21 wiek [64]

Biblia Hebrajska
ks. prof. zw. dr hab. Waldemar Chrostowski
2021
Ew. Mateusza (ShemTob) P.Goniszewski
dr Piotr Goniszewski
2021
Ew. Mateusza z dzieła Szem-Toba
Grzegorz Kaszyński
2021
Księga Rodzaju i Wyjścia - Marek Piela
Marek Piela
2020
Księga Dwunastu (proroków mniejszych)
Izaak Jonatan Baruch
2019
NT - Andrzej Mazurkiewicz
Andrzej Mazurkiewicz
2019
Przekład Filologiczny
Marcin Garbulski
2019
Biblia Ekumeniczna
Przedstawiciele jedenastu Kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego w Polsce: Rzymskokatolickiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Ewangelicko-Metodystycznego, Polskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów, Chrześcijan Baptystów, Zielonoświątkowego, Zborów Chrystusowych (dzisiaj Wspólnoty Kościołów Chrystusowych) oraz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
2018
Dwie wersje Dziejów Apostolskich
Michał Wojciechowski
2018
Przekład Odzyskiwania2018
Stare i Nowe Przymierze [EIB] - dosł.
Piotr Zaremba
2018
Biblia Impulsy2017
Ewangelia św. Mateusza po hebrajsku
Eliezer Wolski
2017
Nowy Testamynt po ślonsku
dr. Gabriel Tobor
2017
Przekład toruński
Komitet redakcyjny: Michał Basiewicz, Karol Czarnowski, Waldemar Kułakowski, Karol Zieleźnik
2017
Psałterz - ks. Henryk Paprocki
ksiądz Henryk Paprocki
2017
Biblia Nazaretańska
Tomasz Wojtaś
2016
Biblia pierwszego Kościoła
ks. Remigiusz Popowski SDB
2016
Nowy Testament na Św. Dni Młodzieży
Ponad 20 biblistów z różnych polskich uczelni
2016
Stare i Nowe Przymierze [EIB] - liter.
Anna Haning, Piotr Zaremba (Mt, Mk, Łk, J, Rz, Hbr); Piotr Zaremba (pozostałe księgi)
2016
Księga Lamentacji - ks. D.Iwański
Ks. Dariusz Iwański
2015
Biblia aramejska2014
Ewangelia Marka - S.Wróbel
Ks. Mirosław Stanisław Wróbel
2014
Święta Ewangelia2014
Biblia Hosanna2013
Ew. Łukasza - Jakub Kołacz SJ
Jakub Kołacz SJ
2013
Ewangelia. Powrót do źródła
Andrzej Jarosław Baran
2013
Ewangelie śląskie
Marek Szołtysek
2013
Biblia NowegoTysiąclecia
Dariusz Czekalski
2012
Droga Jezusa2012
Ekumeniczny Przekład Przyjaciół
ks. Michał Czajkowski; abp Jeremiasz Jan Anchimiuk; pastor Mieczysław Kwiecień;Jan Turnau - Sekretarz
2012
Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]2012
Pieśń nad Pieśniami - Karolina Orzeł
Karolina Orzeł - artystka, śpiewaczka i absolwentka Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu
2012
Śląskie Towarzystwo Biblijne
Nowa Biblia Gdańska Władysław Karbowicz
2012
Ewangelia Jana NLT - Vocatio
Tomasz Fortuna
2011
Ewangelia Mateusza - Antoni Ożóg
Antoni Ożóg
2011
Megilat Ester - Szczukowski
Maciej Szczukowski
2011
Hiob przed Bogiem
Jakub Slawik
2010
Przekłady na kaszubski - A.Sikora
prof. UAM dr hab. Adam R. Sikora OFM [Franciszkanin]
2010
Księga Ezechiela - ks. R.Rumianek
ks. Ryszard Rumianek
2009
Stary Testament wierszem
Kazimierz Kukułka
2009
Apokalipsa św. Jana - J.K.Pytel
ks. prof. Jan Kanty Pytel
2008
Biblia Paulistów2008
Ew. Jezusa Chrystusa wg Marka
Franciszek Sieg SJ
2008
Pieśń nad Pieśniami - Michał Wilk
Michał Wilk
2008
Psalmy - S.Schramm
Stanisław Schramm
2008
Pieśń nad Pieśniami - Szir Haszirim2007
Psalmy - Gianfranco Ravasi2007
Dobra Czytanka wg ziom'a Janka
Asia Rafał, Basia Sieradz, Beata Lasota
2006
Księga Psalmów - H.Adamczyk
Henryk Adamczyk
2006
B.Drozdowski - Przekłady ST
Bogdan Drozdowski
2005
Bóg-Człowiek na ziemskim padole
Anastazja Staśko
2005
Koment. do Księgi Proroka Ezechiela
Andrzej Sebastian Jasiński OFM
2005
Nowy Komentarz Biblijny2005
Przekład na gwarę góralską
Maria Matejowa Torbiarz
2005
Ew.Łukasza - Zbigniew Kubiak
Zbigniew Kubiak
2004
Ew.Marka - T.Węcławski
Tomasz Węcławski
2004
Komentarz żydowski NT
Dawid H. Stern
2004
Rut, Jonasz, Habakuk - T. Stanek
dr Teresa Stanek
2003
Księga Daniela - Z. Łyko
pastor prof. zw. dr hab. Zachariasz Łyko
2002
Przekłady P.Kotarby-Kaczora
Piotr Kotarba-Kaczor
2002
Synopsa - K.Sykta
Krzysztof Sykta
2002
Synopsa grecko-łacińsko-polska
Abp Stanisław Gądecki
2002
Pardes Lauder
rabin Sacha Pecaric
2001

20 wiek [77]

Ew.Marka - Bogusław Nowak
Bogusław Nowak SVD [Werbiści, Zgromadzenie Słowa Bożego]
2000
Księga ukryta w Biblii - Friedman
Richard Elliott Friedman - tłum. na język polski: Robert Pucek.
2000
Przekłady Sylwestra Milczarka
Sylwester Milczarek
2000
Przekłady ks.Krzysztofa Bardskiego
ks. Krzysztof Bardski
2000
Daniel Kaleta - Tłum. dosłowne NT
Daniel Kaleta
1999
Frankiewicz - Poematy biblijne
Fabian Frankiewicz
1999
Księga Jeremiasza - ks. J. Homerski
ks. Józef Homerski
1999
Biblia Warszawsko-Praska
ks. bp Kazimierz Romaniuk
1997
Przekład Nowego Świata
Komitet Przekładu Nowego Świata
1997
Synopsa Wojciechowskiego
prof dr hab. Michał Wojciechowski
1997
Psałterz i Hebr. - A.Tronina
ks. Antoni Tronina
1996
Anna Świderkówna
prof. Anna Świderkówna
1995
Przekłady S.Łuczkiewicza
Sławomir Łuczkiewicz
1994
Interlinia - Vocatio
ST - Pięcioksiąg, Pisma, Prorocy: prof. Anna Kuśmierek; ST - Pisma greckie: prof. Michał Wojciechowski; NT [poza Ewangeliami i Apokalipsą] - ks. prof. dr hab.Remigiusz Popowski SDB (KUL), [Ewangelie i Apokalipsa] prof dr hab. Michał Wojciechowski (ATK)
1993
Przekłady Harrego Dudy
Harry Duda
1993
Swięté Pismiona NT - E.Gołąbk
Eugeniusz Gołąbk
1993
Kaszëbskô Biblëjô - Fr. Grucza
ks. Franciszek Grucza
1992
Biblia Lubelska1991
Pieśń nad Pieśniami - E.Zwolski
Edward Zwolski
1991
Współczesny przekład
Komisja Przekładu Nowego Testamentu Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego
1991
Słowo Życia - Parafraza NT1989
Przekłady Anny Kamieńskiej
Anna Kamieńska
1988
Psałterz poetycki - J. Stabińska
Jadwiga Stabińska OSB Ap [Benedyktynki Sakramentki]
1986
Psalmy - W.Borowski
ks Władysław Borowski CRL [Kanonicy laterańscy]
1983
Ewangelia Mateusza - A.Hirniak
ks. A[dolf???]. Hirniak
1981
Pieśń nad Pieśniami - Epitalamion
Maria Bartikowska ???
1979
Psalmy Dawidowe - W.Bąk
Wojciech Bąk
1979
Czesław Miłosz
Czesław Miłosz
1977
Psalmy Kantyki - M.Skwarnicki
Psałterz tyniecki Marek Skwarnicki
1976
Biblia Poznańska1975
Biblia warszawska [brytyjka]
ks. bp prof. dr Andrzej Wantuła; ks. bp prof. dr Jan Szeruda; ks. prof. dr Wiktor Niemczyk; ks. prof. dr Karol Wolfram; prof. dr Bronisław Wieczorkiewicz; oraz przedstawiciele innych Kościołów protestanckich w Polsce.
1975
Księga Rodzaju - A.Sandauer
Artur Sandauer
1974
Ewangelie i Dz. Ap. - W.Prokulski
Walenty Prokulski
1973
Pieśń nad Pieśniami - J.Ihnatowicz
ks. prof. Janusz A. Ihnatowicz
