Stary i Nowy Testament [24]

Biblia Leopolity
Szarfenbergowska, Krakowska
1561
Biblia Brzeska
Radziwiłowska, Pińczowska Grzegorz Orszak; Pierre Statorius; Jean Thenaudus; Jan Łaski; Jerzy Szoman; Jakub Lubelczyk; Szymon Zacjusz (Żak); Andrzej Trzecieski; Marcin Krowicki; Grzegorz Pawełtach i inni
1563
Biblia Szymona Budnego
Nieświeska Szymon Budny
1572
Biblia Wujka
ks. Jakub Wujek
1599
Biblia Gdańska
Daniel Mikołajewski;Jan Turnowski
1632
Przekład Mariawitów
abp J. M. Michał Kowalski
1925
Komentarze KUL1959
Biblia Tysiąclecia1965
Biblia warszawska [brytyjka]
ks. bp prof. dr Andrzej Wantuła; ks. bp prof. dr Jan Szeruda; ks. prof. dr Wiktor Niemczyk; ks. prof. dr Karol Wolfram; prof. dr Bronisław Wieczorkiewicz; oraz przedstawiciele innych Kościołów protestanckich w Polsce.
1975
Biblia Poznańska1975
Biblia Lubelska1991
Interlinia - Vocatio
ST - Pięcioksiąg, Pisma, Prorocy: prof. Anna Kuśmirek; ST - Pisma greckie: prof. Michał Wojciechowski; NT [poza Ewangeliami i Apokalipsą] - ks. prof. dr hab.Remigiusz Popowski SDB (KUL), [Ewangelie i Apokalipsa] prof dr hab. Michał Wojciechowski (ATK)
1993
Biblia Warszawsko-Praska
ks. bp Kazimierz Romaniuk
1997
Przekład Nowego Świata
Komitet Przekładu Nowego Świata
1997
Nowy Komentarz Biblijny2005
Biblia Paulistów2008
Śląskie Towarzystwo Biblijne
Nowa Biblia Gdańska Władysław Karbowicz
2012
Stare i Nowe Przymierze [EIB] - liter.
Anna Haning, Piotr Zaremba (Mt, Mk, Łk, J, Rz, Hbr); Piotr Zaremba (pozostałe księgi)
2016
Biblia pierwszego Kościoła
ks. Remigiusz Popowski SDB
2016
Przekład toruński
Komitet redakcyjny: Michał Basiewicz, Karol Czarnowski, Waldemar Kułakowski, Karol Zieleźnik
2017
Biblia Impulsy2017
Biblia Ekumeniczna
Przedstawiciele jedenastu Kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego w Polsce: Rzymskokatolickiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Ewangelicko-Metodystycznego, Polskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów, Chrześcijan Baptystów, Zielonoświątkowego, Zborów Chrystusowych (dzisiaj Wspólnoty Kościołów Chrystusowych) oraz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
2018
Stare i Nowe Przymierze [EIB] - dosł.
Piotr Zaremba
2018
Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]2021

Tylko Stary Testament [3]

Biblia Królowej Zofii
Szaroszpotacka
1455
Przekłady Izaaka Cylkowa
Izaak Cylkow
1883
Biblia Hebrajska
ks. prof. zw. dr hab. Waldemar Chrostowski
2021

Tylko Nowy Testament [20]

NT Królewiecki
Stanisław Murzynowski
1553
NT Krakowski
Szarfenbergów
1556
NT Marcina Czechowica
Marcin Czechowic
1577
NT Rakowski
Walenty Szmalc;Hieronim Moskorzowski;Jan Licinius Namysłowski
1606
NT Rzewuskiego
ks. Paweł Rzewuski - sufragan warszawski
1868
NT TBS - Karol Węgierski
hr. Karol Węgierski
1876
Biblia Gdańska - Rewizja warsz.
Szwedzka, Bolesława Götze Od 1937 Nowy Testament i Psalmy wg redakcji Bolesława Götze
1881
NT z Wulgaty - E.Dąbrowski
ks. Eugeniusz Dąbrowski
1947
NT - Seweryn Kowalski
ks. prof. dr Seweryn Kowalski
1957
NT z greckiego - E.Dąbrowski
ks. Eugeniusz Dąbrowski
1961
Słowo Życia - Parafraza NT1989
Współczesny przekład
Komisja Przekładu Nowego Testamentu Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego
1991
Komentarz żydowski NT
Dawid H. Stern
2004
Oblubienica.eu - Przekład interlinearny2011
Ekumeniczny Przekład Przyjaciół
ks. Michał Czajkowski; abp Jeremiasz Jan Anchimiuk; pastor Mieczysław Kwiecień;Jan Turnau - Sekretarz
2012
Przekład Odzyskiwania2018
Przekład Filologiczny
Marcin Garbulski
2019
NT - Andrzej Mazurkiewicz
Andrzej Mazurkiewicz
2019
Oblubienica.eu - Przekład dosłowny2020
Przekład prawosławny2022

