258-39-9 [IMG[Przekłady na kaszubski - A.Sikora]
2010Apokalipsa Jana : materiały do egzegzy : opracowanie laickie zawiera dosłowny przekład Apokalipsy Jana szczególwy komentarz : studium głownych postaci : Boga, Chrystusa, diabła, szatana i in. : dodatek: biblijne anioły- czy ufo? / przeł. i oprac. Sławomir Łuczkiewicz. Lublin : ["Rzecznik"], 2010 [Przekłady S.Łuczkiewicza]
2010Ewangelie dla badaczy : przekład filologiczny z języka greckiego według XXVII edycji Nestle-Aland Novum Testamentum Graece : opracowanie świeckie / wstęp, przekł., przypisy Sławomir Łuczkiewicz. Lublin : [s.n.], 2010. [wersja 3] [Przekłady S.Łuczkiewicza]
2010Hiob przed Bogiem. Studium ezgegetyczne prologu i epilogu księgi Hioba oraz mów Hioba. Jakub Slawik. Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 2010. Stron 792. ISBN 978-83-60273-10-4 [Hiob przed Bogiem]
2009Seria "Księgi Święte Religii Monoteistycznych", Tom I - IV BIBLIA – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, tzw. Biblia Poznańska, z przedmową Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego. Wydawnictwo Święty Wojciech. Tom V-VI: TORA - Pięcioksiąg Mojżesza w tłumaczeniu Izaaka Cylkowa, z przedmową Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha. (" ... [dodany] w niektórych miejscach komentarz Rasziego, ukazujący tradycyjną żydowską interpretację, oraz komentarz Stanisława Krajewskiego będący współczesnym spojrzeniem na Torę przez pryzmat filozofii i nowożytnej myśli żydowskiej"). Wydawnictwo Austeria. Tom VII - VIII: KORAN – w tłumaczeniu Józefa Bielawskiego z przedmową Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza. Tom IX: SŁOWNIK BIBLIJNY - oksfordzki przewodnik po tematach, osobach i miejscach związanych ze Starym i Nowym Testamentem. Wydawnictwo Agora, 2009, ISBN: 9788375525441 [IMG[Biblia Poznańska]
2009Seria "Księgi Święte Religii Monoteistycznych", Tom I - IV BIBLIA – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, tzw. Biblia Poznańska, z przedmową Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego. Wydawnictwo Święty Wojciech. Tom V-VI: TORA - Pięcioksiąg Mojżesza w tłumaczeniu Izaaka Cylkowa, z przedmową Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha. (" ... [dodany] w niektórych miejscach komentarz Rasziego, ukazujący tradycyjną żydowską interpretację, oraz komentarz Stanisława Krajewskiego będący współczesnym spojrzeniem na Torę przez pryzmat filozofii i nowożytnej myśli żydowskiej"). Wydawnictwo Austeria. Tom VII - VIII: KORAN – w tłumaczeniu Józefa Bielawskiego z przedmową Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza. Tom IX: SŁOWNIK BIBLIJNY - oksfordzki przewodnik po tematach, osobach i miejscach związanych ze Starym i Nowym Testamentem. Wydawnictwo Agora, 2009, ISBN: 9788375525441 [IMG[Przekłady Izaaka Cylkowa]
20091 List do Koryntian, ks. Mariusz Rosik , tom: NT VII, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009, s.680, ISBN: 978-83-7424-511-1 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2009Księga Wyjścia, ks. Janusz Lemański , tom: ST II, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009, s.744, ISBN: 978-83-7424-448-0 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2009Opowieść o stworzeniu świata - Rdz 1,1-3,21. Przekład wg TM, w: Genesis (1-3). Tekst, inspiracje, przemyślenia, (red.) Z. Pawłowski, Toruń, WN UMK 2009, s. 13-20. [Rut, Jonasz, Habakuk - T. Stanek]
2009Ewanieliô wedle swiâtégò Mateùsza (tłum. z języka greckiego na język kaszubski), Gdańsk: Oficyna Czec 2009.  [IMG[Przekłady na kaszubski - A.Sikora]
2009ks. Ryszard Rumianek, Księga Ezechiela. Tłumaczenie i komentarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009. s. 388. ISBN 978-83-7072-565-5 [IMG[Księga Ezechiela - ks. R.Rumianek]
2009Komentarz do Księgi Proroka Ezechiela. Rozdziały 11-20, Andrzej S. Jasiński, Tom 111 z Opolska Biblioteka Teologiczna, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2009; ss. 244, ISBN: 9788361756118 [Koment. do Księgi Proroka Ezechiela]
2009Gianfranco Ravasi, Psalmy, Psalmy 104-150 (wybór) cześć 4. Przełożył Krzysztof Stopa. Wydawnictwo Salwator. Kraków 2009. 374 s. ISBN: 978-83-7580-045-6 [IMG[Psalmy - Gianfranco Ravasi]
2009Gianfranco Ravasi, Psalmy, Psalmy 124-150 (wybór) cześć 5. Przełożył Krzysztof Stopa. Wydawnictwo Salwator. Kraków 2009. 360 s. ISBN: 978-83-7580-079-1 [IMG[Psalmy - Gianfranco Ravasi]
2009Stary Testament wierszem. Cz. 1 i 2, Kazimierz Kukułka ; [il. Magdalena Boroń]. Wydawnictwo i Poligrafia Kurii Prowincjalnej Zakonu Pijarów, Kaków 2009. str. 212+164, ISBN: 978-83-7269-286-3 [GAL[Stary Testament wierszem]
2008-11Wydanie tłumaczenia całej Biblii: "Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem". Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2008, s.2784, ISBN: 9788374241960 [Biblia Paulistów]
2008-10-08Wydanie tomu trzeciego, zawierającego kanoniczne Księgi Dydaktyczne: Księgę Hioba, Psalmy (na nowo zredagowane względem wydania z 2001 r.), Księgę Przysłów zwaną też Przypowieściami Salomona, Księgę Koheleta zwaną też Księgą Kaznodziei Salomona bądź Eklezjastesa oraz Pieśń nad Pieśniami. [Biblia Ekumeniczna]
2008Dzieje Apostolskie, tłumaczenie, wstęp i komentarz o. Hugolin Langkammer OFM, Lublin 2008, ss. 292, ISBN 978-83-7363-721-4 [IMG[Biblia Lubelska]
2008Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan, tłumaczenie, wstęp i komentarz o. Hugolin Langkammer OFM, Lublin 2008, ss. 102, ISBN 978-83-7363-750-4 [IMG[Biblia Lubelska]
2008PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI z Targumem i komentarzami tłum. rabin Sacha Pecaric, tłum. koment. Adam Musiał, tekst hebr. i pol., 2008, s.248, ISBN 978-83-61134-20-6 [Pardes Lauder]
2008Wydanie tłumaczenia ksiąg prorockich, pt. "Hebrajsko-polski Stary Testament, Prorocy - Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją i indeksem słów hebrajskich". Tom zawiera księgi Proroków Wcześniejszych (Jozuego, Sędziów, 1 i 2 Samuela, 1 i 2 Królewską), Proroków Późniejszych (Księgi: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela) oraz Proroków Mniejszych (Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza i Malachiasza). [GAL[Interlinia - Vocatio]
2008Ukazuje się "Grecko-polski Stary Testament, Pisma Greckie - Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi i indeksem form podstawowych". Wydanie zawiera tłumaczenie ksiąg: Tobiasza, Judyty, 1 i 2 Machabejskiej, Mądrości, Syrycha (inaczej Eklezjastyka) oraz Barucha.  [IMG[Interlinia - Vocatio]
2008Paweł Apostoł. Dzieło i myśl. Dzieje Apostolskie i List św. Pawła do Rzymian; Biblioteka Więzi, 2008, ISBN: 9788360356548; s.140 [IMG[Ekumeniczny Przekład Przyjaciół]
2008Księga Przysłów, oprac. Stanisław Potocki, tom: ST-VIII-1 [IMG[Komentarze KUL]
2008Księga Daniela, Ks. Józef Homerski, wyd. 2, Pallottinum, 2008, s. 214. ST-XI-2, ISBN: 978-83-7014-596-5 [IMG[Komentarze KUL]
2008Psalmy Króla Dawida. Wydawnictwo: tCHu, doM wYdawniczy, 2008, ISBN: 978-83-89782-47-2, s.278 [B.Drozdowski - Przekłady ST]
2008Ukazuje się "Nowy Testament dla moderatorów", Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 2008, 696 s., ISBN: 978-83-7492-029-2. Wydanie zawiera tekst tłumaczenia ks. Remigiusza Popowskiego z Przekładu na Wielki Jubileusz. Z noty wydawcy: Nowy Testament dla moderatorów to bardzo szczególne wydanie Pisma Świętego. W tej publikacji do znakomitego, nowoczesnego przekładu Nowego Testamentu dokonanego przez ks. prof. Remigiusza Popowskiego SDB (KUL) zaimplementowano szeroko znany na Zachodzie przewodnik do praktycznego studium biblijnego zwany Serendipity Bible. Materiał z tego przewodnika umieszczony na marginaliach i w stopkach każdej strony niniejszej książki udostępnia Czytelnikowi nie tylko dodatkowe wnikliwe komentarze do tekstu i kontekstu, ale także świetnie przemyślane pytania. Te pytania są znakomitą propozycją do dyskusji nie tylko dla prowadzącego studium w ramach kręgów biblijnych, ale także dla każdego kto w osobistej refleksji z nabożeństwem pochyla się nad Biblią. oraz Przekład ks. prof. Popowskiego powstał całkowicie niezależnie od komentarzy Serendipity Bible. Z tego powodu tekst Serendipity został do tego właśnie przekładu dostosowany. Wprowadzono również konieczne adaptacje kulturowe, aby książka odpowiadała potrzebom polskiego Czytelnika. [GAL[Biblia pierwszego Kościoła]
2008KSIĘGA KOHELETA Tłum. ks. Krzysztof Bardski. Publikacja internetowa. [Przekłady ks.Krzysztofa Bardskiego]
2008Apokalipsa świętego Jana, tłum. ks J. K. Pytel, ilustracje: G. Bednarski, Poznań 2008. Komentarze: Ks. Jan Kanty Pytel. Księgarnia Św. Wojciecha, 116 s., ISBN: 97883751614 [Apokalipsa św. Jana - J.K.Pytel]
2008Ewangelia Mateusza. Rozdziały 14-28, ks. Antoni Paciorek , tom: NT I/2, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2008, s.872, ISBN: 978-83-7424-474-9 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2008Księga Daniela, ks. Marek Parchem, tom: ST XXVI, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2008, s.896, ISBN: 978-83-7424-369-8 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2008Jeremiasza Treny, czyli skargi, narzekania i lamentacje wierszem przez Harry'ego Dudę, Łask-Łódz 2008. s.40 [TXT[Przekłady Harrego Dudy]
2008Ewangelia Jezusa Chrystusa według św. Marka, część I - IV. Przekład i komentarz ks. Franciszek Sieg SJ. Wydawnictwo Bernardinum Pelplin 2008. Cz. 1 (Mk 1,1-4,34) Jezus głosi Królestwo Boże. s. 216. ISBN: 978-83-7380-557-6. Cz. 2, (Mk 4,35-9,13) Mesjasz i Syn Boży. s. 236. ISBN: 978-83-7380-558-3. Cz. 3 (Mk 9,14-13,37) Intensywna formacja uczniów przed odejściem nauczyciela. s. 244. ISBN: 978-83-7380-559-0. Cz. 4 (Mk 14-16) Jezus oddaje swoje życie za wielu - i wstępuje do chwały Ojca. s. 276. ISBN: 978-83-7380-560-6. W jednym tomie (cztery części) zostały zebrane studia z teologii biblijnej - czterech Ewangelii, które były publikowane w różnych czasopismach. [Ew. Jezusa Chrystusa wg Marka]
2008Bosetti Elena, Ten który kocha me serce. Ekstaza i poszukiwania. Wydawnictwo eSPe. 2008. ISBN: 978-83-7482-218-3. s. 176. Od strony 5 rozpoczyna się tekst tłumaczenia. [Pieśń nad Pieśniami - Michał Wilk]
2008Psalmy : na podstawie łacińskiego tekstu w "Breviarium Romanum" z roku 1961 / przekł. Stanisław Schramm ; rys. Krzysztof Marek Rostański. Łomża : [Stanisław Schramm], 2008. 459 s. : il. ; 21 cm. [GAL[Psalmy - S.Schramm]
2008Gianfranco Ravasi, Psalmy, Psalmy 72-103 (wybór) cześć 3. Przełożył Krzysztof Stopa. Wydawnictwo Salwator. Kraków 2008. 478 s. ISBN: 978-83-75800-04-3 [IMG[Psalmy - Gianfranco Ravasi]
2007KSIĘGA JONY z tradycyjnymi żydowskimi komentarzami, tłum. rabin Sacha Pecaric, tłum. koment. Adam Musiał, tekst hebr. i pol., 2007, s.128, ISBN 978-83-923858-2-0 [IMG[Pardes Lauder]
2007KOHELET wraz z komentarzem Meam loez, tłum. rabin Sacha Pecaric, tłum. koment. Urszula Krawczyk, tekst hebr. i pol., 2007, s.340, ISBN 978-83-923858-1-3 [IMG[Pardes Lauder]
2007Ukazanie się internetowego wydania tłumaczenia Ewangelii Marka [Ew.Marka - T.Węcławski]
2007Jakub Lubelczyk, Pieśni, psalmy i wiersze polskie. Tom 3 z Lubelska Biblioteka Staropolska. Lublin. Wyd. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2007 ISBN : 8322727399, 9788322727393, 78 s. [IMG[Psałterz - J.Lubelczyk]
2007Nowe Przymierze. Pismo Święte Nowego Testamentu. Przekład z języka greckiego. Wydanie pierwsze. Poznań: Ewangeliczny Instytut Biblijny, www.eib.roteh.pl; Bydgoszcz: Liga Biblijna w Polsce, www.ligabiblijna.pl, 2007. ISBN: 978-83-925784-4-4; ISBN: 978-83-925784-8-2 [Stare i Nowe Przymierze [EIB] - liter.]
2007Księgi 1-2 Królów, oprac. Józef Łach, tom: ST-IV-2 [IMG[Komentarze KUL]
20071-2 List do Tesaloniczan, ks. Michał Bednarz , tom: NT XIII, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2007, s.816, ISBN: 978-83-7424-252-3 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2007Pierwszy List Św. Piotra, ks. Stanisław Hałas , tom: NT XVII, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2007, s.400, ISBN: 978-83-7424-331-5 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2007Ewanielëjô wedle swiâtégò Jana (tłum. z języka greckiego na język kaszubski), Gdańsk: Oficyna Czec 2007.  [IMG[Przekłady na kaszubski - A.Sikora]
2007Gianfranco Ravasi, Psalmy, Wprowadzenie i Psalmy 1-19 (wybór) cześć 1. Przełożyła Patrycja Mikulska. Wydawnictwo Salwator. Kraków 2007. 336 s. ISBN: 978-83-60703-27-4 [GAL[Psalmy - Gianfranco Ravasi]
2007Gianfranco Ravasi, Psalmy, Psalmy 22-69 (wybór) cześć 2. Przełożył Krzysztof Stopa. Wydawnictwo Salwator. Kraków 2007. 664 s. ISBN: 978-83-60703-35-9 [IMG[Psalmy - Gianfranco Ravasi]
2007-01Publikacja tekstu przekładu na stronie Społeczności Mesjańskiej w Koszalinie [TXT[Pieśń nad Pieśniami - Szir Haszirim]
2006Ukazanie się polskiej wersji Biblii Jerozolimskiej (wyd. Pallottinum). Wikipedia: "Wprowadzenia, przypisy, odnośniki biblijne oraz podtytuły pochodzą z wydania La Bible de Jérusalem (Paryż 1996), natomiast sam tekst biblijny bazuje na V wydaniu Biblii Tysiąclecia. Nie tworzono zatem nowego przekładu, przełożono jedynie dodatkowe materiały". [IMG[Biblia Tysiąclecia]
2006Listy pasterskie: Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza, List do Tytusa, tłumaczenie, wstęp i komentarz o. Hugolin Langkammer OFM, Lublin 2006, ss. 180, ISBN 83-7363-349-9 [IMG[Biblia Lubelska]
2006Ewangelie i Dzieje Apostolskie - Biblia wiecznie młoda. Edycja Świętego Pawła. Częstochowa 2006, s. 416. ISBN: 83-7168-619-6. Tekst Biblii z tłumaczenia Towarzystwa Świętego Pawła. Wydanie zawierające kolorową szatą graficzną z mnóstwem ilustracji, tabel, map: od historii po geografię, od świadectw archeologicznych po świadectwo zwykłych ludzi. [GAL[Biblia Paulistów]
2006Księga Powtórzonego Prawam, DEWARIM, tłum. rabin Sacha Pecaric, red. rabin Sacha Pecaric i Lidia Kośka, tłum. haftar: Andrzej Borowski, tłum. koment.: zespół tłumaczy Pardes Lauder, tekst hebr. i pol.,wydanie I 2006, s. 504, ISBN 978-83-61134-68-8 [Pardes Lauder]
2006KSIĘGA ESTERY z komentarzem Malbima, tłum. rabin Sacha Pecaric, tłum. kom. Joanna Czopnik, ilustracje Ksenija Kostic-Pecaric, tekst hebr. i pol., 2006, s.210, ISBN 83-920213-8-X  [Pardes Lauder]
2006Dobra Czytanka wg św. ziom'a Janka. Ewangelia wg św. Jana; Przekład i stylizacja językowa: Asia Rafał, Basia Sieradz, Beata Lasota ; rys.: Patryk Bryliński. Studio Selah Time, cop. 2006. 102,[2]. ISBN 83-923265-0-4; 978-83-923265-0-2  [Dobra Czytanka wg ziom'a Janka]
2006Henryk Adamczyk, Księga Psalmów w przekładzie na wiersz rymowany, Druk-Ar, Drukarnia-Wydawnictwo, spółka cywilna, Adamczyk, Monika i Ariusz, 2006, ISBN 8360087113, 9788360087114, s.361 [TXT[Księga Psalmów - H.Adamczyk]
2006Ewangelia według Marka - tłumaczenie dosłowne. 2006.06.15 - Data pierwszego zarchiwizowania strony zawierającej link do tłumaczenia [z adnotacją NEW]. [TXT[Ew.Marka - Bogusław Nowak]
2006Ze staropolskich parafraz ksiąg biblijnych, tom 1 pod redakcją naukową Wacława Waleckiego, Małgorzata Krzysztofik, Przypowieści Salomonowe przekładania Józefa Domaniewskiego, Kraków 2006. [GAL[Przypowieści Salomonowe]
2006List do Filemona i List do Kolosan, ks. Bartosz Adamczewski , tom: NT XII, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2006, s.416, ISBN: 978-83-7424-199-3 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2006Księga Kapłańska, ks. Antoni Tronina , tom: ST III, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2006, s.488, ISBN: 978-83-7424-129-2 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2005Ewangelia według św. Łukasza, tłumaczenie, wstęp i komentarz Hugolin Langkammer OFM, Lublin 2005, ss. 544, ISBN 83-7363-267-0 [IMG[Biblia Lubelska]
2005"Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem". Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2005,s. 864, ISBN: 83-7424-076-8 [Biblia Paulistów]
2005Księga Kapłańska, WAJIKRA, tłum. rabin Sacha Pecaric, red. rabin Sacha Pecaric i Lidia Kośka, tłum. haftar: Andrzej Borowski, tłum. koment.: zespół tłumaczy Pardes Lauder, tekst hebr. i pol.,wydanie I 2005, s. 524, ISBN 978-83-61134-60-2  [Pardes Lauder]
2005Księga Liczb, BEMIDBAR, tłum. rabin Sacha Pecaric, red. rabin Sacha Pecaric i Lidia Kośka, tłum. haftar: Andrzej Borowski, tłum. koment.: zespół tłumaczy Pardes Lauder, tekst hebr. i pol.,wydanie I 2005, s. 495, ISBN 978-83-61134-64-0 [Pardes Lauder]
2005MODLITEWNIK ŻYDOWSKI Pardes Lauder. tłum Ewa Gordon; red. rabin Sacha Pecaric; tekst hebr. i pol. oraz transliteracja. 2005; s. 708, ISBN 978-83-92021-32-2. Modlitewnik zawiera przekład następujących psalmów: 3, 24, 27, 29, 30, 33, 34, 67, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150. [GAL[Pardes Lauder]
2005Nowy Testament w przekładzie Marii Matejowej Torbiarz na gwarę górali skalnopodhalańskich z Zakopanego. Praca studyjna na podstawie Biblii Tysiąclecia. wprowadzenie ks. Władysław Zązel, ks. Mirosław Drozdek. Wydawnictwo Pallottinum 1982, Poznań – Zakopane Krzeptówki 2005. 642 s., ISBN: 83-7014-440-3 [Przekład na gwarę góralską]
2005Nowy Testament w przekładzie na gwarę góralską , cz.II (Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie, Apokalipsa). Pallottinum, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem, 2005, ISBN: 83-7014-503-5, 360 s. [IMG[Przekład na gwarę góralską]
2005Salomonowa pieśń nad pieśniami. Nowy przekład. Wydawnictwo: tCHu, doM wYdawniczy, 2005, ISBN: 83-89782-22-7, s.56 [B.Drozdowski - Przekłady ST]
2005Pieśń nad pieśniami i inne utwory. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 2005. 96 s. ISBN: 83-205-4788-1 . Trzeci tomik z cyklu Biblioteka Poezji zawierający fragmenty Ksiąg Starego Testamentu - z Ksiąg Ijoba cierpliwego, z Kaznodziejskiej Księgi Salomona oraz Pieśń nad pieśniami. Nigdzie nie podaje się że to teksty Żuławskiego (a wręcz podaje się że to "Praca zbiorowa"), ale spis treści nie pozostawia wątpliwości. Odpowiada dokładnie choćby wydaniu z 1904r.. [GAL[Xsięgi niektóre - J.Żuławski]
2005Ewangelia Mateusza. Rozdziały 1-13 , ks. Antoni Paciorek , tom: NT I/1, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2005, s.704, ISBN: 978-83-7168-751-8 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2005Księga Tobiasza, czyli Tobita, Prof. dr hab. Michał Wojciechowski, tom: ST XII, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2005, s.192, ISBN: 978-83-7168-959-4 [IMG[Nowy Komentarz Biblijny]
2005Księga Habakuka. : Przesłanie i przekład filologiczny na podstawie tekstu masoreckiego, [w] Requirite In Libro Domini, Opuscula Michaeli Peter Piae Memoriae Dedicata, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny, 2005, ISBN: 83-89361-97-3 [Rut, Jonasz, Habakuk - T. Stanek]
2005Komentarz do Księgi Proroka Ezechiela. Rozdziały 1-10, Andrzej S. Jasiński, Tom 77 z Opolska Biblioteka Teologiczna, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2005; ss. 244, ISBN: 83-60244-07-3  [Koment. do Księgi Proroka Ezechiela]
2005Księga Psalmów: według tekstów biblijnych / [tł.] Fabian Frankiewicz. Tł. z oryg. Oznaczono jako XXIII. Wyd. Konin: Wyd. Artis - Tomasz Jankowski, 2005. [2], 262, [5] s.; 21 cm. ISBN: 8392246705 [GAL[Frankiewicz - Poematy biblijne]
2005Anastazja Staśko, Bóg-Człowiek na ziemskim padole, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2005, 355 s.,ISBN: 8373322922, 9788373322929 [Bóg-Człowiek na ziemskim padole]
2004Wydanie 4 [Biblia Poznańska]
2004Ewangelia według św. Marka, tłumaczenie, wstęp i komentarz Hugolin Langkammer OFM, Lublin 2004, Wydawnictwo KUL, ss. 160, ISBN 83-7363-184-4 [IMG[Biblia Lubelska]
2004Ewangelia według św. Mateusza, łumaczenie, wstęp i komentarz ks. Józef Homerski, Lublin 2004, Wydawnictwo KUL, ss. 176, ISBN 83-7363-183-6 [IMG[Biblia Lubelska]
2004Ukazuje się internetowe wydanie Nowego Testamentu. [Śląskie Towarzystwo Biblijne]
2004KSIĘGA RUT z komentarzem Malbima oraz esej o Dziesięciu Przykazaniach, tłum. Ewa Gordon i rabin Sacha Pecaric, tłum. koment. Mikołaj Krawczyk, tekst hebr. i pol., ilustracje Marta Gołąb, 2004, s.144, ISBN 83-920213-3-9  [Pardes Lauder]
2004Komentarz żydowski do Nowego Testamentu. Dawid H. Stern, tłumaczyła: Aleksandra Czwojdrak, Oficyna Wydawnicza VOCATIO, Warszawa 2004, s. 1264, ISBN: 83-7146-079-1. Tytuł oryginału: "Jewish New Testament A Translation of the New Testament that expresses its Jewishness Jewish New Testament Commentary A Companion Volume to the Jewish New Testament" [Komentarz żydowski NT]
2004Czesław Miłosz: Księgi biblijne. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004. s.704. ISBN: 83-08-03529-9. Tom gromadzi przekłady wszystkich ksiąg biblijnych tłumaczonych i wydawanych osobno przez noblistę: Księgę Psalmów, Księgę Hioba, Księgi pięciu megilot, Księgę Mądrości, Apokalipsę, Ewangelię według Marka. [IMG[Czesław Miłosz]
2004Ewangelia według św. Łukasza w przekładzie Zygmunta Kubiaka, pod patronatem ks. prof. Michała Czajkowskiego. Świat Książki, Warszawa 2004. ISBN: 83-7391-293-2. Na obwolucie: Sandro Boticelli, Mistyczne narodziny, 1501 [Ew.Łukasza - Zbigniew Kubiak]
2004Dobra Nowina według świętego Marka, Przełożył: ks. Tomasz Węcławski. W drodze, Poznań 2004, s.72, ISBN: 83-7033-496-2 [Ew.Marka - T.Węcławski]
2004Cztery Ewangelie (Oficyna Wydawnicza "Słowo i Życie", 2004) [Ekumeniczny Przekład Przyjaciół]
2004Księga Jonasza – przekład filologiczny na podstawie tekstu masoreckiego. [w], Biblia i Ekumenizm, 1 (2004), s. 31-45. [IMG[Rut, Jonasz, Habakuk - T. Stanek]
2004Szir Haszirim czyli Pieśń nad pieśniami Salomonowa wierszem przez Harry'ego Dudę. Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Opole 2004. [Przekłady Harrego Dudy]
2003Biblia brzeska [2003], red. P. Krolikowski, Kalwin Publishing, Collegium Columbinum, Clifton–Kraków. Uwspółcześniona transkrypcja Biblii Brzeskiej. [IMG TXT[Biblia Brzeska]
2003List do Filemona, wstęp i komentarz o. H. Langkammer OFM wyd. l, Lublin 2003, ss. 80, ISBN 83-7363-058-9 [IMG[Biblia Lubelska]
2003Oddzielne wydanie tłumaczenia Księgi Psalmów. [Biblia Ekumeniczna]
2003Księga Wyjścia, SZEMOT, tłum. rabin Sacha Pecaric, współpraca Ewa Gordon, red. rabin Sacha Pecaric i Lidia Kośka, tłum. haftar: Andrzej Borowski, tłum. koment.: zespół tłumaczy Pardes Lauder, tekst hebr. i pol.,wydanie I 2003, s. 572, ISBN 978-83-61134-56-5  [Pardes Lauder]
2003Ukazuje się wydanie "Hebrajsko-polski Stary Testament, Pięcioksiąg - Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem rdzeni" [IMG[Interlinia - Vocatio]
2003Roman Brandstaetter, Księgi Starego Przymierza, Przekłady biblijne z języka hebrajskiego. Wydawnictwo M, 2003, s. 414. Ze Wstępu ks. prof. Jerzego Chmiela: "...wydanie tworzą cztery poematy: Księga Hioba, Kohelet czyli Księga Kaznodziei, Pieśń nad pieśniami oraz Treny Jeremiasza, pozostałe zaś utwory to - wybrane przez poetę - najpiękniejsze fragmenty z pozostałych ksiąg starotestamentowych. Psalmy, będące częścią ksiąg Starego Przymierza, zostały ujęte w osobnym tomie Dzieł zebranych. Teksty te wcześniej ukazały się w książkach Słowo nad słowami. Antologia poezji Starego Przymierza (1964) oraz Cztery poematy (1984)." [GAL[Roman Brandstaetter]
2003Ewangelia św. Mateusza. Przekład ekumeniczny. Oficyna Wydawnicza "Słowo i Życie", 2003. ISBN 83-901373-5-6 [IMG[Ekumeniczny Przekład Przyjaciół]
2003Pieśń nad pieśniami, wstęp, przekład i komentarz ks. Krzysztof Bardski, Ilustracje: Paweł Różewicz, Warszawa: Towarzystwo Biblijne w Polsce 2003, 48 s., ISBN: 83-85260-29-3 [Przekłady ks.Krzysztofa Bardskiego]
2003Stanisław Herakliusz Lubomirski, Tobiasz wyzwolony, cykl wydawniczy: Klasyka mniej znana, TAiWPN Universitas Kraków 2003, ISBN: 83-242-0094-0, s. 148 [IMG[Tobiasz wyzwolony i Ecclesiastes]
2003Księga Rut. Propozycja nowego przekładu na podstawie tekstu masoreckiego. Poznań 2003 Poznańskie Studia Teologiczne 15 (2003), str. 9-30. [Rut, Jonasz, Habakuk - T. Stanek]
2003Pieśni nadziei i wiary : kancjonał pogrzebowy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP / [wybór tekstów i red. Zbigniew Kamiński et al.]. Warszawa : Wydawnictwo "Pielgrzym Polski", 2003. 88 s. [Psalmy z kancjonału metodystycznego]
2002-03Pełne zwycięstwo - Nowy Testament dla sportowców, Wydawnictwo: Vocatio, Warszawa 2002, s. 336; ISBN/EAN: 83-7146-156-9. Tekst tego wydania zawiera tekst ks. R.Popowskiego [GAL[Biblia pierwszego Kościoła]
2002List do Kolosan, tłumaczenie, wstęp i komentarz Hugolin Langkammer OFM Lublin 2002, ss. 106 ISBN 83-7363-011-2 [IMG[Biblia Lubelska]
2002Ukazuje się internetowe wydanie Nowego Testamentu [Stare i Nowe Przymierze [EIB] - dosł.]
2002Psałterz Florjański, łacińsko - polsko - niemiecki. Rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie. Reprint wydania z 1939r ze zmienionym wstępem. Wydali Ryszard Ganszyniec, Witold Taszycki i Stefan Kubica. Staraniem i pod redakcją Ludwika Biernackiego. Lwów 1939. Zakład Narodowy Imienia Ossolinskich z zasiłkiem Sejmu Śląskiego. Archidiecezjalne Wydawnictwo Łodzkie. Łodź 2002. ISBN: 83-87931-87-X.  [GAL[Psałterz floriański]
2002Ewangelie w przekładzie Marii Matejowej Torbiarz na gwarę górali skalnopodhalańskich z Zakopanego. Praca studyjna na podstawie Biblii Tysiąclecia Wydawnictwo Pallottinum 1982, Poznań – Zakopane Krzeptówki 2002, 278[1] s. [Przekład na gwarę góralską]
2002Ewangelia według św. Łukasza (Oficyna Wydawnicza "Słowo i Życie", 2002) [Ekumeniczny Przekład Przyjaciół]
2002List św. Pawła do Filemona (Tygodnik Powszechny, nr 4/2002) [Ekumeniczny Przekład Przyjaciół]
2002Łuczkiewicz Sławomir: Antychryst i Apokalipsa : zawiera dosłowny przekład Apokalipsy Jana, szczegółowy komentarz, studium Boga, diabła, szatana, odniesienia cywilizacyjne, Biblia a ufo. Lublin : Wydawnictwo Rzecznik, 2002. ISBN 83-903921-5-1. s.255. "Książka Sławomira Łuczkiewicza "Antychryst i apokalipsa" ... została wydana w zaledwie kilkudziesięciu egzemplarzach. Jest to książka tyleż niezwykła, co dziwna. Od dawna jest poszukiwana przez wielu badaczy zjawisk niewyjaśnionych, takich jak UFO czy proroctwa biblijne. Traktuje o fenomenie UFO w niespotykanym dotychczas kontekście naukowym - mianowicie w odniesieniu do Apokalipsy św. Jana. Zawiera szczegółową analizę Apokalipsy św. Jana wraz z dosłownym przekładem całej Apokalipsy z języka oryginalnego, tj. z greki klasycznej. Spis treści: Wstęp 3; Zależności od kultur obcych 3; Metodyka badawcza 5; Trudności interpretacyjne 11; Przemilczane problemy Apokalipsy 16; Osoby dramatu 24; Wprowadzenie 78; Odsłonięcie Ioannesa - przekład 81; Problemy wokół Apokalipsy - komentarz 125; Dodatek. Biblijne anioły - czy UFO? 220; Literatura 251" [IMG[Przekłady S.Łuczkiewicza]
2002Księga Daniela w przekładzie z języków oryginalnych [Księga Daniela - Z. Łyko]
2002Księga Danijela w przekładzie z języka hebrajskiego i aramejskiego [Przekłady P.Kotarby-Kaczora]
2002Grecko-łacińsko-polska synopsa do Pierwszej i Drugiej Księgi Machabejskiej, przekład i opracowanie: Abp Stanisław Gądecki; Wydawnictwo Vocatio, Warszawa 2002, ISBN: 8371461690, s. 450  [Synopsa grecko-łacińsko-polska]
2002Synopsa ewangelii. Zestawienie synoptyczne ewangelii wg Łukasza, Marka oraz Mateusza w nowym przekładzie świeckim. Krzysztof Sykta. [Synopsa - K.Sykta]
2001-09-26Towarzystwo Biblijne w Polsce wydało "Nowy Testament i Psalmy" w przekładzie ekumenicznym. [IMG[Biblia Ekumeniczna]
2001Reprint Biblii Brzeskiej w niemieckiej serii Biblia Slavica: Biblia Święta to jest Księgi Starego i Nowego Zakonu, właśnie z Żydowskiego, Greckiego, i Łacińskiego, nowo na Polski język z pilnością i wiernie wyłożone, Biblia Slavica, Hrsg. von H Rothe und F. Scholz unter Mitarbeit von Ch. Chanick und L. Udolph, Serie II: Polnische Bibeln, Band 2, Brester Bibel 1563, Teil 1: Stary Zakon, Teil 2: Księgi Nowego Testamentu. Kommentare, Ferdinand Schöningh, Padeborn – München – Wien – Zürich 2001. [Biblia Brzeska]
2001List do Efezjan, wstęp i komentarz o. H. Langkammer OFM wyd. l, Lublin 2001, ss. 158 ISBN 83-228-0996-4 [IMG[Biblia Lubelska]
2001List do Filipian, wstęp i komentarz H. Langkammer OFM Lublin 2001, ss. 100,ISBN 83-228-0841-0 [IMG[Biblia Lubelska]
2001Pierwsza i Druga Księga Machabejska, wstęp, przekład i komentarze ks. Józef Homerski Lublin 2001, ss. 262, ISBN 83-228-0820-8 [IMG[Biblia Lubelska]
2001Pierwsza i druga Księga Kronik, tłum., wstęp i komentarz Hugolin Langkammer OFM, Lublin 2001, format A5, ss. 391, ISBN 83-228-0858-5 [IMG[Biblia Lubelska]
2001Księga Tobiasza, Księga Judyty, Księga Estery, tłum., wstęp i komentarz ks. Antoni Tronina, Lublin 2001, format A5, ss. 240, ISBN 83-228-0850-X, [IMG[Biblia Lubelska]
2001Księga Rodzaju, BERESZIT, tłum. rabin Sacha Pecaric, współpraca Ewa Gordon, red. rabin Sacha Pecaric i Lidia Kośka, tłum. haftar: Andrzej Borowski, tłum. koment.: zespół tłumaczy Pardes Lauder, tekst hebr. i pol.,wydanie I 2001, s. 404, ISBN 978-83-61134-52-7 [IMG[Pardes Lauder]
2001Psałterz tyniecki: psalmy i pieśni. Psałterz w tłumaczeniu Marka Skwarnickiego i pieśni opracowane przez o. Placyda Galińskiego OSB. "Tyniec" Wydawnictwo Benedyktynów, 2001. s.395. ISBN: 8387525723 [IMG[Psalmy Kantyki - M.Skwarnicki]
2001Listy św. Piotra (Miesięcznik Znak, 2001) [Ekumeniczny Przekład Przyjaciół]
2001Ewanielëjô wedle swiâtégò Marka (tłum. z języka greckiego na język kaszubski), Gdańsk: Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 2001. Autor: "Tłumaczenia tej Ewangelii dokonałem z języka oryginału w Jubileuszowym Roku 2000, zainspirowany przez dra Mariana Jelińskiego, a wiedziony chęcią osobistego uczczenia Roku Świętego jako Kaszuba i jako biblista." [IMG[Przekłady na kaszubski - A.Sikora]
2001Ksiega Hioba wierszem przez Harry’ego Dude, na zlec. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 2001. s.127. ISBN: 9788372730466 [Przekłady Harrego Dudy]


Wydarzenia z XX w.