1973
Psalmy z kancjonału metodystycznego
ks. prof. dr Witold Benedyktowicz
1970
Salomona Pieśń nad Pieśniami - z Lutra
Bernard Antochewicz
1969
Roman Brandstaetter
Roman Brandstaetter
1968
Biblia Tysiąclecia1965
NT z greckiego - E.Dąbrowski
ks. Eugeniusz Dąbrowski
1961
Komentarze KUL1959
Ew. Mateusza i Marka - W.Witwicki
Władysław Witwicki
1958
Genesis - Cz. Jakubiec
ks. Czesław Jakubiec
1957
NT - Seweryn Kowalski
ks. prof. dr Seweryn Kowalski
1957
Ewangelie i Dz. Ap. - F.Gryglewicz
ks. Feliks Gryglewicz
1947
Księga Psalmów - A.Tymczak
ks. dr Adolf Tymczak
1947
Księga Psalmów - S.Wójcik
O. Stanisław Wójcik CSsR [Redemptorysta]
1947
NT z Wulgaty - E.Dąbrowski
ks. Eugeniusz Dąbrowski
1947
Psałterz Rzymski - F.Mirek
ks. dr Franciszek Mirek
1946
Psałterz - A.Klawek
ks. Aleksy Klawek
1938
Księga Psalmów - L.Staff
Leopold Staff
1937
Pięcioksiąg Mojżesza - S.Spitzer
Salomon Spitzer
1937
Psalmy i Amosa - J.Szeruda
Jan Szeruda
1937
Psalmy i PnP - M.Biernacki
Ks. Mikołaj Biernacki
1937
Ewangelia Święta - ks. E. Grzymała
ks. Edward Grzymała
1936
Księga Estery - przekład żydowski1936
Na harfie Dawidowej - Tomasz El
Tomasz El [Lisiewicz]
1933
Stanisław Helsztyński
Stanisław Helsztyński
1933
Pięcioksiąg Mojżesza - J.Mieses
tłum. Józef Mieses
1931
Św. Łukasz opowiada Radosną Nowinę
Ks. Dr. Kazimierz Bieszk
1931
Lekcje i Ewangelie - R.Tomanek
ks. Rudolf Tomanek
1930
Egzegeza Psalmów - J.Archutowski
ks. Józef Archutowski
1928
Pieśń nad Pieśniami - J.Feldhorn
Juliusz Feldhorn
1928
Chwała Boża - F.Aszkenazy
Fryderyk T. Aszkenazy
1927
Józef Kruszyński
ks. Józef Kruszyński - rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [1925-1933]
1926
Przekład Mariawitów
abp J. M. Michał Kowalski
1925
PnP - Z.Bromberg-Bytkowski
Zygmunt Bromberg-Bytkowski
1924
Pieśń nad Pieśniami - B. Dan
Weintraub Aleksander (1902-1943) [ps. Bolesław Dan]
1922
Pieśń z pieśni - B.Pawłowski
Bolesław Pawłowski
1922
Przekłady ks. W. Michalskiego
ks. Wilhelm Michalski
1922
Pieśń nad pieśniami Salomonowa1920
Ewang. i Dz.Ap. - W.Szczepański
ks. Władysław Szczepański
1917
Psałterz - J.Wiśniewski
Ks. Jan Wiśniewski
1917
Przekłady Józefa Jankowskiego
Józef Jankowski
1916
Treny Jeremiasza - K.Korycki
Karol Korycki
1911
Przekłady abp Albina Symona
abp Franciszek Albin Symon
1906
Apokalypsis Jana Teologa
Wacław Michałowski
1905
Xsięgi niektóre - J.Żuławski
Jerzy Żuławski
1904

19 wiek [21]