Część Biblii - Większe [20]

Tomasz ze Zbrudzewa - Przekłady
Tomasz Łysy ze Zbrudzewa
1549
Przekłady bp F.Jaczewskiego
bp. Franciszek Jaczewski
1887
Przekłady abp Albina Symona
abp Franciszek Albin Symon
1906
Ewang. i Dz.Ap. - W.Szczepański
ks. Władysław Szczepański
1917
Józef Kruszyński
ks. Józef Kruszyński - rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [1925-1933]
1926
Pięcioksiąg Mojżesza - J.Mieses
tłum. Józef Mieses
1931
Ewangelia Święta - ks. E. Grzymała
ks. Edward Grzymała
1936
Pięcioksiąg Mojżesza - S.Spitzer
Salomon Spitzer
1937
Ewangelie i Dz. Ap. - F.Gryglewicz
ks. Feliks Gryglewicz
1947
Roman Brandstaetter
Roman Brandstaetter
1968
Czesław Miłosz
Czesław Miłosz
1977
Przekłady S.Łuczkiewicza
Sławomir Łuczkiewicz
1994
Synopsa Wojciechowskiego
prof dr hab. Michał Wojciechowski
1997
Daniel Kaleta - Tłum. dosłowne NT
Daniel Kaleta
1999
Pardes Lauder
rabin Sacha Pecaric
2001
Biblia NowegoTysiąclecia
Dariusz Czekalski
2012
Biblia Hosanna
Przemysław Gola
2013
Biblia hebrajska dosłowna
Izaak Jonatan Baruch
2019
Nowodworski Przekład Interlinearny
Krzysztof Radzimski
2021
Biblia Tczewska
Czesław Czyż
2023

Część Biblii - Parę ksiąg [32]

Tobiasz wyzwolony i Ecclesiastes
Stanisław Herakliusz Lubomirski
1683
Job cierpiący i Treny
Wojciech Stanisław Chróściński
1705
Estery, Judyty i Zuzanny wierszem
Jan Kajetan Jabłonowski
1747
Pieśni Salomona - Korel Ujejski
Korel Ujejski
1846
Pięcioksiąg dla Żydów-Polaków
tłum. Daniel Neufeld
1863
Hioba i PnP - Karol Brzozowski
Karol Brzozowski
1870
K.Buczkowski - Przekłady
ks. Kazimierz Buczkowski
1884
Przekłady N.Nirnsteina
tłum. Numa (Joachim) Nirnstein
1895
Przekłady Józefa Jankowskiego
Józef Jankowski
1916
Przekłady ks. W. Michalskiego
ks. Wilhelm Michalski
1922
Stanisław Helsztyński
Stanisław Helsztyński
1933
Psalmy i PnP - M.Biernacki
Ks. Mikołaj Biernacki
1937
Psalmy i Amosa - J.Szeruda
Jan Szeruda
1937
Ew. Mateusza i Marka - W.Witwicki
Władysław Witwicki
1958
Ewangelie i Dz. Ap. - W.Prokulski
Walenty Prokulski
1973
Przekłady Anny Kamieńskiej
Anna Kamieńska
1988
Anna Świderkówna
prof. Anna Świderkówna
1995
Przekłady ks. Manfreda Uglorza
ks. prof. Manfred Uglorz
1998
Przekłady ks.Krzysztofa Bardskiego
ks. Krzysztof Bardski
2000
Przekłady Sylwestra Milczarka
Sylwester Milczarek
2000
Przekłady P.Kotarby-Kaczora
Piotr Kotarba-Kaczor
2002
Księgi Machabejskie - Bp S.Gądecki
Abp Stanisław Gądecki
2002
Synopsa - K.Sykta
Krzysztof Sykta
2002
Rut, Jonasz, Habakuk - T. Stanek
dr Teresa Stanek
2003
Przekłady ks. Janusza Czerskiego
ks. Janusz Czerski
2009
Ewangelia. Powrót do źródła
Andrzej Jarosław Baran
2013
Wietrzykowski - Ew. Mateusza i Jana
Piotr Wietrzykowski
2015
Biblia Nazaretańska
Tomasz Wojtaś
2016
Dwie wersje Dziejów Apostolskich
Michał Wojciechowski
2018
Przekłady Marka Pieli
dr hab. Marek Piela, Instytut Orientalistyki UJ
2020
Przekład Być Blisko Boga
Zespół tłumaczy
2021
Psalmy Dawida i Salomona
Agnieszka Syska
2022