2000-08Ukazanie się wydania V Biblii Tysiąclecia. Zmiany w stosunku do BT3/4: (1) Wstępy do działów i do poszczególnych ksiąg oraz przypisy unowocześniono odpowiednio do osiągnięć naukowych ostatniego trzydziestolecia i do potrzeb czytelników szukających miejsc równoległych w Biblii; (2) dokonano zmian merytorycznych samego przekładu w imię jego zgodności z tekstem oryginalnym, zwłaszcza hebrajskim w Starym Testamencie, odstępując od zbyt częstego poprawiania go według tekstu Septuaginty, której odmienne lekcje podano w przypisach; (3) poprawiony i ujednolicony język i styl przekładu. [Biblia Tysiąclecia]
2000-08Ponownie ukazuje się Ewangelia św. Marka w wersji pięciojęzycznej (włoski, angielski, hiszpański, francuski, polski). Wydanie na 2000-lecie chrześcijaństwa. Nakładem Komitetu XV Światowego Dnia Młodzieży. Rzym 2000. Wydanie jednoszpaltowe, kolejne przekłady są ułożone jeden po drugim. [IMG[Biblia Ekumeniczna]
2000Z okazji Wielkiego Jubileuszu ukazuje się ilustrowana edycja Biblii Tysiąclecia, wydana w koedycji Pallottinum z Przeglądem Reader’s Digest. Wydanie to zawiera tekst tłumaczenia Starego Testamentu z BT4, natomiast tekst tłumaczenia Nowego Testamentu z BT5. Było to pierwsze wydanie BT drukowane ze składu elektronicznego. [Biblia Tysiąclecia]
2000Ewangelia według św. Jana, tłum., wstęp i komentarz ks. A. Paciorek, Lublin 2000, Wydawnictwo KUL, ss. 224, ISBN 83-0848-8 [IMG[Biblia Lubelska]
2000Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza, tłum., wstęp i komentarz Hugolin Langkammer OFM, wyd. l, Lublin 2000, ss. 248, ISBN 83-228-0709-0 [IMG[Biblia Lubelska]
2000Ukazuje się "Hebrajsko-polski Stary Testament. Księga Rodzaju. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, transkrypcją oraz indeksem rdzeni". [Interlinia - Vocatio]
2000Nowy Testament Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000, z języka greckiego przełożył, wprowadzeniem i przypisami opatrzył ks. Remigiusz Popowski SDB, wyd. Oficyna Wydawnicza „Vocatio” Warszawa 2000 [GAL[Biblia pierwszego Kościoła]
2000Ecclesiastes. Księgi Salomonowe, słowo wstępne: H. SKOCZYLAS-STAWSKA, Wieluń 2000. (Reprint wydany w 450 rocznicę śmierci Hieronima z Wielunia na podstawie egz. Ossol.) [Ecclesiastes - Hieronima z Wielunia]
2000Tako głosi Kohelet / przekł. poetycki, wstęp i przypisy Sylwester Milczarek. Opracowanie graficzne Marina Greczkina. Oprawa introligatorska Marta Mróz. Wydanie 1. Kraków : Miniatura, 2000. s.78. ISBN:8370811507, 9788370811501 [IMG[Przekłady Sylwestra Milczarka]
2000Richard Elliott Friedman, Księga ukryta w Biblii. Tytuł oryginału: The Hidden Book in the Bible. Wydawnictwo: Da Capo, 2000. ISBN:83-7157-554-8. 366 s. [Księga ukryta w Biblii - Friedman]
1999-12Wydanie Ewangelii według św. Łukasza. Wydanie siedmiojęzyczne na warszawskie spotkanie ruchu Taize. "Ewangelia według św. Łukasza. Il Vangelo secondo Luca. Das Evangelium nach Lukas. The Gospel According to Luke. El Evangelio según san Lucas. Évangile selon Luc. Eвангeлие от Луки. Przekład ekumeniczny na język współczesny". [IMG[Biblia Ekumeniczna]
1999Oficyna Wydawnicza "Vocatio" wydała transkrypcję typu "B" (zachowanie dawnego tekstu, z uwspółcześnioną ortografią i interpunkcją) tekstu Biblii Wujka pt. "BIBLIA w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599r. Transkrypcja typu "B" oryginalnego tekstu z XVIw. i wstępy ks. Janusz Frankowski." [IMG[Biblia Wujka]
1999List do Galatów, wstęp i komentarz o. H. Langkammer OFM wyd. l, Lublin 1999, ss. 110 ISBN 83-228-0779-1 [IMG[Biblia Lubelska]
1999List do Rzymian, wstęp i komentarz o. H. Langkammer OFM wyd. l, Lublin 1999, ss. 199, ISBN 83-228-0763-5 [IMG[Biblia Lubelska]
1999Synopsa czterech Ewangelii w nowym przekładzie polskim / przekł. i oprac. Michał Wojciechowski. Wydanie 2. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Vocatio, 1999. s. XXXIV+493; ISBN: 8371460864 [Synopsa Wojciechowskiego]
1999Psałterz albo Kościelne śpiewanie króla Dawida : (tzw. Psałterz krakowski) / [posł. Józef Kąś ; oprac. filologiczne Wacław Walecki]. Kraków : Collegium Columbinum, 1999. Seria: Biblioteka Tradycji Literackich , ISSN 1428-6998 ; nr 25 [IMG[Psałterz krakowski]
1999Knéga psalmów / na pòdstawie Biblii Tysiąclecia (Wyd. IV, 1989) skaszëbił Eugeniusz Gołąbek. Gdańsk : "Czec", 1999. s. 282[3], ISBN: 83-87408-21-2.  [Swięté Pismiona NT - E.Gołąbk]
1999Początek tłumaczenia Objawienia. Autor we wstępie: "Pracę swoją zacząłem od Objawienia, gdyż spodziewałem się, że właśnie w tej księdze będą występowały największe różnice ze względu na stosunkowo późne uznanie jej natchnienia, jak i jej brak w Kodeksie Watykańskim." [ Daniel Kaleta - Tłum. dosłowne NT]
1999Lamentacje; Pieśń nad pieśniami: poematy oparte na tekście biblijnym / Fabian Frankiewicz. Seria: Zeszyty UPPL 1999/2 Wyd. Łódź: Unia Polskich Pisarzy Lekarzy, 1999. 45, [3] s.: rys.; 21 cm. ISBN: 8385887504 [GAL[Frankiewicz - Poematy biblijne]
1999Księga Jeremiasza. Przekład i komentarz ks. Józef Homerski, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 1999. s. 288. ISBN: 83-7168-205-0. [Od Wydawcy: Nowy przekład księgi Proroka Jeremiasza z języka hebrajskiego dokonany przez wybitnego biblistę, znawcę Starego Testamentu i wieloletniego profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przekład opatrzony został dokładnym komentarzem przybliżającym przesłanie proroka, który napisany został w sposób przystępny i zrozumiały także dla osób nie posiadających zbyt wielkiej wiedzy egzegetycznej czy teologicznej.] [IMG[Księga Jeremiasza - ks. J. Homerski]
1998-1999Seria "Przekłady Biblijne Czesława Miłosza". Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998/1999. Ukazały się: Księga Hioba [ISBN: 83-08-02786-5], Księgi pięciu megilot [ISBN: 83-08-02822-5], Księga mądrości [ISBN: 83-08-02843-8], Ewangelia według Marka [ISBN: 83-08-02854-3], Księga Psalmów [ISBN: 83-08-02783-0], Apokalipsa św. Jana [ISBN: 83-08-02872-1] [GAL[Czesław Miłosz]
1998Księga Ezechiela, tłum., wstęp i komentarz ks. J. Homerski Lublin 1998, wyd. I, ss. 208, ISBN 83-228-0625-6 [IMG[Biblia Lubelska]
1998List do Hebrajczyków, tłum., wstęp i komentarz ks. A. Paciorek ss. 168, wyd. l, 1998, ISBN 83-228-0674-4 [IMG[Biblia Lubelska]
1998Pierwszy i Drugi List do Koryntian, tłumaczenie, wstęp i komentarz Hugolin Langkammer, Red. Wydawnictw KUL, Lublin 1998, s.198, ISBN: 83-228-0381-8 [GAL[Biblia Lubelska]
1998ks. Antoni Tronina: Do Hebrajczyków, Słowo zachęty na dni ostatnie. Edycja Świętego Pawła Częstochowa 1998. 192 stron. ISBN: 83-7168-174-7. Ksiądz Antoni Tronina jest też autorem tłumaczenia Listu do Hebrajczyków w wydaniu Paulistów i w Przekładzie Ekumenicznym. Porównanie tekstów (patrz zamieszczone porównanie), pokazuje w wielu miejscach zbieżność, ale też odmienne warianty przekładu zamieszczonego w tej pozycji. [IMG TXT[Psałterz i Hebr. - A.Tronina]
1997-05Ewangelia św. Marka. Przekład ekumeniczny na 2000-lecie chrześcijaństwa. Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1997. s.55 [IMG[Biblia Ekumeniczna]
1997Księga Jeremiasza, tłum., wstęp i komentarz ks. L. Stachowiak ss. 264, wyd. l, 1997, ISBN 83-228-0454-7,  [IMG[Biblia Lubelska]
1997Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. „Biblia warszawsko-praska” w przekładzie z języków oryginalnych opracował Kazimierz Romaniuk pierwszy biskup warszawsko–praski, wyd. Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1997. 2384, [16] s. : mapy ; 20 cm. [Biblia Warszawsko-Praska]
1997-01Ewangelia św. Mateusza. Przekład ekumeniczny na 2000-lecie chrześcijaństwa. Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1997. s.109 [IMG[Biblia Ekumeniczna]
1997Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994 [Przekład Nowego Świata]
1997Synopsa czterech Ewangelii w nowym przekładzie polskim. Warszawa, Vocatio 1997. Ss. 34+493. [Synopsa Wojciechowskiego]
1997Ewangelia według św. Marka, w nowym przekładzie Anny Świderkówny, słowo wstępne o. Augustyn Jankowski OSB. Kraków : Sandomierz : Wydaw. M, Wydaw. Diec., 1997. s.100, ISBN: 83-86106-89-1 [Anna Świderkówna]
1997Ewangelia według św. Jana. Przekład ekumeniczny. Oficyna Wydawnicza "Słowo i Życie", 1997. s.120. ISBN 83-901373-8-0 [IMG[Ekumeniczny Przekład Przyjaciół]
1996Psałterz Biblii greckiej. Przełożył według wersji Septuaginty, wprowadzeniem i komentarzem opatrzył Antoni Tronina. Lublin: Red. Wydaw. KUL 1996 - 272 s. Katolicki Uniwersytet Lubelski. ISBN: 83-228-0460-1.  [Psałterz i Hebr. - A.Tronina]
1996Listy św. Jana (Oficyna Wydawnicza "Słowo i Życie", 1996) [Ekumeniczny Przekład Przyjaciół]
1996Księga Izajasza, oprac. Lech Stachowiak, tom: ST-IX-1 [IMG[Komentarze KUL]
1996Księga Izajasza, oprac. Lech Stachowiak, tom: ST-IX-2 [IMG[Komentarze KUL]
1995Księga Daniela, tłum., wstęp i komentarz ks. J. Homerski Lublin 1995, wyd. l, ss. 104, ISBN 83-228-0389-3,  [IMG[Biblia Lubelska]
1995Ewangelia według św. Mateusza, w nowym przekładzie Anny Świderkówny, słowo wstępne o. Augustyn Jankowski OSB. Kraków : Wydaw. M, 1995. s.175, ISBN: 83-86106-55-7 [Anna Świderkówna]
1995List św. Jakuba i List św. Judy (Oficyna Wydawnicza "Słowo i Życie", 1995) [Ekumeniczny Przekład Przyjaciół]
1995Brulion przekładu Biblii pióra Tomasza za Zbrudzewa, cz. II: Księgi Liczb, Powtórzonego Prawa, Pieśni nad Pieśniami, oprac. i wyd. I. KWILECKA, Wrocław – Warszawa – Kraków 1995. [Tomasz ze Zbrudzewa - Przekłady]
1995Stanisław Herakliusz Lubomirski. Poezje zebrane. Redaktorzy: Adam Karpiński, Mieczysław Mejor; Opracowanie Mieczysław Mejor; Wydawnictwo Naukowe Semper. 1995. ISBN: 8385810781, 9788385810780. 605 s. [s. 26 Tobiasz wyzwolony; s.283 EKLEZJASTES] [IMG[Tobiasz wyzwolony i Ecclesiastes]
1994Biblia. to jest Księgi Starego i Nowego Przymierza. In der Übersetzung des Simon Budny, Nieśwież – Zasław 1571-1572, wyd. VON H. ROTHE, F. SCHOLZ, t. I-II, Padeborn – München – Wien – Zurich 1994 (seria Biblica Slavica, II/3). Fototypiczne wyd. BSzB 1572. [Biblia Szymona Budnego]
1994Wydanie 3: tom1: 1991, tom2: 1992, tom3: 1992; tom 4 [NT]: 1994 [GAL[Biblia Poznańska]
1994Ukazuje się Nowy Testament jako "Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata". Brooklyn, NY: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1994 [Przekład Nowego Świata]
1994Księga Psalmów - przełożył Leopold Staff, Wydawnictwo: Dabar, Toruń 1994, stron 213, ISBN: 8385955089  [IMG[Księga Psalmów - L.Staff]
1994Ewangelia według św. Marka (II wydanie poprawione). Oficyna Wydawnicza "Słowo i Życie" [Ekumeniczny Przekład Przyjaciół]
1994List św. Pawia do Galatów (Oficyna Wydawnicza "Słowo i Życie", 1994) [Ekumeniczny Przekład Przyjaciół]
1994Ewangelia Jana : przekład filologiczny z języka greckiego / [przekł., oprac., skład, wyd. Sławomir Łuczkiewicz]. Warszawa : Sławomir Łuczkiewicz, 1994. ISBN: 8390392127, 9788390392127. str. 62 [Przekłady S.Łuczkiewicza]
1994Ewangelia Marka : przekład filologiczny z języka greckiego / [przekł., oprac., skład, wyd. Sławomir Łuczkiewicz]. Warszawa : Sławomir Łuczkiewicz, 1994. ISBN: 8390392119, 9788390392110; s.48. Google Books: "Zawiera nowe świeckie słownictwo, objaśnienia etymologiczne, odmianowe i składniowe formy słownikowe dla greckich słów tekstowych." [Przekłady S.Łuczkiewicza]
1994Ewangelia Mateusza : przekład filologiczny z języka greckiego / [przekł., oprac., skład, wyd. Sławomir Łuczkiewicz]. Warszawa : Sławomir Łuczkiewicz, 1994. s. 80. ISBN: 8390392100, 9788390392103. [Przekłady S.Łuczkiewicza]
1993Psałterz Dawidów w przekładzie ks. Jakuba Wujka z 1594 roku / ks. Jakub Wujek SJ, Transkrypcja, słowo wstępne i komentarze ks. doc. dr hab. Janusz Frankowski. Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1993. s. 310[1]. ISBN: 83-211-1145-9, 83-211-1409-1 [IMG[Biblia Wujka]
1993Pieśń nad pieśniami czyli Najpiękniejszy poemat o miłosci zaczerpnięty z Pisma Świętego, Wujek, Jakub (1541-1597). Tł. Kraków : Secesja 1993. 62, [6] s. : rys. ; 25 cm [Biblia Wujka]
1993Ukazuje się "Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi". [GAL[Interlinia - Vocatio]
1993Księga Psalmów / przeł. [z łac.] Leopold Staff. Bydgoszcz : "Viator", 1993. 277 s. Podstawa tł. : [Liber Psalmorum], - Wyd. oparte na ed. "Pax" 1963. [Księga Psalmów - L.Staff]
1993Ewangelia według św. Marka (wydanie I). Oficyna Wydawnicza "Słowo i Życie" [Ekumeniczny Przekład Przyjaciół]
1993H. Duda, Psalmy Dawida wierszem, Opole 1993 (łącznie w 6 tomach). [Przekłady Harrego Dudy]
1993Swięté Pismiona Nowégo Testameńtu / na podstawie Biblii Tysiąclecia (wyd. III popr., 1982) skaszëbił Eugeniusz Gołąbk., Gduńsk ; Pelplin : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Zarząd Główny : Wydaw. Diecezjalne, 1993, s. 539[1]; ISBN: 838501165X, 8385087249. [Swięté Pismiona NT - E.Gołąbk]
1992Kaszëbskô Biblëjô. Nowi Testament. IV Ewanjelje, z łacënë przełożëł na kszëbszci jazëk ks. Franciszek Grucza, Poznań 1992, ISBN: 83-85203-06-0 [Kaszëbskô Biblëjô - Fr. Grucza]
1991Ukazuje się "Konkordancja do Biblii Tysiąclecia" ks. Jana Flisa. Wydawnictwo "Fundacja Misyjna Świeckich". [Biblia Tysiąclecia]
1991Księga Izajasza, Tłumaczenie, wstęp i komentarz Ks. Lech Stachowiak, Lublin 1991, ss. 293 [IMG[Biblia Lubelska]
1991Słowo Życia - Nowy Testament we współczesnym języku polskim. Wydawnictwo: Living Bibles International; Instytut wydawniczy „Agape” Warszawa 1991; ISBN 83-85427-00-7 [Słowo Życia - Parafraza NT]
1991Słowo Życia - Parafraza Nowego Testamentu we współczesnym języku polskim. Wydawnictwo: Living Bibles International; Instytut wydawniczy „Agape” Warszawa 1991; ISBN 83-85427-00-7 [Słowo Życia - Parafraza NT]
1991Ukazuje się cały "Nowy Testament. Przekład z języka greckiego na współczesny język polski." [GAL[Współczesny przekład]
1991Pieśń nad Pieśniami, Z hebrajskiego przełożył Edward Zwolski, Jędrzejów: Zenon Mazurczak, 1991, 40 s. [Druk bibliofilski]  [Pieśń nad Pieśniami - E.Zwolski]
1990Ukazuje się NT z BT 3 nagrany na kasety magnetofonowe czytany przez Mieczysława Voita i Jana Tesarza (Wisła: Studio DR, Fundacja „Związek Biblijny”, Pallottinum, Poznań). Edycja została wznowiona w 1999 r. [Biblia Tysiąclecia]
1990Ukazanie się Biblii Warszawskiej (brytyjki) z tekstem biblijnym ksiąg i dodatków wtórnokanonicznych z BT3/4. Wstępów i przypisów nie przedrukowano. 7 ksiąg deuterokanoicznych umieszczono na końcu Starego Testamentu, Est przedrukowano w całości, z Dn tylko dodatki deuterokanoniczne. [Biblia Tysiąclecia]
1990Ukazanie się Biblii Warszawskiej (brytyjki) z tekstem biblijnym ksiąg i dodatków wtórnokanonicznych z Biblii Tysiąclecia wyd.3/4. Wstępów i przypisów nie przedrukowano. 7 ksiąg deuterokanoicznych umieszczono na końcu Starego Testamentu, Est przedrukowano w całości, z Dn tylko dodatki deuterokanoniczne. Edycja ta oznaczona jest jako wydanie 18(1). Stron: 1564 [GAL[Biblia warszawska [brytyjka]]
1990Księga Psalmów, oprac. Stanisław Łach, tom: ST-VII-2 [IMG[Komentarze KUL]
1989Pismo Święte Nowego Testamentu / w przekł. pol. [z łac.] Jakuba Wujka ; [tekst poprawił oraz wstępem i krótkim komentarzem opatrzył Władysław Lohn]. Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy : Księża Jezuici, 1989. [2], 446 s. : il., 3 mapy ; 18 cm. Przedr. z wyd. 3 Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1962. [Biblia Wujka]
1989Słowo Życia - Nowy Testament - Wydawnictwo: Living Bibles International; Instytut wydawniczy „Agape” Warszawa 1989; 313 s. ISBN: 91-87412-195 [Słowo Życia - Parafraza NT]
1989Księga Mądrości (Éditions du Dialogue, 1989) [Czesław Miłosz]
1988Leopolita. Faksimile der Ausgabe Krakau 1561 mit einem Geleitbrief von Papst Johannes Paul II, wyd. VON H. ROTHE, F. SCHOLZ, Padeborn – München – Wien – Zurich 1988 (seria Biblica Slavica, II/1). Fototypiczne wyd. BL 1561. Do ed. dołączony jest tom z komentarzem: Leopolita. Kommentar von Elżbieta Balcerzowa, David A. Frick, Stanisław, Urbańczyk. [Biblia Leopolity]
1988Pieśń nad Pieśniami, poemat biblijny; przełożył z hebrajskiego Roman Brandstaetter, Grafika Andrzeja Jeziorkowskiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1988, Wydanie I, s. 52 [GAL[Roman Brandstaetter]
1988DO ŹRÓDEŁ. Psalmy i inne przekłady poetyckie. „W drodze” Poznań 1988. Str. 167. ISBN 83-85008-84-5 [IMG[Przekłady Anny Kamieńskiej]
1987Wydanie 2: 1982-1987 - Lata ukazywania się kolejnych tomów [Biblia Poznańska]
1987Pismo Święte Nowego Testamentu / tł. z grec. Seweryn Kowalski ; skorowidz oprac. Zenon Ziółkowski. Wydanie 23 Dr. z diapoz. Warszawa : "Pax", 1987. 670, [2] s. : 2 mapy, 1 pl., 1 rys. ; 25 cm. ISBN: 8321107192 [GAL[NT - Seweryn Kowalski]
1987Ewangelie i Dzieje Apostolskie / [z greckiego przeł. i objaśnił Feliks Gryglewicz]. Wydanie 2. popr., Częstochowa : Częstochowskie Wydawnictwo Diecezjalne "Regina Poloniae", 1987. 368 s. ; 17 cm. [GAL[Ewangelie i Dz. Ap. - F.Gryglewicz]
1986Ewangelia według Świętego Mateusza. Przełożył z greckiego Roman Brandstaetter. Warszawa 1986. PAX. s.156, [GAL[Roman Brandstaetter]
1986Stabińska Jadwiga, Psałterz poetycki. Kraków: Wydaw. OO Karmelitów Bosych, 1986. 211 s. [Psałterz poetycki - J. Stabińska]
1986Pieśni Nadziei i Wiary. Kancjonał Kościoła Metodystycznego, Wydawnictwo „Pielgrzym Polski”, Warszawa 1986 [GAL[Psalmy z kancjonału metodystycznego]
1985Reprint wydania Biblii z 1962r (zawierającego wpis Karola Wojtyły z pozwoleniem drukowania). Reprint wydany przez Wydawnictwo Kurii Biskupiej, Lublin 1985 (za zgodą Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy, Kraków). Reprint często mylony (sprzedawany) jako oryginał. [Zobacz różnice pomiędzy wydaniem z 1962 r. i reprintem z 1985 r.] [GAL[Biblia Wujka]
1985Biblia święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1985 NT.S. [Biblia Gdańska]
1985Synopsa polska czterech Ewangelii / Kazimierz Romaniuk. Wydanie 1. Wrocław : Wydaw. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1985. s. 160 [1] . Tekst ewangelii na podst.: Pismo święte Nowego Testamentu / przekł. z grec. oprac. K. Romaniuk, Poznań, 1984. [IMG[Biblia Warszawsko-Praska]
1985Psałterz Dawidów. Przekładania Jana Kochanowksiego, wstęp P. BUCHWALD-PELCOWA, Warszawa 1985. [Psałterz - J.Kochanowski]
1985Książka nad książkami, Anna Kamieńska, Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1985, s. 362. Kolejne wydania: 1988, 2000, 2005, 2008 [GAL[Przekłady Anny Kamieńskiej]
1984Święty Łukasz Ewangelista. Dzieje Apostolskie. Przełożył z greckiego Roman Brandstaetter. Warszawa 1984. PAX. s. 151 [Roman Brandstaetter]
1984Przekłady biblijne z języka hebrajskiego: cztery poematy. Roman Brandstaetter. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1984; 167 s.; ISBN: 83-211-0554-8. Z opisu książki: "Cztery poematy - poetyckie tłumaczenie ksiąg Starego Testamentu (Koheleta, Hioba, Lamentacji Jeremiasza i Pieśni nad Pieśniami) było wydawane już parokrotnie; wydanie obecne, w którym autor dokonał wielu daleko idących zmian artystycznych, stanowi drugą część Przekładów biblijnych, wchodzących w skład Dzieł wybranych." [IMG[Roman Brandstaetter]
1984Ewangelia Marka i Apokalipsa świętego Jana (Éditions du Dialogue, 1984) [Czesław Miłosz]
1983Piąte wydanie Psałterza - zmodyfikowane stylistycznie, a poprzedziła je przedmowa Thomasa Mertona. Z noty końcowej Wydawcy: "W edycji obecnej - w której tłumacz dokonał wielu zmian stylistycznych - Psalmy ukazują się zgodnie z kolejnością obowiązującą w Piśmie Świętym". [GAL[Roman Brandstaetter]
1983Wydanie IV jako "KSIĘGA PSALMÓW oraz KANTYKI BIBLIJNE Liturgii Godzin. Przekład psalmów według hebrajskiego z wprowadzeniem i objaśnieniami. O.STANISŁAW WÓJCIK CSSR. Wydanie czwarte poprawione. Warszawa OO. Redemptoryści 1983". [IMG[Księga Psalmów - S.Wójcik]
1983Władysław Borowski. Psalmy: komentarz biblijno-ascetyczny. Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, 1983. 463 s. [Psalmy - W.Borowski]
1983Pieśń nad pieśniami Salomonowa, Bibliofilska Edycja Miniatur Wydawnictw Artystycznych i Filmowych, Warszawa 1983. Ks. W. Chrostowski w "Pieśń nad pieśniami we współczesnym polskim piśmiennictwie biblijnym. Collectanea Theologica 78/4, 7-21. 2008": W 1983 r. ukazało się wznowienie przekładu Pnp z edycji Jakuba Mortkowicza wydanej w 1920 r. i wzbogaconej o grafikę Vincenta Beardsleya. (Strona 11-12) [IMG[Pieśń nad pieśniami Salomonowa]
1982Pismo Święte w przekładzie polskim W. O. Jakuba Wujka, Stary i Nowy Testament, Biblia Wujka, drugie wydanie w Ameryce, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Pulaski, Visconsin U. S. A. 1982, 1728 stron (1280+448) + 3 mapy na końcu, format 15 x 22 cm [Biblia Wujka]
1982Biblia święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1982 NT.S. [Biblia Gdańska]
1982Ewangelia według Świętego Łukasza. Przełożył z greckiego Roman Brandstaetter. Warszawa 1982. PAX. s. 172 [Roman Brandstaetter]
1982Księgi pięciu megilot: Pieśń nad pieśniami, Księga Ruth, Treny, Eklezjasta, Księga Estery (Éditions du Dialogue, 1982) [Czesław Miłosz]
1982Jan Kochanowski, Psałterz Dawidów. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1982. Wydanie I, 273 strony [Psałterz - J.Kochanowski]
1981KSIĘGA PSALMÓW tłumaczył Czesław Miłosz. Przekład z hebrajskiego. Editions du Dialogue, Paris 1981 [IMG[Czesław Miłosz]
1981Ewangelia Jezusa Chrystusa autorstwa Świętego Mateusza; tłumaczył z języka greckiego A. Hirniak. Paris : Polemika, 1981. s.157. ISBN: 290421500X, 9782904215001 [Ewangelia Mateusza - A.Hirniak]
1980-12Zakończenie druku wydania III/IV Biblii Tysiąclecia. Ze względu na wielką ilość poprawek (90 stron maszynopisu) J. Chmiel nazwał to wydanie "Biblią tysiąca poprawek". Najważniejsze zmiany: (1) W miejsce „Jahwe” pojawiają się zwrototy „Pan”, „Pan Bóg”, „Bóg”; (2) zastąpienie „Joba” - „Hiobem”. IV wydanie Biblii Tysiąclecia to tzw. "druk anastatyczny" - (metoda kopiowania starych druków przez przenoszenie ich za pomocą kwasów na kamień litograficzny albo blachę cynkową dla uzyskania odbitek). [TXT[Biblia Tysiąclecia]
1980Ewangelia według Świętego Marka przełożył z greckiego Roman Brandstaetter. Warszawa 1980. Instytut Wydawniczy PAX. wyd.1. s.102. [GAL[Roman Brandstaetter]
1980Księga Hioba (Éditions du Dialogue, 1980) [Czesław Miłosz]
1980Księga Koheleta, oprac. Marian Filipiak, tom: ST-VIII-2 [IMG[Komentarze KUL]
1979Czesław Miłosz, Księga Psalmów; Editions Du Dialogue, Paris 1979, s: 322, ISBN: 2-85316-024-6 [GAL[Czesław Miłosz]
1979Psalmy Dawidowe oraz Pieśni Brewiarza Rzymskiego / przeł. [z łac.] i wstępem opatrzył Wojciech Bąk. Warszawa : "Pax", 1979. 310,[2] s. ISBN:83-211-0016-3 [Psalmy Dawidowe - W.Bąk]
1979Ewangelia według św. Mateusza, oprac. Józef Homerski, tom: NT-III-1 [GAL[Komentarze KUL]
1979Listy do Tesaloniczan i Pasterskie, oprac. Jan Stępień, tom: NT-IX [Komentarze KUL]
1979Maria Bartikowska, Pieśń nad Pieśniami (Canticum Canticorum) Epitalamion. Wydawcy: Paweł i Adela Bajko. P.O. Box 629 Bel Air MD. 21014 - USA. 1979. 60 s. [Pieśń nad Pieśniami - Epitalamion]
1978Pisma św. Jana Ewangelisty: Ewangelia, Listy, Apokalipsa. [Roman Brandstaetter]
1978CZTERY EWANGELIE. Współczesny przekład z języka greckiego. Wydawca: Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Wydanie I, Warszawa 1978, s.198 [IMG[Współczesny przekład]
1978List do Rzymian, oprac. Kazimierz Romaniuk, tom: NT-VI-1 [GAL[Komentarze KUL]
1978List do Galatów, oprac. Edward Szymanek, tom: NT-VI-2 [Komentarze KUL]
1977Tłumaczenie Księgi Koheleta (Eklezjasty), którą Miłosz przełożył z greckiej Septuaginty i opublikował w 1977 na łamach Tygodnika Powszechnego.  [Czesław Miłosz]
1977Tłumaczenie zamieszczone w książce Artura Sandauera "Bóg, Szatan, Mesjasz i...?", Wydanie drugir, przejrzane. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977, s.296. ISBN: 83-08-00164-5 [Księga Rodzaju - A.Sandauer]
1977Ewangelia według św. Marka, oprac. Hugolin Langkammer, tom: NT-III-2 [Komentarze KUL]
1976Pismo Święte Nowego Testamentu w przekładzie z języka greckiego opracował Ks. Kazimierz Romaniuk. Wydanie 1. Księgarnia Świętego Wojciecha 1976, 610, [6] s. : 2 mapy ; 21 cm. Cytat z aukcji: "Za podstawę przekładu służył grecki tekst Nowego Testamentu w wydaniu A. Merka według opracowania C.Martiniego, Roma 1964, wydanie dziewiąte." [Biblia Warszawsko-Praska]
1976PSALMY, kantyki. Układ według liturgii godzin. Przekład z tłumaczenia filologiczno-naukowego M.Skwarnicki, P.Galiński. Kraków 1976. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, s. 352. Pyt: "Czy Pan zna hebrajski?". Odp. M.Skwarnickiego: "Nie. Robiłem to tłumaczenie poetyckie na podstawie filologicznego przekładu benedyktynów tynieckich z języka łacińskiego.... Przekład poetycki psalmów używanych w Lekcjonarzu mszalnym oraz w kapłańskiej "Liturgii godzin" rozpocząłem w 1971 roku i aż do roku 2001, w którym ukazał się "Psałterz tyniecki", zawierający psalmy z podaniem mojego nazwiska jako tłumacza, byłem anonimowy." [GAL[Psalmy Kantyki - M.Skwarnicki]
1976Apokalipsa św. Jana w przekładzie Tomasza ze Zbrudzewa, oprac. i wyd. I. KWILECKA, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1976. [Tomasz ze Zbrudzewa - Przekłady]
1975Ukazanie się tłumaczenia całej Biblii Warszawskiej: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. [Biblia warszawska [brytyjka]]
1975Wydanie1, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T. 2, Stary Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępem i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza ; [zespół tł. Jan Drozd et al.]. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975, s.1331. Zawiera: Księga Tobita, Księga Judyty, Księga Estery, Księga Rut, Psalmy 1 - 100, Psalmy 101 - 150, Księga Przysłów, Księga Joba, Pieśń nad Pieśńiami, Księga Koheleta, Mądrość Syracha, Księga Mądrości, Księga Izajasza, Księga Jeremiasza, Księga Barucha, Księga Lamentacji (Treny), Księga Ezechiela, Księga Daniela, 12 Proroków Mniejszych. [Biblia Poznańska]
1975Wydanie1, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975, s.678 [Biblia Poznańska]
1975Ewangelia według św. Jana, oprac. Lech Stachowiak, tom: NT-IV [GAL[Komentarze KUL]
1974Księga Rodzaju, w przekładzie i z komentarzami Artura Sandauera, "Literatura na Świecie" (1974) nr. 3, s. 4-177 [Księga Rodzaju - A.Sandauer]
1974Ukazuje się wydanie Ewangelii Mateusza [Współczesny przekład]
1974Ewangelia według św. Łukasza, oprac. Feliks Gryglewicz, tom: NT-III-3 [Komentarze KUL]
1974Księga Hioba, oprac. Czesław Jakubiec, tom: ST-VII-1 [GAL[Komentarze KUL]
1973Wydanie1, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T. 1, Stary Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępem i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza ; [zespół tł. Jan Drozd et al.].Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1973, s.943. Zawiera: Pięcioksiąg, Księga Jozuego, Księga Sędziów, 2 Księgi Samuela, 2 Księgi Królów, 2 Księgi Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza, 2 Księgi Machabejskie. [IMG[Biblia Poznańska]
1973Pismo Święte Nowego Testamentu, wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego. Wydanie 18. Poznań Warszawa Lublin. Księgarnia św. Wojciecha, 1973. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl. : il., mapy ; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu [GAL TXT[NT z Wulgaty - E.Dąbrowski]
1973Księgi Samuela, oprac. Jan Łach, tom: ST-IV-1 [Komentarze KUL]
1973EWANGELIE i Dzieje Apostolskie / przekł. [z hebr. i gr.] Walenty Prokulski. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1973 (Kraków : Krakowskie Zakłady Graficzne). - 665, [7] s [GAL[Ewangelie i Dz. Ap. - W.Prokulski]
1973Wiersze wybrane (w tym Pieśń nad Pieśniami), ks.J.Ihnatowicz, Kraków, Znak,1973; Pieśń nad pieśniami od str 125 do 139 jako ostatni tekst. [Pieśń nad Pieśniami - J.Ihnatowicz]
1972Biblia święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1972 NT.S. [GAL[Biblia Gdańska]
1972-01Ukazanie się wydania II Biblii Tysiąclecia. "Księgi Ps, Jr, Dn zostały na nowo przetłumaczone. [...] Psałterz został gruntownie zrewidowany (zmiany są tak znaczne, że można mówić tu o nowym przekładzie) w oparciu o BHS (Liber Psalmorum, Biblia Hebraica Stuttgartensia, 11, Stuttgart 1969). Jeśli chodzi o Ps, to zmieniono numerację psalmów, dając pierwszeństwo porządkowi przyjętemu w BH. Wprowadzono również do tekstu Ps imię Boga – Jahwe, ujednolicając pod tym względem tę księgę z innymi. Za podstawę przekładu NT przyjęto najnowsze opracowania krytyczne: Novum Testamentum, A. Merk, Romae 1964 oraz The Greek New Testament, edited by K. Aland, M. Black, B. Metzger, A. Wikgreen, London 1966." [GAL[Biblia Tysiąclecia]
1972Nowy Testament pana naszego Jezusa Chrystusa i Psalmy z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. Wydanie 3. Księga Psalmów: z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Bolesława Götze. Wydano staraniem Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce, Warszawa 1972 [Biblia Gdańska - Rewizja warsz.]
1972Cztery poematy biblijne / przeł. i wstępem poprzedził Roman Brandstaetter ; posł. Stanisław Stefanek. Wydanie 2 zmienione i poszerzone. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972. 210, [6] s.; W metryce Wyd. 1. Poematy poprz. publ. w antologii: Brandstaetter, R.: Słowo nad słowami, Warszawa 1964. Przekład ksiąg: Koheleta, Hioba, Trenów Jeremiasza oraz Pieśni nad Pieśniami. [Roman Brandstaetter]
1971Psałterz układ Psalmów według porządku Nowego Brewiarza Rzymskiego / przeł. z hebr. Roman Brandstaetter. Wydanie 3. Warszawa: "Pax", 1971. 386, [2] s. : il. ; 18 cm. [Roman Brandstaetter]
1971Księga Powtórzonego Prawa, oprac. Stanisław Łach, tom: ST-II-3 [GAL[Komentarze KUL]
1971Księgi Ezdrasza i Nehemiasza, oprac. Hugolin Langkammer, tom: ST-V-2 [GAL[Komentarze KUL]
1971Brulion przekładu pierwszych trzech ksiąg Biblii pióra Tomasza Łysego ze Zbrudzewa, czyli tzw. Mamotrept gnieźnieński, oprac. i wyd. I. KWILECKA, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971. [Tomasz ze Zbrudzewa - Przekłady]
1970Biblia święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1970 NT.S. [Biblia Gdańska]
1970Wydanie Nowego Testamentu i Psalmów [Biblia warszawska [brytyjka]]
1970Księga Psalmów. Nowy Przekład. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne 1970, s.167 [GAL[Biblia warszawska [brytyjka]]
1970Księga Kapłańska, oprac. Stanisław Łach, tom: ST-II-1 [Komentarze KUL]
1970Księga Liczb, oprac. Stanisław Łach, tom: ST-II-2 [Komentarze KUL]
1970Pieśni nadziei i wiary, Wydawnictwo „Pielgrzym Polski”, Warszawa 1970 ss. 805. [IMG[Psalmy z kancjonału metodystycznego]
1969Księga Mądrości, oprac. Kazimierz Romaniuk, tom: ST-VIII-3 [GAL[Komentarze KUL]
1969Salomona Pieśń nad pieśniami, przekład z Biblii Marcina Lutra - Bernard Antochewicz, rysował Eugeniusz Stankiewicz, w: Miesięcznik Odra XII/1969, s. 44-48. [Salomona Pieśń nad Pieśniami - z Lutra]
1968Biblia święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1968 NT.S. [Biblia Gdańska]
1968Przekład całej Księgi Psalmów, najpierw ułożonych według porządku Wulgaty i brewiarza rzymskiego. [Roman Brandstaetter]