Przekłady ks. F. Gołby
Ks. Franciszek Gołba
1900
Przekłady N.Nirnsteina
tłum. Numa (Joachim) Nirnstein
1895
Przekłady bp F.Jaczewskiego
bp. Franciszek Jaczewski
1887
K.Buczkowski - Przekłady
ks. Kazimierz Buczkowski
1884
Przekłady Izaaka Cylkowa
Izaak Cylkow
1883
Biblia Gdańska - Rewizja warsz.
Szwedzka, Bolesława Götze Od 1937 Nowy Testament i Psalmy wg redakcji Bolesława Götze
1881
Ew. Mateusza - E.Sołoweyczyk
Jakub Wujek - 1593 r.
1879
Przysłowia Salom. - I.Kramsztuck
tłum. Izaak Kramsztuck
1878
Psałterz - K.Bujnicki
Kazimierz Bujnicki
1878
NT TBS - Karol Węgierski
hr. Karol Węgierski
1876
Ew. Mateusza - S.Stojałowski
Stanisław Stojałowski SI [Jezuita]
1872
Pięcioro księgi Mojżeszowe - Letteris1872
Wszystko PŚ Starego Przymierza1871
Hioba i PnP - Karol Brzozowski
Karol Brzozowski
1870
NT Rzewuskiego
ks. Paweł Rzewuski - sufragan warszawski
1868
Pięcioksiąg dla Żydów-Polaków
tłum. Daniel Neufeld
1863
Psalmy Dawida - P.Byczewski
Paweł Byczewski
1854
Siedm psalmów pokutnych - W.Pol
Wincenty Pol
1849
Pieśni Salomona - Korel Ujejski
Korel Ujejski
1846
Parafrazy K.Brodzińskiego
Kazimierz Brodziński
1830
Psalmy - Bazyli Popiel
ks. Bazyli Popiel
1806

18 wiek [8]

Psalmy Kniaźnina
Franciszek Dionizy Kniaźnin
1788
Psałterz Dawida - F.Karpiński
Franciszek Karpiński
1786
Wiersz na siedm psalmów pokutnych
Wacław Rzewuski
1773
Ecclesiastes Salomona - Ks. P. Mniński
Ksiądz Patrycy Mniński [Zakon Świętego Pawła]
1761
Estery, Judyty i Zuzanny wierszem
Jan Kajetan Jabłonowski
1747
NT Zasadiusa
Samuel Ludwik Zasadius
1725
Lutnia Kościoła Katholickiego
ks. Kazimierz Damirski
1716
Job cierpiący i Treny
Wojciech Stanisław Chróściński
1705

17 wiek [10]

Daniel Prorok - J.J.Wadowski
ks. Józef Jan Wadowski
1699
Psalmodia Kochowskiego
Wespazjan Kochowski
1693
Paraphrasis - W.Tylkowski
Wojciech Tylkowski SI [jezuita]
1688
Tobiasz wyzwolony i Ecclesiastes
Stanisław Herakliusz Lubomirski
1683
Jan z Wielomowic Gawiński
Jan z Wielomowic Gawiński
1682
Judyta - Wacław Potocki
Wacław Potocki
1652
Biblia Gdańska
Daniel Mikołajewski;Jan Turnowski
1632
Przypowieści Salomonowe
Józef Domaniewski
1623
NT Rakowski
Walenty Szmalc;Hieronim Moskorzowski;Jan Licinius Namysłowski
1606
Psalmy Dawidowe - M.Rybiński
ks. Maciej Rybiński
1605

16 wiek [23]

Biblia Wujka
ks. Jakub Wujek
1599
Ecclesiastes - Jana z Sanoka
Jan z Sanoka
1590
Psalmy Dawidowe - P.Milejewski
Paweł Milejewski
1587
Psałterz - J.Kochanowski
Jan Kochanowski
1579
Psałterz trydencki1579
NT Marcina Czechowica
Marcin Czechowic
1577
Biblia Szymona Budnego
Nieświeska Szymon Budny
1572
Lamentacje Jeremiasza Proroka
ks. Walenty Kuczborski, archidiakon pomorski, kanonik krakowski
1570
Apocalypsis - Mikołaj Rej
Mikołaj Rej
1565
Biblia Brzeska
Radziwiłowska, Pińczowska Grzegorz Orszak; Pierre Statorius; Jean Thenaudus; Jan Łaski; Jerzy Szoman; Jakub Lubelczyk; Szymon Zacjusz (Żak); Andrzej Trzecieski; Marcin Krowicki; Grzegorz Pawełtach i inni
1563
Biblia Leopolity
Szarfenbergowska, Krakowska
1561
Hozeasz1559
Job - J. Lubelczyk
Jakub Lubelczyk
1559
Psałterz - J.Lubelczyk
Jakub Lubelczyk
1558
NT Krakowski
Szarfenbergów
1556
NT Królewiecki
Stanisław Murzynowski
1553
Tomasz ze Zbrudzewa - Przekłady
Tomasz Łysy ze Zbrudzewa
1549
Psałterz Dawidów - M.Rej
Mikołaj Rej
1546
Tobias Patriarcha starego zakonu1539
Żołtarz Dawida
Walenty Wróbel
1539
Xięgi Jesusa Syna Syrachowego
Piotr z Poznania (ca 1504-1579).
1535
Psałterz krakowski1532
Ecclesiastes - Hieronima z Wielunia
Hieronim z Wielunia
1522