Psałterze [31]

Psałterz św. Kingi
Psałterz sądecki
1280
Psałterz floriański1399
Psałterz puławski1470
Psałterz krakowski1532
Żołtarz Dawida
Walenty Wróbel
1539
Psałterz Dawidów - M.Rej
Mikołaj Rej
1546
Psałterz - J.Lubelczyk
Jakub Lubelczyk
1558
Psałterz trydencki1579
Psałterz - J.Kochanowski
Jan Kochanowski
1579
Psalmy Dawidowe - P.Milejewski
Paweł Milejewski
1587
Psalmy Dawidowe - M.Rybiński
ks. Maciej Rybiński
1605
Paraphrasis - W.Tylkowski
Wojciech Tylkowski SI [jezuita]
1688
Psałterz Dawida - F.Karpiński
Franciszek Karpiński
1786
Psalmy - Bazyli Popiel
ks. Bazyli Popiel
1806
Psalmy Dawida - P.Byczewski
Paweł Byczewski
1854
Psałterz - K.Bujnicki
Kazimierz Bujnicki
1878
Psałterz - J.Wiśniewski
Ks. Jan Wiśniewski
1917
Chwała Boża - F.Aszkenazy
Fryderyk T. Aszkenazy
1927
Egzegeza Psalmów - J.Archutowski
ks. Józef Archutowski
1928
Księga Psalmów - L.Staff
Leopold Staff
1937
Psałterz - A.Klawek
ks. Aleksy Klawek
1938
Psałterz Rzymski - F.Mirek
ks. dr Franciszek Mirek
1946
Księga Psalmów - S.Wójcik
O. Stanisław Wójcik CSsR [Redemptorysta]
1947
Księga Psalmów - A.Tymczak
ks. dr Adolf Tymczak
1947
Psalmy Kantyki - M.Skwarnicki
Psałterz tyniecki Marek Skwarnicki
1976
Psalmy Dawidowe - W.Bąk
Wojciech Bąk
1979
Psalmy - W.Borowski
ks Władysław Borowski CRL [Kanonicy laterańscy]
1983
Psałterz poetycki - J. Stabińska
Jadwiga Stabińska OSB Ap [Benedyktynki Sakramentki]
1986
Przekłady ks. A. Troniny
ks. Antoni Tronina
1996
Księga Psalmów - H.Adamczyk
Henryk Adamczyk
2006
Psałterz - ks. Henryk Paprocki
ksiądz Henryk Paprocki
2017

Pojedyncza księga [51]

