Od autora strony


Zamieszczone tu informacje są wynikiem mojego zainteresowania Biblią, jako Słowem Bożym.


Przez ostatnich kilka lat, starając się lepiej rozumieć tekst biblijny, zajmowałem się porównywaniem dostępnych tłumaczeń Biblii w języku polskim. To zmuszało mnie do gromadzenia informacji i materiałów, porównywania ich i wychwytywania różnic. Gdy zbierało się tego coraz więcej, pojawiła się potrzeba porządkowania i prezentowania w miarę ujednolicony sposób.


Prace nabrały tempa latem 2012 roku, gdy podjąłem się przygotowania seminariów dotyczących polskich przekładów Biblii. Byłem mile zaskoczony zainteresowaniem tym tematem i zachęcony pytaniami o dostępność prezentowanych wtedy materiałów postanowiłem dokończyć dzieła i podzielić się moją pasją z innymi. I tak 2 kwietnia 2013 roku (data dla mnie szczególna) pojawiła się ta strona.


Wciąż trawają prace nad uzupełnianiem danych. Na pewno nie jest kompletna lista tłumaczeń, a pewne tłumaczenia zostały zaprezentowane trochę "na wyrost" i wymagają bardziej szczegółowego porównania i opracowania (a czasem też decyzji czy zostawić je jako odzielne tłumaczenie, czy też zaliczyć je do modernizacji innego).


Zapraszam do uczestnictwa w rozwijaniu strony. Zobacz jak możesz pomóc!
Ważniejsze daty związane ze stroną


2023-04-23 Przekroczono liczbę 3000 fotografii.
2018-10-04 Przekroczono liczbę 2500 fotografii.
2016-12-09 Przekroczono liczbę 1000 dat związanych z przekładami.
2016-04-28 Pojawiają się pierwsze teksty przekładów.
2016-02-22 Dodano, jak do tej pory, nawiększy projekt własny: "Komplet wydań przekładów Starego Testamentu rabina Izaaka Cylkowa".
2015-06-18 Liczba fotografii na stronie przekracza 2 tysiące.
2015-02-21 Pojawia się nowa wersja strony. Zmieniono m.in.: układ strony, sposób nawigacji, kolorystykę (na brązową), stronę główną, prezentację kalendarium i sposób prezentacji fotografii w przekładach. Dodano m.in.: sekcję z ciekawymi artykułami, formularze do komentowania.
2013-08-09 Jeden z wczesnych wyglądów strony: Fotografia strony gównej lub wygląd dostępny na web.archive.org.
2013-04-02 Uruchomienie strony.