1968Wydanie III. Ukazuje się w Anglii w wielotysięcznym nakładzie: "Psalmy i kantyki biblijne brewiarza rzymskiego. Przekład i wprowadzenie o. Stan. Wójcika, C.SS.R., wydanie trzecie Wydawnictwo: Collegium Marianum 5 Hanover Terrace, Brighton, England [1968], str. 228" [GAL[Księga Psalmów - S.Wójcik]
1968Lamentacje i Księga Barucha, oprac. Lech Stachowiak, tom: ST-X-2 [GAL[Komentarze KUL]
1968Księgi Proroków Mniejszych, Praca zbiorowa, tom: ST-XII-1. Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza / wstęp, przekł. z oryg., komentarz (Jan Drozd) i in. - 423, [1] s [Komentarze KUL]
1968Księgi Proroków Mniejszych, Praca zbiorowa, tom: ST-XII-2. Księgi proroków mniejszych: Nahuma, Habahuha, Safoniusza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza / wstęp, przekł. z oryg., komentarz (Piotr Szefler) i in. - 512 s. [Komentarze KUL]
1967Nowy Testament pana naszego Jezusa Chrystusa i Psalmy z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. Księga Psalmów: z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Bolesława Götze. Wydano staraniem Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce, Warszawa 1967,s.607+148. Note: With introductions to each book at the beginning, text in double column format, chapter and section headings, inter-Gospel references, references. A reprint of the edition originally published: Warszawa: Wydawnictwo Religijne, 1937. [GAL[Biblia Gdańska - Rewizja warsz.]
1967Księga Jeremiasza, oprac. Lech Stachowiak, tom: ST-X-1 [GAL[Komentarze KUL]
1966Nowy Testament w przekładzie Ks. Dr Jakuba Wujka T.J. z roku 1593. Wstępem i uwagami poprzedził ks. dr Władysław Smereka. Wyd. 1. Kraków 1966, Polskie Towarzystwo Teologiczne. 21 cm, s. LXXV, [15], 890, [56], oprawa płótno. Przedruk wydania z roku 1594. (wyd. fototypiczne). [GAL[Biblia Wujka]
1966Biblia święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1966 NT.S. [Biblia Gdańska]
1966Wydanie tłumaczenia całego Nowego Testamentu [IMG[Biblia warszawska [brytyjka]]
1965-1971BIBLIA Królowej Zofii (Szaroszpatacka) wraz ze staroczeskim przekładem biblii. Wydali Stanisław Urbańczyk i Vladimir Kyas. Wrocław-Warszawa-Kraków 1965 (cz. I), 1967 (cz. II), 1971 (cz. III). Ossol. PAN. 4, s. VI, [1], 689, [2], opr. pł. oryg. Wydawnictwa źródłowe. Komitet Językoznawstwa PAN. Część 1 - Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri; Część 2 - Numeri, Deuteronomium, Iosue, Iudicum, Ruth, I Regum, III Regum, IV Regum; Część 3 - I Paralipomenon, II Paralipomenon, I Esdrae, Nehemiae, II Esdrae, Tabiae, Iudith, Fragmenty Isaiae, Ieremiae, Danielis, Nahum i I Machabaeorum.  [Biblia Królowej Zofii]
1965-08-02Pierwsze wydanie Biblii Tysiąclecia. Data wręczenia przez dyrektora Pallottinum P. Granatowicza, pierwszych eglzemplarzy Biblii Prymasowi Wyszyńskiemu. [GAL[Biblia Tysiąclecia]
1965Nowy Testament na tle epoki - Geografia, Historia, oprac. Eugeniusz Dąbrowski, tom: NT-I wyd. II popr. [Komentarze KUL]
1965Listy do Koryntian, oprac. Eugeniusz Dąbrowski, tom: NT-VII [GAL[Komentarze KUL]
1964Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa / z grec. na nowo przeł. i z tł. pol. z r. 1632 porównany. Nowy Testament i Psalmy. Księga Psalmów / z hebr. pilnie i wiernie przetł. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1964. 456+127 s. [BN] [Biblia Gdańska]
1964Biblia święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1964 NT.S. [Biblia Gdańska]
1964Wydanie tłumaczenia Czterech Ewangelii [Biblia warszawska [brytyjka]]
1964Słowo nad słowami - antologia tekstów Starego Testamentu obejmująca fragmenty kilkunastu ksiąg Starego Testamentu, a także wybrane Psalmy. [GAL[Roman Brandstaetter]
1964Księga Wyjścia, oprac. Stanisław Łach, tom: ST-I-2 [Komentarze KUL]
1963Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski Wydanie 1 [dodr.]. Warszawa : "Pax", [1963]. 724, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 18 cm.  [NT - Seweryn Kowalski]
1963Księgi: Tobiasza, Judyty, Estery, oprac. Praca zbiorowa, tom: ST-VI-1-3. Księga Tobiasza / wstęp, przekł. z oryg. [grec.], koment. Stanisław Grzybek ; Cz. 2: Księga Judyty /wstęp, przekł. z oryg. [grec.], koment. Sylwester Baksik ; Cz. 3 : Księga Estery / wstęp, przekł. z oryg. [hebr.], koment. S. Grzybek. - 156, 170, 181, [1] s. [GAL[Komentarze KUL]
1962Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie polskim W.O. Jakuba Wujka S.J.. Tekst poprawili oraz wstępami i krótkimi komentarzami opatrzyli: Stary Testament: ks. Stanisław Styś S.J. prof. Kolegium Teol. "Borolanium" w Lublinie; Nowy Testament: ks. Władysław Lohn S.J. prof. Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Wydanie trzecie poprawione, 1962. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy Kraków UL. Kopernika 26. Stron 1280 + 446. NT w wersji poprawionej przez W. Lohna z wydania z 1938 r. Edycja Biblii Wujka, zwana Biblią jezuicką. Wydanie obecnie cieszące się dużą popularnością ze względu na wpis: "POZWALAMY DRUKOWAĆ Z KURII MERTOPOLITALNEJ. Kraków, dnia 22 września 1962r. Karol Wojtyła Vic. Capitularis". W 1985 r. Wydawnictwo Kurii Biskupiej w Lublinie wydało reprint tego wydania (patrz poniżej). [Zobacz różnice pomiędzy wydaniem z 1962 r. i reprintem z 1985 r.] [GAL TXT[Biblia Wujka]
1962Listy Więzienne, oprac. Augustyn Jankowski, tom: NT-VIII [GAL[Komentarze KUL]
1962Księga Rodzaju, oprac. Stanisław Łach, tom: ST-I-1 [IMG[Komentarze KUL]
1961Biblia święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1961 NT.S. [Biblia Gdańska]
1961Pismo Święte Nowego Testamentu / wstęp, nowy przekł. z grec., koment. Eugeniusz Dąbrowski. Poznań : Księg. św. Wojciecha, 1961. XX, 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa" [GAL TXT[NT z greckiego - E.Dąbrowski]
1961Księga psalmów / tł. Leopold Staff. Wydanie 3. Warszawa : "Pax", 1961. 279, [1] s. ; 18 cm. Druk. wg wyd. przejrz. przez J. Archutowskiego W-wa 1937 "Verbum".  [Księga Psalmów - L.Staff]
1961Dzieje Apostolskie, oprac. Eugeniusz Dąbrowski, tom: NT-V [Komentarze KUL]
1961Historia czasów Starego Testamentu, oprac. Józef Jelito, tom: ST-III-uzupełniający [IMG[Komentarze KUL]
1961Księgi Machabejskie, oprac. Feliks Gryglewicz, tom: ST-VI-4 [GAL[Komentarze KUL]
1960Psałterz Dawidów / [przeł.] Jan Kochanowski ; oprac. Jerzy Ziomek. Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1960. CLXXVIII, 303 s. : il. ; 17 cm. [TXT[Psałterz - J.Kochanowski]
1960Amos prorok i proroctwo, Jan Szeruda. Warszawa : Wydawnictwo Literatury Religijnej, 1960. [2], 66 s. ; 30 cm. [Psalmy i Amosa - J.Szeruda]
1959Wydanie II. O.Stanisław Wójcik, Księga Psalmów oraz Pieśni Biblijne Brewiarza Rzymskiego. Przeklad Łacińskiego Psałterza Papieża Piusa XII ze wstępem i objaśnieniami, Sandomierz 1959, s. 447. Wydanie II, gruntownie przerobione [GAL[Księga Psalmów - S.Wójcik]
1959List do Hebrajczyków, oprac. Stanisław Łach, tom: NT-X [GAL[Komentarze KUL]
1959Listy Katolickie, oprac. Feliks Gryglewicz, tom: NT-XI [GAL[Komentarze KUL]
1959Apokalipsa świętego Jana, oprac. Augustyn Jankowski, tom: NT-XII [GAL[Komentarze KUL]
1958Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa : z języka greckiego na nowo przełożony i z tłómaczeniem polskiém z roku 1632 porównany. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1958. 456+127 s. [BUW] [Biblia Gdańska]
1958Dobra Nowina według Mateusza i Marka. Przełożył i opracował Władysław Witwicki. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1958, s.379 [Ew. Mateusza i Marka - W.Witwicki]
1958Nowy Testament na tle epoki - Geografia, Historia, oprac. Eugeniusz Dąbrowski, tom: NT-I [GAL[Komentarze KUL]
1958Nowy Testament na tle epoki - Kultura, oprac. Eugeniusz Dąbrowski, tom: NT-II [GAL[Komentarze KUL]
1958Izrael w poezji polskiej: antologia; Tom 26 z Biblioteka "Kultury"; Jan Winczakiewicz, Instytut Literacki, 1958. Z przypisów końcowych: "Str. 53: Janusz Artur Ihnatowicz - reprezentujący w tej antologii najmłodsze pokolenie poetów emigracyjnych (Kanada), przekłada psałterz z hebrajskiego. Do tej pory ogłosił tylko część psalmów. Psalmy zamieszczone w antologii są pierwodrukami.": Z korespondencji z ks. J,Ihnatowiczem: "Psalmy w „Izrael…” to jedyne opublikowane przekłady. W brulionowym stanie jest jeszcze kilka, ale z różnych powodów zaniechałem tłumaczenia Psałterza." [IMG[Pieśń nad Pieśniami - J.Ihnatowicz]
1957Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski. Wydanie 1. Warszawa : "Pax", 1957. 724, [1] s., [1] k. tabl. : il., mapy, pl. ; 21 cm.  [NT - Seweryn Kowalski]
1957Księga psalmów. Z hebr. przeł.: ks. Jan Szeruda. Warszawa, Bryt. i Zagr. Tow. Bibl., 1957, s. 143; 16` [GAL TXT[Psalmy i Amosa - J.Szeruda]
1957Genesis. Księga Rodzaju / [z hebr.] przełozył i objaśnił Czesław Jakubiec. Warszawa : Wydawnictwo ss. Loretanek-Benedyktynek, 1957. 344 s. [GAL[Genesis - Cz. Jakubiec]
1956Pismo Święte Starego Testamentu. W przekładzie W.O. Jakuba Wujka T.J. Tekst poprawił oraz wstepami i krótkim komentarzem opatrzył Ks. Stanisław Styś T.J. Wydanie drugie poprawione. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1956r. 21 cm; 1138 s. [Biblia Wujka]
1956Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa / z grec. na nowo przeł. i z tł. pol. z r. 1632 porównany. Nowy Testament i Psalmy. Księga Psalmów / z hebr. pilnie i wiernie przetł. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1956. 456+127 s. [BN] [Biblia Gdańska]
1955Nowy Testament w przekładzie polskim W.O. Jakuba Wujka T.J. Wydanie nowe przejrzane i objaśnione . Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. Księża Jezuici, Kraków 1955, Kopernika 26. Str. 756. Imprimatur kard. Sapieha. [IMG[Biblia Wujka]
1955Nowy Testament / w przekł. pol. Jakuba Wujka ; [przedm.: Wł. Lohn]. Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, [1955]. Wydanie 4 przejrz. i objaśn. XV, [1], 759 s. ; 15 cm. [Biblia Wujka]
1955DĄBROWSKI Eugeniusz: Synopsa łacińsko-polska czterech Ewangelii - Poznań: „Pallottinum”, 1955 (Kalisz : Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego). - s. 332; Egz. 5120 [Spis treści:; Papiasz z Hieropolis; Prologi anty-marcjonickie; Św. Ireneusz; Kanon Muratoriego; Klemens Aleksandryjski; Orygens; Prologi monarchiańskie; Euzebiusz Cezarejski; Św. Hieronim; Św. Augustyn; Istota problematu; Jego etapy; Próby rozwiązania problematu synoptycznego; Teoria dwóch źródeł; Teoria czterech dokumentów; Teoria fragmentów; Hipoteza literackiej kolejnej zależności Ewangelistów; Zarys rozwiązania problematu synoptycznego; Orzeczenie Papieskiej Komisji Biblijnej; Czwarta Ewangelia a synoptycy; Łaciński tekst ewangelii kanonicznych.] [IMG[NT z Wulgaty - E.Dąbrowski]
1955Listy świętego Pawła Apostoła. Przełożył z języka greckiego Ks. dr Seweryn Kowalski, Profesor Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa: PAX 1955, s.290 [GAL[NT - Seweryn Kowalski]
1954Ewangelie i Dzieje Apostolskie / w przekł. pol. Jakuba Wujka ; [przedm.: W. Lohn]. Kraków : Wydaw. Księży Jezuitów, 1954. Wydanie 4. [4], XV, [1], 421, [1] s. ; 14 cm.  [Biblia Wujka]
1952Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa / z grec. na nowo przeł. i z tł. pol. z r. 1632 porównany. Nowy Testament i Psalmy. Księga Psalmów / z hebr. pilnie i wiernie przetł. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1952. NT.W. [Biblia Gdańska]
1952Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa / z grec. na nowo przeł. i z tł. pol. z r. 1632 porównany. Nowy Testament i Psalmy. Księga Psalmów / z hebr. pilnie i wiernie przetł. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1952. NT.W. [Biblia Gdańska - Rewizja warsz.]
1951Nowy Testament w przekładzie polskim ks. o. Jakuba Wujka T.J. wydanie trzecie przejrzane i objaśnione. Kraków 1951. Wydawnictwo Księży Jezuitów, Kraków, Kopernika 26. IMPRIMATUR Adama Stefana Kardynała Sapiechy. Przedm.: Wł. Lohn. [4], XVI, 755 s. [Biblia Wujka]
1951Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z gr. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Zawiera również: Proroctwa Starego Testamentu o Mesjaszu spełnione w Nowym Testamencie. Drukowane dla Towarzystwa dla Bezpłatnego Rozpowszechniania Nowych Testamentów. [Philadelphia] : Prasa Judsona, [ca 1951]. 481 s. [BN] [Biblia Gdańska]
1951Biblia święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1951 NT.S. [Biblia Gdańska]
1950Ewangelie i Dzieje Apostolskie w przekładzie polskim Jakuba Wujka ; tekst ustalili: Ludwik Semkowski, Marian Morawski. - Wyd. 3 przejrz. i objaśn. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, [1950] (Kraków : Drukarnia Związkowa). - [3], 431, [1]s. Przedmowa Józef Andrzasz. [GAL[Biblia Wujka]
1950Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z jęz. grec. na nowo przeł. i z tł. pol. z r. 1632 porównany. Zawiera księgę Psalmów. Nowy York : Amerykańskie Towarzystwo Biblijne, [ca 1950]. 456+127 s. [BN] [Biblia Gdańska]
1950Biblia święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1950 NT.S. [Biblia Gdańska]
1950Bóg Człowiek w opisie Ewangelistów, nowy synoptyczny przekład Czterech Ewangelij w jednej - Opr. Ks.Dr W. Szczepański, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1950, 319 s. [IMG[Ewang. i Dz.Ap. - W.Szczepański]
1949Nowy Testament / w przekł. pol. Jakuba Wujka. Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, 1949. Wyd. nowe przejrz. i objaśn. [4], 759 s. ; 15 cm. [Biblia Wujka]
1949Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa : z języka greckiego na nowo przełożony i z tłomaczeniem polskiém z roku 1632 porównany. Zawiera księgę Psalmów. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1949 (London : Lowe and Brydone)., 1949. 456+127 s. [BUW] [Biblia Gdańska]
1949Biblija święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1949 NT.S. [GAL[Biblia Gdańska]
1948Pismo Święte Starego Przymierza w przekładzie Ks. Jakuba Wujka, T.J. Część 1. Pięcioksiąg (Księga Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, powtórzonego Prawa) i Księga Jozuego..(Przedruk z wydania XX. Jezuitów, Kraków 1935). Londyn1948 F. Mildner and Sons (Publishers) Herbal Hill - London, E.C.1 [SKAN[Biblia Wujka]
1948Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Nowy Testament i Psalmy. London : The British and Foreign Bible Society, 1948. 450+118 s. [BN] [Biblia Gdańska]
1948Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z jęz. grec. na nowo przeł. porównany. Stockholm : S.E.U.R., 1948. 456 s. [BN] [IMG SKAN[Biblia Gdańska - Rewizja warsz.]
1947Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Nowy Testament i Psalmy. London : British and Foreign Bible Society, 1947. 450+118 s. [BN] [Biblia Gdańska]
1947Pismo Święte Nowego Testamentu, Wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz ks. Eugeniusz Dąbrowski, Albertinum Poznań-Warszawa-Lublin. Poznań : Księg. św. Wojciecha 1947. X, [1], 799, [3] s. ; 14 cm. ks. R.Pietkiewicz: "W ... [1947] roku ukazało się w Poznaniu tłumaczenie NT z Wulgaty (konfrontowanej z tekstem greckim) E. Dąbrowskiego. Dzieło to powstało podczas okupacji." [IMG[NT z Wulgaty - E.Dąbrowski]
1947Wydanie I: O. Stanisław Wójcik, Redemptorysta, Księga Psalmów oraz Pieśni biblijne Brewiarza Rzymskiego. Według najnowszego przekładu łacińskiego z tekstów pierwotnych, tłumaczenie ze wstępem i objaśnieniami. Wrocław 1947, OO. Redemptoryści. [GAL[Księga Psalmów - S.Wójcik]
1947Tymczak, Adolf. Księga Psalmów i Pieśni Brewiarzowe. Przełożył wierszem według nowego przekładu łacińskiego z 1945 r. ks. dr. Adolf Tymczak. Nakładem Fundacji im Ks. Józefa Dąbrowskiego w Seminarium Polskim im ŚŚ. Cyryla i Metodego w Orchard Lake, Detroit, Michigan 1947. 434 s. [IMG SKAN[Księga Psalmów - A.Tymczak]
1947Wydanie I, "Ewangelie i Dzieje Apostolskie z greckiego przetłumaczył i krótko objaśnił ks. Feliks Gryglewicz. 1947. Nakładem Księgarni św. Jacka w Katowicach" [GAL[Ewangelie i Dz. Ap. - F.Gryglewicz]
1947ks. TOMANEK, RUDOLF, Lekcje i Ewangelie. (Perykopy) na każdy dzień roku kościelnego. Wydanie A (pełne) uzupełn. i popr. Cieszyn, Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra, 1947, VI, [1], 372 s. ; 21 cm.  [GAL[Lekcje i Ewangelie - R.Tomanek]
1946Pana Naszego Jezusa Chrystusa Nowy Testament / [w przekł. Jakuba Wujka ; przedm.: Józef Gawlina]. Londyn : F. Mildner, 1946. [4], 758 s. ; 16 cm. Tytuł okładkowy: Pismo Święte Nowego Przymierza. Komentarz BP: Reprint wydania z 1936 r.. Identyczna treść, układ przekładu i komentarzy [Biblia Wujka]
1946Ewangelie i Dzieje Apostolskie w opracowaniu ks. W. Majchera TJ., Kraków 1946 [Biblia Wujka]
1946Pismo Święte Starego Przymierza w przekładzie Ks. Jakuba Wujka, T.J.. Część 2. Księgi Ezdrasza, Nehemjasza, Tobiasza, Judyty, Estery, Joba, Psalmów, Przypowieści, Eklezjastesa, Pieśni nad Pieśniami, Mądrości, Eklezjastyka (Przedruk z wydania XX. Jezuitów, Kraków 1935). 1946 F. Mildner and Sons (Publishers) Herbal Hill - London, E.C.1 [GAL[Biblia Wujka]
1946Biblia święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Londyn : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1946 [Biblia Gdańska]
1946Ks. Franciszek Mirek. Psałterz Rzymski. Stopiędziesiąt Psalmów - według wydania watykańskiego z r. 1945. Nakładem Księgarni Stefana Kamińskiego - Kraków- 1946r. 264 s.  [Psałterz Rzymski - F.Mirek]
1945Pismo Święte Starego Przymierza w przekładzie Ks. Jakuba Wujka. Część 3. Księgi Izajasza, Jeremiasza, Barucha, Ezechiela, Daniela. Londyn : F. Mildner and Sons, 1945. Ze wstępu: Obecne wydanie Biblii Świętej jest fotograficzną reprodukcją wydania dokonanego przez Księży Jezuitów w Krakowie, w roku 1935. s. 200 [GAL SKAN[Biblia Wujka]
1945Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Nowy Testament i Psalmy. Nowy York : Rada Zjedn. Towarzystw Biblijnych, 1945 (Stockholm : Alb. Bonniers). 450+118 s. [BN] [SKAN[Biblia Gdańska]
1944NOWY TESTAMENT PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Genève Sociétés Bibliques Réunies Avenue de Champel 41, 1944. s. 273 [GAL SKAN[Biblia Gdańska]
1943Biblja święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. THE JUDSON PRESS, 1701-1703 CHESTNUT STREET, PHILADELPHIA, 1943 [Biblia Gdańska]
1942Święta Ewangelia Pana Naszego Jezusa Chrystusa: i Dzieje Apostolskie, dodatkiem modlitw i pieśni. Druk Poliglota Vaticana. Wydawca Miasto Watykańskie 1942, s. XV, 511, 4 mapki na 1 skald. tablicy. Krótki wstęp papieża Piusa XII: "Umiłowanym Narodu Polskiego synom i córkom, uchodźcom i jeńcom, z ojcowskim uczuciem i życzeniem...". Przedruk z Nowego Testamentu z 1936 z poprawkami L. Semkowskiego) [Biblia Wujka]
1942Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Nowy Testament i Psalmy. London : British and Foreign Bible Society, 1942. 450+118 s. [BN] [Biblia Gdańska]
1941Ewangelie i Dzieje Apostolskie / w przekł. pol. Jakuba Wujka. Jerozolima 1941: Katolickie Duszpasterstwo nad Uchodźcami Polskimi w Palestynie, 1941. Przedr., oryg.: Wyd. Apostolstwa Modlitwy w Krakowie, 1937. 487 s. : rys. ; 15 cm.  [SKAN[Biblia Wujka]
1941Pana Naszego Jezusa Chrystusa Nowy Testament / [w przekł. Jakuba Wujka ; przedm.: Józef Gawlina]. 1941 Londyn F. Mildner & Sons, Herbal Hill, London, E.C.1, 1941. [4], 758 s. BP: Fotograficzny przedruk wydania Nowego Testamentu Jezuitów z 1936r. [SKAN[Biblia Wujka]
1941Święta Jezusa Chrystusa Ewangelia według Jana z łącińskiego na język polski przełożona przez Ks. Jakóba Wujka. Nakładem Biblioteki Polskiej w Budapeszcie. 1941. Maszynopis. 60 s. [SKAN[Biblia Wujka]
1939Ewangelie i Dzieje Apostolskie w przekładzie polskim Jakuba Wujka. Wydanie nowe przejrzane i objaśnione. Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy Księża Jezuici, [1939]. Wydanie nowe 2. [4], 432 s. ; 14 cm. To nie to samo wydanie co z 1938 r. Wpis z Biblioteki Narodowej: " Nie dublet: I 502.903 [ wyd. z 1938 r.]- podpisany aut. przedm., inny krój czcionki. [SKAN[Biblia Wujka]
1939KONKORDANCJA BIBLIJNA, czyli Alfabetyczny wykaz wyrazów Pisma Świętego z tłumaczeniem imion. Wydanie 1. Wydawnictwo "Straż" Rok wyd. 1939. Stron: 1630. Reprinty (???) Wydawnictwa "Na Straży": 1965 (wydanie 2. "...ortochromatyczny przedruk pierwszego wydania tegoż dzieła wydanego w Polsce w roku 1939, krótko przed wybuchem drugiej wojny światowej."); 1982 (wydanie 3) [GAL SKAN[Biblia Gdańska]
1939Psałterz floriański łacińsko-polsko-niemiecki. Rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie, wyd. R. GNASZYNIEC, W. TASZYCKI, S. KUBICA, pod red. L. BERNACKIEGO, Lwów 1939. [Psałterz floriański]
1939Kruszyński J., Pismo Święte Starego Testamentu, przekład z oryginału hebrajskiego, komentarz, t. 3, Księgi: Dwie Pralipomenon, Ezdrasza, Nehemiasza, Tobiasza, Judyty, Estery i Joba, Lublin 1939. [Pralipomenon: to 1 i 2 Kronik] [Józef Kruszyński]
1939Ewangelia święta według św. Jana / z grec. oryg. przetł. i krótko objaśn. Feliks Gryglewicz. Sosnowiec : Feliks Gryglewicz, 1939. 104 s. [Ewangelie i Dz. Ap. - F.Gryglewicz]
1938Nowy Testament. Na podstawie przekładu o. Jakuba Wujka t.j. wydanie nowe, przerobione i objaśnione przez księży Towarzystwa Jezusowego. Wydanie drugie. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy - Biblia krakowska - wznowienie wydania z 1935, ale z dalszymi poprawkami W. Prokulskiego, M. Morawskiego, J. Andrasza, L. Semkowskiego i W. Lohna. [SKAN[Biblia Wujka]
1938Ewangelie i Dzieje Apostolskie / w przekł. pol. Jakuba Wujka ; [przedm.: Józef Andrasz]. Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, Ks. Jezuici, 1938. Wydanie nowe 2. [3], 431, [1] s. : il., mapy ; 18 cm. [Biblia Wujka]
1938Ewangelia według św. Jana z łacińskiego na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronicy umieszczonemi. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne 1938. s. 39 [SKAN[Biblia Wujka]
1938Ewangelia według ś. Mateusza z łacińskiego na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronicy umieszczonemi. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne 1938. s. 93 [SKAN[Biblia Wujka]
1938Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Zawiera księgę psalmów. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1938. 450+118 s. [BUW] [Biblia Gdańska]
1938Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z jęz. grec. na nowo przeł. London : Trinitarian Bible Society, [ante 1938]. 456 s. [BN] [Biblia Gdańska]
1938Kruszyński J., Pismo Święte Starego Testamentu, Przekład z oryginału hebrajskiego, komentarz, t. 2, Księgi: Jozuego, Sędziów, Rut, Dwie Samuela i Dwie Królewskie , Druk. "Narodowa", Lublin 1938. Z przedmowy: Przekładu dokonałem z Biblii hebrajskiej, wydanej przez Rudolfa Kittela (Lipsk, 1913 ). Cały przekład sprawdziłem według najnowszego (trzeciego) wydania tej Biblii przy współudziale A. Alt'a i O. Eissfeldt'a (Stuttgart, 1937). Podział tekstu, streszczenie poszczególnych działów itp., jak w tomie pierwszym, opracowalem według tekstu La Saint Bible ks. A. Crampon'a (Paryż, 1928) [Józef Kruszyński]
1938Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Warszawa : [s.n.], 1938. [1], 83 s. ; 24 cm. Odb.: Rocznik Teologiczny. T. 3: [1938]. [GAL TXT[Psalmy i Amosa - J.Szeruda]
1938ks. Aleksy Klawek, Psałterz: nowy przekład tekstu Wulgaty, nakł. Towarzystwa "Biblioteka Religijna", Lwów 1938, s.319 [Psałterz - A.Klawek]
1937Cztery Ewangelie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tekst opracował i uwagami opatrzył ks. Józef Archutowski. Wydawnictwo Drukarnia Powściągliwość i Praca, nakład Księży Salwatorianów, Mikołów 1937 rok, 375 stron [Biblia Wujka]
1937Ewangelia według ś. Jana z łacińskiego na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronicy umieszczonemi. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne 1937. s. 75 [SKAN[Biblia Wujka]
1937Ewangelia według ś. Łukasza z łacińskiego na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronicy umieszczonemi. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne 1937. s. 100 [SKAN[Biblia Wujka]
1937Ewangelia według ś. Mateusza z łacińskiego na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronicy umieszczonemi. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne 1937. s. 93 [SKAN[Biblia Wujka]
1937Ewangelia według ś. Marka z łacińskiego na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronicy umieszczonemi. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne 1937. s. 57 [SKAN[Biblia Wujka]
1937Biblia święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1937 [Biblia Gdańska]
1937Nowy Testament pana naszego Jezusa Chrystusa i Psalmy z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. Księga Psalmów: z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937,s.607+148. Note: With introductions to each book at the beginning, text in double column format, chapter and section headings, inter-Gospel references, references. [Biblia Gdańska - Rewizja warsz.]
1937Ewangelia według św. Jana. Warszawa : B. Götze, [1937]; 62 s. ; 14 cm [SKAN[Biblia Gdańska - Rewizja warsz.]
1937Kruszyński J., Pismo Święte Starego Testamentu, Przekład z oryginału hebrajskiego, komentarz, t. 1, Pięcioksiąg Mojżeszowy, Lublin 1937. [GAL[Józef Kruszyński]
1937Księgi Psalmów oraz Pieśni nad Pieśniami: nowy przekład według Wulgaty i tekstu hebrajskiego: polskie nowe wydanie (z parafrazą miejsc trudniejszych w tekście i komentarzem). Ks. Mikołaj Biernacki, Łódz skł. gł. w redakcji "Słowa Katolickiego" 1937, s.260 [Psalmy i PnP - M.Biernacki]
1937Księga Psalmów : z języka hebrajskiego na nowo przełożona i z tłumaczeniem polskim z 1632 r. porównana. Przełożył Ks. Jan Szeruda. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1937. s.127 [GAL[Psalmy i Amosa - J.Szeruda]
1937Księga psalmów. Przeł. Leopold Staff. [Przejrzal Józef Archutowski]. Warszawa, Verbum [imprimatur, 1937], s.377 [GAL[Księga Psalmów - L.Staff]
1937Ewangelia święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Nowy przekład. [Częstochowa]: Towarzystwo św. Pawła dla Apostolstwa Prasy. Instytut Misyjny, 1937 ([Warszawa]: "Drukprasa"). 287, [1] s.; 15 cm [SKAN[Ewangelia Święta - ks. E. Grzymała]
1937Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie z objaśnieniami opracował Salomon Spitzer. Ilustracje M. E. Liliena. Kraków 1937. Nakładem Wydawnictwa "Praca Społeczna i Kulturalno-Oświatowa". Warszawa. Drukarnia Narodowa w Krakowie. Księga pierwsza. Genesis. Księga rodzajów. XX, 48 s. : il. ; 26 cm. Do strony 48 [Pięcioksiąg Mojżesza - S.Spitzer]
1937Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie polskie z komentarzem opracował Salomon Spitzer. Zeszyt II. Wydawnictwo Książek Szkolnych "Świt", Kraków ul. Urzędnicza 26 [1937]. il. ; 26 cm. Kończy się na rozdziale 34 werset 31. [SKAN[Pięcioksiąg Mojżesza - S.Spitzer]
1936Nowy Testament w przekładzie polskim W. O. Jakuba Wujka T. J., Wydanie nowe, przejrzane i objaśnione. Kraków [1936]. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy Księży Jezuitów, str. 758. Biblia krakowska z poprawkami Ludwika Semkowskiego.  [IMG SKAN[Biblia Wujka]
1936BÓG - CZŁOWIEK W OPISIE EWANGELISTÓW nowy synoptyczny przekład czterech Ewangelij w jednej na podstawie tekstu greckiego opracował i objasnił ks. dr. Władysław Szczepański T.J. z przedmową śp. ks. Arcyb. J. Bilczewskiego. Wydanie trzecie. Kraków 1936r. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. 448 s. [GAL SKAN[Ewang. i Dz.Ap. - W.Szczepański]
1936Egzegeza psalmów wraz z przekładem : wykłady w roku akad. 1935/36. Józef Archutowski. Kraków : nakł. Czyt. Stud. Teol. U. J., 1936. [51] s. Zawiera tylko tłumaczenie i egzegezę 6 Psalmów: 1, 6, 8, 43 i 51. [Egzegeza Psalmów - J.Archutowski]
1936Księga Psalmów [Biblia; Psalmorum Liber]. Przekład z oryginału hebrajskiego, komentarz: ks. dr Józef Kruszyński. Lublin, Drukarnia Narodowa, 1936, s.557 [Józef Kruszyński]
1936ks. Edward Grzymała, "Ewangelja Święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Nowe Tłumaczenie popularne w nowoczesnym języku komentowane przez Katechizm i Brewjarz z dodatkiem Modlitw Chrześcijanina", 1936r. Towarzystwo Św. Pawła - dla Apostolstwa prasy Instytut misyjny", s.288. [TXT SKAN[Ewangelia Święta - ks. E. Grzymała]
1936Proroctwo Amosa - przekład biblijny, Biblioteka Wici Wielkopolskich, oznań : skł. gł. Druk. i Księg. św. Wojciecha, 1936. s.28 [Stanisław Helsztyński]
1936Księga Estery. Warszawa : Druk. "Monolit" = Waršah : hŵsaʾat Beyt-ha-Dpws "Mŵnŵliyt", 1936 5696. 22, [2] s. : il. ; 25 cm. Tytuł z dodatkowej strony tytułowej Mgiylat ʾEster. Seria Haohela ; z. 6. Tekst równoległy hebrajski i jidisz a na dole tekst polski. [SKAN[Księga Estery - przekład żydowski]
1935Edycja znana jako Biblia krakowska. Modernizacja starego przekładu J.Wujka przez jezuitów, S. Stysia (ST) i J. Rostworowskiego (NT). "Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie polskim W. O. Jakóba Wujka T. J., Tekst poprawili oraz wstępami i krótkim komentarzem opatrzyli: Stary Testament ks. Stanisław Styś prof. egzeg. w Kolegj. Bobolanum w Lublinie; Nowy Testament ks. Jan Rostworowski b. prof. teol. dogm. w Kolegj. Krak., Kraków 1935. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW". Wcześniej, w 1928 r., ukazały się Ewangelie i Dzieje Apostolskie (inne wyd.: 1936, 1937). Wersję ST w opracowaniu S. Stysia uznano za najlepszą z dotychczasowych modernizacji tekstu Wujka. Ocena NT wypadła o wiele gorzej. [Biblia Wujka]
1935Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z gr. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Zawiera księgę Psalmów. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1935. 450+118 s. [BN] [SKAN[Biblia Gdańska]
1935Hag ha-Shavu‘ot. Megilat Rut. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Głuchoniemymi Żydami w Polsce, [1935] . 21, [3] s. : il., nuty ; 24 cm. Seria Biblioteka Judaika ; z. 1 Tekst równoległy hebrajski, jidisz i polski. BibliePolskie.pl: "Polskie tłumaczenie jest tłumaczeniem Izaaka Cylkowa." [Przekłady Izaaka Cylkowa]
1935Kruszyński J., Proroctwo Jeremiasza. Lamentacje. Księga Barucha. Przekład z oryginału. Komentarz. Lublin 1935. KUL. 8, s. 390. Towarzystwo Naukowe KUL, t.5. [Józef Kruszyński]
1934Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z jęz. grec. na nowo przeł. i z tłómaczeniem polskiém z roku 1632 porównany. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1934. 456 s. [BUW] [Biblia Gdańska]
1934Psalmy wybrane z hebrajskiego przełożył Ks. Jan Szeruda, USTROŃ 1934. Wydane z zasiłku Rady Wydziału Teol. Ewang. U.W. Drukiem A Wałacha w Ustroniu. 63 s., 17 cm. [GAL[Psalmy i Amosa - J.Szeruda]
1934Kohelet = Qoheleth. Poznań 1934, skł. gł.: Dom Książki Polskiej, Warszawa. 8° [Stanisław Helsztyński]
1934Pieśń nad pieśniami : przekład biblijny / Stanisław Helsztyński. Odbito w nakładzie 450 egzemplarzy w Rolniczej Drukarni i Księgarni Nakładowej pod Zarzadem J. Kuglina w Poznaniu, 1934, s.24 [GAL[Stanisław Helsztyński]
1933Biblja święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1933 [SKAN[Biblia Gdańska]
1933Księga Ozeasza . Seria: Bibljoteka Wici Wielkopolskich, Tom III, Warszawa, Dom książki polskiej, 1933, s.44 [Stanisław Helsztyński]
1933?Księga Estery Biblii Starego Testamentu w tłumaczeniu wierszem z hebrajskiego przez Salomona Spitzera. Rękopis. Data przybliżona [SKAN[Pięcioksiąg Mojżesza - S.Spitzer]
1933Na harfie dawidowej. Tomasz El [Lisiewicz Tomasz Antoni], Miejsce Piastowe Nakł. Tow. św. Michała Arch. 1933, s. 76. okł. miękka  [GAL SKAN[Na harfie Dawidowej - Tomasz El]
1931Pięcioksiąg Mojżesza. Księga pierwsza: Genesis w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl: Wydaw. i Księgarnia Symcha Freund, 1931 (Przemyśl : Druk. Szwarca i Robinzona). 86, [4] s. ; 25 cm. [GAL SKAN[Pięcioksiąg Mojżesza - J.Mieses]
1931Pięcioksiąg Mojżesza. Księga druga: Exodus w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl : Wydaw. i Księgarnia Symcha Freund, 1931 (Przemyśl : Druk. Szwarca i Robinzona). 72 s. ; 25 cm  [SKAN[Pięcioksiąg Mojżesza - J.Mieses]
1931Pięcioksiąg Mojżesza. Księga trzecia: Leviticus w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl : Wydaw. i Księgarnia Symcha Freund, 1931 (Przemyśl : Druk. Szwarca i Robinzona). 52 s. ; 25 cm [SKAN[Pięcioksiąg Mojżesza - J.Mieses]
1931Pięcioksiąg Mojżesza. Księga czwarta: Numeri w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl : Wydaw. i Księgarnia Symcha Freund, 1931 (Przemyśl : Druk. Szwarca i Robinzona). 22 s. ; 25 cm [SKAN[Pięcioksiąg Mojżesza - J.Mieses]
1931Pięcioksiąg Mojżesza. Księga piąta: Deuteronomium w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl : Wydaw. i Księgarnia Symcha Freund, 1931 (Przemyśl : Druk. Szwarca i Robinzona). 64 s. ; 25 cm. [SKAN[Pięcioksiąg Mojżesza - J.Mieses]
1931Św. Łukasz opowiada Radosną Nowinę! Ewangelia według Św. Łukasza dla ludu. Tłumaczył X. Dr. Kazimierz Bieszk. Pelplin Nakładem i czcionkami drukarni i księgarni "Pielgrzyma" Sp. z. o. odp. 1931. 103 s. : il. ; 20 cm [IMG TXT SKAN[Św. Łukasz opowiada Radosną Nowinę]
1930Ks. Dr Edward Górski, Profesor Sem. Duch. w Sandomierzu, Księga Psalmów. Tekst i komentarz. Wydanie drugie. Sandomierz 1930. Ze wstępu autora do wydania drugiego: "Poza komentarzem, [...] umieściłem tekst łaciński Wulgaty w opracowaniu Hetzenauera, i polski w przekładzie ks. Jakuba Wujka." [GAL SKAN[Biblia Wujka]
1930Ewangelia według ś. Marka z łacińskiego na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronicy umieszczonemi. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne 1930. s. 57 [SKAN[Biblia Wujka]
1930Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z gr. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Zawiera księgę Psalmów. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1930. NT.S. [Biblia Gdańska]
1930Biblja święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. LONDYN: Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1930 [Biblia Gdańska]
1930Biblia szaroszpatacka. Podobizna kodeksu Biblioteki Ref. Gimnazjum w Szaroszpataku, wyd. L. BERNACKI, Kraków 1930 (wyd. fototypiczne). Strony: 20, [10] s., [198] k. tabl. [IMG[Biblia Królowej Zofii]
1930Chwała Boża : (Psałterz Dawidowy). Księga 2, 3, 4 i 5 / z hebrajskiego przeł., wstępem i uwagami zaopatrzył Fryderyk T. Aszkenazy. Lwów : nakł. Autora, 1930 . 180 s. [Chwała Boża - F.Aszkenazy]
1930Lekcje i Ewangelie. : (Perykopy) na każdy dzień roku kościelnego. Cieszyn : "Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra", 1930. XXVIII, [1], 471 s. ; 23 cm. ks. R.Pietkiewicz: Ukazały się także nowe przekłady z Wulgaty. W 1930 r. w Cieszynie R. Tomanka wydał lekcje i ewangelie na każdy dzień roku kościelnego. [GAL SKAN[Lekcje i Ewangelie - R.Tomanek]
1930Biblia: Stary Testament w przekładzie z hebrajskiego przez Salomona Spitzera Z.2. 1930 Księga Exodus - Wyjścia. Do Ex. 18,10 maszynopis z ręcznymi poprawkami, potem odręczne pismo. Dodatkowo odręczny komentarz [SKAN[Pięcioksiąg Mojżesza - S.Spitzer]
1930Biblia: Stary Testament w przekładzie z hebrajskiego przez Salomona Spitzera Z.3. 1930 (na pierwszej stronie: 9.III.30) Księga Leviticus (Kapłańska). Rękopis [SKAN[Pięcioksiąg Mojżesza - S.Spitzer]
1930Biblia: Stary Testament w przekładzie z hebrajskiego przez Salomona Spitzera Z.4. 1930 (na pierwszej stronie: 18.V.30) Księga Numeri (Na pustyni). Rękopis [SKAN[Pięcioksiąg Mojżesza - S.Spitzer]
1930Biblia: Stary Testament w przekładzie z hebrajskiego przez Salomona Spitzera Z.5. 1930 (Data przybliżona) Księga Deuteronomium. Rękopis [SKAN[Pięcioksiąg Mojżesza - S.Spitzer]
1929Osobne wydanie Apokalipsy. Wikipedia: "Osobnej edycji doczekała się Apokalipsa św. Jana w przekładzie arcybiskupa, co miało miejsce w 1929. Księga ta została opatrzona szerokimi komentarzami stanowiącymi wraz z nią pracę autorstwa abp. Michała "Wykład na Apokalipsę. Główne podstawy mariawityzmu objawione i zapowiedziane w dziełach myślicieli i wieszczów narodu polskiego", Płock 1929. [Przekład Mariawitów]
1928Szlagowski Antoni : Nowy Testament Jezusa Chrystusa w przekładzie Ks. Jakuba Wujka T.J. Wydanie czwarte. Kraków 1928 Wydawnictwo Księży Jezuitów 9 x 13.3 x 4.5 cm s. 1096 [IMG SKAN[Biblia Wujka]
1928Antoni Szlagowski, Ewangelje i Dzieje Apostolskie w przekładzie Jakóba Wujka, Wydawnictwo Księży Jezuitów 1928, 606 s. [Biblia Wujka]
1928Ewangelia według ś. Jana z łacińskiego na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronicy umieszczonemi. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne 1928. s. 75 [SKAN[Biblia Wujka]
1928BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1928. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych. [SKAN[Biblia Wujka]
1928Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Nowy Testament i Psalmy. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1928. 450+118 s. [BN] [Biblia Gdańska]
1928Biblja święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1928 [Biblia Gdańska]
1928SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928 [Na okł. r. wyd. 1929!!!]. 16°. XLVI+267. [IMG TXT SKAN[Przekłady abp Albina Symona]
1928Egzegeza psalmów wraz z przekładem, Kraków 1928  [Egzegeza Psalmów - J.Archutowski]
1928Trzecie wydanie Pisma św. Nowego Testamentu. Wg Wikipedii: "W ostatniej [edycji] tłumaczenie zostało poprawione przez abp. Kowalskiego." [Przekład Mariawitów]
1928Pieśń nad pieśniami tłumaczył Juljusz Feldhorn, Kraków - Warszawa, Wydawnictwo "Panteon", Księgarnia Powszechna Kraków, 1928 [TXT SKAN[Pieśń nad Pieśniami - J.Feldhorn]
1927Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa / z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. London : Scripture Gift Mission ; Łódź : Towarzystwo Wydawnicze "Kompas", [1927]. 447 s. [BUW] [Biblia Gdańska]
1927Chwała Boża : (Psałterz Dawidowy). Księga 1 / z hebrejskiego (!) przeł., wstępem i uwagami zaopatrzył Fryderyk T. Aszkenazy. Lwów : nakł. Autora, 1927. 83 s. [TXT[Chwała Boża - F.Aszkenazy]
1926-1932Edycja znana jako Biblia poznańska I, czyli zmodernizowanie całej Biblii Wujka. Pracę tę zlecono Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu. Dzieło ukazało się w 5 tomach (nie ukazał się tom 6 z listami i Ap). Głównym założeniem przedsięwzięcia było udostępnienie czytelnikom przekładu J. Wujka w języku współczesnym. ST T1. 1927 - Wstęp ogólny do ksiąg Starego Testamentu X. Prof. W. Michalskiego. Pięcioksiąg Mojżesza w opracowaniu X. Prof. W. Hozakowskiego. Księgi Jezuego, Sędziów, Rut w opracowaniu X. dr. Fr. Rosłańca. 656 s.; ST T.2 1927 - Dwie Księgi Samuela ; Dwie Księgi Królewskie ; Dwie Księgi Paralipomenon ; Dwie Księgi Ezdraszowe ; Księgę Tobiasza ; Księgę Judyty ; Księgę Estery / w oprac. J. Kruszyńskiego. 517 s.; ST T.3 1928 - Księga Hioba i Psalmy w opracowaniu X. Prof. W. Michalskiego oraz Księgi Przysłów Eklezjastesa, Pieśń nad Pieśniami, Mądrości Syracha w opracowaniu X. Prof. P. Stacha. 690 s. ;ST T.4 1929 - Księgi Prorockie oraz Dwie Księgi Machabejskie w opracowaniu X. Prof. J. Archutowskiego. 765 s.; NT T1. 1932 - Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie w opracowaniu X. Prof. W. Szczepańskiego T. J. i X. Prof. E. Prokulskiego T. J., 666 s. Przegląd informacji z Biuletynu Wydawniczego Księgarni św. Wojciecha podczas ukazywania się kolejnych tomów tego wydania. [Biblia Wujka]
1926Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z gr. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Zawiera księgę Psalmów. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1926. 450+118 s. [BN] [Biblia Gdańska]
1926Kruszyński J., Proroctwo Nahuma. Tłumaczył, wstępem i komentarzem opatrzył... Bibl. Uniw. Lubelskiego 1926. 8° 56. [IMG[Józef Kruszyński]
1925SZCZEPAŃSKI Wł. Ks. T. J. Św. Ewangelje i Dzieje Apostolskie, przełożył i objaśnił... Poznań. Nakł. i Druk. Księg. św. Wojciecha 1925. T. I. Ewangelja według św. Mateusza 24°. 232. T. II. Ewangelja według św. Marka. 24°. 139. T. III. 3* 36 IV. Teksty. Ewangelja według św. Łukasza. 24°. 226. T. IV. Ewangelja według św. Jana. 24°. 181. T. V. Dzieje Apostolskie. 24°. 177. [Ewang. i Dz.Ap. - W.Szczepański]
1925Drugie wydanie Pisma św. Nowego Testamentu. [GAL SKAN[Przekład Mariawitów]
1925Pismo Święte Starego Testamentu czyli Zakon Mojżeszowy i Prorocy teraz nanowo na język Polski z Łacińskiej Wulgaty, z uwzględnieniem tekstu hebrajskiego i greckiego, podług starożytnego przekładu Biblii Polskiej, zwanej "Leopolitą", przełożony i objaśnieniami opatrzony przez Arcybiskupa Maryawitów O. Jana Maryę Michała Kowalskiego i przy współpracy Ojców Maryawitów i Sióstr Maryawitek wydany w m. Płocku przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości. 1925 r. (T. 2 od księgi Psalmów do księgi Malachiasza + księgi deuterokanoniczne). 544 s. [SKAN[Przekład Mariawitów]
1924Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1924. 118 s. [BN] [SKAN[Biblia Gdańska]
1924Biblja święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1924 [Biblia Gdańska]
1924Jan Kochanowski, Psałterz Dawidów, Warszawa : „Bibljoteka Polska” 1924 [SKAN[Psałterz - J.Kochanowski]
1924Pieśń nad pieśniami. Ilustrował Artur Szyk. Do druku przygotował, wstępem i słowem o "Pieśni nad Pieśniami" zaopatrzył dr. Wilhelm Fallek. Nakładem Komitetu Uczczenia Pamięci Zygmunta Bromberga-Bytkowskiego. 1924 Łódź 5684.8, 68 s., [2], tabl. 11. brosz. [PnP - Z.Bromberg-Bytkowski]
1923Antoni Szlagowski, Ewangelje i Dzieje Apostolskie, nakładem Wydawnictwa Księży Jezuitów, Kraków 1923, 598 Stron [Biblia Wujka]
1923BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych. [IMG TXT SKAN[Biblia Wujka]
1923Ks. Dr. Antoni Szlagowski. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. NOWY TESTAMENT JEZUSA CHRYSTUSA W PRZEKŁADZIE KS. JAKUBA WUJKA T. J. Wydanie trzecie, Kraków 1923, Nakładem Wydawnictwa Księży Jezuitów. Stron 1090 + mapa.  [GAL[Biblia Wujka]
1923Pismo Święte Starego Testamentu czyli Zakon Mojżeszowy i Prorocy teraz nanowo na język Polski z Łacińskiej Wulgaty, z uwzględnieniem tekstu hebrajskiego i greckiego, podług starożytnego przekładu Biblii Polskiej, zwanej "Leopolitą", przełożony i objaśnieniami opatrzony przez Arcybiskupa Maryawitów O. Jana Maryę Michała Kowalskiego i przy współpracy Ojców Maryawitów i Sióstr Maryawitek wydany w m. Płocku przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości. 1925 r. (T. 1 od księgi Rodzaju do księgi Hioba). 512 s. [SKAN[Przekład Mariawitów]
1923Główne podstawy maryawityzmu objawione w Apokalipsie i zapowiedziane w dziełach myślicieli i wieszczów narodu polskiego. Płock : Wydawnictwo OO. Maryawitów, 1923. Od strony 91 tekst przekładu Apokalipsy. 238, [1] s. ; 21 cm [SKAN[Przekład Mariawitów]
1922SZCZEPAŃSKI Wł. Ks. T. J. Bóg-Człowiek w opisie Ewangelistów. Nowy synoptyczny przekład czterech Ewangelij w jednej, na podstawie tekstu greckiego opracował... Z przedmową Ks. Arcybp. J. Bilczewskiego. Wyd. drugie poprawione. Kraków 1924. XX. Jezuici 8°. 457. [IMG SKAN[Ewang. i Dz.Ap. - W.Szczepański]
1922Dzieje Apostolskie / przeł. i objaśn. Wład. Szczepański. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1922. 176, [1] s. [GAL[Ewang. i Dz.Ap. - W.Szczepański]
1922Św. Ewangelja według Marka. Przełożył i objaśnił Ks. Dr. Wład. Szczepański T.J. Prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Nakłąd Księgarni Św. Wojciecha Poznań - Warszawa - Wilno - Lublin. 138, [1] s. ; 18 cm [SKAN[Ewang. i Dz.Ap. - W.Szczepański]
1922Św. Ewangelja według Mateusza. Przełożył i objaśnił Ks. Dr. Wł. Szczepański T.J. Nakład Księgarni Św. Wojciecha Poznań - Warszawa - Wilno - Lublin. 231, [1] s. ; 18 cm [Imprimatur z 3.02.1922] [SKAN[Ewang. i Dz.Ap. - W.Szczepański]
1922Św. Ewangelja według Łukasza. Przełożył i objaśnił Ks. Dr. Wł. Szczepański T.J. Prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Nakład Księgarni Św. Wojciecha Poznań - Warszawa - Wilno - Lublin. 225, [1] s. ; 18 cm [SKAN[Ewang. i Dz.Ap. - W.Szczepański]
1922Św. Ewangelja według Jana. Przełożył i objaśnił Ks. Dr. Wł. Szczepański T.J. Prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Nakład Księgarni Św. Wojciecha Poznań - Warszawa - Wilno - Lublin. 180, [1] s. ; 18 cm [SKAN[Ewang. i Dz.Ap. - W.Szczepański]
1922MICHALSKI W. Ks. Amos. Wstęp, nowy przekład, komentarz. Opracował ks. Wilhelm Michalski. Lwów. Nakł. Tow. „Bibljoteka Religijna" 1922. 8°.. X + 94+2. [SKAN[Przekłady ks. W. Michalskiego]
1922MICHALSKI W. Ks. Ozeasz. Wstęp, nowy przekład, komentarz. Opracował ks. Wilhelm Michalski. Lwów. Nakł. Tow. „Bibljoteka Religijna" 1922. 8° VI+ 139+2. [SKAN[Przekłady ks. W. Michalskiego]
1922Pieśń nad pieśniami króla Salomona / Bolesław Dan [pseud.] ; drzeworyty L. Lillego. Lwów : Wydawnictwo "Monsalwat", 1922. 54 s. : il. ; 25 cm.  [Pieśń nad Pieśniami - B. Dan]
1922Pieśń z pieśni : w wierszowanym spolszczeniu / [tł.] B. Pawłowski. Wilno : J. Pawłowska, [1922]. 15, [1] s. ; 22 cm [SKAN[Pieśń z pieśni - B.Pawłowski]
1921Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z jęz. grec. na nowo przeł. i z tł. pol. z roku 1632 porównany. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1921. 456 s. [BN] [Biblia Gdańska]
1921Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Zawartość: "Słowo wstępne" [4 strony] napisał biskup staro-katolickiego kościoła Maryawitów Jan Marya Michał; Porządek Pism Nowego Zakonu od kościoła chrześcijańskiego przyjętych [1 strona]; Przedmowa ŚŚ Hieronima i Jana Chryzostoma na czterech ewangelistów [4 strony]; na końcu spis rzeczy [2 strony]; spis treści, skorowidz skróceń i znaków pisma [1 strona] i na ostatniej stronie skorowidz skróceń Ojców Kościoła oraz ważniejsze omyłki w druku. Całość 966 stron. [GAL TXT SKAN[Przekład Mariawitów]
1920Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1920. 273 s. [BN] [Biblia Gdańska]
1920Józef Jankowski. Księgi mądrości Salomonowej. I. Eklezjastes. Nowy przekład wierszem. Rękopis w Bibliotece Narodowej. Rok napisania bardzo przybliżony. [SKAN[Przekłady Józefa Jankowskiego]
1920Pieśń nad pieśniami. Rękopis w Bibliotece Narodowej. Rok napisania bardzo przybliżony. [SKAN[Przekłady Józefa Jankowskiego]
1920Pieśń nad pieśniami Salomonowa. Seria Panteon. Warszawa, Wydawnictwo Jakuba Mortkowicza, [ca 1935]. 44 s. ; 18 cm. Data 1920 roku podana na podstawie "Polska Bibliografia Biblijna Od 1900-1930- s.34" [IMG SKAN[Pieśń nad pieśniami Salomonowa]
1919Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony ; National Lutheran Council. New York : printed for the National Lutheran Council : Amerykańskie Towarzystwo Biblijne, 1919. 450 s. [BUW] [Biblia Gdańska]
1919Dokonana tajemnica. Pieśń Salomonowa. Hymn weselny. "Strażnica", Towarzystwo biblijne i broszur. Box582. Detroit, Mich. U.S.A. 1919. W Broszurze pełny tekst Pieśni nad Pieśniami w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej. [SKAN[Biblia Gdańska]
1919Jana Kochanowskiego Dzieła polskie: wydanie kompletne, opracowane przez Jana Lorentowicza, Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów, Warszawa 1919. t. III "Psałterz Dawidów" [TXT SKAN[Psałterz - J.Kochanowski]
1918Próby uwspółcześnienia Wujka przez anonimowego modernizatora pracującego dla Zakładu Kórnickiego. W edycji kórnickiej wyszły tylko 3 tomy, wszystkie w Poznaniu: Genezis (1909), Exodus (1912), Leviticus (1918). Modernizator w niejasnych miejscach zastępował zwroty Wujka innymi wziętymi ze staropolskich wersji: Leopolity, Biblii brzeskiej i gdańskiej. [SKAN[Biblia Wujka]
1918Biblija święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Philadelphia : The Judson Press, 1918. 850+273 s. [BN] [GAL[Biblia Gdańska]
1918Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z gr. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Zawiera księgę Psalmów. Wiedeń : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1918. 450+118 s. [BN] [Biblia Gdańska]
1917SZCZEPAŃSKI Wł. Ks. T. J. Ewangelie i Dzieje Apostolskie. Przełożył i objaśnił.. Kraków. Nakl. Wyd. Tow. Jez. Druk. E. i K. Koziańskich 1917. 16°. XVl + 742. GK. XXIV (1917) 345; MPP. 1917. 225-226. [GAL TXT SKAN[Ewang. i Dz.Ap. - W.Szczepański]
1917SYMON F. A. Ks. Arcybp. Psałterz Dawidowy dla użytku wiernych. Z Wulgaty na nowo przełożył... Z dodatkiem kilku pieśni biblijnych i niektórych modlitw powszechnie używanych. Kraków. Druk. „Głosu Narodu" 1917. 16°. XXXII-f 304. Jan Arcab: Tłumacz oparł się na tekście hebrajskim. "Psałterzyk" wydany w Rzymie w 1906 r. nie zawierał jednak całkowitego przekładu ale był to raczej ich wybór tylko. Pełny "Psałterz" wyszedł dopiero w 1917 r. w Krakowie. Pod względem zgodności z oryginałem praca to bez zarzutu, język przepiękny, jasny i barwny, styl tchnący powagą i namaszczeniem - oto zalety które sprawiają, że "Psałterz" ks. abp. Symona czyta się jednym tchem. Polska Bibliografia Biblijna Od 1900-1930- s.34
Szczegółowe porównywanie nowego przekładu z Wujkiem byłoby łatwe, ale jest zbyteczne. To już nie poprawianie Wujka, ale zupełnie nowy przekład. Świadczy o tem każdy psalm, każdy prawie wiersz psalmu. Ile tu wszędzie jasności! Jaki wdzięk płynie z tych zdań prostych, w które tłómacz umiał ubrać przekład gallikański! Psalmy stają się jakby żywe, zrozumiałe i dostępne dla wszystkich! Dzieje się to głównie dzięki jasności przekładu i lapidarnego stylu, to prawda — ale także w wyższym jeszcze stopniu dlatego, że Dostojny Tłómacz uwzględnił także tekst hebrajski, głównie, gdy chodziło o czasy i odgadnięcie sensu w niezrozumiałych ustępach Wulgaty. Tak więc raz jeszcze została stwierdzona w praktyce zasada, że Psałterza przełożyć należycie niepodobna bez zaglądania do oryginału hebrajskiego. Sąd o Psałterzu Dawidowym X. Arcyb. Symona może wypaść tylko jeden: Tak dobrego i jasnego przekładu, gdy chodzi o Psałterz gallikański , jeszcześmy dotychczas w Polsce nie mieli, a czy w przyszłości otrzymamy, w to bardzo wątpić można. Cel swój: „służyć dla użytku wiernych", spełni on znakomicie i pogłębi niewątpliwie pobożność ludu naszego. Ks. Władysław Szczepański T. J. w Przegląd Powszechny tom 136 [popr.134] s.808-809. [GAL SKAN[Przekłady abp Albina Symona]
1917SYMON F. A. Ks. Arcybp. List Św. Pawła Apostoła do Rzymian. Przełożył i objaśnił X. Fr. A. Symon, arcybiskup. Kraków. Druk. "Głosu Narodu" 1917. 8°. 84 s. [SKAN[Przekłady abp Albina Symona]
1917Psałterz/ przekład Jan Wiśniewski, Radom : Druk J.K.Trzebiński, 1917 [SKAN[Psałterz - J.Wiśniewski]
1916-1917SZCZEPAŃSKI Wł. Ks. T. J. Cztery Ewangelje. Wstęp, nowy przekład, komentarz. Rzecz wydana przy częściowym zasiłku Akademji Umiejętności w Krakowie i Kasy im. Mianowskiego w Warszawie. 2 części Kraków. Skł. gł. w Księg. Gebethnera i Sp. w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Lublinie i w Księg. św. Wojciecha w Poznaniu. Cz. I. Wstęp ogólny do Ewangelji. 1916. 8°.VIII+160 i 2 mapy Cz. II. Przekład i Komentarz. 1917. 8°. XXXII+611. [IMG SKAN[Ewang. i Dz.Ap. - W.Szczepański]
1916Psałterz puławski. Wstęp. Tekst z rękopisu Muzeum ks. Czartoryskich w Krakowie. Uwagi krytyczne i warjanty Psałterza Florjańskiego. Słownik zupełny. Warszawa 1916. 8, s. XVI, 480, [1], 3 tabl. z ilustracjami, opr. ppł. z epoki. Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. 1. Wydział Językoznawstawa i Literatury. Komisja Językowa.. (oprac.) Stanisław Słoński. [IMG SKAN[Psałterz puławski]
1916Psalmy wojenne wybrane z Psałterza Dawidowego : żołnierzom - Polakom poświęcone / oprac. Adam Kasperowski; [z przekł. Kazimierza Bujnickiego]. Poznań : Księgarnia Polska W. Tempłowicza, 1916 (Poznań : "Praca"). 31, [1] s. ; 14 cm. W wstępie adnotacja, że to wybór psalmów z wydania z 1878r. Wybór psalmów w 3 częściach: I. Psalmy błagalne [psalmy: 3, 6, 12, 39, , 50, 56, 84, 122, 142]; II. Psalmy ufności [psalmy: 22, 55, 90, 124, 129, 137]; III. Psalmy uwielbienia [psalmy: 8, 45, 97, 99, 102, 112, 123, 144] [SKAN[Psałterz - K.Bujnicki]
1916Psalmy Dawidowe, które najprzedniejsze, na nowo przełożone przez Józefa Jankowskiego czasu największej wojny narodów r.p. 1916 w Warszawie. Zawiera tłumaczenie Psalmów: 1, 6, 8, 9, 13, 14, 18, 22, 32, 38, 40, 41, 50, 78, 79, 81, 83, 84, 89, 90, 99, 101, 103, 109, 112, 114, 120, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 136, 145, 146, 147, 148, 149, 150 [SKAN[Przekłady Józefa Jankowskiego]
1915Księga Psalmów, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne Warszawa 1915, 127 stron, format 8 x 12 cm, [Biblia Gdańska]
1915SYMON F. A. Ks. Arcybp., Listy św. Pawła Apostoła. Kraków. Nakł. Ks. dr. K. Nikła. Druk. Głosu Narodu 1915. 8°. 225.  [GAL SKAN[Przekłady abp Albina Symona]
1914Księga Królów, tłomaczył i podług najlepszych źródeł objaśnił Dr. J. Cylkow. Wydanie pośmiertne. Warszawa w drukarni "Universal", Leszno 31, 1914. s.311 [SKAN[Przekłady Izaaka Cylkowa]
1914SZCZEPAŃSKI Wł. Ks. T.J. Bóg-Człowiek w opisie Ewangelistów. Nowy synoptyczny przekład czterech Ewangelij w jednej. Na podstawie tekstu greckiego z objaśnieniami opracował Ks.Władysław Szczepański T.J. Z przedmową J. E. Arcybp. J. Bilczewskiego. Dzieło zdobi 34 obrazów Jana Fra Angelika, mapa Palestyny i wiele rycin. Rzym. Papieski Instytut Biblijny. Warszawa, Kraków, Gebethner i Wolff. 1914. fol. XL+467 i 36 tablic. W.Szczepański we wstępie do Ks. Dr. Edward Górski, "Jezus Chrystus w świetle Ewangelii": [...] opracowałem w roku 1914 harmonię ewangeliczną pod tytułem "Bóg człowiek w opisie ewangelistów", oparzyłem ją komentarzem i sporządziłem dla niej osobny nowy przekład na podstawie tekstu greckiego. Chodziło mi bowiem o szersze, wykształcone warstwy naszego społeczeństwa." [IMG SKAN[Ewang. i Dz.Ap. - W.Szczepański]
1913Ks. Dr. Antoni Szlagowski. NOWY TESTAMENT JEZUSA CHRYSTUSA W PRZEKŁADZIE KS. JAKUBA WUJKA T. J., Wydanie drugie. Warszawa 1913, Stron 1190 + mapka, Format 10 x 13,7 cm;  [Biblia Wujka]
1913Biblija święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Berlin : Brytańskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1913 ([Berlin] : Trowicz i Syn). 850+273 s. [BN] [Biblia Gdańska]
1913Księga Samuela, tłomaczył i podług najlepszych źródeł objaśnił Dr. J. Cylkow. Wydanie pośmiertne. Warszawa w drukarni "Universal", Leszno 31, 1913. s.311 [SKAN[Przekłady Izaaka Cylkowa]
1913Księga Sędziów, tłomaczył i podług najlepszych źródeł objaśnił J. Cylkow. Wydanie pośmiertne. Kraków. W drukarni Józefa Fischera w Krakowie. 1913. 8°. s.129 [Przekłady Izaaka Cylkowa]
1913Pięcioksiąg Mojżesza, Księga pierwsza: Genezis w języku hebrajskim z przekładem polskim. Przemyśl 1913 [Pięcioksiąg Mojżesza - J.Mieses]
1912Próby uwspółcześnienia Wujka przez anonimowego modernizatora pracującego dla Zakładu Kórnickiego. W edycji kórnickiej wyszły tylko 3 tomy, wszystkie w Poznaniu: Genezis (1909), Exodus (1912), Leviticus (1918). Modernizator w niejasnych miejscach zastępował zwroty Wujka innymi wziętymi ze staropolskich wersji: Leopolity, Biblii brzeskiej i gdańskiej. [SKAN[Biblia Wujka]
1912Pięcioksiąg Mojżeszowy / w nowym przekł. pol. z tekstem łac. Wulgaty ; przekł. pol. oprac. i koment. opatrzył Franciszek Albin Symon. nakł. "Polaka-Katolika", s.589, Warszawa, 1912 [Przekłady abp Albina Symona]
1911Wacław Potocki, Judyta [w:] J. T. Trembecki, Wirydarz poetycki, tom 2, wyd. Aleksander Bruckner, Lwów 1911, s. 78-93 [GAL TXT SKAN[Judyta - Wacław Potocki]
1911Treny Jeremiasza proroka / przeł. wierszem Karol Korycki. Włocławek : [s.n.], 1911. 14 s. ; 22 cm. [TXT SKAN[Treny Jeremiasza - K.Korycki]
1910Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza. Berlin : Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne, 1910. 829, [1], 273 s. ; 22 cm [SKAN[Biblia Gdańska]
1909Próby uwspółcześnienia Wujka przez anonimowego modernizatora pracującego dla Zakładu Kórnickiego. W edycji kórnickiej wyszły tylko 3 tomy, wszystkie w Poznaniu: Genezis (1909), Exodus (1912), Leviticus (1918). Modernizator w niejasnych miejscach zastępował zwroty Wujka innymi wziętymi ze staropolskich wersji: Leopolity, Biblii brzeskiej i gdańskiej. Zakład Kórnicki, Słowa Pisma świętego podane do rozmyślania, Genesis - Księga Rodzaju) Drukowane jako Manuskrupt, 1909, ss.16nlb.+150+17 (w tym Skorowidz słów Pisma św. do rozmyślania i Spis rzeczy)+mapka. Przekład Genesis jest Jakuba Wujka. "Niektóre ustępy, za pozwoleniem Władzy duchownej podane są w innem, niż Wujka, tłumaczeniu - kursywą ; zmiany gramatyczne ortograficzne nie są zaznaczone." (s.6nlb.) Nie doszukałem się, aby był podany autor tych nielicznych ustępów innego tłumaczenia. Do kolejnych fragmentów są zaraz pod nimi nieco drobniejszą czcionką podawane objaśnienia różnych autorów, chociaż nie zawsze zaznacza się źródło objaśnienia. "... w objaśnieniach uwzględniono głównie to, co może wpłynąć na poprawę życia. [GAL SKAN[Biblia Wujka]
1909Księgi Starego i Nowego Testamentu w przekładzie ks. Jakuba Wujka TJ., Przekł. pol. popr. i nowym koment. opatrzył: ks. Fr. Albin Symon ; tł.: Jakub Wujek., Mikołów; 1909. Ks. R.Pietkiewicz: "W wydaniu z 1909 r. umieścił [F.A.Symon] na karcie tytułowej informację, że jest to poprawiony przekład J. Wujka, ale w rzeczywistości było to tłumaczenie znacznie odbiegające od tekstu z 1599 r." oraz "F. A. Symon [...] starał się „poprawiać Wujka Wujkiem”, czyli korzystając z miejsc paralelnych edycji z 1599 r.. Patrz => Tłumaczenia => Albin Symon [1906] [Biblia Wujka]
1909Księgi Starego i Nowego Testamentu w przekładzie ks. Jakuba Wujka TJ., Przekł. pol. popr. i nowym koment. opatrzył: ks. Fr. Albin Symon ; tł.: Jakub Wujek., Mikołów; 1909. Ks. R.Pietkiewicz: "W wydaniu z 1909 r. umieścił [F.A.Symon] na karcie tytułowej informację, że jest to poprawiony przekład J. Wujka, ale w rzeczywistości było to tłumaczenie znacznie odbiegające od tekstu z 1599 r." (patrz porównanie powyżej) oraz "F. A. Symon [...] starał się „poprawiać Wujka Wujkiem”, czyli korzystając z miejsc paralelnych edycji z 1599 r. [SKAN[Przekłady abp Albina Symona]
1908"Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na nowo przełożony i z tłómaczeniem polskiem z roku 1632 porównany. Wiedeń i Berlin, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. 1908. 456 s." oraz "Księga Psalmów z hebrajskiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczona. Wiedeń i Berlin, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. 1908. 127 s. NT.W. [SKAN[Biblia Gdańska]
1908"Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na nowo przełożony i z tłómaczeniem polskiem z roku 1632 porównany. Wiedeń i Berlin, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. 1908. 456 s." oraz "Księga Psalmów z hebrajskiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczona. Wiedeń i Berlin, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. 1908. 127 s. NT.W. [SKAN[Biblia Gdańska - Rewizja warsz.]
1907Biblia łacińsko-polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T. J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa Metropolity Mohylowskiego. We czterech tomach in 8-vo maj. (Fracta Pacina). Wydanie czwarte. Tom I obejmuje księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską, Liczby, Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów i Rut [SKAN TOMU 1]. Tom II obejmuje Księgi: Cztery Królewskie, dwie Paralipomenon (Kronik), dwie Ezdrasza (Ezdrasza i Nehemiasza), Tobiasza, Judyty, Estery, Joba, Psalmów, Przypowieści, Ekklezyastesa, Pieśni nad Pieśniami, Mądrości i Ekklezyastyka [SKAN TOMU 2]. Wilno. Nakładem i Drukiem Józefa Zawadzkiego 1907.  [SKAN[Biblia Wujka]
1907Biblia to iest Wszystko Pismo Swięte Starego i Nowego Przymierza : podług edycyi berlińskiey z roku 1810 i gdańskiey z roku 1632. Halle : Biblijna Instytucja Kansteińska, 1907. XIV, [2], 968, 240, 309, [3] s. ; 23 cm  [SKAN[Biblia Gdańska]
1906Psałterzyk do użytku modlących się. Z psałterza Dawidowego wybrał i z hebrajskiego przełożył X. FAS, Rzym. Druk OO. Salwatorjanów. 1906. 24°. XVI+ 216. Jan Arcab Tłumacz oparł się na tekście hebrajskim. "Psałterzyk" wydany w Rzymie w 1906 r. nie zawierał jednak całkowitego przekładu ale był to raczej ich wybór tylko. [Przekłady abp Albina Symona]
1905Księga Jozuego, tłomaczył i podług najlepszych źródeł objaśnił Dr. J. Cylkow. Kraków. Nakładem tłomacza. W drukarni Józefa Fischera w Krakowie. 1905. 8°. s.169 [SKAN[Przekłady Izaaka Cylkowa]
1905Przypowieści Salomona, tłomaczył i podług najlepszych źródeł objaśnił Dr. J. Cylkow. Kraków. Nakładem tłomacza. W drukarni Józefa Fischera w Krakowie. 1905. 8°. s.155 [Przekłady Izaaka Cylkowa]
1905Apokalypsis Jana Teologa tłumaczenie z greckiego z tekstem greckim i uwagami [Wacław Michałowski]. Berlin : Drukarnia P. Stankiewicza, 1905. 292 s. [SKAN[Apokalypsis Jana Teologa]
1904W 1904 r. wyszły Lekcje i Ewangelie na wszystkie niedziele... przedrukowane z wersji Szlagowskiego z dodanymi nowymi poprawkami. [Biblia Wujka]
1904Księga pięciu Megilot, tłumaczył i podług najlepszych źródeł objaśnił Dr. J. Cylkow. Kraków. Nakładem tłomacza. W drukarni Józefa Fischera w Krakowie. 1904. 8°. s.233 [Przekłady Izaaka Cylkowa]
1904Xsięgi niektóre z żydowskich pism Starego Zakonu wybrane. Przekładania Jerzego Żuławskiego, rysunki Wilhelma Wachtla. Nakładem Księgarni H.Altenberga we Lwowie.  [TXT SKAN[Xsięgi niektóre - J.Żuławski]
1903Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa ... Nowy York, Amerykańskie Towarzystwo Biblijne, 1903 NT.S. [SKAN[Biblia Gdańska]
1903Księga Ijob, tłomaczył i podług najlepszych źródeł objaśnił Dr. J. Cylkow. Kraków. Nakładem tłomacza. W drukarni Józefa Fischera w Krakowie. 1903. 8°. s.179 [Przekłady Izaaka Cylkowa]
1902Ḥamishah ḥumshe Torah : meduyaḳim ʻal tsad ha-yoter ṭov ʻal pi ha-Masorah. Pięcioro księgi Mojżeszowe. Drukiem Adolfa Holzhausena we Wiedniu, Wiedeń 1902. 700 stron (Na stronach "lewych" znajduje się tekst polski, a na "prawych" - hebrajski.  [GAL[Pięcioro księgi Mojżeszowe - Letteris]
1901Księga dwunastu mniejszych proroków, tłumaczył i podług najlepszych źródeł objaśnił Dr. J. Cylkow. Nakładem tłomacza. W drukarni Józefa Fischera. Kraków. 1901. 8°. s.274 [SKAN[Przekłady Izaaka Cylkowa]
1901(MIKOŁAJ REJ Z NAGŁOWIC) Psałterz Dawidów, wydał Stanisław Ptaszycki, Petersburg Księgarnia K. Grendyszyńskiego, 1901. s.361 [SKAN[Psałterz Dawidów - M.Rej]


Wydarzenia z XIX w.

1900Pierwsza gruntowna modernizacjia tekstu NT Wujka przez ks. Antoniego Szlagowskiego. Wprowadził on nowoczesną pisownię, zmienił przestarzałe formy gramatyczne, usunął zwroty i wyrazy, które we współczesnym języku posiadały inne znaczenie lub brzmiały archaicznie. "Ks. Dr. Antoni Szlagowski. NOWY TESTAMENT JEZUSA CHRYSTUSA. Stron:878, Wyd:E.WENDE I SPÓŁKA 1900r." [IMG[Biblia Wujka]
1900Biblia Święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza : z żyd. i grec. języka na pol. pilnie i wiernie przetł. Berlin : Brytyjskie i Zagr. Tow. Biblijne, 1900 ([s.l. : s.n.]). [8], 829, [1], 273 s., [3] k. tabl. ; 25 cm  [SKAN[Biblia Gdańska]
1900Księga Ezechiela, tłomaczył i podług najlepszych źródeł objaśnił Dr. J. Cylkow. Nakładem tłomacza. W drukarni Józefa Fischera w Krakowie. 1900. s.291 [SKAN[Przekłady Izaaka Cylkowa]
1900Sześć pieśni biblijnych przełożył i objaśnił Ks. Fr. Gołba, katecheta gimn. św. Jacka. Kraków. Nakładem autora. 1900. 88 s. Zawiera: Pieśń Mojżesza (Wyjścia 15:1-18), Pieśń Mojżesza (Powt. Prawa 32:1-43), Pieśń Anny (1 Królewska [1 Samuela] 2,1-10), Pieśń Habakuka (Habakuka 3:2-19), Pieśń Izajasza (Izajasza 12,1-6), Pienie Ezechiasza (Izajasza 38,10-20). [SKAN[Przekłady ks. F. Gołby]
1899Biblia to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza podług edycyi berlińskiej z roku 1810 i gdańskiej z roku 1632 dla pożytku zborów polskich ewangelickich za przyczyną Głównego Towarzystwa Biblijnego Pruskiego na nowo przedrukowane. 7 wydanie. Halle : Bibl. Inst. Kansteińska, 1899 ([s.l. : s.n.]). XIV, [2], 968, 240, 309, [3] s. ; 25 cm  [SKAN[Biblia Gdańska]
1899Księga Jeremjasza, tłomaczył i podług najlepszych źródeł objaśnił Dr. J. Cylkow. Nakładem tłomacza. W drukarni Józefa Fischera w Krakowie. 1899. s.317 [SKAN[Przekłady Izaaka Cylkowa]
1898BIBLIA TO JEST KSIĘGI STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU Z ŁACIŃSKIEGO NA JĘZYK POLSKI PRZEŁOŻONE PRZEZ KS. D. JAKÓBA WUJKA "dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego" (z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione - Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału), Lipsk - Drukiem W. Drugulina 1898 rok w treści (862 +282 strony) dodatkowo 4 mapki. [GAL[Biblia Wujka]
1898Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa : z języka greckiego na nowo przełożony i z tłomaczeniem polskiém z roku 1632 porównany. Wiedeń : nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego, 1898. 456+127 s. [BUW] [Biblia Gdańska]
1898Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na nowo przełożony. Berlin nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego, 1898. + Księga Psalmów. NT.S. [Biblia Gdańska]
1898Koheleth czyli Kazania Salomona : wyjątek z Pisma Świętego / z hebr. tekstu spolszczył wierszem Numa v. Joahim Nirstein. Warszawa : nakł. tł., 1898, 40 s. ; 20 cm.  [GAL SKAN[Przekłady N.Nirnsteina]
1897Biblia Święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza : z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone. Brytyjskiei Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. Berlin 1897. ST 830 s, NT 273 s. NT.S. [SKAN[Biblia Gdańska]
1897Psałterz Dawidowy przekładania Jana Kochanowskiego / z przedm. Bronisława Chlebowskiego. Warszawa: 1897, Druk. Artystyczna S. Sikorskiego [GAL SKAN[Psałterz - J.Kochanowski]
1896-1898Biblia łacińsko-polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T. J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa Metropolity Mohylowskiego. We czterech tomach in 8-vo maj. (Fracta Pacina). Wydanie trzecie. Tom I [1896r. - stron XXIV+542 SKAN] obejmuje księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską, Liczby, Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów i Rut. Tom II [1896r. - stron 1065 SKAN] obejmuje Księgi: Cztery Królewskie, dwie Paralipomenon (Kronik), dwie Ezdrasza (Ezdrasza i Nehemiasza), Tobiasza, Judyty, Estery, Joba, Psalmów, Przypowieści, Ekklezyastesa, Pieśni nad Pieśniami, Mądrości i Ekklezyastyka. Tom III [1896r - stron 686 SKAN] obejmuje Księgi: Izajasza, Jeremiasza, Barucha, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Micheasza, Jonasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza i dwie Machabejskie. Tom IV [1898r. - stron 844 SKAN] obejmuje Księgi Nowego Testamentu, jako to: Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, czternaście listów św. Pawła, list św. Jakóba, dwa listy św. Piotra, trzy listy św. Jana, list św. Judy i Objawienie św. Jana. Wilno. Nakładem i Drukiem Józefa Zawadzkiego 1996-1898. [IMG SKAN[Biblia Wujka]
1896Księga Jezajasza, tłomaczył i podług najlepszych źródeł objaśnił Dr. J. Cylkow. Nakładem tłomacza. W drukarni Józefa Fischera w Krakowie. 1896. s.267 [SKAN[Przekłady Izaaka Cylkowa]
1895Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podług tekstu łacińskiego Wulgaty przekład X. Jakóba Wujka, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską, [z] objaśnieniami podług J. Fr. Allioli, ozdobione przeszło 1000 ilustracjami autentycznych pomników i zabytków starożytności świata biblijnego. Nagrodzone przez Jego Świątobliwość Ojca Świętego Leona XIII listem pochwalnym i złotym medalem. Wydanie nowe pod kierunkiem X. Henryka Kossowskiego Biskupa-Sufragana Diecezji Kujawsko-Kaliskiej. Zgodność i wierność tekstu z pierwotnym przekładem X. Wujka, przy zastosowaniu dzisiejszej pisowni, sprawdzana przez JM. Xiędza Rocha Filochowskiego Prałata Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej. Warszawa [1895]. NAKŁAD REDAKCJI "WĘDROWCA". Nowy-Świat 47, str. 821+XLVI [SKAN[Biblia Wujka]
1895Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa : z języka greckiego na nowo przełożony i z tłomaczeniem polskiem z roku 1632 porównany. Wiedeń : nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego ; Warszawa : u Adolfa Kantora, 1895. NT.S. [Biblia Gdańska]
1895Pięcioksiąg Mojżesza, tłomaczył i podług najlepszych źródeł objaśnił Dr. J. Cylkow. Kraków. Nakładem tłomacza. W drukarni Józefa Fischera w Krakowie. 1895. 8°. s.1121 [SKAN[Przekłady Izaaka Cylkowa]
1895Przysłowia Salomona. Wyjątek z Pisma Świętego. Z hebrajskiego tekstu spolszczył wierszem Numa v. Joachim Nirnstein. Warszawa Druk K. Kowalewskiego 1895, s. 78 [GAL SKAN[Przekłady N.Nirnsteina]
1894Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa / z jęz. gr. na nowo przeł. i z tłomaczeniem polskiem z roku 1632 porównany. Wiedeń : Brytańskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1894 (Wiedeń : Adolf Holzhausen). 456 s. [BN] NT.W. [Biblia Gdańska]
1894Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa / z jęz. gr. na nowo przeł. i z tłomaczeniem polskiem z roku 1632 porównany. Wiedeń : Brytańskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1894 (Wiedeń : Adolf Holzhausen). 456 s. [BN] NT.W. [Biblia Gdańska - Rewizja warsz.]
1894Pienie Ezechiasza komentarzem objaśnił Ks. Fr. Gołba Dr Teologii. W Krakowie. W Drukarni "Czasu" Fr. Kluczyckiego i spółki, pod zarządem Józefa Lakocińskiego. 15 s. Zawiera fragment księgi Izajasza Iz. 38,10-20. Fragment prezentowany po łacinie, wg Wujka, hebrajsku i przekład własny autora. [Przekłady ks. F. Gołby]
1893R. Filochowski wprowadza zmiany ortografii i przestarzałych form, w Biblii Wujka wydanej przez bpa H. Kossowskiego. "Pismo Święte Nowego Testamentu podług tekstu łacińskiego Wulgaty przekład X. Jakóba Wujka zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. Objaśnieniami podług J. Fr. Allioli. Ozdobione ilustracyami autentycznych pomników i zabytków starożytności świata biblijnego. Nagrodzone przez Jego Świątobliwość Ojca Świętego Leona XIII listem pochwalnym i złotym medalem. Wydanie nowe pod kierunkiem X. Henryka Kossowskiego Biskupa-Sufragana Diecezji Kujawsko-Kaliskiej. Zgodność i wierność tekstu z pierwotnym przekładem X. Wujka, przy zastosowaniu dzisiejszej pisowni, sprawdzana przez JM. Xiędza Rocha Filochowskiego Prałata Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej. Warszawa. NAKŁAD REDAKCJI WĘDROWCA. Nowy-Świat 47" [GAL[Biblia Wujka]
1892Kórnickie wydanie Czterech Ewangelii Wujka, gdzie A. Jaskólski uwspółcześnił pisownię. EWANGELIA JEZUSA CHRYSTUSA WEDŁUG ŚW. MATEUSZA | MARKA | ŁUKASZA | JANA. Poznań Nakładem Biblioteki Kórnickiej. Skład główny w księg. J.K. Żupańskiego. Czcionkami Kuryera Poznańskiego 1892. Ew. Mateusza: 165 stron; Ew. Marka: 81 stron; Ew. Łukasza: 146 stron; Ew. Jana: 117 stron [GAL[Biblia Wujka]
1891BIBLIA, STARY TESTAMENT WE WYJĄTKACH PODŁUG TŁUMACZENIA KSIĘDZA JAKÓBA WUJKA przez Księdza Proboszcza Perlińskiego starannie zestawionych, z dodatkiem komentarzy Menochiusza teraz na nowo wydany z rycinami. Poznań, nakładem Księgarni Katolickiej, czcionkami Drukarni Dziennika Poznańskiego, 1891 oraz NOWY PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA TESTAMENT Z ŁACIŃSKIEGO NA JĘZYK POLSKI PRZEŁOŻONY PRZEZ KS. JAKÓBA WUJKA S.J. Wydanie szóste stereotypowe uczynione z potwierdzeniem J.W.Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego ozdobione 200 rycinami i obrazam kolorowym, Poznań. Nakładem Księgarni Katolickiej 1888. str. [1], VIII, 712, 474 [GAL[Biblia Wujka]
1891Biblija Święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Warszawa : Adolf Kantor : Brytańskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1891 (Wiedeń : Adolf Holzhausen). 856+276 s. [BN] [Biblia Gdańska]
1890Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa : z języka greckiego na nowo przełożony i z tłomaczeniem polskiem z roku 1632 porównany. Wiedeń : nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego ; Warszawa : u Adolfa Kantora, 1890. NT.S. [Biblia Gdańska]
1890Księga Joba, Treny Jeremiasza, Pieśń nad Pieśniami i Kaznodzieja Salomona. Wierszem na jęz. pol. przetłomaczone przez: Księdza Kazimierza Buczkowskiego. wyd. Tarnów, nakł. aut., 1890, s. 212., 8`. We wstępie "wprost z Wulgaty, o ile można najwierniej przeprowadziłem." [SKAN[K.Buczkowski - Przekłady]
1890Pismo Święte (Nowy Testament) : Listy Powszechne i Apokalipsa ś. Jana Apostoła. czcionkami M. Kossakowskiej. Lublin 1890. 109, [2] s. ; 29 cm  [SKAN[Przekłady bp F.Jaczewskiego]
1889Biblija święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Lipsk : Brytańskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1889 (Lipsk : Pöschel i Trepte). 856+276 s. [BN] NT.S. [Biblia Gdańska]
1889Biblija Święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu / z hebr. i grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetłómaczona. Berlin : Brytańskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1889 (Berlin : Trowicz i Syn). 850+273 s. [BN] [Biblia Gdańska]
1889Dzieje apostolskie / przekł. Jakoba Wujka ; wolnym przekł., uwagą wstepną i przypisami objaśnił F. Janczewski. Lublin 1889. 282, [2] s. [SKAN[Przekłady bp F.Jaczewskiego]
1887-1890Próba uwspółcześnienia tłumaczenia J.Wujka. Franciszek Jaczewski opublikował tekst listów św. Pawła, Dzieje Ap. i Apokalipsę w 2 kolumnach. W jednej umieścił tekst z 1599 r., a w drugiej swój własny przekład. "Listy Błogosławionego Pawła Apostoła przekład. Ks. Jakuba Wujka T.J, wolnym przekładem i przypisami, uwagami, wstępem objaśnił ks. F[ranciszek]. Jaczewski Kan. Katedry Lubelskiej, Lublin, Druk M. Kossakowskiej, 1887". "Kolumna" z tłumaczeniem F.Jaczewskiego została uwzględniona na tej stronie jako oddzielne tłumaczenie: Przekłady bp F.Jaczewskiego [1887]. [Biblia Wujka]
1887Biblja Święta to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z hebrajskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczona. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego Warszawa u Adolfa Kantora 1887. NT.S. [Biblia Gdańska]
1887Pismo Święte, Listy Błogosławionego Pawła Apostoła przekład. Ks. Jakuba Wujka T.J, wolnym przekładem, uwagami wstępnemi i przypisami objaśnił ks. F[ranciszek]. Jaczewski Kan. Kat[edry]. Lubelskiej, Lublin, Druk M. Kossakowskiej, 1887. 282, [2] s. [SKAN[Przekłady bp F.Jaczewskiego]
1884Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone przez Ks. Kazimirza Buczkowskiego PROBOSZCZA W GÓRZE ROPCZYCKIEJ. W Krakowie, W DRUKARNI „CZASU” FR. KLUCZYCKIEGO I SP. pod zarządem J. Łakocińskiego. 1884. (NAKŁADEM AUTORA), str. 294. [IMG TXT SKAN[K.Buczkowski - Przekłady]
1883Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z łacińskiego na język polski przełożony. Wiedeń. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. W Warszawie u Adolfa Kontora. 1883. [3], 428 s. ; 13 cm. [SKAN[Biblia Wujka]
1883Psalmy, tłumaczył i objaśnił Dr. J. Cylkow. Warszawa. W drukarni Alexandra Ginsa. Nowozielna Nr. 37. 1883. s.423 [SKAN[Przekłady Izaaka Cylkowa]
1883Psalterii Florianensis partem polonicam ad fidem codicis recensuit apparatu critico, indice locupletissimo instruxit Vladislaus Nehring, Posnaniae 1883. [SKAN[Psałterz floriański]
1882Psałterz Dawidowy w języku łacińskim i polskim z komentarzem Menochiusza i Wujka dla użytku kościołów parafialnych wydał X. Leonard Solecki wikaryusz i kantor przy katedrze lwowskiej. Lwów, Warszawa, Poznań. Nakładem wydwacy, drukiem Kornela Pillera. 405 s. [Biblia Wujka]
1882Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa : z języka greckiego na nowo przełożony i z tłomaczeniem polskiem z roku 1632 porównany. Wiedeń : nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego ; Warszawa : u Adolfa Kantora, 1882. 456 s. Księga Psalmów w Wiedniu nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego 1882 [BUW] [SKAN[Biblia Gdańska]
1882Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa / z jęz. gr. na nowo przeł. i z tłomaczeniem polskiem z roku 1632 porównany. Wiedeń. Nakłądem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. W Warszawie u Adolfa Kantora. 1882 (Drukiem Adolfa Holzhausena w Wiedniu). 456 s. [R.Piet] [GAL[Biblia Gdańska - Rewizja warsz.]
1881Ukazanie się tzw. rewizji warszawskiej Biblii Gdańskiej pt. "Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na nowo przełożony z tłomaczeniem polskim z roku 1632 porównany. Wiedeń, Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. W Warszawie u Adolfa Kantora. 1881." [GAL[Biblia Gdańska - Rewizja warsz.]
1880Psałterz Puławski z kodeksu pergaminowego księcia Władysława Czartoryskiego, przedruk homograficzny wykonali Adam i Stanisław Pilińscy. Nakładem Biblioteki Kórnickiej. 1880. 685 s. Skan czarno-biały. [IMG SKAN[Psałterz puławski]
1879BIBLJA ŚWIĘTA to jest Wszystko Pismo Świete Starego i Nowego Testamentu z hebrajskiego i greckiego języka na Polski pilnie i wiernie przetłumaczona. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. Warszawa, u Adolfa Kantora. 1879, 850+273 s. [IMG SKAN[Biblia Gdańska]
1879Nirnstein w przedmowie do wydania z 1895r.: "W r. 1879 wyszły pierwsze 6 rozdziałów w "Izraelicie", lecz zważywszy, że praca ta jest zbyt poważna na pismo peryodyczne, postanowiłem wydać ją w osobnej książce, mogącej służyć dla młodszego wieku". Spis i skany publikacji: Izraelita 1879/#27 - rozdz.1-2; Izraelita 1879/#31 - rozdz.3; Izraelita 1879/#39 - rozdz.4-5; Izraelita 1880/#2 - rozdz.6 [GAL[Przekłady N.Nirnsteina]
1879Biblia, Talmud i Ewangelia: Qol Qor'e. Kôl Kôré. (Vox clamantis). Ewangelia świętego Mateusza. Przez rabina Eliasza Sołoweyczyka. Przekład dokonany pod kierunkiem Xawerego Korczak Branickiego. Paryż. W Drukarni Polskiej Adolfa Reiffa. 9, Place Du Collége de France 9. 1879. 363 s. [TXT SKAN[Ew. Mateusza - E.Sołoweyczyk]
1879Jana z Wielomowic Gawińskiego pisma pozostałe. Wydał Dr. Władysław Seredyński prof. Seminaryjum Zeńskiego, kustosz zbiorów i członek nadzw. Akademii Umiejętności w Krakowie. W Krakowie, nakładem Akademii Umiejętności. W Drukarni "Czasu" pod zarządem J.Łakocińskiego. 1879. Na stronach 173-225 "Psałterza Dawidowego. Część pierwsza. Psalmów 41. [GAL SKAN[Jan z Wielomowic Gawiński]
1878Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Podług textu łacińskiego Wulgaty. Przekład X. Jakóba Wujka. Zatwierdzony przez stolicę apostolską. Wydanie nowe z objaśnieniami podług J. Fr. Allioli. Zaaprobowane przez konsystorz Archidyecezyi Warszawskiej. Ozdobione 230 illustracyami Gustawa Doré. T. 1 - 2. Odbicie drugie. Warszawa 1878, 1874. Michał Glücksberg. Folio, s. XXXVI, 958; 1076, (paginacja 2-szpaltowa), 230 drzeworytów na osobn. tabl., zdobniki każdej strony tekstu. [GAL[Biblia Wujka]
1878Psałterz Dawidowy / przełożony wierszem polskim przez Kazimierza Bujnickiego. Toruń : nakładem własnym : w komisie Księgarni Nowej (W. Małecki), 1878. 302[1] s. [SKAN[Psałterz - K.Bujnicki]
1878Izaak Kramsztyk, Przysłowia Salomona, Warszawa: S. Orgelbranda Synów, 1878, s.124 [TXT SKAN[Przysłowia Salom. - I.Kramsztuck]
1877Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa / z grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Wiedeń : nakł. A. Reicharda i Spółki, 1877, 446+118 s [SKAN[Biblia Gdańska]
1876Apocalypsis. To iest. Dziwna sprawa skrytych taiemnic Pańskich / które Janowi swiętemu / gdy był wygnan prze wyznanie wiary swiętey na wysep ktory zwano Patmos / przez widzenia y przez Anyoły rozlicznie zwiastowane były, Kraków, M. Wirzbięta, 1565, 4°. Homograficzny przedruk wykonany przez A. PILIŃSKIEGO (Paryż 1876). [SKAN[Apocalypsis - Mikołaj Rej]
1876Nowy Testament pana naszego Jezusa Chrystusa na nowo przejrzany z textu greckiego (przez Karola Hr. Węgierskiego). Wydany przez Towarzystwo Trinitarne Biblijne, 1876, s.475 [GAL[NT TBS - Karol Węgierski]
1875Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z greckiego jęz. na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Warszawa : nakł. Adolfa Kantora, 1875. 273 s. [Biblia Gdańska]
1875Biblia Święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza : z żyd. i grec. języka na pol. pilnie i wiernie przetł. Warszawa : A. Kantor, 1875 ([s.l. : s.n.]) ; [4], 850, [4], 273 s., [3] k. tabl. ; 25 cm  [SKAN[Biblia Gdańska]
1873-1874Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu podług textu łacińskiego Wulgaty, przekład X. Jakóba Wujka, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. Wydanie nowe z objaśnieniami podług J. Fr. Allioli, zaaprobowane przez Konsystorz Archidyecezyi Warszawskiej, ozdobione 230 illustracyami Gustawa Doré. Warszawa, Michał Glücksberg, [tom1:] MDCCCLXXIII (1873 r.); [tom2:] MDCCCLXXIV (1874 r.). Lipsk, drukiem B. G. Teubnera. Zgoda władz carskich w Warszawie z 31 sierpnia 1872 r. "Aprobata Konsystorza Generalnego Archidyecezyi Warszawskiéj. Według istniejących w kościele przepisów, czytanie Biblii w językach żyjących wtedy być może pozwolonem, gdy przekład jest dokonany przez tłumacza prawowiernego i opatrzony (zwłaszcza w Starym Testamencie) objaśnieniami, z nauką kościoła - jedynego stróża i tłumacza Słowa Bożego, zgodnemi. Warunkom tym odpowiada w zupełności wydanie niniejsze ksiąg Ś. Ś., znanego i przez Stolicę Apostolską upoważnionégo przekładu X. Jakóba Wujka, opatrzone objaśnieniami z prawowiernych autorów wziętemi, nadto rycinami cenionego powszechnie artysty Gustawa Doré. Z tych powodów Konsystorz Generalny Archidyecezyi Warszawskiej oświadcza, że przeciw temu wydaniu nie tylko ze swej strony nie ma nic do nadmienienia, ale je owszem potwierdza i do użytku wiernych zaleca. Warszawa dnia 5 Października 1872. Administrator Archidyecezyi Warszawskiéj, Prałat Metropolitalny Warszawski, X. Stanisław Kostka Zwoliński. (L. S. No. 2247). Sekretarz, X. Jgnacy Durewicz.” [SKANY: TOM 1 | TOM 2] [SKAN[Biblia Wujka]
1873Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz Psalmy. Z Greckiego jezyka na Polski pilnie i wiernie przetłumaczony. Drukiem Turowicza i Syna, Berlin 1873. 421 s. [SKAN[Biblia Gdańska]
1873Nowy Testament pana naszego Jezusa Chrystusa. Cztery Ewangelije i Dzieje Apostolskie na nowo z greckiego przełożone roku 1873, w Londynie : wydane przez Towarzystwo Trynitarne Biblijne, s. 270 p. ; 16 cm. Pierwsza część rewizji warszawskiej. [GAL[Biblia Gdańska - Rewizja warsz.]
1872Próba uwspółcześnienia tłumaczenia J.Wujka. Ks. Franciszek Pawłowski przedrukował nienaruszony tekst psalmów, ale dodał do nich komentarz, w którym wyjaśniał niezrozumiałe słowa i archaiczne konstrukcje gramatyczne. [Z aukcji Allegro 3014012579]: Psałterz, czyli Księga psalmów z przydatkiem pieśni biblijnych, które w brewiarzu Rzymskim przychodzą i trenów Jeremiaszowych. Krótkim komentarzem objaśnił: X. Franciszek Pawłowski Scholastyk katedralny przemyski. W Krakowie. Nakładem Wydawnictwa Dzieł Katolickich Władysława Jaworskiego 1872 r. Tom I i II. Stron 547 i 550 (zawiera oryginalne tłumaczenie Wujka i bardzo obszerne komentarz do poszczególnych wersów psalmów). ... W księdze znajduje się pierwszy i drugi tom... czterotomowego wydania... – każdy psalm zamieszczony jest w oryginalnej szacie językowej tłumaczenia Wujka, do tego dodane są najobszerniejsze komentarze do poszczególnych wersów psalmu oraz ogólne informacje o psalmie i jego miejscu w liturgii." [SKAN[Biblia Wujka]
1872Biblia, Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament z łacińskiego na język polski przełożony przez ks. Jakóba Wujka S. J. Wydanie szóste stereotypowe uczynione za potwierdzeniem J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Ozdobione 3 stalorytami i 170 drzeworytami w tekście. Lipsk, Nakłdem księgarni J. Baumgaertnera, 1872 [GAL[Biblia Wujka]
1872Hamishah humshe Torah : meduyakim 'al tsad ha-yoter tov 'al pi ha-Masorah (Tł. tyt. hebr.: "Pięć ksiąg Tory uzgodnione w sposób najdokładniejszy według Masory.") = Pięcioro Księgi Mojżeszowe / hugahu be-'iyun nimrats 'al yede Meir ha-Levi Leteris. Adres wydawniczy: Vien : A. Reykhart, 5632 [1872]. [4], 350, 350 s. ; 21 cm. Przeciwległe stronice oznaczone tym samym numerem. U dołu s. tyt.: Pol[ish] & Hebr[ew] Pent[ateuch] 1872. Na s. [3]: Drukiem Adolfa Holzhausena we Wiedniu. Z komentarza do tego wydania na WorldCat.org: "Polska Gdańska wersja z hebrajskim tekstem Letteris'a na przeciwległych stronach. Wydana przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne." [Pięcioro księgi Mojżeszowe - Letteris]
1872Nowy Testament : Święty Mateusz. T. 1. cz. 1., [Przekł.] x. Jakóba Wujek, T. J. ; Z komentarzami błędom wieku odpowiednemi, wydał x. St. Stojałowski T. J., Kraków, w Druk. "Czasu", 1872, 176 s.  [Ew. Mateusza - S.Stojałowski]
1871Biblia to iest Wszystko Pismo Swięte Starego i Nowego Przymierza : podług edycyi berlińskiey z roku 1810 i gdańskiey z roku 1632 dla pożytku zborów polskich ewangielickich za przyczyną Głównego Towarzystwa Bibliynego Pruskiego na nowo przedrukowane. Wyd. 2. Halle : dr. i nakł. Bibliyney Instytucyi Kansteińskiey, 1871. 968+240+309 s. [Biblia Gdańska]
1871Biblia królowej Zofii żony Jagiełły z kodexu szaroszpatackiego nakładem księcia Jerzego Henryka Lubomirskiego wydana przez Antoniego Małeckiego, Lwów 1871. [SKAN[Biblia Królowej Zofii]
1871Wszystko Pismo Święte Starego Przymierza żydowskie i polskie, Część 1, nakł. A. Reicharda i Spółki, 1871, 660 s. Zawiera: Pięcioksiąg Mojżesza, Jozuego, Sędziów, 1+2 Samuela oraz 1+2 Królewskie, [GAL SKAN[Wszystko PŚ Starego Przymierza]
1871Wszystko Pismo Święte Starego Przymierza żydowskie i polskie, Część 2. nakł. A. Reicharda i Spółki, 1871, 722 s.. Zawiera księgi: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, 12 Proroków mniejszych (Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza i Malachiasza), Psalmy, Przysłów, Joba, Pieśń nad Pieśniami, Rut, Treny, Koheleta,Estery, Daniela, Ezdrasza, Nehemiasza i księgi Kronik. [GAL SKAN[Wszystko PŚ Starego Przymierza]
1871Z księgi Hijoba. Rok 1870 i 1871 w Mezopotamii. Przekład Karola Brzozowskiego. Utwór zamieszczony w czasopiśmie "Życie - Czasopismo ilustrowane poświęcone literaturze i sztuce" nr 17 i 18 z 22 września 1899 roku s. 330-333. Opis rękopisu Księgi Hijoba: "Księga form. 27,4x22,5 cm, s. [145], opr. oryg. pł. tłocz. Na karcie tyt. i na przedniej okł. tytuł "Księga Hijoba". Na początku odręczna dedykacja tłumacza dla ks. Ludwika (Swadowskiego, jak wynika z piecz. własn.), dat. 30 VII 1890 w Drohowyżu. Na odwrocie fotografia tłumacza (form. 14x10,2 cm). Po tekście dopisek: "Przekładałem po większej części pod namiotem i w szałasach Beduinów na pustyni, później w Bagdadzie, a skończyłem w Feredżacie nad Tygrem w środę ostatnią przed popielcem 1871 r." [IMG[Hioba i PnP - Karol Brzozowski]
1870Święta Jezusa Chrystusa Ewangelija według świętego Marka wydrukowana dla ociemniałych. Warszawa : [s.n.], 1870 (Warszawa : Druk. Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych). Druk literami wypukłymi. Plik ze skanami (link po prawej) zawiera skany tylko do Marka 9,19 [SKAN[Biblia Wujka]
1870Salomona Pieśń nad Pieśniami. [Kornelowi Ujejskiemu na pamiątkę kilku chwil drogich z nim w r. 1871 w ojczyźnie spędzonych.]. Feredżat nad Tygrem w Mezopotamii r.1870. Przełożył Karol Brzozowski. Utwór zamieszczony w czasopiśmie "Życie - Czasopismo ilustrowane poświęcone literaturze i sztuce" numer 6 z 15 marca 1899 roku s.104-109. [Hioba i PnP - Karol Brzozowski]
1869Biblia Święta, to iest: wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza : z żydowskiego i greckiego ięzyka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone. Warszawa : nakł. Adolfa Kantor, 1869. 850+273 s. [SKAN[Biblia Gdańska]
1867Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa / z grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Wiedeń : nakł. A. Reicharda i Spółki, 1867, 436+117 s. [BUW] [Biblia Gdańska]
1867List świętego Pawła Apostoła do Rzymian : z greckiego języka na polski przetłómaczone. Londyn. Drukiem Samueala Bagster i Syna, 15, Paternoster Row. 1867. 42 s. [SKAN[Biblia Gdańska]
1867Psałterz Dawidowy Jana Kochanowskiego / z ogłoszonych za życia autora i późniejszych przedruków wydał i objaśnił Ludwik Rzepecki. Poznań : nakł. Bażyńskiego, 1867 [SKAN[Psałterz - J.Kochanowski]
1866Psałterz Dawidowy przekładania Jana Kochanowskiego ; [przedm. Władysław Mickiewicz]. Paryż : Księgarnia Luksemburgska, [1866] 2 tomy. [SKANY: TOM 1 | TOM 2] [SKAN[Psałterz - J.Kochanowski]
1866Psałterz Dawidów przekładania J. Kochanowskiego. Ostrów : Fryderyk A. Kosmael, 1866, [4], 155 s. ; 20 cm [SKAN[Psałterz - J.Kochanowski]
1864Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego ięzyka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. Berlin : drukiem Trowicza i Syna, 1864. 413 s. [Biblia Gdańska]
1864Biblia Święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza : z żyd. i grec. języka na pol. pilnie i wiernie przetł. Berlin : [s.n.], 1864 ([Berlin] : Trowicz). [4], 813, [3], 266 s. ; 25 cm [SKAN[Biblia Gdańska]
1864Wiersz na Siedm Psalmów Pokutnych, przekład wolny przez Wacława Rzewuskiego wydany 1776 roku. Wydanie 2. Kraków, wytłoczono u Ż. J. Wywiałkowskiego. 1864. [IMG SKAN[Wiersz na siedm psalmów pokutnych]
1863Biblia Świeta, to jest: Wszystko Pismo Świete Starego i Nowego Przymierza. Z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone. W Berlinie, drukiem Trowicza i Syna. 1863. ST: 908 s. + NT: 295 s. [SKAN[Biblia Gdańska]
1863Pięcioksiąg, dla żydów Polaków (Chamissach Chumsze torach). Tom I. Księga rodzaju, Genesis (Bereszyt). Tłómaczył z hebrajskiego i objaśnił kommentarzem Daniel Neufeld. (Or. Torach) Światło Zakonu; Uwagi i objaśnienia grammatyczne, leksykograficzne, historyczne, geograficzne i obrządkowe religijne, do tłómaczenia polskiego Pięcioksięgu Mojżesza. Warszawa, autor, druk Ginsa, w 8ce, str. 6, XIII i 114.  [TXT SKAN[Pięcioksiąg dla Żydów-Polaków]
1863Pięcioksiąg, dla żydów Polaków (Chamissach Chumsze torach). Tom II. Księga wyjścia, Exodus (Szemoth); tłómaczył z hebrajskiego i objaśnił kommentarzem Daniel Neufeld, Redaktor Jutrzenki. Warszawa, nakładem tłómacza, 1863, w 8ce, str. 104 i 44. (Tekst hebrajski i polski). [Pięcioksiąg dla Żydów-Polaków]
1861-1864BIBLIA łacińsko-polska czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T. J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego, kanonika Kat. Wileń. Rektora Dyecezalnego Seminaryum. W czterech tomach in 8-vo maj. (Fracta Pagina). T. 1-4 (w 2-óch wol.). Wilno 1861-1864. Nakł. i drukiem Józefa Zawadzkiego. 4, s. XXVIII, 542, [4]; 1065, [2]; 686, [1]; 844. [GAL[Biblia Wujka]
1861Biblia to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone. Drukiem Turowicza i Syna, Berlin 1861. 936 s. [ST] + 304 s. [NT]. Cz.1 [SKAN[Biblia Gdańska]
1861Biblia to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone. Drukiem Turowicza i Syna, Berlin 1861. 936 s. [ST] + 304 s. [NT]. Cz.2 [SKAN[Biblia Gdańska]
1860Biblia, Księgi Starego Testamentu / z łac. na język polski przeł. przez Jakóba Wujka z Wągrowca ; ozdobione przeszło 300 obrazkami i 2 sztychami na stali. Na stronie przedtytułowej tyt.: Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu na jęz. pol. przeł. przez Jakóba Wujka. - Wydanie 4 ster., popr. Jana Nep. Bobrowicza. - Ozdobione 500 obrazkami i 5 sztychami na stali. Lipsk : J. Baumgaertner, 1860. [10], VIII, 1249, [1], L s., [2] k. tabl. : il., err. ; 25 cm. Estr XIX t. 5 s. 175. [GAL SKAN[Biblia Wujka]
1860Psalmy pokutne przekładu Wacława Rzewuskiego i życiorys tegoż wyięty z żywotów hetmanów Królestwa Polskiego i W-go Księstwa Litewskiego przez Żegotę Pauli oraz z kroniki podhoreckiej przez L. R. .......... z dodaniem listu Adama Wawrz. Rzewuskiego do króla polskiego Stanisława Augusta. Berlin i Poznań 1860 w księgarni B. Behra, 1860. Zawiera: List Adama Wawrzyńca Rzewuskiego do Stanisława Augusta Poniatowskiego zkładaiąc Kasztellanię po przystąpieniu tegoż króla do Konfederacii Targowieckiej napisany. Siedem psalmów pokutnych z łacińskiego na polski wiersz przełoż. w Kałudze przez Wacława Rzewuskiego. [SKAN[Wiersz na siedm psalmów pokutnych]
1860Wydanie drukowame. Ecclesiastes Salomona, wierszem polskim tłumaczony, przez Księdza Patrycego Mnińskiego, zakonu Ś-go Pawła, w roku 1761. wydał z rękopismu, i wstępem o stanie Literatury polskiej, za Augustów Sasów powiększył Edward Marjan Galli. 1859 r. Żytomierz. Nakładem Księgarni Jana Hussarowskiego. 1860. 69, [2] s. ; 20 cm [IMG SKAN[Ecclesiastes Salomona - Ks. P. Mniński]
1859TRYBUT NALEŻYTY WDZIĘCZNOSCI WSZYSTKIEGO DOBREGO DAWCY PANU I BOGU, ALBO PSALMODYA POLSKA ZA DOBRODZIEJSTWA BOSKIE DZIĘKUJĄCA. PRZEZ JEDNĘ NAJLICHSZĄ KREATURĘ Roku Pańs. 1693 napisana, a do druku podana roku pańs. 1695. Wydawnictwo Biblioteki Polskiej. Kraków 1859. s. 64 [TXT[Psalmodia Kochowskiego]
1859Ecclesiastes Salomona [Plagiat P.Mnińskiego], wierszem polskim tłumaczony, przez księdza Patrycego Mnińskiego, zakonu św. Pawła w r. 1761. Wydał z rękopismu i wstępem o stanie literatury polskiej za Augustów Sasów powiększył Edward Maryan Galii 1859 r. Żytomierz, nakład księgarni Jana Hussarowskiego, druk A. Kwiatkowskiego, 1860, w 12ce, 69, [2] s. ; 20 cm [SKAN[Tobiasz wyzwolony i Ecclesiastes]
1858Księgi Starego Testamentu / z łac. na jęz. pol. przeł. przez Jakóba Wujka z Wągrowca. Lipsk : J. Baumgaertner, 1858. Wydanie 3, ster., popraw.[...] ozdob. przeszło 300 obrazkami i dwoma sztychami na stali. [6], VIII, 1249, [1], XLIX, [1], [3] k. tabl. : il. ; 24 cm.  [Biblia Wujka]
1858Biblia Świeta, to jest: Wszystko Pismo Świete Starego i Nowego Przymierza. Z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone. W Berlinie, drukiem Trowicza i Syna. 1858 [SKAN[Biblia Gdańska]
1858Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa / z grec. jęz. na pol. pilnie i wiernie przetł. Berlin : [s.n.], 1858 (Berlin : Trowicz i Syn). 290 s. [BN] [Biblia Gdańska]
1857Psałterz świętego Dawida, Proroka i Króla dla pobożnych chrześcian katolickich. Przemyśl : Michał Dzikowski, 1857. Osobno wydana część t. II Wszystkich dzieł polskich Jana Kochanowskiego. Wyd. K. Turowskiego. Estr. XIX wyd. 2 t. 17 s. 80. [SKAN[Psałterz - J.Kochanowski]
1856Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Lipsku głoskami Drukarni Karla Tauchnica. 1856. 586 s. [SKAN[Biblia Wujka]
1855Biblia Święta to iest: Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza : z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczona. Wrocław : drukiem Graffa, Bartha i Spółki (W. Friedricha), 1855. 939+306 s. [Biblia Gdańska]
1854Biblia to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza / podług edycyi berlińskiey z roku 1810 i gdańskiey z roku 1632 dla zborów polskich ewangielickich za przyczyną Głównego Towarzystwa Biblijnego Pruskiego na nowo przedrukowane. Halle : Biblijna Instytucya Kansteińska, 1854. 968+240+309 s. [SKAN[Biblia Gdańska]
1854Psalmy Dawida / przeł. dosłownie z osnowy jęz. hebr., na jęz. pol. przez Pawła Byczewskiego. Warszawa 1854. s. VIII, [1], 10-240 s. [IMG TXT SKAN[Psalmy Dawida - P.Byczewski]
1852Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa. W Drukarni Towarzystwa Missyonarzy Angielskich: Warszawa, 1852. 596 s, [SKAN[Biblia Gdańska]
1851Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Lipsku głoskami Drukarni Karla Tauchnica. 1851. 586 s. [SKAN[Biblia Wujka]
1849Siedm psalmów pokutnych w duchu Dawidowym, ułożonych do spiewu przez Wincentego Pola, Lwów w Drukarni Zakładu Narodowego Ossolińskich, 1849. s. 16. [TXT SKAN[Siedm psalmów pokutnych - W.Pol]
1847Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Lipsku głoskami Drukarni Karla Tauchnica. 1847. 586 s. [SKAN[Biblia Wujka]
1846Biblia : Księgi Starego Testamentu i Nowego Testamentu/ z łac. na jęz. pol. przeł. przez Jakóba Wujka z Wągrowca. Wydanie drugie stereotypowe poprawne, Jana Nep. Bobrowicza. Ozdobione 500 Obrazkami i pięć sztychów na stali. w Lipsku, 1846. Nakładem J.Baumgaertnera. [6], VIII, 1249, [1], L s., 1 k. tabl. ; 25 cm. [GAL[Biblia Wujka]
1846Biblia Świeta, to jest: wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza: Z żydowskiego i Greckiego języka na polski pilnie i wiernie przełumaczone. W Lipsku w Drukarni Karola Tauchnitza. 1846. ST: 939 s. + NT: 306 s. [SKAN[Biblia Gdańska]
1846Pieśni Salomona, Kornel Ujejski, Nakładem i drukiem N. Kamieńskiego i Spółki, 1846, s.127  [TXT SKAN[Pieśni Salomona - Korel Ujejski]
1844Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament. Na jẹzyk polski przełożony przez ks. Jakóba Wujka S. J. Wydanie drugie stereotypowe poprawne Jana Nep. Bobrowicza. Ozdobione 170 obrazkami. Lipsk. Nakładem J.Baumgaertnera, 1844. 458 s. [SKAN[Biblia Wujka]
1843Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament przez Jakuba Wuyka na polski język przełożony. Lipsk : [s.n.], 1843 (Lipsk : K. Tauchnic). [4], 586 s., [4] k. tabl ; 16 cm.  [SKAN[Biblia Wujka]
1843Poezje Jana z Wielomowic Gawińskiego, z rękopisu dawnego wydał Żegota Pauli. We Lwowie, Stanisławowie i Tarnowie. Nakładem Jana Milikowskiego. 1843. Na stronach 161-167 znajdują się trzy psalmy 1, 16 i 41. [GAL[Jan z Wielomowic Gawiński]
1843Wykład na Lament Jeremiasza proroka: Przez ks. Kuczborskiego. Żupański, 1843. s.396 [Lamentacje Jeremiasza Proroka]
1840Biblia to iest księgi Starego i Nowego Testamentu, według łacińskiego przekładu starego, w kośćiele powszechnym przyiętego, na polski ięzyk znowu z pilnośćią przełożone, z wykładem katholickim, trudnieyszych mieysc, do obrony wiary świętéy powszechnéy przećiw kacérztwóm tych czasów należących, przedtem przez D. Jakuba Wuyka z Wągrowca, Theologa Societatis Jesu. Z dozwoleniem Stolice Apostolskiéy, a nakładem Ie M. Księdza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, etc. wydane w Krakowie 1599. Teraz Cum licentia ordinarii przedrukowane. We Lwowie nakładem Bartłomieja Jabłońskiego i Syna. 1840. 604 s. Stary Testament, Tom 2: Od Przypowieści do Malachiasza + Apokryfy. [SKAN[Biblia Wujka]
1840Biblia to iest księgi Starego i Nowego Testamentu, według łacińskiego przekładu starego, w kośćiele powszechnym przyiętego, na polski ięzyk znowu z pilnośćią przełożone, z wykładem katholickim, trudnieyszych mieysc, do obrony wiary świętéy powszechnéy przećiw kacérztwóm tych czasów należących, przedtem przez D. Jakuba Wuyka z Wągrowca, Theologa Societatis Jesu. Z dozwoleniem Stolice Apostolskiéy, a nakładem Ie M. Księdza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, etc. wydane w Krakowie 1599. Teraz Cum licentia ordinarii przedrukowane. We Lwowie nakładem Bartłomieja Jabłońskiego i Syna. 1840. 864 s. Stary Testament, Tom 1: Od Genesis do Psalmów. [SKAN[Biblia Wujka]
1840Biblia to iest Wszystko Pismo Swiete Starego i Nowego Przymierza według edycyi Biblii Gdanskiéy w Roku 1632 wydanéy ułożone a teraz dla Pożytku Zborów Polskich Ewangielickich podług Biblii Berlińskiéy w Roku 1810 wydanéy na nowo przedrukowane. W Lipsku w Drukarni Karola Tauchnitza 1840. 1285 str. [SKAN[Biblia Gdańska]
1839Nowy Testament Pana Naszego Iezusa Chrystusa. We Lwowie nakładem Bartłomieja Jabłońskiego i Syna. 1839. 406 s. {BP}: Z karty tytułowej nie wiadomo co to za tłumaczenie, ale z porównania wynika, że to tekst tłumaczenia J.Wujka [SKAN[Biblia Wujka]
1839BIBLIA KSIĘGI STAREGO TESTAMENTU z łacińskiego na język polski przełożone przez ks. Jakóba Wujka z Wągrowca OZDOBIONE przeszło 300 OBRAZAMI, nowe wydanie... Lipsk 1838[9], nakładem J.Baumgaertnera wydanie stereotypowe Jana Nep. Bobrowicza str. [8]+VIII+512. Zawiera: Prawo – (Pięcioksiąg Mojżesza) oraz część z Pozostałych ksiąg historycznych, tj. GENESIS, EXODUS, LEVITICUS, NUMERI, DEUTERONOMIUM, JOZUE, SĘDZIÓW, RUTH, pierwsze księgi SAMUELOWE, które my PIERWSZE KRÓLEWSKIE zowiemy, drugie księgi SAMUELOWE, które my WTÓRE KRÓLEWSKIE zowiemy, księgi trzecie KRÓLEWSKIE, księgi czwarte KRÓLEWSKIE, księgi pierwsze PARALIPOMENON, księgi wtóre PARALIPOMENON, księgi pierwsze EZDRASZOWE [GAL[Biblia Wujka]
1838Biblia Nowego Testamentu dla wiernych katolików na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka S.J. Nowe stereotypowe wydanie Jana Nep. Bobrowicza. Ozdobione 170 obrazkami. W Lipsku, nakładem J. Baumgaertnera. [SKAN[Biblia Wujka]
1838Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu / na jęz. pol. przeł. przez Jakóba Wujka ; wyd. stereotypowe Jana Nep. Bobrowicza. Lipsk : J. Baumgaertner, 1838. Nowe wydanie. [8], VIII, 1249, [1], XLIX, [5], 410 s. : il. ; 25 cm. Estr XIX t. 5 s. 175. [Biblia Wujka]
1837Dzieła Franciszka Dionizego Kniaźnina: z popiersiem autora, Tomy 1-3. Tomy 32-34 z Biblioteka kieszonkowa klassyków polskich wydana przez Jana Nepomucena Bobrowicza. w Lipsku u Breitkopf et Haertel, 1837. Dzieła Franciszka Dionizego Kniaźnina wydanie nowe. Tomik II.  [GAL TXT SKAN[Psalmy Kniaźnina]
1836Biblia to iest Wszystko Pismo Swiete Starego i Nowego Przymierza wedlug edycyi Biblii Gdanskiéy w Roku 1632 wydanéy ułożone a teraz dla Pożytku Zborów Polskich Ewangielickich podług Biblii Berlińskiéy w Roku 1810 wydanéy na nowo przedrukowane. w Wrocławiu Drukiem Wilhelma Bogumiła Korna. 1836. 1289 s. [SKAN[Biblia Gdańska]
1836Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z Greckiego Języka na Polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług Edycyi Gdańskiey z Roku 1632, i Edycyi Berlińskiey z Roku 1810 powtórnie przedrukowany. 1836 Wrocław Wilhelm Bogumił Korn. [SKAN[Biblia Gdańska]
1835Kazimierz Brodziński: Job, według Pisma świętego. 1835. Zbigniew Jerzy Nowak: "W r. 1827 powstała wierszowana wersja Księgi Hioba. Do pracy nad nią wrócił poeta w r. 1835; czystopis był gotowy przed wyjazdem Brodzińskiego do Karlsbadu, jak świadczy F.Holly, brat żony poety. Jednakowoż do druku całości nowe redakcji nie doszło, a jej czystopis - według świadectwa tegoż Holly'ego - zaginął. Z redakcji tej zdołał Brodziński ogłosić tylko rozdziały XIV i XXVIII w redagowanej przez siebie "Jutrzence" z r. 1834. Zachowana redakcja pierwotna pt. "Hiob (na osnowie Pisma świętego)" jest niekompletna; brak w niej rozdziałów XX-XXII, XXV-XXVII, XXIX-XXVII, XXXIX. Miejscami redakcja robi wrażenie brulionu, w którym trafiają się warianty tych samych motywów." [Parafrazy K.Brodzińskiego]
1834Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa, z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług wydania amsterdamskiego z roku 1660, zgodnego z Biblią Gdańską z roku 1632, dla wyznań ewangelickich, przedrukowany. W Warszawie w Drukarni A. Gałęzowskiego i Spółki, 1834. 377 s. [SKAN[Biblia Gdańska]
1834Psałterz Królowej Małgorzaty, pierwszej małżonki Ludwika I, króla polskiego i węgierskiego, córki króla czeskiego i cesarza Karola IV. Najstarszy dotąd znany pomnik piśmiennictwa polskiego. Wydany staraniem Stanisława hr. Dunina Borkowskiego, Wiedeń (1834);  [Psałterz floriański]
1832Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Lipsku głoskami Drukarni Karla Tauchnica. 1832. 586 s. [SKAN[Biblia Wujka]
1832Kazimierz Brodziński: Treny Jeremiasza, 1832. Zbigniew Jerzy Nowak: "W r. 1832 skreślił Brodziński "Treny Jeremiasza", tj. Parafrazę tej księgi biblijnej. Mówiąc dokładnie: trenów I, II, III. Pominął natomiast treny IV i V, w których jest mowa o poniżeniu zdobytej przez Babilończyków Jerozolimy oraz skardze jej mieszkańców." [Parafrazy K.Brodzińskiego]
1830Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Lipsku głoskami Drukarni Karla Tauchnica. 1830. 586 s. [SKAN[Biblia Wujka]
1830Dzieła Franciszka Karpińskiego. Wydanie stereotypowe nakładem Waleriana Krasińskiego, w Warszawie w Drukarni stereotypowej, przy ulicy Królewskiej w Pałacu Dembowskich N. 1065, 1830. 467 s.. Psalmy w pierwszej części wydania. [SKAN[Psałterz Dawida - F.Karpiński]
1830Kazimierz Brodziński, Sulamitka, 1830r. Parafraza Pieśni nad Pieśniami. [TXT[Parafrazy K.Brodzińskiego]
1829Psałterz Dawida, przekładania Franciszka Karpińskiego. W Warszawie w drukarni stereotypowey, przy ulicy Królewskiey nr 1065. 1829, 198 stron, dwie części w jednym tomie. [GAL SKAN[Psałterz Dawida - F.Karpiński]
1828Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług edycyi gdańskiey z roku 1632 i edycyi królewieckiey z roku 1738 powtórnie przedrukowany. Berlin : [s.n.], 1828 [4], 606 s. [BUW] [SKAN[Biblia Gdańska]
1826Psalmy Dawida tłumaczenia Franciszka Karpińskiego. Nowe zupełnie wydanie. W Wrocławiu u Wilhelma Bogumiła Korna 1826. 336 s. ; 20 cm [SKAN[Psałterz Dawida - F.Karpiński]
1823Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług edycji gdańskiej z roku 1632 i edycji berlińskiej z roku 1738 powtórnie przedrukowany [SKAN[Biblia Gdańska]
1823Biblia to iest wszystko Pismo Swięte Starego i Nowego Przymierza / według edycyi Biblii Gdańskiéy w roku 1632 wydanéy ułożone a teraz dla pożytku zborów polskich ewangielickich podług Biblii Berlińskiéy w roku 1810 wydanéy na nowo przedrukowane ; [przedm. Franciszka Alberta Szulca]. Królewiec : w Drukarni Degen, 1823. 1211+317s. [SKAN[Biblia Gdańska]
1822Stary Testament. Moskwa : Tow. Bibliyne Rossiyskiego Oddz. Mosk., 1822 ([s.l. ; s.n.]). 1126 s. ; 25 cm [SKAN[Biblia Wujka]
1821Nowy Testament Pana Naszego Iezusa Christusa / edycyi Wulgaty ; tłum. Iakuba Wuyka. Moskwa : w druk. S. Sieliwanowskiego, 1821. 290 s. [BN] [GAL[Biblia Wujka]
1821Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa. Warszawa : Towarzystwo Bibliyne Warszawskie, (Warszawa : N. Glücksberg) 1821. 376+155 s. [BN] [SKAN[Biblia Wujka]
1820Nowy pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez X. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na Polski język przeło()zony, Cztery Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana zawieraiący. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. Głoskami drukarni nadworney w. Deckera i Spólki, 1820. s.879 [SKAN[Biblia Wujka]
1819Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa. Edycyi Wulgaty. Tłumaczenia X. Iakuba Wuyka z Wągrowca Theologa Societatis Iesu. Przedrukowany nakładem Komitetu Moskiewskiego oddziału Zgromadzenia Rossiyskiego Bibliyskiego, w Moskwie w drukarni Augusta Semena. 1819. 868, [2] s. ; 25 cm [SKAN[Biblia Wujka]
1810"Biblia to iest, Wssystko Pismo Swiete Starego i Nowego Przymierza według Edycyi Biblii Gdańskiey w Roku 1632 wydaney ułożone a tera dla pożytku Zborów Polskich Protestańskich podług Biblii Królewieckiey w roku 1738 wydaney na nowo przedrukowane. W Berlinie, Roku Pańskiego 1810. W drukarni C.S.E. Späthen. 1530 s." - Skan bez Przedmowy F.A. Schultza. Skan z przedmową, ale gorszej jakości znajduje się tutaj... [SKAN[Biblia Gdańska]
1807Psałterz Dawida na nowo przetłumaczony przez Franciszka Karpińskiego. Po edycjach warszawskich nowo wydrukowany w Połocku w drukarni Coll. Soc. Jesu. 1807. 517 s. ; 20 cm. Estr XIX wyd. 2 t. 4 s. 48 [SKAN[Psałterz Dawida - F.Karpiński]
1806Krotki wykład psalmów Dawidowych: tłumaczonych porządkiem, iakim po sobie następuią, z jch własciwem i literalnem znaczeniem; tudziez z trescią kazdego psalmu z Francuzkiego na Włoski, a z Włoskiego ięzyka na Polski przełozony przez X. Bazylego Popiela P. Grodziskiego. Za Pozwoleniem Zwierzchności. W Warszawie 1806. w Drukarni Xięży Piiarów. [SKAN[Psalmy - Bazyli Popiel]


Wydarzenia z XVIII w.

1796Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Psalmy i Księga Mądrości Syracha. W Brzegu, nakładem i typem Jana Ernesta Trampa 1796. Nowy Testament 331, Passya 20s., Psalmy i Ks. Syracha 140s. [GAL[Biblia Gdańska]
1788-1789Poezje. Edycja zupełna t. 1-3, Warszawa 1787-1788, wyd. następne zobacz Wydania zbiorowe poz. 2-4 i 5 (tu wybór); zawartość t. 1 (1787): Ody, czyli liryków 4 ks., poz. 3; t. 2 (1787): poz. 8-9, 14-15, drobne wiersze; t. 3 (1788): poz. 11-13, Bajki i opowieści (księgi 1-3, m.in. z poz. 1). [Psalmy Kniaźnina]
1786Psałterz Dawida nowo przetłumaczony. Część I i II. Z obszerną przedmową; w którey dla obiaśnienia, wiadomość krótka dana iest: o Psalmach, o Początkach Narodu Żydowskiego, ich Królach, Arcykapłanach, Ofiarach, Spiewakach kościelnych, o Kościele, Sądach, Prawach rolniczych. &c: &c:w Warszawie 1786. W drukarni J. K. Mci i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum.w 16ce, kart nlb. 24 i str. 199.  [SKAN[Psałterz Dawida - F.Karpiński]
1779Wydanie całej Biblii Gdańskiej ponownie w Królewcu u B. L. Hartunga: "BYBLIA swięta, to iest: wszystko Pismo swięte Starego i Nowego przymierza; z żydowskiego i greckiego ięzyka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone; dopiero ale od rożnych omyłek drukarskich oczyścione. Każdy rozdział summaryami naznaczony i podzielony, obszernieyszymi i naypotrzebnieyszymi parallelami dołożony i poprawiony; A teraz podług edycyi Gdańskiey, roku 1632. świeżo, na Zbudowanie w nayświętszey i prawdźiwey wierze, zborom bożym polskim, po długim żądaniu, po wtory raz iest wystawione. Roku 1779. W Krolewcu, drukował nakładem i kosztem swoim Bogumił Lebrecht Hartung. 8o, k. 8, s. 968; Przydatek do starego Testamentu, w ktorym się zamykaią Kśięgi, które pospolićie zowią Apokryfa. s. 240; Nowy testament Pana naszego Jezusa Chrystusa, z greckiego ięzyka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług Gdańskiey edycyi przedrukowany. W Krolewcu, drukował nakładem Bogumił Lebrecht Hartung 1779, k. 1, s. 307, [3]." [GAL[Biblia Gdańska]
1777PSAŁTERZ albo Księga Psalmów Dawidowych z Biblii Polskiey przez D. Jakuba Wuyka z Wągrowca (Theologa Soc. Jesu w Krakowie R.P. 1599 wydaney) wybrany a teraz na żądanie wielu dla pożytku Pobożnych Czytelnikow za pozwoleniem zwierzchności osobno przedrukowany. w Warszawie w Drukarni J.K. Mci y Rzeczypltey Mitzlerowskiey R.P. 1777 rok. Brak numeracji stron [IMG SKAN[Biblia Wujka]
1773Wiersz na Siedem Psalmow pokutnych. Przez Wacława Rzewuskiego Wojewodę Krakowskiego, Hetmana Polnego Koronnego w Kałudze pisany teraz za dozwoleniem Zwierzchności przedrukowany. W Wilnie w Drukarni J.K.Mci i Rzeczy-Pospolitey Academickiey Soc: Jesu. Roku Pańskiego 1773. s. 40. [IMG SKAN[Wiersz na siedm psalmów pokutnych]
1771Wydanie dwujęzyczne, łacińsko-polskie pełnej Biblii Wujka według edycji z 1599 r w jezuickiej Drukarni Akademickiej we Wrocławiu. Biblia Sacra Latino-Polonica Vulgatæ Editionis : Auctoritate Sixti V. Et Clementis VIII. Pont. Max. Recognita Summariis Et Notis Theologicis,Historicis,Et Chronologicis Illustrata. [T. 1] Tom I. Zawiera Stary Testament od Genesis do - Eklezjastesa.Tom II. zawiera Stary testament od proroctwa Izajasza do ksiąg Machabejskich oraz cały Nowy testament ewangelii wg Mateusza do objawienia błogosławionego Jana Apostoła. Stron 558+524. [Obok: Skany tomu pierwszego] [GAL SKAN[Biblia Wujka]
1768Wydanie całej Biblii Gdańskiej w Brzegu u J. E. Trampa. Dzieło to zostało opracowane i wydane przez luterańskiego pastora Pawła Twardego. Ten urodzony w 1737 roku na Śląsku Cieszyńskim duchowny, od 1765 roku aż do emerytury piastował funkcję pastora i kaznodziei przy kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu. ... Wzorem i podstawą dla jej tłumaczenia była edycja z Halle z 1726 roku. ... Dzieło to wydane zostało w skromnej postaci. Jedyne urozmaicenie dla tekstu stanowią nieliczne ryciny w formie stylizowanych motywów roślinnych, umieszczone na stronach tytułowych oraz na początku i na końcu każdej z części Biblii. ... Księga posiada ponad 1600 stron, nienumerowanych jednak w sposób ciągły, lecz z osobna dla każdej z części Biblii. Paweł Twardy opatrzył ją swoją przedmową oraz dokonał korekty z wydania hallskiego. We wstępie duchowny wyjaśnił między innymi zasady przyjętej przez niego w przekładzie ortografii oraz usprawiedliwił pojawienie się ewentualnych błędów drukarskich. ... Podobnie jak i wydanie z Halle, dzieło zaczyna się Krótką nauką o Piśmie Świętym, przeznaczoną dla czytelnika i zawierającą rady jak odpowiednio przygotować duszę przed lekturą. Dalsze 1023 paginowane strony zajmuje przekład Starego Testamentu, zaś po nim, charakterystyczny dla Biblii protestanckich, dodatek z księgami deuterokanonicznymi, czyli Przydatek do Starego Testamentu w którym się zamykają Księgi, które pospolicie zowią Apokryfa. Po Apokryfach następuje Nowy Testament, liczący 331 numerowanych stron a zakończony spisem ewangelii i lekcji na niedziele i święta. Na końcu umieszczono natomiast księgi z Pasją Chrystusa oraz historią zburzenia Jerozolimy.  [GAL SKAN[Biblia Gdańska]
1767Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa, ktory naystarszymi i ninieyszymi wersyami polskiemi porowniany, a z Psalterzem Dawidowym i z Kśiążką Jezusa Syracha, do poręcznieyszego używania na zbudowanie dziateczkom wystawiony, każdy rozdźał krotkimi summaryuszami nowymi naznaczony i podźielony, obszernieyszymi i naypotrzebnieyszymi parallelami dołożony; przytym ieszcze na końcu te Lekcye ze Starego Testamentu, które iak tu, tak i na innych mieyscach w kościele Bożym zwyczaynie czytane bywaią, z Hystoryą o żałosnym zburzeniu miasta Jeruzalem, są przydane.W Królewcu, 1767. Literami i nakladem Hartungowskim.w 12ce (format podłużny), 2 k. str. 880. [SKAN[Biblia Gdańska]
1767Psałterz Dawidów przekładania J. Kochanowskiego, w: Jana Kochanowskiego Rymy wszystkie w jedno zebrane, wydanie Franc. Bochomolca. W Warszawie 1767. w 4ce,  [Psałterz - J.Kochanowski]
1761Ksiądz Patrycy Mniński dokonuje tłumaczenia księgi [Ecclesiastes Salomona - Ks. P. Mniński]
1751Ukazuje się II wydanie Nowego Testamentu. Wydanie pełne z przedmową Marcina Lutra do Listu do Rzymian pt.: "Nowy Páná nászego Jezusá Krystusa Testament z krociuchnemi káżdego rozdziału summowániámi i na list S. Pawła Apostoła do Rzimianow przedmowa D. M. L. Tákże też z przydátkiem kateizmu małego tegoż męża Bożego D. M. L. W Brzegu, drukowała wdowa nieboszczyka Goffreda Trampa." [NT Zasadiusa]
1749Jabłonowski Jan Kajetan, Historyje arcypiękne do widzenia potrzebne, to jest Estery, Judyty i Zuzanny wierszem polskim opisane i do druku podane z pozwoleniem starszych we Lwowie Roku Pańskiego 1749 [Estery, Judyty i Zuzanny wierszem]
1747XIĘGI ESTER, JUDYT, ZUZANNY z Pisma Swiętego WYBRANE ná Polski Wiersz przetłumaczone. We LWOWIE. W Drukárni Colegii Soc: JESU. R. 1747. [IMG SKAN[Estery, Judyty i Zuzanny wierszem]
1740Przedruk pełnej Biblii Wujka według edycji z 1599 r., w jezuickiej Drukarni Akademickiej we Wrocławiu. BIBLIA, to iest Księgi Starego y Nowego Testamentu. Według łacińskiego przekładu starego w kościele powszechnym przyiętego, na polski ięzyk z nowu z pilnością przełożone, ... przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowca ... wydane w Krakowie 1599 teraz przedrukowane. Wrocław 1740. Druk. Akademicka Coll. Soc. Iesu. 8 (duża), k. 8 nlb., s. 2218, 440, k. 35 nlb. [SKANY: Stary Test. | Nowy Test.] [IMG SKAN[Biblia Wujka]
1738Ukazuje się u J. H. Hartunga tzw. rewizja królewiecka. Wydanie przygotował w Królewcu kaznodzieja ewangelicko-luterański Franciszek A. Schultz. Dla zgodności z Biblią niemiecką, to wydanie ma nieco zmieniony tekst Nowego Testamentu. [SKAN[Biblia Gdańska]
1731"ECCLESIASTES, Po Hebraysku nazwany COHELETH z Pisma Św. na wiersz polski przełożony R. P. 1706 od . O. Xiązęcia Rzymskiego Stanisława Lubomirskiego, Marszałka W. Koronnego etc. etc. Teraz prez [!] pewnego Kapłana Swieckiego PRZYCZYNIONY I dla pragnięnia do Druku PODANY. w Toruniu R. P. 1731." Estreicher: "W edycyi pierwszej i ostatniej sa pewne zmiany co do wyrazów użytych, ale małoznaczące. Widno ktoś tekst poprawiał, ale nie Lubomirski, bo ten już nie żył. W wydaniu z r. 17.S1, są dodatki od str. 39: Additamentum huic materiae accoino datum D. Dominici Carthusiani. Exhortatio ad Poenitentiam (do str. 50). De Mundi sanitate Beati Jacoponi Threnodia (do str. 57). Próżność znikoma światowych uciech y rozkoszy (str. 57 — 58). Termin wieczności (str. 59). Przestroga od światowej próżności (str. 61). Pobudka duszy do prawdziwych rozkoszy (str. 62 - 3)" [SKAN[Tobiasz wyzwolony i Ecclesiastes]
1728Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa ktory z naystarszymi i ninieyszymi wersyami Polskiemi zniozszy i summarya Seb. Szmyda przydawszy z glossami D. Marćina Lutra wystawili Księża Augpurskiey Konfessyi Polscy. W Lipsku, w Drukarni Brejtkopfowey, roku Pańsk. 1728. W 8ce, str. 691 i 41 k. nlb. Estericher o wydaniu z 1727r: "Różni się ta edycya od zamieszczonej poniżej [tej z 1728] tem, że w jednej jest wersya według Seklucyana dla kościołów wyzn. augsbursk. w drugiej dla wyznania Szwajcarskiego." oraz "W przedmowie mówi że pierwszy był Jan Seklucyan który r. 1554 Nowy T. w języku polskim wydał. Obecnie porównano Seklucyana i Gdańską edycyą r. 1632 i wzięto glossy Lutra, a Summarya Seb Szmyta." [SKAN[Biblia Gdańska]
1727Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa, z Greckiego ięzyka na Polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług Gdańskiey edycyi przedrukowany. W Lipsku, w Drukarni Breytkopsowey, Roku Pańsk. 1727. W 8ce karta tyt., str. 632 i 3 k. rej. Esteicher: "Różni się ta edycya od zamieszczonej poniżej [z 1728] tem, że w jednej jest wersya według Seklucyana dla kościołów wyzn. augsbursk. w drugiej dla wyznania Szwajcarskiego." [SKAN[Biblia Gdańska]
1726Wydanie całej Biblii Gdańskiej w Halle u S. Orbana. BIBLIA Sacra, To iest Wszystkie Księgi Starego i Nowego Przymierza; z Zydowskiego i Greckiego Języka na Polski pilnie i wiernie przetłumaczone a teraz podług Edycyi Gdańskiej Roku 1632 przedrukowane. W Hali Magdeburskiey 1726. W Drukarni Stefana Orbana. 8, s. [12], 1023 [Stary Testament], [1], 255 [Apokryfy], [1], 332 [Nowy Testament], 20 [Passya]. ". Na frontispisie przedstawienie Chrystusa Każącego w otoczeniu proroków. Karta tyt. dwubarwna, czarna i czerwona, ozdobiona miedziorytem. Biblia protestancka, wydanie wzorcowe - stało się podstawą dalszych edycji w Brzegu i Halli Magdeburskiej. "Zestawiając oba wydania Biblii gdańskiej, to z r. 1632 i to z r. 1726, trzeba zauważyć niesłychaną rzetelność wydawców z Halli widoczną w przygotowaniu tekstu przekładu do wznowienia. Zaznacza się to nie tylko w bezbłędnym przedruku tekstu przekładu, ale i w ulepszeniach typograficznych, jak np. przemieszczenie objaśnień i dokładne ich wzajemne rozgraniczanie ułatwiające poszukiwania miejsc aktualnie potrzebnych. Na skutek wprowadzenia wymienionych zmian wznowienie wygląda lepiej od oryginału, bo przejrzystsze w układzie, a przez to łatwiejsze w czytaniu" (Kossowska 2, 157)). [GAL SKAN[Biblia Gdańska]
1725Wydanie Nowego Testamentu pt.: " Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament z krociuchnemi każdego rozdziału sumowaniami. W Brzegu, Godfr. Tramp. 1725". Wydanie to zostało ocenzurowane. [NT Zasadiusa]
1717Psałterz tłómaczenia Macieia Rybińskiego. w Toruniu 1717. w 8ce. [Psalmy Dawidowe - M.Rybiński]
1716Lutnia Kościoła Katholickiego złożona z Hymnów Urbana Ósmego na Niedziele, powszednie dni, przez tydzień y święta Całego Roku, z przydatkiem Hymnu o N. Pannie ś. Kazimierza, niektórych antyfon, responsoryi, sequencyi, z Brewiarza i Mszała Rzymskiego, Staropolskich też nabożnych Pieśni poprawionych przez X. Kazimierza Damirskiego, Minorytę Obserwanta Ruskiey Prowincyi, Roku Pańskiego 1716, kart nlb. 4 i str. 190. Format książki 15 x 8,5 cm. Przekład psalmów znajduje się na stronach 178-189. [Lutnia Kościoła Katholickiego]
1714Księgi Psalmów Dawidowych łacinskim y polskim językiem. Przydane są Argumenta, przy każdym Psalmie, z Pisma Świętego y z wykładow roźnych Autorów wyięte. A dla pożytku y Konsolacyi Duchowney Dusz pobożnych, do druku podane przez Zakonnice Nawiedzenia Nayświętszey Panny. Kraków 1714. W Drukarni Franciszka Cezarego, I.K. M. y I. M. X. Biskupa Krakowskiego, Xcia Siewierskiego; także przesławney Akademiey Krakowskiey Ordynaryinego Typografa. (20 x 17 cm), k. [8], s. 464, k. [4], 1 drzeworyt herbowy, opr. sk. z epoki. [IMG SKAN[Biblia Wujka]
1712CHROŚCIŃSKI STANISŁAW. Sekretarz królewicza Jakóba Sobieskiego, wydał: Zbiór krótki świętych zatrudnień czyli rymy duchowne. Znayduie się tu także 7 psalmów pokutnych. w Częstochowie 1712. 4. 28. arkuszy. [IMG[Job cierpiący i Treny]
1706Ecclesiastes, po hebraysku nazwany Coheleth, z pisma świętego na wiersz polski przetłumaczony przez S. L. Warszawa 1706. w 4ce, str. 41 [SKAN[Tobiasz wyzwolony i Ecclesiastes]
1706Tobiasz Wyzwolony, To iest, Xięgi Tobiaszowe z Pisma Swiętego na Wierß Polski Przełozone, Y Dwunastą Osmorymowych Pieśni Wyrazone przez S. L. w Warszawie w Drukarni OO. Scholaru Piaru. 1706 [SKAN[Tobiasz wyzwolony i Ecclesiastes]
1705"Job cierpiący, z dóbr i fortun wyzuty, na dzieciach i zdrowiu dotkniony, a potym przez łaskę i miłosierdzie Boskie nad wszelkie mniemanie przyjaciół swoich usprawiedliwiony, i wszytkim we dwójnasób nadany, z łacińskiego na polskie, według Kommentu ś. Grzegorza, wielkiego Kościelnego Doktora, wierszem przełożony, w Roku Pańskim 1705, przez Wojciecha Stanisława Chróścińskiego J. K. Mci Sekretarza do druku podany, w Warszawie, w Drukarni Ojców Scholarum Piarum." Od strony 175: "Threny Hiermiaszowe, albo Lamntacye na wielki tydzień postny". [SKAN[Job cierpiący i Treny]
1702Drogie Ecclesiastesa Y Prowerbialisty Panskiego Napomnienia, Wybory Do Bogatych Herbowney Szrzeniawy przydane Skarbów Wielkiemv Imieniv Jaśnie Oświeconey S. R. Imperij Xięznie Annie Konstancyey, Hrabiance na Wisniczv y Jarosławiv Małachowskiey Wojewodźiny Poznańskiey, Krzeszowskiey, &c. Starosciny, Moiey zdawna Wielce Mśći Pani y Dobrodźieyce. Przy Doroczney Recurrencyey Patronki Swiętey powinszowaniu, za Bukiet Bogaty oddane a przez urodzonego Krzysztofa Hadziewicza, chorążego wendyaltkiego (???) J.K.M. sekretarza i pułkownika dedykowane. Roku Pańskiego 1702. Dnia 26. czerwca. W karkowie w druk. Mikołaja Akexandra Schedla K.M. ordymaryinego Tygi (???). Maria Adamczyk. Stanisława Herakliusza Lubomirskiego poetycka parafraza księgi Ecclesiastes s. 30 +przypis: "Na początek wypada zestawić znane fakty: dokonany przez Lubomirskiego wierszowany przekład starotestamentowej księgi Ecclesiastes--Kohelet ukazał się drukiem pośmiertnie, opublikowany w 1731 r. w Toruniu, pod nazwiskiem właściwego tłumacza; nie był to pierwodruk tłumaczenia. Pierwsze wydanie pochodzi z drukarni M. S. Schedla w Krakowie i opatrzone jest datą r. 1702 (czyli datą śmierci Lubomirskiego). Wydanie to wskazuje zwodniczo tłumacza w mało sympatycznej osobie marnego pisoryma — Grzegorza Krzysztofa Hadziewicza". [SKAN[Tobiasz wyzwolony i Ecclesiastes]