Ecclesiastes - Hieronima z Wielunia
Hieronim z Wielunia
1522
Xięgi Jesusa Syna Syrachowego
Piotr z Poznania (ca 1504-1579).
1535
Tobias Patriarcha starego zakonu1539
Job - J. Lubelczyk
Jakub Lubelczyk
1559
Hozeasz1559
Apocalypsis - Mikołaj Rej
Mikołaj Rej
1565
Ecclesiastes - Jana z Sanoka
Jan z Sanoka
1590
Daniel Prorok - J.J.Wadowski
ks. Józef Jan Wadowski
1699
Ecclesiastes Salomona - Ks. P. Mniński
Ksiądz Patrycy Mniński [Zakon Świętego Pawła]
1761
Przysłowia Salom. - I.Kramsztuck
tłum. Izaak Kramsztuck
1878
Xsięgi niektóre - J.Żuławski
Jerzy Żuławski
1904
Apokalypsis Jana Teologa
Wacław Michałowski
1905
Pieśń nad pieśniami Salomonowa1920
Pieśń nad Pieśniami - B. Dan
Weintraub Aleksander (1902-1943) [ps. Bolesław Dan]
1922
Pieśń z pieśni - B.Pawłowski
ks. Bolesław Pawłowski
1922
PnP - Z.Bromberg-Bytkowski
Zygmunt Bromberg-Bytkowski
1924
Pieśń nad Pieśniami - J.Feldhorn
Juliusz Feldhorn
1928
Św. Łukasz opowiada Radosną Nowinę
Ks. Dr. Kazimierz Bieszk
1931
Księga Estery - przekład żydowski1936
Genesis - Cz. Jakubiec
ks. Czesław Jakubiec
1957
Pieśń nad Pieśniami - J.Ihnatowicz
ks. prof. Janusz A. Ihnatowicz
1960
Salomona Pieśń nad Pieśniami - z Lutra
Bernard Antochewicz
1969
Księga Rodzaju - A.Sandauer
Artur Sandauer
1974
Pieśń nad Pieśniami - Epitalamion
Maria Bartikowska ???
1979
Ewangelia Mateusza - A.Hirniak
ks. A[dolf???]. Hirniak
1981
Pieśń nad Pieśniami - E.Zwolski
Edward Zwolski
1991
Księga Jeremiasza - ks. J. Homerski
ks. Józef Homerski
1999
Ew.Marka - Bogusław Nowak
Bogusław Nowak SVD [Werbiści, Zgromadzenie Słowa Bożego]
2000
Ew.Łukasza - Zbigniew Kubiak
Zbigniew Kubiak
2004
Ew.Marka - T.Węcławski
Tomasz Węcławski
2004
Koment. do Księgi Proroka Ezechiela
Andrzej Sebastian Jasiński OFM
2005
Obj. Jezusa Chrystusa - ks. P.Ostański
ks. Piotr Ostański
2005
Pieśń nad Pieśniami - Szir Haszirim2007
Apokalipsa św. Jana - J.K.Pytel
ks. prof. Jan Kanty Pytel
2008
Ew. Jezusa Chrystusa wg Marka
Franciszek Sieg SJ
2008
Pieśń nad Pieśniami - Michał Wilk
Michał Wilk
2008
Księga Ezechiela - ks. R.Rumianek
ks. Ryszard Rumianek
2009
Ewangelia Mateusza - Antoni Ożóg
Antoni Ożóg
2011
Megilat Ester - Szczukowski
Maciej Szczukowski
2011
Ewangelia Jana NLT - Vocatio
Tomasz Fortuna
2011
Droga Jezusa2012
Pieśń nad Pieśniami - Karolina Orzeł
Karolina Orzeł - artystka, śpiewaczka i absolwentka Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu
2012
Ew. Łukasza - Jakub Kołacz SJ
Jakub Kołacz SJ
2013
Ewangelia Marka - S.Wróbel
Ks. Mirosław Stanisław Wróbel
2014
Księga Lamentacji - ks. D.Iwański
Ks. Dariusz Iwański
2015
Ewangelia św. Mateusza po hebrajsku
Eliezer Wolski
2017
Apokalipsa - ks. D. Kotecki
ks. prof. dr hab. Dariusz Maciej Kotecki
2019
Ew. Mateusza (ShemTob) P.Goniszewski
dr Piotr Goniszewski
2021
Odnowiona Biblia Brzeska
Grzegorz Michalski
2023
Księga Rut - ks. K.Siwek
ks. Krzysztof Siwek
2023
Ew. Mateusza z dzieła Szem-Toba
Grzegorz Kaszyński
2024

Gwarowe [7]

Kaszëbskô Biblëjô - Fr. Grucza
ks. Franciszek Grucza
1992
Swięté Pismiona NT - E.Gołąbk
Eugeniusz Gołąbk
1993
Przekład na gwarę góralską
Maria Matejowa Torbiarz
2005
Dobra Czytanka wg ziom'a Janka
Asia Rafał, Basia Sieradz, Beata Lasota
2006
Przekłady na kaszubski - A.Sikora
prof. UAM dr hab. Adam R. Sikora OFM [Franciszkanin]
2010
Ewangelie śląskie
Marek Szołtysek
2013
Biblia po ślonsku
dr. Gabriel Tobor
2017

Część księgi - wybrane [16]

Lamentacje Jeremiasza Proroka
ks. Walenty Kuczborski, archidiakon pomorski, kanonik krakowski
1570
Przypowieści Salomonowe
Józef Domaniewski
1623
Jan z Wielomowic Gawiński
Jan z Wielomowic Gawiński
1682
Lutnia Kościoła Katholickiego
ks. Kazimierz Damirski
1716
Wiersz na siedm psalmów pokutnych
Wacław Rzewuski
1773
Psalmy Kniaźnina
Franciszek Dionizy Kniaźnin
1788
Siedm psalmów pokutnych - W.Pol
Wincenty Pol
1849
Przekłady ks. F. Gołby
Ks. Franciszek Gołba
1900
Treny Jeremiasza - K.Korycki
Karol Korycki
1911
Lekcje i Ewangelie - R.Tomanek
ks. Rudolf Tomanek
1930
Wyimki z Tory - Herman Kramer
Herman Kramer
1932
Na harfie Dawidowej - Tomasz El
Tomasz El [Lisiewicz]
1933
Psalmy z kancjonału metodystycznego
ks. prof. dr Witold Benedyktowicz
1970
Księga ukryta w Biblii - Friedman
Richard Elliott Friedman - tłum. na język polski: Robert Pucek.
2000
Psalmy - Gianfranco Ravasi2007
Hiob przed Bogiem
Jakub Slawik
2010

