«  Stanisław Helsztyński [1933]Psalmy i Amosa - J.Szeruda [1937]  »

Psalmy i PnP - M.Biernacki

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Wydanie z 1937 r.

Główne wydanie 1937

Księgi Psalmów oraz Pieśni nad Pieśniami: nowy przekład według Wulgaty i tekstu hebrajskiego: polskie nowe wydanie (z parafrazą miejsc trudniejszych w tekście i komentarzem). Ks. Mikołaj Biernacki, Łódz skł. gł. w redakcji "Słowa Katolickiego" 1937, s.260

Tłumaczenie

Ks. Mikołaj Biernacki

Podstawa tłumaczenia

Wulgata i tekst masorecki

Fragmenty przekładu

Psalm 1,1-6 Błogosławiony jest ten, kto nie chadza według zdania rady ludzi bezbożnych, i na drodze występku nie stawał, ani w zebraniach lekkomyślnych szyderców nie zasiadał, * ale według praw Bożych kieruje się wola jego, a o prawie tern pamięta we dnie i w nocy. * Będzie on, jako drzewo, zasadzone nad brzegami wód, które owoc swój dawa w czasie właściwym. * A liście jego nie zwiędną i wszystko, cokolwiek uczyni, poszczęści mu się. * Nie tak, grzesznicy, nie tak, ale będą,... [całość]

Pieśń nad Pieśniami 2:1-17 Jam jest kwiat polny i lilja padolna. * Jako lilja między cierniem, tak przyjaciółka moja między córkami Adamowemi. * Jako jabłoń między drzewami leśnemi, tak miły mój między synami ludzkimi. - Pod cieniem Tego, którego pragnęłam, siedziałam - a owoc Jego słodki gardłu mojemu... * Wprowadził mię do winnicy, pełnej wina - rozpostarł nademną sztandar miłości. * Osypcie mię kwieciem, posilcie mię owocami, - bo mdleję z miłości... * Lewicą Swą podtrzymuje On głowę... [całość]

Kalendarium przekładu

1937Księgi Psalmów oraz Pieśni nad Pieśniami: nowy przekład według Wulgaty i tekstu hebrajskiego: polskie nowe wydanie (z parafrazą miejsc trudniejszych w tekście i komentarzem). Ks. Mikołaj Biernacki, Łódz skł. gł. w redakcji "Słowa Katolickiego" 1937, s.260

Dodatkowe fragmenty przekładu

Psalm 8:1-10 Panie Boże nasz, jakoż przedziwnem jest Imię Twoje po wszystkiej ziemi! - Albowiem wspaniałość Twoja jest nad niebiosa. * Z ust niemowlątek i ssących uczyniłeś sobie doskonałą chwałę wobec nieprzyjaciół swoich: dla zawstydzenia przeciwnika Twego tak rozjątrzonego w mściwości własnej. * Albowiem patrzę na Twe niebiosa: dzieło rąk Twoich - księżyc i gwiazdy - ... Tyś ufundował. * Więc cóż jest człowiek, że nań pamiętasz i syn człowieczy, że go nawiedzasz? * Uczyniłeś go mało co mniejszym od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go. * I postanowiłeś go nad dziełami rąk Swoich. * Podałeś wszystko pod nogi jego, owce i woły wszystkie, nadto i zwierzęta polne. * Ptactwo niebieskie i ryby morskie, które tak krążą po szlakach wodnych. * Panie i Boże nasz! jakoż przedziwnem jest Imię Twoje po wszystkiej ziemi!

Psalm 23:1-6 Pan mną rządzi, więc na niczem zbywać mi nie będzie, * na żyznych polach umieścił mię, u wód orzeźwiających zachował mię, * daje odpoczynek duszy mojej. Prowadzi mię ścieżkami sprawiedliwości dla chwały Imienia Własnego. * Więc choćbym też chodził w pośród niebezpieczeństw śmierci, nie będę się bał złego, bowiem Ty Panie, jesteś ze mną. Rózga Twoja i laska - te mię ratują. * Zastawiłeś przed oczyma mojemi stół zastawiony dla mnie, naprzekór tym, którzy mię trapią. Namaściłeś głowę moją, a kielich mój pełen, jakże drogim jest. * Więc też i miłosierdzie Twoje pójdzie ze mną: po wszystkie dni żywota mego. * I będę mieszkał w domu Pańskim przez długie dni.

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać