Komplet wydań przekładów Starego Testamentu rabina Izaaka Cylkowa

Izaak Cylkow (1841-1908) był rabinem i kaznodzieją w synagodze na ul. Daniłowiczowskiej w Warszawie. Dziełem jego życia był przekład ksiąg Starego Testamentu na język polski. Od roku 1883 (księga Psalmów) do 1914 (pośmiertne wydanie przekładu ksiąg królewskich) łącznie ukazało się 13 tomów z kolejnymi częściami jego tłumaczenia. Wszystkie tomy ukazywały się w dwujęzycznych wydaniach (po prawej stronie oryginalny tekst hebrajski, po lewej zaś przekład na język polski) i były opatrzone wstępami, komentarzami, a księgi Pięcioksiągu na końcu zawierają również tzw "odczyty tygodniowe".

Zapraszamy na stronę zawierającą skany (2190 SKANÓW) wszystkich 13 tomów wydań Izaaka Cylkowa. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Izaak Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły). Na stronie jest prezentowana całość wydań, czyli również przedmowy, odczyty, czy inne materiały. Zamieszczone skany posiadają rozdzielczość ok. 1800x1500 i większą, ale nie są równej jakości (jakość ich jest zależna od biblioteki lub osoby od której je nabywano), ale są wystarczającej jakości, aby być czytelnymi, zarówno w odniesieniu do tekstu polskiego, jak również hebrajskiego, komentarzy Cylkowa do tekstu Biblii oraz materiałów dodatkowych (przedmowy, odczyty itp.).

Aby łatwo i szybko "poruszać się" po tak dużej ilości materiału, moduł zawiera wygodną przeglądarkę tych skanów. Z poziomu spisu treści można szybko znaleźć wybraną księgę i rozdział, a potem poruszać się po kolejnych stronach.

[2016.05.16] Dodatkowo w tekstach udostępniono - polski tekst wszystkich przekładów I. Cylkowa. Tekst dostępny do przeglądania rozdziałami i w porównaniach wersetów.

Polskie przekłady Pisma Świętego

Publikowany tu artykuł pochodzi z 1960 r. i stanowi część "Podręcznej Encyklopedii Biblijnej", t. 2, Poznań, 1960, s. 299-330. Praca O. Gustawa to niezwykle treściwe kompendium wiedzy o polskich przekładach Pisma Świętego i widać w niej biliotekarską pasję O. Gustawa: omówienia przekładów są uzupełnione bardzo obszerną i cenną bibliografią. Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, ks. dr T. Stolz: "[o. Gustaw] Był historykiem Kościoła. Był także archiwistą, gdyż w latach 1936-1950 pełnił funkcję generalnego archiwisty i bibliotekarza prowincji bernardynów polskich. Był również bibliografem. Nade wszystko był charyzmatycznym bibliotekarzem pełniącym w latach 1950-1976 funkcję Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej KUL [...] Był absolutnym pasjonatem swej bibliotekarskiej pracy."

17 czerwca 2015 r.Czytaj całość »

Wsp. polskie przekłady Pisma Świętego NT

Praca profesor Marii Kossowskiej "Współczesne polskie przekłady Pisma Świętego Nowego Testamentu (Uwagi o strukturze językowej)" to niezwykle wyczerpujące omówienie polskich przekładów biblijnych pierwszej połowy XX wieku. Autorka szczególnie skupia się na przekładzie Nowego Testamentu, dokonanym przez ks. Dąbrowskiego z Wulgaty, za cel swej pracy stawiając: "próbę odpowiedzi na pytania: 1) Jakie wartości reprezentuje przekład, który w tak krótkim czasie wchodzi w życie narodu w milionie egzemplarzy? 2) Czy i na jakich obiektywnych danych można utwierdzić przekonanie, że z tego przekładu przemawia ks. Wujek językiem unowocześnionym..." Praca niniejsza została zamieszczona w "Podręcznej Encyklopedii Biblijnej", t. 2, Poznań, 1960, s. 741-825.

28 kwietnia 2015 r.Czytaj całość »

Abp. Fr. Albin Symon o Biblii Wujka

PRZEKŁADY F.A. SYMONA

Abp. Fr. Albin Symon w przedmowie do swej modernizacji tekstu Wujka: "Dobrą połowę Pisma świętego w polskim przekładzie mamy ciemną, niezrozumiałą, a niekiedy i błędną. Wujek przekładał z łacińskiego słowo za słowem wedle tego, co one znaczą w pierwszym lepszym słowniku łacińskim, nie bacząc na to, czy czytelnik polski zrozumie z tego cokolwiek czy nie...". Dalej rozprawia się też z rozpowszechnionym mniemaniem "...jakoby tekst ten [tzn. Wujka] dla Kościoła polskiego był równie obowiązującym, jak Wulgata łacińska dla całego Kościoła Zachodniego".

29 września 2015 r.Czytaj całość »

Imię Boże "Jahwe" w Biblii Tysiąclecia

Biblia Tysiąclecia

Jedna z najbardziej wyczerpujących informacji o "wymianie słowa Jahwe na inne" w trzecim wydaniu Biblii Tysiąclecia. Fragment pracy doktorskiej Ks. dr Rajmunda Pietkiewicza "Biblia Tysiąclecia w tradycji polskiego edytorstwa biblijnego".
"W momencie, gdy prace nad rewizją BT 2 były już zaawansowane, nastąpiła niespodziewana interwencja ze strony kard. S. Wyszyńskiego, który w imieniu Episkopatu wyraził życzenie, aby w przygotowywanym wydaniu "wymienić słowo Jahwe na..."

9 marca 2015 r.Czytaj całość »