Polecane strony

Omówienia przekładów

Porównania przekładów

 • Ewangeliczny Przekład Interlinearny Biblii 
 • Biblia Internetowa na Apologetyka.com 
 • Porównywarka tekstów Ewangelii z XVI w. -  Portal zawiera edycje krytyczne tekstów Ewangelii z 10 tłumaczeń drukowanych w latach 1551–1599:
  1551 - Ewangelia według św. Mateusza, przekład Stanisława Murzynowskiego, Królewiec 1551
  1553 - Nowy Testament zupełny, tzw. Jana Seklucjana, przekład Stanisława Murzynowskiego, Królewiec 1553
  1556 - Nowy Testament, tzw. Szarffenbergera, Kraków 1556
  1561 - Nowy Testament z przekładu Biblii Jana Leopolity, Kraków 1561
  1563 - Nowy Testament z Biblii brzeskiej, Brześć 1563
  1570 - Nowy Testament w przekładzie Szymona Budnego, Nieśwież 1570
  1572 - Nowy Testament z przekładu Biblii Szymona Budnego, Nieśwież 1572
  1577 - Nowy Testament w przekładzie Marcina Czechowica, Kraków 1577
  1593 - Nowy Testament w przekładzie Jakuba Wujka, Kraków 1593
  1599 - Nowy Testament z przekładu Biblii Jakuba Wujka, Kraków 1599

Zbiory fotografii/skanów

Ciekawe bazy danych

Literatura pomocnicza

Inne

 • Nestle-Aland - Ed. 28 -  Najnowsze wydanie greckiego Nowego Testamentu
 • Korpus tekstów staropolskich do roku 1500 -  Strona Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie. Obecnie [październik 2014] do pobrania jako PDF i jako XML: Żywot świętego Błażeja; Biblia królowej Zofii; Kodeks Działyńskich; Ewangeliarz Zamoyskich; Psałterz floriański; Kazania gnieźnieńskie; Kazania świętokrzyskie; List chana perekopskiego z r. 1500 do króla Jana Olbrachta; Modlitwy Wacława; Książeczka do nabożeństwa Jadwigi księżniczki polskiej tzw. Książeczka Nawojki; Wyroki sądów miejskich czyli ortyle; Najstarsze staropolskie tłumaczenie ortyli magdeburskich; Pieśni - utwory wierszowane do końca XV w.; Psałterz puławski; Kazanie na dzień Wszech Świętych; Rozmyślanie przemyskie; Kodeks Świętosławów;
 • Portal Orygenes+ -  Portal prezentuje wiadomości ze świata biblistów, informacje o nowościach wydawniczych z kraju i ze świata oraz recenzje wybranych publikacji; skatalogowane ponad 13 tysięcy książek z biblistyki dostępnych w internecie za darmo i legalnie w ramach projektu Google Books; prezentuje komentarze do Starego i Nowego Testamentu oraz wiadomości z zakresu historyczno-kulturowego świata, w jakim powstało Pismo Święte.