15 wiek [2]

Psałterz puławski1470
Biblia Królowej Zofii
Szaroszpotacka
1455
 

14 wiek [1]

Psałterz floriański1399
 
 

13 wiek [1]

Psałterz św. Kingi
Psałterz sądecki
1280
 
 
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

 • ~Piotrek4 mies. temu [23 maja, g.10:32]
 • Dziękuję za Wasze trud. Życzę Bożego błogosławieństwa i owocnej służby.  [Odpowiedz]
 • ~Tomek7 mies. temu [18 marca, g.20:06]
 • Niesamowity serwis - aż nie wiem jak mogłem go wcześniej nie znaleźć! Dziękuję za jego prowadzenie.  [Odpowiedz]
 • [~BP] Dziękuję za miłe słowa
 • ~Ciekawyrok temu [2020.09.04, g.20:46]
 • Proszę o wyjaśnienie: w sekcji porównywania wersetów, Biblia Gdańska 1881 pokazuje wersety ze Starego Testamentu, mimo że w porównaniu tekstów wg typów, biblia ta (rewizja warszawska) wskazana jest jako posiadająca jedynie Nowy Testament. Skąd więc tam ten Stary Testament? [Odpowiedz]
 • [~BP] Rzeczywiście to jest pewnego rodzaju niekonsekwencja. Wynika ona z tego, że porównania te powstawały w początjowej fazie strony, kiedy dysponowałem ogólnie dostępnym tekstem Biblii Gdańskiej (z projektu Zefania zdaje się) oznaczonym jako wydanie z 1881. Ale to jest chyba jakaś kompilacja i muszę ją jeszcze rozpracować, jakie roczniki Biblii Gdańskiej składają się na ten moduł tekstowy.
 • ~Natanael 2 lata temu
 • Woooow! Dobra strona. Kawał historii z perłą do odkrycia, tego co najcenniejsze, przez prostą wiarę Bogu, Stwórcy pereł. Proszę aby umieścić na stronie, w głównym pasku, okno do wyszukiwarki gdzie wpisany numer wersu np. Gal 5:10 lub wpisana fraza np.: co jesrt miłe Panu, pokaże brzmienie tego fragmentu w różnych przekładach. Wszedłem na stronę i chciałbym np. poznać Ps 23:3 w różnych tłumaczeniach i nie wiem jak to zrobić, gdzie wpisać szukany wers aby je odczytać. Serdecznie pozdrawiam z Nowej Soli Tadeusz Kluk Dobrego dnia! ~~~~~~~ {107} Dobry dzień Każdy dzień jest dobry aby Chwalić Pana A jeśli ktoś jest dziś daleko do opamiętania - tedeus Dobre dzieje ~~~~~~~ => Dobre dzieje [LINK DW BibliePolskie.pl] [Odpowiedz]
 • [~BP] Najszybciej to z menu na górze wybieramy "Teksty" i potem KLIKAMY po kolei: Werset - porównaj przekłady => Księga Psalmów => Ps.23 => Psal 23,3
 • ~Pablo3 lata temu
 • Brakuje tu jeszcze jednego posiadanego przeze mnie współczesnego tłumaczenia: Nowy Testament wydany przez oficynę ,,Vocatio'' w roku 2002. Na początku znajduje się Słowo wstępne prymasa Józefa Glempa, a na końcu umieszczono Przypisy z odnośnikami do poszczególnych wierszy.  [Odpowiedz]
  • ~Jakub3 lata temu
  • To NT w przekładzie R. Popowskiego - też mam ten przekład. Może wkrótce się tutaj pojawi.
  • [~BP] Przekład Nowego Testamentu ks. Popowskiego od początku jest na stronie. Najpierw funkcjonował jako samodzielne wydanie: "Przekład na Wielki Jubileusz", lecz w momencie pojawienia się "Biblii Pierwszego Kościoła" Wydawca poprosił, aby je traktować jako wydanie poprzedzające tę Biblię, dlatego też NT Popowskiego znajduje się wśród wydań "Biblii Pierwszego Kościoła".
 • ~pielgrzym3 lata temu