Parafrazy poetyckie [8]

Judyta - Wacław Potocki
Wacław Potocki
1652
Parafrazy K.Brodzińskiego
Kazimierz Brodziński
1830
Przekłady Harrego Dudy
Harry Duda
1993
Frankiewicz - Poematy biblijne
Fabian Frankiewicz
1999
B.Drozdowski - Przekłady ST
Bogdan Drozdowski
2005
Bóg-Człowiek na ziemskim padole
Anastazja Staśko
2005
Psalmy - S.Schramm
Stanisław Schramm
2008
Stary Testament wierszem
Kazimierz Kukułka
2009

Wybrane wydania [5]

NT Zasadiusa
Samuel Ludwik Zasadius
1725
Wszystko PŚ Starego Przymierza1871
Pięcioro księgi Mojżeszowe - Letteris1872
Ew. Mateusza - S.Stojałowski1872
Ew. Mateusza - E.Sołoweyczyk
Jakub Wujek - 1593 r.
1879

Inne [4]

Psalmodia Kochowskiego
Wespazjan Kochowski
1693
Księga Daniela - Z. Łyko
pastor prof. zw. dr hab. Zachariasz Łyko
2002
Biblia aramejska2014
Nowy Testament na Św. Dni Młodzieży
Ponad 20 biblistów z różnych polskich uczelni
2016
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