Wydarzenia z XVII w.

1699WADOWSKI JÓZEF JAN, Daniel prorok książe Assyryjskie, Warszawa, Druk. Pijarów, 1699  [Daniel Prorok - J.J.Wadowski]
1693Trybyt należyty wdzięczności wszystkiego dobrego dawcy Panu i Bogu, albo Psalmodya polska za dobrodziejstwa Boskie dziękująca przez jednę najlichszą kreaturę roku pańs. 1693 napisana, a do druku podana roku pańs. 1695. [Psalmodia Kochowskiego]
1688"Paraphrasis Na Psałterz Dawidow. Albo Wykład Psalmow dla tych Ktorzy Psálmy odmawiáią, krotko y iáśnie zpisany. Ná końcu Przydány wykład Pieśni z Pismá S. wybránych, ktore Kośćioł S. w godźinách swych śpiewa. Przez X. Woyciecha Tylkowskiego, Societatis Iesu Theologá. W Poznaniu, w Drukárni Kollegium Societatis Iesu, Roku Pánskiego 1688." Poznań, druk. Jezuitów, 1688. s. 560. [GAL[Paraphrasis - W.Tylkowski ]
1686Wydanie w Amsterdamie Nowego Testamentu Biblii Gdańskiej. Wydanie to ukazuje się pod tytułem: "Nowy Testament to jest wszystkie pisma Nowego Przymierza z greckiego języka na polski znowu wiernie przełożone przez niektóre sługi Słowa Bożego." [Biblia Gdańska]
1686Przedruk NT rakowskiego, który ukazał się u J. Krelliusza w Amsterdamie. [SKAN[NT Rakowski]
1683Tobiasz wyzwolony, to iest Xiegi Tobiaszowe, z Pisma Swietego na wiersz polski przelozone, y dwunastą osmorymowych piesni wyrazone przez S. L. - R. P. [Roku Pańskiego] 1683, w Warszawie , W Drukarni OO. Scholarum Piarum, s. 136 [IMG SKAN[Tobiasz wyzwolony i Ecclesiastes]
1682"Już więcej niż pół upłynęło wieku, jak pracowity Juszyński podał nam na str. 85 pierwszego tomu swego Dykcyonarza Poetów (18290) wiadomość, iż w Bibljotece Towarzystwa przyjaciół nauk w Warszawie znajdował się rękopism niewydanych poezyj Jana Gawińskiego, własną tegoż autora ręką w latach 1682 i 1683 do druku przygotowany." [Jan z Wielomowic Gawiński]
1660Wydanie amsterdamskie Biblii Gdańskiej. Wydanie nie wprowadziło żadnych zmian tekstowych, jedynie niewielkie różnice w materiale dodatkowym. Natomiast karta tytułowa jest zupełnie inna. Przedstawia ona u góry obraz stworzenia człowieka podpisany słowami: "Wiarą rozumiemy, iż świat jest sprawiony Słowem Bożym" (Żyd. 11,2-3). Poniżej znajduje się tytuł dzieła, po obu jego stronach Mojżesz i Chrystus wskazujący na tablicę przykazań i na Ewangelię, co jest podpisane słowami: "zakon przez Mojżesza jest dany, a łaska y prawda przez Jezusa Chrystusa stała się" (Jan 1,17). U dołu karty jest obraz sądu ostatecznego podpisany słowami: "Musimy się wszyscy pokazać przed sądową stolicą Chrystusową, aby każdy odniósł, co czynił w ciele, według tego co czynił, lub dobre, lub złe" (II Kor. 5,10). Zdjęcia z aukcji Allegro  [GAL SKAN[Biblia Gdańska]
1652Judyta (poemat oparty na temacie biblijnym), powst. w II poł. 1652, wyd. A. Brückner w: J. T. Trembecki Wirydarz poetycki, t. 2, Lwów 1911 [Judyta - Wacław Potocki]
1647Nowy Testament Pana naszego IESVSA CHRISTUSA. Znowu z Laćińskiego y z Græckiego na Polskie wiernie a szczyrze przełożony. Przez D. IAKVBA WVYKA Theologa Societatis IESV. Z dozwoleniem Starszych. Teraz znowu przedrukowany. Pod rozsądek Kośćioła S. Powszechnego Rzymskiego wszytko niech podlęże. W Krakowie.W Druk: Wdowy y Dziedzicow Andrz(eja) Piotrk(owczyka). Typogr: K.I.M Roku Pańsk: 1647. Esteicher: s. 893, [9], karta tyt. w drzewor., inicjały i finaliki drzeworytowe, Wydanie z 1647 roku jest niemal identyczne z edycją roku 1621. [GAL SKAN[Biblia Wujka]
1641PSAŁTERZ DAWIDOW. Przekładania JANA KOCHANOWSKIEGO, Kraków, A. Piotrkowczyk, 1641, 4°. [SKAN[Psałterz - J.Kochanowski]
1639Psálmy Dawidowe Przekładánia X. Máciejá Rybinskiego. Toruń 1639.  [Psalmy Dawidowe - M.Rybiński]
1636Psálmy Dawidowe przekładania X. Macieia Rybińskiego. We Gdańsku Drukował Jendrzey Hünefeld. w 12ce. (Przytem:) Hymny albo Pieśni Duchowne z Kancyonału większego przebrane, a niektore z Niemieckich przetlumaczone. We Gdańsku. drukował Jędrzey Hunefeld. R. 1636. w 12ce, ark. A—H. — Summa Nauki Chrześciańskiey. tamże ark. A—E. [Psalmy Dawidowe - M.Rybiński]
1634Psálmy Dawidowe Przekładánia X. Máciejá Rybinskiego. Raków, u Seb. Sternackiego, 1634. w 24ce. [Psalmy Dawidowe - M.Rybiński]
1633NOWY TESTAMENT PANA NASZEGO JEzusa Chrystusa, Z Greckiego jezyka na Polski wiernie przetłumaczony. Cum Gratia et Privilegio S. R. M. Pol. et Swet., Gdańsk, A. Hünefeldt, 1633, 24°. [SKAN[Biblia Gdańska]
1633PSALMY DAWIDOWE Cum Gratia et Privilegio S. R. Majest. Polon. et Sveciæ, Gdańsk, A. Hünefeldt, 1633, 24° [Biblia Gdańska]
1633Psálmy Dawidowe Przekładánia X. Máciejá Rybinskiego. Gdańsk drukował Andrzey Hünefeld 1633. w 24ce. [Psalmy Dawidowe - M.Rybiński]
1632-11-18W Gdańsku ukazuje się drukiem pełne wydanie Biblii Gdańskiej: "BIBLIA SWIĘTA: To jest, KSIĘGI STAREGO Y NOWEGO PRZYMIERZA Z ZYdowskiego y Greckiego Języka na Polski pilnie y wiernie przetłumaczone. Cum Gratia et Privilegio. S. R. M., Gdańsk, A. Hünefeldt, 1632, 8°." Wydanie przedstawia u góry karty tytułowej dwie alegoryczne postacie z mieczem i gałązką oliwną. W pośrodku jest tytuł dzieła, pod tym apoteoza zmartwychwstania, poniżej po bokach Mojżesz i Aaron, a między nimi obraz Królestwa Pokoju według słów Izajasza 11,6-8. [IMG SKAN[Biblia Gdańska]
1632Psalmy Dawidowe Przekładania X. Macieja Rybinskiego we Gdańsku drukował Andrzyi Hünefeldt. Tytuł w rycinie miedziorytowej: Dawid grający na arfie i niewiasty. Na następnej karcie nadpis: Psalmy Dawidowe na melodie francuzkie uczynione. — Psalmy są zamieszczone na 95 stronach liczb. Poczem na 1 stronie: Rejestr. — Od nast. karty (sign. G) idą: Hymny álbo piesni duchowne zwyczáine, á niektore z niemieckich przetłumáczone. w 8ce, kart nlb. 32. sygnow. ark. G—K. — Ostatnie 3 kartki zajmuje: Summa nauki chrześciańske. [SKAN[Psalmy Dawidowe - M.Rybiński]
1630Psalmy Dawidowe Przekładania X. Macieja Rybińskiego. Gdańsk 1630. w 24ce. [Psalmy Dawidowe - M.Rybiński]
1629Psałterz Dawidow. Przekłádánia Jana Kochanowskiego. Wszystko pod rozsądek Kośćiołá powszechnego niech podlęże. W Krákowie, w Drukárni Andrzeiá Piotrkowczyká, K. J. M. Typográphá. Roku P. 1629, (Na końcu:) Cum gratia & priuilegio S. R. M. W Krakowie, W Drukárni Andrzeiá Piotrkowczyká, Krola J. M. Typográphá, Roku P. 1629. w 4ce, stron 214 [SKAN[Psałterz - J.Kochanowski]
1628Psalmy Dawidowe Przekładania X. Macieja Rybińskiego. We Gdańsku Drukował Jendrzy Hünefeldt. Roku 1628.  [Psalmy Dawidowe - M.Rybiński]
1626Psałterz Dawidow z Lacińskiego, z Greckiego, y z Zydowskiego na Polski ięzyk przełożony [...] [SKAN[Biblia Wujka]
1624Psałterz Dawidow, przekładania X. Macieia Rybinskiego na melodie psalmow francuskich, z argumentami X. Jana Turnowskiego Superintendenta Wielkop. uczyniony. Teraz znowu na żądanie wiela ludzi pobożnych, poprawiony y przedrukowany: z przydaniem na końcu kilku Pieśni nabożnych. w Rakowie [druk. Sebast. Sternackiego]. Roku Pańsk. 1624. Tłomacz przypisał ten przekład: „z Krakowa Seniorom zboru Ewangelickiego krakowskiego, y inney braciey miłey“. Po str. 376 idzie: Przydatek niektórych psalmów według przekładu J. Kochanowskiego. Od str. 388: Pieśni nabożne trzy. — Jestto część Kancyonału czyli księgi psalmów. — Należy do Kraińskiego Katechizmu. Maciej. Piśm. III. 352—3.  [Psalmy Dawidowe - M.Rybiński]
1623Józef Domaniewski, Przypowieści Salomonowe, Lubcz, Drukarnia Piotra Blastusa Kmity, roku 1623 [SKAN[Przypowieści Salomonowe]
1621/22Nowy Testament Pana naszego IESVSA CHRISTUSA. Znowu z Laćińskiego y z Græckiego na Polskie wiernie a szczyrze przełożony. Przez D. IAKVBA WVYKA Theologa Societatis IESV. Z dozwoleniem Starszych. Teraz znowu przedrukowany. Pod rozsądek Kośćioła S. Powszechnego Rzymskiego wszytko niech podlęże, Kraków, A. Piotrkowczyk, 1621/2, 8°.  [SKAN[Biblia Wujka]
1620NOWY TESTAMENT: To iest, WSZYTKIE PISMA NOVVEGO PRZYMIERZA, z Greckiego ięzyka na Polski znovvu vviernie przełożone. Przez Niektore sługi Słowa Bożego / taiemnic niebieskich / y ięzykow do takiey prace potrzebnych wiadome / y Starsze tych zborow / ktore wyznawaią / że nikt inszy / iedno OCIEC Pana naszego Jezusa Christusa / iest onym iedynym BOGIEM JZRAELSKIM, a że on człowiek IEZUS Nazarański / ktory się z Panny narodził / a żaden inszy oprocz niego / abo prżed nim / iest iednorodzonym SYNEM BOZYM, Raków, S. Sternacki, 1620, 12°.  [NT Rakowski]
1619Psalmy Dawidowe z Hymnami. Pieśni Duchowne. Katechizm mnieyszy y więtszy, z składami dawnemi wiary Katolickiey. Modlitw osobliwych sto, z wielką pilnością y potrzebną wydane, na cześć y chwałę Boga w Troycy iedynego, a na pożytek kościoła powszechnego Apostolskiego, na Panie Jezusie Christusie iedynym fundamencie Słowem Bożym zbudowanego. We Gdańsku drukował Andrzey Hünefeldt R. P 1619. [Poczem drugi tytuł:] Psalmy [Macieja Rybinskiego] i Hymny z starego y nowego testamentu, rythmem Polskim, a na melodie Psalmow przełożone, od X. Jakuba Gembiciusa słu. sł. Bozego. We Gdańsku drukował Andrzey Hünefeldt R. P 1619. [SKAN[Psalmy Dawidowe - M.Rybiński]
1618Psalmy Monarchi y Proroka S. Dawida: przekładánia X. Macieia Rybińskiego. Znowu przeyzrzáne y wydrukowáne Roku Páńskiego 1618. W Toruniu.  [SKAN[Psalmy Dawidowe - M.Rybiński]
1617Nowy Testament Pana naszego IESVSA CHRISTUSA. Znowu z Laćińskiego y z Græckiego na Polskie wiernie a szczyrze przełożony. Przez D. IAKVBA WVYKA Theologa Societatis IESV. Z dozwoleniem Starszych. Teraz znowu przedrukowany. Pod rozsądek Kośćioła S. Powszechnego Rzymskiego wszytko niech podlęże, Kraków, A. Piotrkowczyk, 1617, 8°. [IMG[Biblia Wujka]
1617Psałterz Dawidow. Przekłádánia Jana Kochanowskiego. Wszystko pod rozsądek Kośćiołá powszechnego niech podlęże. W Krakowie, W Drukarni Andrzeia Piotrkowczyka K. J. M. typographa Roku P. 1617. (Na końcu:) Cum gratia & priuilegio S. R. M. W Krakowie, W Drukarni Andrzeia Piotrkowczyka, Krola Jego M. Typographa, Roku P. 1617. w 4ce, str. 214 [SKAN[Psałterz - J.Kochanowski]
1617Psalmy Monarchi y Proroka S. Dawida: przekładánia X. Macieia Rybińskiego. Znowu przeyzrzáne y wydrukowáne. Roku Naswietszego Pana N. MDCXVII. (1617). W Toruniu. (Na końcu:) Drukował Augustin Ferber.  [Psalmy Dawidowe - M.Rybiński]
1616PSAŁTERZ DAWIDOW Z Laćińskiego / z Greckiego / y z Zydowskiego na Polski ięzyk z pilnośćią przełożony. Przez D. IAKVBA WVYKA, Theologa Societatis IESV. Z dozwoleniem Starszych. Teraz znowu / na żądanie wiela Panien zakonnych Laćińskiego ięzyka nieumiejących / a Psałterz mowić pragnących / bez argumentow y annotaciy przedrukowany, Kraków, A. Piotrkowczyk, 1616, 12°.  [Biblia Wujka]
1616Psalmy Dawidowe przekładania X. Macieia Rybińskiego, na Melodye Psalmow francuskich urobione w Gdańsku drukował Jendrzey Hunefeld R. P. 1616. Po tem dziele następuje: Katechizm albo krótka nauka wiari Swiętei Krześciańskiey powsechnei iako bywa w kraiach Niemieckich y z Ceremoniamy kościelnemy odprawowana teras niedawno z niemieckiego ięzyka na polsky przelożona. we Gdańsku u Jendrzeia Hünefelda. w 8ce, 191 stron. [SKAN[Psalmy Dawidowe - M.Rybiński]
1612Psałterz Dawidow przekładania Jana Kochanowskiego, W Krakowie : w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka ..., 1612 [SKAN[Psałterz - J.Kochanowski]
1610Psałterz Dawidow przekładania Jana Kochanowskiego. W Krakowie : w drukarni Andrzeja Piotrkowczyka, 1610. [SKAN[Psałterz - J.Kochanowski]
1608Psalmy Dawidowe przekładania x. Macieia Rybińskiego. Na melodye psalmow francuzkich urobione...  [Psalmy Dawidowe - M.Rybiński]
1606Ukazuje się: "Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego na polski język z pilnością przełożony: A teraz znowu przejrzany y z dozwoleniem Starszych wydany. W Gdańsku drukowano u wdowy Guilhelma Guilmothana Roku Pańskiego 1606 w 8-ce." [IMG SKAN[Biblia Gdańska]
1606NOWY TESTAMENT: To iest, WSZYTKIE PISMA NOWEGO Przymierza, z Greckiego ięzyka na Polski z nowu wiernie przełożone. Przez Niektore sługi Słowa Bożego, taiemnic niebieskich, y ięzykow do takiey prace potrzebnych wiadome, y Starsze tych Zborow, ktore wyznawaią, że nikt inszy, iedno OCIEC Pana naszego Iezusa Christusa, iest onym iedynym BOGIEM IZRAELSKIM, a że on człowiek IEZVS Nazaranski, ktory się z Panny narodził, a żaden inszy oprocz niego, abo prżed nim, iest iednorodzonym SYNEM BOZYM, Raków, S. Sternacki, 1606, 4°.  [TXT SKAN[NT Rakowski]
1606Psałterz Dawidow. Przekladania Jana Kochanowskiego. Wszystko pod rozsądek Kośćiołá powszechnégo niechay podlęże. W Krákowie, w Drukárni Lázárzowey: Roku Panskiégo, 1606. w 4ce, str. 216. Egzemplarz rozpoznać można potem że nadpis nad stronnicami 27, 29, 35, 51. 53. 55, jest: Część Pierwsza przez duże P. Podobnież nad stronnicami 165, 167, 169, 171, 177, 179, 181, 185, 195, 201, 205, 207, 209, 213, ma: Część Piąta przez duże P. Zamiast str. 129. wybito 126; zamiast 131. jest 135. — Kustosz D jest pod: oc, Kustosz E pod: pa, Kustosz N pod: na. [Psałterz - J.Kochanowski]
1605Kolejne wydanie Nowego Testamentu (również bez komentarzy). "Nowy Testament Pana naszego IESVSA CHRISTUSA. Znowu z Laćińskiego y z Græckiego na Polskie wiernie a szczyrze przełożony. Przez D. IAKVBA WVYKA Theologa Societatis IESV. Z dozwoleniem Starszych. Pod rozsądek Kośćioła S. Powszechnego Rzymskiego wszytko niech podlęże, A. Piotrkowczyk, 1605, 8°. " [SKAN[Biblia Wujka]
1605PSALMY DAWIDOWE: PRZEKLADANIA X. MACIEIA RYBINSKIEGO. Na Melodye Psalmow Francuskich vrobione, W ROKU PANSKIM, 1605. Pod Rozsądek KOSCIOŁA PRAWOWIERNEGO Wszytko niechay podlęże, Raków, S. Sternacki, nakł. M. Rybiński, 1605, 4°. Na końcu rejestru, to jest na stronie przedostatniej:) Drukował Sebastyan Sternácki, nakłádem sámegoż Autorá tey prace [SKAN[Psalmy Dawidowe - M.Rybiński]
1601PSAŁTERZ DAWIDOW. PRZEKLADANIA IANA KOCHANOWSKIEGO, W Krakowie, w drukarni Łazarzowéy: Roku Pańskiego, 1601. w 4ce, 216 stron [SKAN[Psałterz - J.Kochanowski]


Wydarzenia z XVI w.