 • Dlaczego nie ma osobnego wpisu o Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej? [Odpowiedz]
 • [~BP] Zgodnie z informacjami Wydawcy, przekład Fundacji Wrota Nadziei "To nie Nowa Biblia Gdańska, ale nasza stara Biblia Gdańska uwspółcześniona!" tak więc przekład ten jest uwzględniony w ramach Biblii Gdańskiej.
 • ~Paweł3 lata temu
 • Brakuje Nowej Biblii Gdańskiej (wyd. Śląskie Towarzystwo Biblijne 2012) - to nowe tłumaczenie, a nie nowa wersja słynnej Biblii Gdańskiej. Tzn. zamiast tytułu Biblii jest podany tylko jej wydawca. [Odpowiedz]
 • ~amigus3 lata temu
 • Gratuluję pomyslu i dziekuję za ogrom pracy, którą wykonaliście.To bardzo duża pomoc do studiowania Biblii.Mam nadzieję, że Wasza praca będzie łączyć wierzących a nie dzielić.Dziekuję.  [Odpowiedz]
 • ~Marek3 lata temu
 • Brakuje przekładu wykonanego przez Fundację Wrota Nadziei - Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej (UBG). Ale kolekcja i tak imponująca. Dziękuję za włożoną pracę i pozdrawiam :) [Odpowiedz]
 • [~BP] Zgodnie z informacjami Wydawcy, przekład Fundacji Wrota Nadziei "To nie Nowa Biblia Gdańska, ale nasza stara Biblia Gdańska uwspółcześniona!" tak więc przekład ten jest uwzględniony w ramach Biblii Gdańskiej.
  • ~Karol "szulwik" Szulawiak3 lata temu
  • Bp, mimo wszystko przydałaby się oddzielna tabelka
 • ~Bartek4 lata temu
 • Świetnie wykonana praca. Mam jednak pytanie: co z Biblią Jerozolimską i Biblią pierwszego Kościoła? Obie nadawałaby się, wg mnie, do przekładów całościowych. [Odpowiedz]
  • ~Jakub3 lata temu
  • Biblia Jerozolimska zawiera tekst 5 wydania BT - tylko komentarze pochodzą z oryginalnej Biblii Jerozolimskiej.
  • [~BP] Wydanie to znajduje się w części poświęconej Biblii Tysiąclecia: "[2006] Ukazanie się polskiej wersji Biblii Jerozolimskiej (wyd. Pallottinum) zawierające tekst biblijny z BT5 oraz przypisy i komentarze z francuskiej Biblii Jerozolimskiej
 • ~Roman Ziomka (Człowiek na nowo -youtube)4 lata temu
 • Dopiero trafiłem na stronę, cieszę się wielce z jej istnienia - szczególnie z narzędzia porównującego ze sobą wersety wszystkich polskich przekładów Biblii, szukałem niegdyś tego właśnie - Chwała Panu Jezusowi za tą niezwykłą pracę bracia!  [Odpowiedz]
 • ~Michał5 lat temu
 • A Uwspółcześniona Biblia gdańska? [Odpowiedz]
 • [~BP] "Uwspółcześniona Biblia Gdańska" nie jest oddzielnym przekładem, ale dostosowaniem starego tekstu do obecnych wymagań języka polskiego, i jest uwzględniona w części poświęconej Biblii Gdańskiej.
 • ~Krzysiek6 lat temu
 • Szkoda, że nie macie Nowego testamentu wg Budnego z 1574 lub 1578 roku. To teksty mocno innego od "jego" przekładu z 1572. Ale tak czy inaczej - kawał świetnej roboty! Dzięki! [Odpowiedz]
 • [~BP] Nowy Testament Sz. Budnego z 1574 r. został ujęty w kalendarium w pozycji Biblia Szymona Budnego. Znajduje się tam również link do skanów tego wydania. A o wydaniu z 1578 r. chętnie bym się czegoś dowiedział.
 • ~Tomasz6 lat temu
 • Porządna robota! POCZYTAM w wolnej chwili... [Odpowiedz]