 • ~Michal1 mies. 29 dni temu [Poniedziałek, 22 kwietnia, g.5:33]
 • Dlaczego na liście Biblii nie ma UBG? [Odpowiedz]
 • [~BP] Zgodnie z informacjami Wydawcy, przekład UBG (Uwspółcześniona Biblia Gdańska): "To nie Nowa Biblia Gdańska, ale nasza stara Biblia Gdańska uwspółcześniona!" tak więc przekład ten jest uwzględniony w ramach Biblii Gdańskiej.
 • ~sebastian....@gmail.comrok 2 mies. temu [2023.04.04, g.17:30]
 • Czy macie choć jeden przekład Septuaginty (LXX)?  [Odpowiedz]
 • [~BP] Jedynym przekładem całości Septuaginty na język polski jest przekład Starego Testamentu dokonany przez ks. Remigiusza Popowskiego zamieszczony w "Biblii pierwszego Kościoła". Z pojedynczych ksiąg: ks. Antoni Tronina "Psałterz Biblii greckiej".
 • ~Wojtekrok 2 mies. temu [2023.04.01, g.2:25]
 • Bardzo dziękuję za poprzednie wyjaśnienie. Ale przy okazji mam inne pytanie: czy nie powinno się tutaj znaleźć (o ile nie ma) tłumaczenie Apokalipsy w wykonaniu Szymańskiego i Ruckiego z 2019 roku? Bo z tego co sprawdziłem na szybko (mam ich książki), to wygląda na to, że jest to ich autorskie tłumaczenie. [Odpowiedz]
 • [~BP] Ciekawa pozycja na którą wcześniej nie trafiłem. Znalazłem trochę tekstu z części poświęconej rozdziałom 12-16 Apokalipsy i tam we wstępie autorzy piszą: "Analizowane teksty Apokalipsy zaznaczone kursywą przytaczamy według wydania interlinearnego (GPNT): R. Popowski, M. Wojciechowski, Grecko--polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, wydanie 6, Warszawa 1997. W niektórych uzasadnionych przypadkach dokonujemy niewielkich modyfikacji w taki sposób, by zachowując dosłowność i głębię niektórych sformułowań, nadać zdaniom poprawność językową." Też jest fragment przekładu początku rozdziału 12 i nie ulega wątpliwości, że to tekst z Grecko-Polskiej Interlinii Vocatio.
 • ~Wojtekrok 2 mies. temu [2023.03.30, g.23:55]
 • Witam, jeśli dobrze sprawdziłem, to brakuje następującego tłumaczenia: Łukasz. Biblia dla ciebie, Praca zbiorowa pod redakcją Bruce'a B. Bartona i Ronalda A. Beersa, International Bible Society, ISBN 83-85646-77-9, s. 143. [Odpowiedz]
 • [~BP] Ponieważ we wspomnianym wydaniu jako tekstu biblijnego użyto tekstu parafrazowanego Słowa Życia, więc to wydanie nie jest odnotowane jako "samodzielne", ale jest zamieszczone w kalendarium właśnie "Słowo Życia - Parafraza NT" => Rok 1998
 • ~Irek Leliwarok 3 mies. temu [2023.03.06, g.7:36]
 • Czy zamierzacie dodać , ewentualnie w jaki sposób pomóc dodać do bazy nowe tłumaczenie "Biblii aramejskiej Targum Neofiti" Mirosława S. Wróbla ? mail.... [DW.BP]  [Odpowiedz]
 • [~BP] Ta pozycja jest dodana na stronie: Biblia aramejska
 • ~Erwinrok 4 mies. temu [2023.02.13, g.11:34]
 • wspaniała strona dla tych co interesują się Biblia i jej tłumaczeniami .Dużo konkretnej wiedzy  [Odpowiedz]
 • ~wojtek krok 4 mies. temu [2023.02.09, g.23:31]
 • witam, chyba brakuje FireBible: Biblia dla charyzmatyków (?) pozdrawiam [Odpowiedz]
 • [~BP] Dodałem w Kalendarium w sekcji "Stare i Nowe Przymierze [EIB] - przekład literacki" - bo ten tekst przekładu jest w niej użyty.
 • ~INFO WARTE ŻYCIArok 6 mies. temu [2022.11.23, g.22:09]
 • Proszę sprostować oszustwo! Jakakolwiek niekatolicka "biblia" w tym gdańska, to nie są żadne przekłady a fałszerskie podróbki, przeróbki pełne celowych przekłamań, oszukańcze plagiaty pierwowzoru Biblii Wulgaty z IV wieku !!! [Odpowiedz]
 • [~BP] Mocne słowa. Można prosić o jakieś merytoryczne argumenty uzasadniające? Może zacznijmy od słowa "plagiat". Słownik Języka Polskiego definiuje plagiat jako "przywłaszczenie cudzego pomysłu twórczego, wydanie cudzego utworu pod własnym nazwiskiem lub dosłowne zapożyczenie z cudzego dzieła opublikowane jako własne; też: taki przywłaszczony pomysł, wydany utwór lub zapożyczenie». Rozumiem, że nie wchodzi tu w rachubę "wydanie cudzego utworu pod własnym nazwiskiem lub dosłowne zapożyczenie z cudzego dzieła opublikowane jako własne" bo jakoś na przykład w Biblii Gdańskiej nie widzę łacińskiego tekstu. Więc słowo plagiat może odnosić się wyłącznie do "przywłaszczenia cudzego pomysłu twórczego". Więc cóż jest tym "pomysłem twórczym" skopiowanym przez tłumaczy "biblii niekatolickich"? Jeśli jest to przekład z języka oryginalnego na jakiś inny język to Wulgatę też już należy traktować jako plagiat bo nie jest pierwszym przekładem oryginalnego tekstu biblijnego na inny język. Na przykład Septuaginta (przekład hebrajskich ksiąg na język grecki) wyprzedza Wulgatę w przybliżeniu o 500 lat (Septuagina tłumaczona w latach 250-150 PRZED narodzeniem Jezusa; Wulgata przekładana w latach 385-406 PO narodzinach Jezusa - daty wg Wikipedii). Więc na czym polega "plagiat pierwowzoru Biblii Wulgaty" w Bibliach niekatolickich ?