1600Novi Testamenti secvndvs tomvs, continens Epistolas S. Pavli, XV. S. Petri, II., S. Iacobi, I., S. Iohannis, III. S. Ivdae, I. et Apocalypsin Iohannis. Alexander Philipp Dietrich, Wdowa. Nürnberg 1600. Tekst równolegle w jęz. syr., hebr., grec., łac., niem., czes., wł., hiszp., fr., ang., duń., pol. W księdze jako tekst polski użyto przekładu Biblii Brzeskiej.  [SKAN[Biblia Brzeska]
1599-08-23Pierwsze wydanie tłumaczenia całej Biblii - wydrukował już po śmierci J.Wujka - J. Januszowski (Drukarnia Łazarzowa) in 2°. Pełna nazwa: "Biblia to jest Księgi Starego y Nowego Testamentu według Łacińskiego przekładu starego, w kościele powszechnym przyjętego, na Polski ięzyk z nowu z pilnością przełożone, z dokładaniem textu Żydowskiego y Greckiego, y z wykładem Katholickim, trudnieyszych miejsc, do obrony wiary swiętej powszechnej przeciw kacerstwóm tych czasów należących: przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowca, Theologa Societatis Iesu. Z DOZWOLENIEM STOLICE APOSTOLSKIEY, a nakładem Iego M. Kśiędza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, etć. wydane, Kraków, Druk. Łazarzowa, nakł. S. Karnkowski, 1599, 2°." [IMG TXT SKAN[Biblia Wujka]
1599Przedruk Nowego Testamentu: NOVVM TESTAMENTVM DNI: NRI: IESV CHRISTI. Syrice, Ebraice, Græce, Latine, Germanice, Bohemice, Italice, Hispenice, Gallice, Anglice, Danice, Polonice. Studio et Labore ELIÆ. HVTTERI. Germani, t. I-II, Norymbarga, E. Hutter, 1599, 2°. [Biblia Brzeska]
1599Wydanie Ewangelii Mateusza i Marka: "SANCTVS MATTHÆVS, Syrice, Ebraice, Græce, Latine, Germanice, Bohemice, Italice, Hispanice, Gallice, Anglice, Danice, Polonice. Ex Dispositione & Adornatione, Norymberga, E. Hutter, 1599, 4°. " oraz "SANCTVS MARCVS, Syrice, Ebraice, Græce, Latine, Germanice, Bohemice, Italice, Hispanice, Gallice, Anglice, Danice, Polonice. Ex Dispositione & Adornatione, Norymberga, E. Hutter, 1599, 4°. ". Obydwie ewangelie są oprawione razem i poprzedzone wspólną przedmową. Każda z ewangelii posiada własną stronę tytułową, własną paginację i sygnowanie składek. [Biblia Brzeska]
1597-07-27Śmierć Jakuba Wujka [Biblia Wujka]
1594Wydanie drugie NT bez komentarzy, pt.: Nowy Testament Pana naszego IESVSA CHRISTUSA. Z nowu z Laćińskiego y z Græckiego na Polskie wiernie a szczyrze przełożony. Przez D. IAKVBA WVYKA Theologa Societatis IESV. Z dozwoleniem Starszych. Pod rozsądek Kośćioła S.Powszechnego Rzymskiego wszytko niech podlęże, Kraków, A. Piotrkowczyk, 1594, 8°. [IMG SKAN[Biblia Wujka]
1594Wydanie Psałterza pt "PSALTERZ DAWIDOW. Teraz znowu z Laćińskiego / z Græckiego / y z Zydowskiego / na Polski ięzyk z pilnośćią przełożony / y Argumentami / y Annotacyami obiaśniony. Przez D. IAKVBA WVYKA, Theologa Societatis IESV. Z dozwoleniem Starszych. Pod rozsądek Kośćioła S. powszechnego Rzymskiego wszytko niech podlęże, Kraków, A. Piotrkowczyk, 1594, 4°." [IMG SKAN[Biblia Wujka]
1594NOWY TESTAMENT. To iest Wszytkie pisma nowego Przymierza / z Greckiego ięzyka na rzecż Polską wiernie y szcżyrze przełożone, A. Rodecki, [Kraków], 1594, 8°. Autor o tym wydaniu w przedmowie: "Wiele się ich najdowało i najduje, czytelniku łaskawy, którzy pragnęli mieć Testament Nowy naszego przekładu, ale będąc niedostatecznymi, nie mogli się na tak wiele groszy zdobyć, za któreby ji kupili. Przetoż im folgując, staraliśmy się, aby mniejszą literą i formą wydrukowany wyszedł. A iż się w pierwszym wydaniu nieco omyłek najdowało, terażeśmy się starali, żeby odjęte mogły być..." [SKAN[NT Marcina Czechowica]
1593Przedruk Nowego Testamentu: NOWY TESTAMENT Albo Kśięgi Przymierza nowego: Pana Jezusa Krystusa Syna Bożego / Zbawićiela świata. Teraz z wielką pilnośćia y pracą przeyźrzane y wydane, Wilno, J. Markowicz, nakł. M. Zenowicz, 1593, 4°.  [Biblia Brzeska]
1593Pierwsza edycja Nowego Testamentu pt.: "Nowy Testament Pana naszego IESVSA CHRISTVSA. Z nowu z Laćińskiego y z Gręckiego na Polskie wiernie a szczyrze przełożony : y Argumentami abo Summariuszami każdych Kśiąg / y Rozdźiałow / y Annotacyami po brzegach obiaśniony. Przydane są Nauki y Przestrogi mało nie za każdym Rozdźiałem : Porownanie Ewangelistow SS. Dźieie y drogi rozmaite Piotra y Pawła S. y Regestr rzeczy głownieyszych na końcu. Przez D. IAKVBA WVYKA, Theologa Societatis IESV. Z dozwoleniem Starszych. Pod rozsądek Kośćioła S. Powszechnego Rzymskiego wszytko niech podlęże, Kraków, A. Piotrkowczyk, 1593, 4°. " [IMG TXT SKAN[Biblia Wujka]
1590ECCLESIASTES Kśięgi Salomona Krola Jzrahelskiego / Po Polsku Kaznodzieyskie nazwane, [Kraków, A. Piotrkowczyk], 1590, 4°.  [SKAN[Ecclesiastes - Jana z Sanoka]
1589"Pojednawczy" Nowy Testament Sz.Budnego: "Nowy Testament w tłum. S. Budnego, Łosk, F. Bolemowski, nakł. J. Kiszka, ok. 1589, 8°. Szymon Budny w przedmowie do wydania napisał: "Bo gdy ten to Nowy Testament na jawią wyszedł, acz byli niektórzy, co tę moję pracę chwalili i nie lada jako ją zalecali, jednak nierówno onych więcej było, którzy się niektórymi słowy w przedmowie i niektórymi przypiskami niepomału obrażali, ale najwięcej jich niektórych słów z Ewangelij i z Listów Apostolskich wyrzucenie obraziło i o to na mię mnodzy nie jedno z przeciwników, ale i z braciej za złe mieli, i na mię często nie jedno pojedynkiem, ale i na synodziech niemal wszytcy utyskowali. [...] I dlategom się długo przeciw bratom i z niektórymi, co przy mnie stali, zastawował. Lecz na koniec wszytko u siebie dostatecznie uważywszy, a onę Apostolską sentencją przed się wziąwszy, gdzie mówi, iż miłość swych rzeczy nie szuka, ale onych, któreby ku chwale Bożej naprzód, a potem ku zbudowaniu bliźniego należały, nie ku rozruszeniu. Przeto na ostatek ustąpiłem i podjąłem się tego, naprzód w Litwie na synodzie hermaniskiem, a potem na kamieńskiem, wszytko ono, cobykolwiek kogo obrażało, z tego to Nowego Testamentu ode mnie w Łosku wydanego, odjąć, a one słowa, którem był z niego wyrzucił, zaś do tekstu wstawić. K’temu i z przedmowy pirwszej, prawie niedaleko od początku, niektóre obraźliwe słowa o sfałszowaniu Nowych Testamentów (jakoby nad inne wszelakie księgi były sfałszowane) wymazać, a gładszymi słowy, nie obraźliwą sentencją, wyrazić. Nawet przypiski, którem był do tychże Nowych Testamentów na końcu przydał, obiecałem odrzucić. Jakożem już za pomocą Bożą tej obietnicy mojej tu w tem Testamencie, tego niniejszego roku 89, dosyć uczynił, co każdy pilny czytelnik baczyć może." [IMG SKAN[Biblia Szymona Budnego]
1587PSALMY Dawidowe / na modlitwy Chrześćijańskie przełożone. Przydana iest k temu rozmowa o modlitwie / y modlitwy ludźi świętych z Bibliey wybrane, [Kraków], A. Rodecki, 1587, 12°. [SKAN[Psalmy Dawidowe - P.Milejewski]
1586Psalterz Dawidow. Przekladania Jana Kochanowskiego. (Pod tem rycina owalna: Dawid gra na arfie). Wszystko pod rozsądek kośćiołá powszechnego niechay podlęże. W Krákowie, w Drukárni Lazárzowéy: Roku Pánskiégo, MDLXXXV. Na końcu: Cum gratia et privilegio S. R. M. W Krakowie, w drukarni Łazarzowey roku pańskiego 1586. [SKAN[Psałterz - J.Kochanowski]
1585Dwa przedruki Nowego Testamentu: "Domini nostri JESV CHRISTI NOVI TESTAMENTI PARS PRIMA. Pana naszego Jezusa Krystusa Nowego Testamentu Część pierwsza. Z Greckiego na Polski ięzyk z pilnośćią przełożony." oraz "D. N. J. C. NOVI TESTAMENTI PARS ALTERA. P. N. J. C. Nowego Testamentu Część wtora., Toruń, M. Nering, 1585, 4°.  [SKAN[Biblia Brzeska]
1583PSALTERZ DAWIDOW. PRZEKLADANIA IANA KOCHANOWSKIEGO, Kraków, Druk. Łazarzowa, 1583, 4°. [SKAN[Psałterz - J.Kochanowski]
1580Przedruk Nowego Testamentu: "Nowy Thestament z Greckiego na Polski ięzyk z pilnośćią przełożony. Drukowano przed tem w Nieświżu / a po wtore drukowano przez Jana Karcana, [Łosk lub Wilno], J. Karcan, 1580, 8°. " [SKAN[Biblia Brzeska]
1580"Melodie na psałterz polski" (oryginalnie: „Melodiæ ná Psalterz Polski, przez Mikoláiá Gomólke vczynioné”; wydane w drukarni Łazarza Andrysowicza w Krakowie w 1580), skomponowane do poetyckiego tłumaczenia psalmów biblijnych, wykonanego przez Jana Kochanowskiego; poeta poprosił Gomółkę o dokomponowanie do jego Psałterza Dawidowego muzyki, a ten przyniósł gotowe dzieło ledwie kilka miesięcy później. Melodie zawierają 150 krótkich utworów utrzymanych w układzie czterogłosowym, w technice nota contra notam. Posiłkując się rytmiczną siłą centową kompozytor zachował niezwykłą wierność akcentacji języka polskiego. Melodie są wyjątkowe w muzyce europejskiej z dwóch względów: (1) jest to jeden z nielicznych tak wczesnych przykładów, w którym zarówno tekst jak i muzyka są najwyższej próby; (2) jest to pierwsze znane opracowanie muzyczne wszystkich 150 psalmów. Wyjątkowa prostota wykonawcza (nota contra notam, budowa zwrotkowa, melodie poszczególnych głosów utrzymane w średnim rejestrze), była zamierzeniem, o którym sam kompozytor pisze w przedmowie: "Są łacniuchno uczynione * Prostakom nie zatrudnione * Nie dla Włochów, dla Polaków *Dla naszych, prostych domaków". [IMG SKAN[Psałterz - J.Kochanowski]
1579Psalterz Dawidow. Przekladania Jana Kochanowskiego. W Krákowie, w Drukárni Łázárzowey: Roku Páńskiego 1579. w 4ce, str. 216 i 4 k. nlb. regestru. [Psałterz - J.Kochanowski]
1579Siedm Psalmow pokutnych: Jana Kochanowskiego. Drukarnia Łazarzowa Kraków. Estr. XV, 65 ; Estr. XIX, 366  [IMG SKAN[Psałterz - J.Kochanowski]
1579Przedruk Psałterza Biblii Leopolity pt. "PSALTERZ DAWIDOW, Porządkiem Kośćioła Swiętego / Powszechnego / Apostolskiego / według postanowienia S. Concilium Trydeńtskiego teraznieyszego na każdy dźień przez cały Tydźień / porządnie rozłożony. Cum GRatia et PRiuilegio S. R. M., Kraków, Druk. Łazarzowa, 1579, 12°. ". [SKAN[Psałterz trydencki]
1577Biblia To iest: Kxięgi Starego y Nowego Zakonu / na Polski ięzyk według Laćińskiey Bibliey / od KOśćioła Chrześćiańskiego powszechnego przyiętey: na wielu mieyscach z pilnośćią poprawiona / y Figurami ozdobiona, Cum Gratia et Priuilegio. S. R. M., Kraków, Mikołaj Szarfenberg, 1577, 2°.  [IMG SKAN[Biblia Leopolity]
1577NOWY TESTAMENT. To iest Wszytkie pisma nowego Przymierza / z Greckiego ięzyka na rzecż Połską wiernie y szcżerze przełożone. Przydane iest rozne cżytanie na brzegach / ktore się w inszych kśięgach nayduie: y Reiestr na końcu, A. Rodecki, [Kraków], 1577, 4°.  [IMG TXT SKAN[NT Marcina Czechowica]
1575W 1575 r. Mikołaj Szarfenberg ogłosił drugie, poprawione wydanie całej Biblii, dodając do tytułu słowa: na wielu miejscach z pilnością poprawiona i figurami ozdobiona. Pełna nazwa brzmiała: Biblia To iest: Księgi Starego y Nowego Zakonu / na Polski ięzyk / według Laćińskiey Bibliey od Koscioła Krześćiańskiego powszechnego przyiętey: na wielu mieyscach z pilnośćią poprawiona / y figurami ozdobiona. Cum Gratia et Priuilegio. S. R. M., Kraków, Mikołaj Szarfenberg, 1575, 2°." [IMG SKAN[Biblia Leopolity]
1574Najbardziej radykalne wydanie Nowego Testamentu: "Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. " [TXT SKAN[Biblia Szymona Budnego]
1572Biblia. To iest / kśięgi starego y nowego Przymierza / znowu z ięzyka Ebreyskiego / Grecskiego y Laćińskiego / na Polski przełożone, [Nieśwież, Zasław lub Uzda?], Daniel z Łęczycy, nakł. M.Kawieczyński, H. Kawieczyński, A. Kawieczyński, 1572, 4°. [IMG TXT SKAN[Biblia Szymona Budnego]
1570Mocno zredagowany Nowy Testament Sz. Budnego: "Nowy Testemant i Apokryfy w tłum. Sz. Budnego: "Kśięgi ktore po Grecku zową Apokryfa / to iest kryiome księgi. Nowy Testament z Greckiego na polski ięzyk s pilnosćią przełożony, Nieśwież, Daniel z Łęczycy, nakł. M. Kawieczyński, 1570, 4°." [TXT SKAN[Biblia Szymona Budnego]
1570Powstaje w rękopisie "Na lament Jeremiasza proroka wykład". Data niepewna. Na pewno napisano przed 4.10.1572r (data śmierci ks. Kuczborskiego). [Lamentacje Jeremiasza Proroka]
1568Przedruk Nowego Testamentu z Biblii Leopolity, pt.: Nowy Testament. To iest / Swięta Pana Jezusa Christusa Ewangelia / od Ewangelistow y od innych Apostołow napisana, Kraków, Stanisław Szarfenberg, 1568, 8°.  [IMG SKAN[Biblia Leopolity]
1568Przedruk Nowego Testamentu: "Nowy Thestament z Greckiego na polski ięzyk z pilnośćią przełożony, Nieśwież, Daniel z Łęczycy, 1568, 8°. " [SKAN[Biblia Brzeska]
1567Zołtharz Dawidow, Przez Mistrza Walentego Wrobla [...] na rzecz Polską wyłożony. 1567 [SKAN[Żołtarz Dawida]
1567Hozeasz Prorok Z wykładem zacnego Męża a Doktora w pismie swiętym przedniego / zebranym przez Wita Theodora Noribercżyka. Ktorego Proroka pisma / ku dzisieyszym cżasom ostatecżnym własnie sie przydać a przytrefić mogą. Z Laćińskiego na Polski ięzyk przełożony / y nad pirwsze wydanie pilniey przezrzany / y teraz nowo wyrobiony. Pełny pobożnych a Krześćiańskich nauk / y pociech zbawiennych. Przednieysze a zacnieysze mieysca / ze wszytkiego Proroctwa Hozeaszowego / dla łatwieyszey pamięći / krociuchno zebrane / na końcu znaydziesz, Brześć Litewski [w rzecz. Kraków, M. Wirzbięta], 1559/67, 4°. [Hozeasz]
1566Sprawy y słowa Jezusa Krystusa Syna Bożego..., Brześć Litewski, [C. Bazylik], 1566 oraz Wtore księgi Lukasza świętego / ktorych napis iest / Dźieie abo Sprawy Apostolskie / krotkiemi wykłady obiaśnione, Brześć Litewski, [C. Bazylik], 1566 (egzemplarze oprawione łącznie: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, sygn. Cim.787/III adl.; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. XVI.F.4098 adl.). ks. Pietkiewicz: "Wśród zwolenników kalwinizmu litewskiego był pewien ex-duchowny katolicki, kaznodzieja Mikołaja Radziwiła Czarnego, Tomasz Falconius znany też pod nazwiskiem Sokół lub Sokołowicz, który po 1565 r. stanął po stronie braci polskich wyznając tryteizm. On to korzystając z tekstu Biblii brzeskiej w 1566 r. sporządził harmonię ewangeliczną oraz przedrukował Dzieje Apostolskie zaopatrując obydwie edycje swoim komentarzem, w którym zaprezentował swoje poglądy teologiczne." [SKAN[Biblia Brzeska]
1565Apocalypsis. To iest. Dziwna sprawa skrytych taiemnic Pańskich / ktore Janowi swiętemu / gdy był wygnan prze wyznanie wiary swiętey na wysep kthory zwano Patmos / przez widzenia y przez Anyoły rozlicżnie zwiastowane były, Kraków, M. Wirzbięta, 1565, 4°.  [SKAN[Apocalypsis - Mikołaj Rej]
1564Księgi Psalmow / abo pieśni Dawidowych ktore pospolićie zową Psałterz, Brześć Litewski, [C. Bazylik?], nakł. M. Radziwiłł, 1564, 4°. [Biblia Brzeska]
1563Biblia święta, tho iest, Księgi Starego y Nowego Zakonu, właśnie z Żydowskiego Greckiego y Łacińskiego, nowo na Polski ięzyk, z pilnością y wiernie wyłożone. Brześć Litewski, nakł. M.Radziwiłł,1563, 2°. [IMG TXT SKAN[Biblia Brzeska]
1561Biblia Leopolity [...] ukazała się w Krakowie w 1561 r. (drukowana w latach 1560-61) w oficynie Dziedziców Marka Szarfenberga (in 2°) pt.: Biblia, to jest księgi Starego i Nowego Zakonu, na polski język z pilnością według łacińskiej Bibliej od Kościoła krześcijańskiego powszechnego przyjętej, nowo wyłożona. [IMG TXT SKAN[Biblia Leopolity]
1559Joba onego sprawiedliwego męża cierpliwość y wiara, nowo po polsku przełożona, z ksiąg pisma Bożego wyięta, Kraków, M. Wirzbięta, 1559 [Job - J. Lubelczyk]
1559Kommentharz / albo wykład na Proroczthwo Hozeasza Proroka / ktorego pisma / ku dzisieyszym cżasom ostatecżnym / własnie sie przydać a przytrefić mogą. Teraz nowo po Polsku ucżyniony, Brześć Litewski [w rzecz. Kraków, M. Wirzbięta] nakł. M. Radziwiłł, 1559, 4°.  [SKAN[Hozeasz]
1558Psałterz Dawida onego Swiętego / a wiecżney pamięći godnego Krola y Proroka: teraz nowo na piosnecżki po Polsku przełożony / a według Zydowskiego rozdzyału na pięcioro ksiąg rozdzyelony. A dla lepszego zrozumienia / są przydane Argumenta y annotacyie / tho iest / krociuchne wypisanie / iżby wiedzyeli ći co go używać będą / czo ktory Psalm w sobie zamyka. Też dla łacnieyszego znalezyenia / reyestr wszytkich Psalmow na końcu iest przydany, Kraków, M. Wirzbięta, 1558, 2°. [SKAN[Psałterz - J.Lubelczyk]
1556Nowy Testament Polskim ięzykiem wyłozony / według doswiadssonego Lacinskiego textu / od Koscioła Krzesćianskiego prżyiętego. Ktemu przyłozono Lekcie y Proroctwa z starego zakonu wzięte / ktore przy Ewangeliach bywaią czytane. Regestr dostateczny ku naydowaniu Ewangeliy y Epistoł / ktore w dni Niedźielne / y inssych swiąt przes cały rok bywaią czytane / thak tesz na powssednie dni Postne y Adwentowe. Cum Gratia et Priuilegio. S. M. R., Kraków, Dziedzice Marka Szarfenberga [Mikołaj Szarfenberg], 1556, 4°.  [TXT SKAN[NT Krakowski]
1555Czystopis przekładu Ap Tomasza Łysego ze Zbrodzewa – 1555 [Tomasz ze Zbrudzewa - Przekłady]
1553Pełne wydanie Nowego testamentu: "TESTAMENT NOVVY ZVPEŁNY. Z Greckiego ięzyka na Polski przelożony / i wykładem krotkiem obiaśniony. Wczym wszystkiem dokładano śię Laćińskiego / i na kilka inszych ięzykow przełożenia / i ktemu Starych i Nowych pisma świętego Doctorow. Przytem przydana iest nauka czytania i pisania ięzyka Polskiego / ku tym kśięgam i inszem pożyteczna / J Regestr naleźienia Ewangeljiei i Epistoły na niedźielę i święta insze przes rok / i na wykład Mattheusza świętego, Królewiec, A. Augezdecki, 1553, 4°." [TXT SKAN[NT Królewiecki]
1552Ukazują się Dzieje i Pisma Apostolskie: "TESTAMENTV NOVVEGO CZESC VVTORA A ostateczna. DZIEIE I PISMA APOSZTOLSKIE. Z Greckiego ięzyka na Polski przełożone, Królewiec, A. Augezdecki, nakł i wyd. J. Seklucjan, 1552, 4°." [SKAN[NT Królewiecki]
1551Ukazuje się tłumaczenie Ewangelii Mateusza: "EVANGELIA SVVIETA PANA IESVSA CHRISTVSA Vedle Matthæusza Svietego / z Greckiego Iezyka na Polski przelozona. I wykladem krotkim a ku inszem Euangelistum potrzebnem, na wielu miescach obiasniona. Wczym wszystkiem dokładano śięLacińskiego / i na kilka inszijch iezyków przełożenia / i ktemu Starych i Nowych Pisma Swiętego Doctorów. Przytem iest przydana nauka czytania i pisania iezyka Polskiego / ku tym kśiegam i inszem pożyteczna / I Regestr pilny a potrzebny, Królewiec, [A. Augezdecki, nakł. i wyd. J. Seklucjan], 1551, 4°." [TXT SKAN[NT Królewiecki]
1551Ukazują się Ewangelie: "TESTAMENTV NOVVEGO CZESC PIERVVSZA Czterzei Euangelistowie swieći MATTHEVSZ, MAREK, LVKASZ, I IAN, Z Greckiego iezyka na Polski przelozeni, i wykladem krotkiem obiasnieni.Wczym wszystkiem dokładano śię / Lacińskiego / i nakilka inszych ięzykow przełożenia / i ktemu Starych i Nowych pisma świętego Doctorow. Przytem przydana iest nauka czytania i pisania ięzyka Polskiego / ku tym kśięgam i inszem pożyteczna / I Regestr na wykład ktory przy ś. Mattheuszu / i na Ewangelje niedźielne i dniow świętych, Królewiec, [A. Augezdecki, nakł. i wyd. J. Seklucjan], 1551, 4°." [NT Królewiecki]
1549Brulion z roboczym przekładem Rdz, Wj, Kpł Tomasza Łysego ze Zbrudzewa – 1549 [Tomasz ze Zbrudzewa - Przekłady]
1549Brulion z roboczym przekładem Lb, Pwt, Pnp Tomasza Łysego ze Zbrudzewa – 1549 [Tomasz ze Zbrudzewa - Przekłady]
1547Psal[terium] Davidis = Zołtarz Dawidow przez Mistrza Walantego Wrobla [...] na rzecz polską wyłożony. Szarfenberg, Maciej ( -1547). Druk.  [SKAN[Żołtarz Dawida]
1546Mikołaj Rej: "Psalterz Dawidow / ktory snadz iest prawy fundament / wssytkiego pisma krzesćyjańskiego / teraz nowo prawie na Polski ięzyk przełożon / acż nie iednakosćią słow / co być niemoże / ale ysz wżdy położenie rzecży wkażdem wierssu wedlug łaćińskiego ięzyka sie zamyka. Przytem też Argument to iest wyrozumienie rzeczy / oczem Prorok mowił iest / przed każdem Psalmem krotcze napisan. Przytem tez zakazdem Psalmem iest napisana modlitwa krotkiemi słowy wedlug podobienstwa onegoz Psalmu. Regestr tych kxiąg: na końcu naidziesz czćićielu uczćiwy / tobie potrzebnych, [Kraków, Mac. Szarfenberg?, przed ok. 1546], 8°." [SKAN[Psałterz Dawidów - M.Rej]
1545Tobiasz z łacinskiego ięzyka na Polski przełożony, Kraków, Marek Scharfenberg, 1545, 8°. [SKAN[Tobias Patriarcha starego zakonu]
1543Psalterium Davidis Zołtarz Dawidow przez Mistrza Walantego Wrobla z Poznania na rzecz polską wyłożony  [SKAN[Żołtarz Dawida]
1541Xiegi Jesusa Syna Syrachowego Eklesiastycus: rzeczone: ktore wssytkich cnot nauke zamykaia wsobie, Kraków, H. Wietor, 1541, 8°.  [SKAN[Xięgi Jesusa Syna Syrachowego]
1540Psalterium Davidis : Zołtarz Dawidów przez Mistrza Walantego Wrobla z Poznania na rzecz polską wyłożony (1540) | Żołtarz Dawidów [SKAN[Żołtarz Dawida]
1540Tobiasz z łacinskiego ięzyka na polski przełożony, Kraków, Officina Ungleriana, 1540, 8°. [SKAN[Tobias Patriarcha starego zakonu]
1539Zołtarz Dawidow / przez Mistrza Valanthego Wrobla z Poznania na rzecz polską wyłożony, Kraków, Officina Ungleriana, 1539, 8°. [SKAN[Żołtarz Dawida]
1539Tobias Patriarcha starego zakonu z łaczinskiego ięzika na polski / nowo a pilnie przełożony, Kraków, Maciej Ostrogorski, [Szarfenberg], 1539, 8°. [Tobias Patriarcha starego zakonu]
1536Liczne glosy Tomasza Łysego ze Zbrudzewa do Rz, Ga, Hbr w druku Expositio in omnes Pauli epistolas, Paris 1499, glosy z ok. 1536 [Tomasz ze Zbrudzewa - Przekłady]
1535Psałterz albo kosćielne śpiewanie / Krola Dawida / nowo pilnie przełożony / z łaćinskiego ięzika w Polski / według szcżerego textu, Kraków, H. Wietor, 1535, 8°.  [SKAN[Psałterz krakowski]
1535Kxiegi Jesusa Syna Syrachowego / Ecclesiasticus rzeczone / ktore wssytkich cnot nauke zamykaią w sobie, [Kraków, F. Ungler (?), 1535], 8°. [IMG[Xięgi Jesusa Syna Syrachowego]
1532Psałterz albo kosćielne spiewanie / Krola Dawida / nowo pilnie przełożony / z łaćinskiego ięzika w polski / wedlug szcżerego textu, [Kraków, H. Wietor], 1532, 8°. [IMG SKAN[Psałterz krakowski]
1532Wersję krakowską [Psałterza św. Kingi] miał wydrukować Wietor w 1532 r. [Psałterz św. Kingi]
1522ECCLESIASTES Xyegi Salomonowe / ktore polskim wykładem kaznodźieyskye myanuiemy. Bowyem ten kaznodźieyca Salomon mądry / przez ninieysse xięgi naucza nas wzgardźyć ten świat marny. Gdźie więc iesli pilnie przeczytać będźyemy / nyemały pożytek y pociessenie nasse weźmiemy, Kraków, H. Wietor, 1522, 4°. [SKAN[Ecclesiastes - Hieronima z Wielunia]


Wydarzenia z XV w.

1470Ks. dr Rajmund Pietkiewicz o psałterzu puławskim: "Z drugiej połowy XV w. (Brückner podaje r. ok. 1470) pochodzi drugi kompletny psałterz przechowywany w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie (nr 1269)." [Psałterz puławski]
1455-06-05Piotr z Radoszyc, kończy przepisywanie części kodeksu i tym samym zamyka proces przepisywania z pergaminu. [Biblia Królowej Zofii]


Wydarzenia z XIV w.

1399Pierwszy etap powstawania Psałterza Floriańskiego, kończy się wraz ze śmiercią królowej Jadwigi - 17 VII 1399 r. Tekst gotów do karty 188, iluminacja wykonana tylko częściowo. [SKAN[Psałterz floriański]


Wydarzenia z XIII w.

1280Według Brücknera Psałterz Kingi mógł powstać ok. 1280 r. Po 100 latach jego tekst podobno został poprawiony w oparciu o Vlg. W XV w., gdy zapotrzebowanie na psałterze wzrosło, nie wystarczał już przekład z niekonsekwentnymi poprawkami. Ok. 1470 r. dokonano w Krakowie kolejnej rewizji i w ten sposób powstała tzw. wersja krakowska psałterza. [Psałterz św. Kingi]
Legenda: DATA / DATA  - Data oznaczona jako główna dla danego przekładu; Linia daty - Zapowiedź wydania