  • ~chrześcijaninrok temu [2023.06.19, g.19:40]
  • można to odwrócić i stwierdzić, że "... Jakakolwiek katolicka "biblia" w tym tysiąclatka, to nie są żadne przekłady a fałszerskie podróbki, przeróbki pełne celowych przekłamań, przekłady celowane w ideologię kościoła katolickiego..."
 • ~Barbara2 lata temu
 • Wspaniała strona, ogrom pracy, dziękuję! [Odpowiedz]
 • [~BP] Dziękuję za miłe słowa
 • ~Janusz2 lata temu
 • Nowy Przekład Dynamiczny [NPD] zawiera tylko NOWY TESTAMENT i trzy księgi Starego Testamentu, chociaż chyba w tym składzie nawet nie sprzedawane jako jeden druk. Dlaczego znajduje się ten przekład w rubryce kompletnych Biblii (Stary i Nowy Testament)? Przekład toruński na przykład jest gdzie indziej. [Odpowiedz]
 • [~BP] Dziękuję za uwagi. "Nowy Przekład Dynamiczny" od początku był deklarowany jako przekład całości Biblii, stąd "awansem" znalazł się w części "Stary i Nowy Testament". Odwrotnie było z "Przekładem toruńskim". Wydawało się, że skończy się na Nowym Testamencie, a jak widać autorom nie brak werwy i kontynuują pracę dodając księgi Starego Testamentu. Obecnie już chyba nie ma wątpliwości, że zmierza to ku opracowaniu wszystkich ksiąg Biblii, więc dziś przeniosłem ten przekład do części "Stary i Nowy Testament". Jeszcze raz dziękuję za cenne spostrzeżenie.
 • ~Ceramb2 lata temu
 • Brakuje tłumaczenia Piotra Zaremby. Nie rozumiem dlaczego. Pozdrawiam [Odpowiedz]
 • [~BP] ;-) Jest w części: Stary i Nowy Testament => Pozycje: Stare i Nowe Przymierze [EIB] - liter. [2016] oraz Stare i Nowe Przymierze [EIB] - dosł. [2018]
  • ~Ceramb2 lata temu
  • Dziekuje. Znalazlem. Serdecznie pozdrawiam:-)
 • ~Piotrek3 lata temu
 • Dziękuję za Wasze trud. Życzę Bożego błogosławieństwa i owocnej służby.  [Odpowiedz]
 • ~Tomek3 lata temu
 • Niesamowity serwis - aż nie wiem jak mogłem go wcześniej nie znaleźć! Dziękuję za jego prowadzenie.  [Odpowiedz]
 • [~BP] Dziękuję za miłe słowa
 • ~Ciekawy3 lata temu
 • Proszę o wyjaśnienie: w sekcji porównywania wersetów, Biblia Gdańska 1881 pokazuje wersety ze Starego Testamentu, mimo że w porównaniu tekstów wg typów, biblia ta (rewizja warszawska) wskazana jest jako posiadająca jedynie Nowy Testament. Skąd więc tam ten Stary Testament? [Odpowiedz]
 • [~BP] Rzeczywiście to jest pewnego rodzaju niekonsekwencja. Wynika ona z tego, że porównania te powstawały w początjowej fazie strony, kiedy dysponowałem ogólnie dostępnym tekstem Biblii Gdańskiej (z projektu Zefania zdaje się) oznaczonym jako wydanie z 1881. Ale to jest chyba jakaś kompilacja i muszę ją jeszcze rozpracować, jakie roczniki Biblii Gdańskiej składają się na ten moduł tekstowy.
 • ~Natanael 5 lat temu
 • Woooow! Dobra strona. Kawał historii z perłą do odkrycia, tego co najcenniejsze, przez prostą wiarę Bogu, Stwórcy pereł. Proszę aby umieścić na stronie, w głównym pasku, okno do wyszukiwarki gdzie wpisany numer wersu np. Gal 5:10 lub wpisana fraza np.: co jesrt miłe Panu, pokaże brzmienie tego fragmentu w różnych przekładach. Wszedłem na stronę i chciałbym np. poznać Ps 23:3 w różnych tłumaczeniach i nie wiem jak to zrobić, gdzie wpisać szukany wers aby je odczytać. Serdecznie pozdrawiam z Nowej Soli Tadeusz Kluk Dobrego dnia! ~~~~~~~ {107} Dobry dzień Każdy dzień jest dobry aby Chwalić Pana A jeśli ktoś jest dziś daleko do opamiętania - tedeus Dobre dzieje ~~~~~~~ => Dobre dzieje [LINK DW BibliePolskie.pl] [Odpowiedz]
 • [~BP] Najszybciej to z menu na górze wybieramy "Teksty" i potem KLIKAMY po kolei: Werset - porównaj przekłady => Księga Psalmów => Ps.23 => Psal 23,3
 • ~Pablo5 lat temu
 • Brakuje tu jeszcze jednego posiadanego przeze mnie współczesnego tłumaczenia: Nowy Testament wydany przez oficynę ,,Vocatio'' w roku 2002. Na początku znajduje się Słowo wstępne prymasa Józefa Glempa, a na końcu umieszczono Przypisy z odnośnikami do poszczególnych wierszy.  [Odpowiedz]
  • ~Jakub5 lat temu
  • To NT w przekładzie R. Popowskiego - też mam ten przekład. Może wkrótce się tutaj pojawi.
  • [~BP] Przekład Nowego Testamentu ks. Popowskiego od początku jest na stronie. Najpierw funkcjonował jako samodzielne wydanie: "Przekład na Wielki Jubileusz", lecz w momencie pojawienia się "Biblii Pierwszego Kościoła" Wydawca poprosił, aby je traktować jako wydanie poprzedzające tę Biblię, dlatego też NT Popowskiego znajduje się wśród wydań "Biblii Pierwszego Kościoła".
 • ~pielgrzym5 lat temu
 • Dlaczego nie ma osobnego wpisu o Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej? [Odpowiedz]
 • [~BP] Zgodnie z informacjami Wydawcy, przekład Fundacji Wrota Nadziei "To nie Nowa Biblia Gdańska, ale nasza stara Biblia Gdańska uwspółcześniona!" tak więc przekład ten jest uwzględniony w ramach Biblii Gdańskiej.
 • ~Paweł6 lat temu
 • Brakuje Nowej Biblii Gdańskiej (wyd. Śląskie Towarzystwo Biblijne 2012) - to nowe tłumaczenie, a nie nowa wersja słynnej Biblii Gdańskiej. Tzn. zamiast tytułu Biblii jest podany tylko jej wydawca. [Odpowiedz]
 • ~amigus6 lat temu
 • Gratuluję pomyslu i dziekuję za ogrom pracy, którą wykonaliście.To bardzo duża pomoc do studiowania Biblii.Mam nadzieję, że Wasza praca będzie łączyć wierzących a nie dzielić.Dziekuję.  [Odpowiedz]
 • ~Marek6 lat temu
 • Brakuje przekładu wykonanego przez Fundację Wrota Nadziei - Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej (UBG). Ale kolekcja i tak imponująca. Dziękuję za włożoną pracę i pozdrawiam :) [Odpowiedz]
 • [~BP] Zgodnie z informacjami Wydawcy, przekład Fundacji Wrota Nadziei "To nie Nowa Biblia Gdańska, ale nasza stara Biblia Gdańska uwspółcześniona!" tak więc przekład ten jest uwzględniony w ramach Biblii Gdańskiej.
  • ~Karol "szulwik" Szulawiak6 lat temu
  • Bp, mimo wszystko przydałaby się oddzielna tabelka
 • ~Bartek6 lat temu
 • Świetnie wykonana praca. Mam jednak pytanie: co z Biblią Jerozolimską i Biblią pierwszego Kościoła? Obie nadawałaby się, wg mnie, do przekładów całościowych. [Odpowiedz]
  • ~Jakub5 lat temu
  • Biblia Jerozolimska zawiera tekst 5 wydania BT - tylko komentarze pochodzą z oryginalnej Biblii Jerozolimskiej.
  • [~BP] Wydanie to znajduje się w części poświęconej Biblii Tysiąclecia: "[2006] Ukazanie się polskiej wersji Biblii Jerozolimskiej (wyd. Pallottinum) zawierające tekst biblijny z BT5 oraz przypisy i komentarze z francuskiej Biblii Jerozolimskiej
 • ~Roman Ziomka (Człowiek na nowo -youtube)7 lat temu
 • Dopiero trafiłem na stronę, cieszę się wielce z jej istnienia - szczególnie z narzędzia porównującego ze sobą wersety wszystkich polskich przekładów Biblii, szukałem niegdyś tego właśnie - Chwała Panu Jezusowi za tą niezwykłą pracę bracia!  [Odpowiedz]
 • ~Michał8 lat temu
 • A Uwspółcześniona Biblia gdańska? [Odpowiedz]
 • [~BP] "Uwspółcześniona Biblia Gdańska" nie jest oddzielnym przekładem, ale dostosowaniem starego tekstu do obecnych wymagań języka polskiego, i jest uwzględniona w części poświęconej Biblii Gdańskiej.
  • ~MarcoPolorok 9 mies. temu [2022.09.16, g.23:10]
  • UBG to przekład-miks - dużo KJV, trochę BG, a trochę własnych idei autorów. Wiem, bo przeczytałem ją całą. I jest kiepska, więc raczej nie polecam. Zrobiona, zdaje się, całkowicie według własnego uznania autorów, którymi są amerykańscy misjonarze. A nazwa to jakiś kiepski żart. Jak można nazwać coś "uwspółcześnieniem", jeśli się tak bardzo odbiega od oryginału?
  • ~Chieferrok 4 mies. temu [2023.02.03, g.13:27]
  • Mam wrażenie, że UBG to w zasadzie wierna kopia Warszawki z uwspółcześnionym językiem. Nawiązanie w nazwie do Gdańskiej jest chyba tylko po to, by uniknąć posądzenia o plagiat.
 • ~Krzysiek9 lat temu
 • Szkoda, że nie macie Nowego testamentu wg Budnego z 1574 lub 1578 roku. To teksty mocno innego od "jego" przekładu z 1572. Ale tak czy inaczej - kawał świetnej roboty! Dzięki! [Odpowiedz]
 • [~BP] Nowy Testament Sz. Budnego z 1574 r. został ujęty w kalendarium w pozycji Biblia Szymona Budnego. Znajduje się tam również link do skanów tego wydania. A o wydaniu z 1578 r. chętnie bym się czegoś dowiedział.
 • ~Tomasz9 lat temu
 • Porządna robota! POCZYTAM w wolnej chwili... [Odpowiedz]