«  Przekłady bp F.Jaczewskiego [1887]Ewang. i Dz.Ap. - W.Szczepański [1917]  »

Przekłady abp Albina Symona

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar [1]  

Strona tytułowa B.Wujka z poprawionym tekstem i komentarzem F.A. Symona

Okładka Listów z 1928r [na okł. rok 1929] [2]

Strona tytułowa wydania Listów Pawła z 1928r

Fragment tłumaczenia Listu do Rzymian

Pierwsze wydanie w serii 1906

Psałterzyk do użytku modlących się. Z psałterza Dawidowego wybrał i z hebrajskiego przełożył X. FAS, Rzym. Druk OO. Salwatorjanów. 1906. 24°. XVI+ 216. Jan Arcab Tłumacz oparł się na tekście hebrajskim. "Psałterzyk" wydany w Rzymie w 1906 r. nie zawierał jednak całkowitego przekładu ale był to raczej ich wybór tylko.

Tłumaczenie

abp Franciszek Albin Symon

Podstawa tłumaczenia

Listy św. Pawła - z greckiego

Fragment przekładu

1 List do Koryntian 13 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości nie miał, miedzią jestem dźwięczną, i cymbałom brzmiącym. I gdybym miał dar proroctwa, i wiedział wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę: i miałbym wszystką wiarę, tak, iżbym góry przenosił, a miłości nie miał, niczem jestem. I gdybym rozdał ubogim na pożywienie wszystką majętność moją: i gdybym wydał ciało moje na spalenie, a miłości nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, dobra jest: miłość nie zazdrości, nie działa obłudnie, nie nadyma się, nie pożąda sławy, nie szuka swego, nie złości się, nie pamięta na urazy, nie raduje się z niesprawiedliwości, a raduje się z prawdy: na wszystko jest wyrozumiała, wszystkiemu wierzy, wszystkiego dobrego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje: choć i proroctwa wyniszczeją, choć i języki znikną, choć i wiedza przeminie. Bo tylko po części wiemy, i po części prorokujemy. Ale gdy przyjdzie, co doskonałe jest, ustanie, co po części jest. Gdym był dzieckiem, mówiłem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Lecz gdym się stał mężom, pozbyłem się tego, co było dziecinne. Teraz widzimy przez zwierciadło, niejasno: lecz w on czas twarzą w twarz. Teraz wiem po części: lecz w on czas poznam, jakom i poznany jest. Teraz tedy pozostają wiara, nadzieja, miłość, to troje: a z tych największa jest miłość.

Porównania między tłumaczeniami

Porównanie tłumaczeń F.A. Symona z 1906r i Wujka [Rodzaju 3:1-24]:

Powód porównania: Ks. R. Pietkiewicz: "W wydaniu z 1909 r. umieścił [F.A.Symon] na karcie tytułowej informację, że jest to poprawiony przekład J. Wujka, ale w rzeczywistości było to tłumaczenie znacznie odbiegające od tekstu z 1599 r."

[3:01 FAS] Ale i wąż był chytrzejszy od wszystkich zwierząt polnych, które był Pan Bóg stworzył. Ten rzekł do niewiasty: Czemu wam Pan Bóg przykazał, żebyście nie jedli z każdego drzewa rajskiego?

[3:01 WUJ] Ale i wąż był chytrszy nad inne wszystkie zwierzęta ziemne, które był Pan Bóg stworzył. Który rzekł do niewiasty; Czemu wam Bóg przykazał żebyście nie jedli z każdego drzewa rajskiego?

[3:02 FAS] Odpowiedziała mu niewiasta: Z owocu drzew, które są w raju pożywamy:

[3:02 WUJ] Któremu odpowiedziała niewiasta: Z owocu drzew które są w raju pożywamy:

[3:03 FAS] ale z owocu drzewa, które jest w pośród raju, rozkazał nam Bóg, abyśmy nie jedli: i nie dotykali się go, byśmy snadź nie pomarli.

[3:03 WUJ] Ale z owocu drzewa, które jest w pośród raju, rozkazał nam Bóg abyśmy nie jedli i niedotykali się go, byśmy snać nie pomarli.

[3:04 FAS] Odrzekł wąż do niewiasty: Żadną miarą nie umrzecie.

[3:04 WUJ] I rzekł wąż do niewiasty: żadną miarą nie umrzecie śmiercią.

[3:05 FAS] Ale wie Bóg, iż któregokolwiek dnia będziecie jeść z niego, otworzą się oczy wasze: i staniecie się jako Bóg i będziecie wiedzieli dobre i złe.

[3:05 WUJ] Bo wie Bóg, iż któregokolwiek dnia będziecie jeść z niego, otworzą się oczy wasze: i będziecie jako bogowie, wiedząc dobre i złe.

[3:06 FAS] Widziała tedy niewiasta, że dobre było drzewo ku jedzeniu i piękne dla oczu, i rozkoszne ku poznaniu: i wzięła z owocu jego i jadła: i dała też mężowi swemu, i on jadł.

[3:06 WUJ] Ujrzała tedy niewiasta że dobre było drzewo ku jedzeniu i piękne oczom, i na wejrzeniu roskoszne: i wzięła z owocu jego, i jadła, i dała mężowi swemu, który jadł.

[3:07 FAS] I otworzyły się oczy obojga: a gdy poznali, że byli nagimi; zszyli liście ligowe, i uczynili sobie zasłony.

[3:07 WUJ] I otworzyły się oczy obojga: a gdy poznali że byli nagimi, pozszywali liście figowe, i poczynili sobie zasłony.

[3:08 FAS] A gdy usłyszeli odgłos Pana Boga chodzącego po raju o chłodku pod wieczór, skrył się Adam i żona jego od Pana Boga między drzewa rajskie.

[3:08 WUJ] A gdy usłyszeli głos Pana Boga przechodzącego się po raju na wiatrku z południa, skrył się Adam i żona jego od oblicza Pana Boga między drzewa rajskie.

[3:09 FAS] I zawołał Pan Bóg Adama, i rzekł mu: Gdzieżeś?

[3:09 WUJ] I zawołał Pan Bóg Adama, i rzekł mu: Gdzieżeś?

[3:10 FAS] A on odpowiedział: Usłyszałem odgłos twój w raju: i zląkłem się, bom jest nagi, i skryłem się.

[3:10 WUJ] Który odpowiedział: Usłyszałem twój głos w raju, i zlękłem się, przeto żem jest nagi, i skryłem się.

[3:11 FAS] Odrzekł mu: A któż ci pokazał, żeś jest nagim? Czyś nie jadł z drzewa, z któregom ci rozkazał, abyś nie jadł?

[3:11 WUJ] Któremu rzekł: A któż ci pokazał żeś jest nagim, jedno żeś jadł z drzewa, z któregom ci rozkazał abyś nie jadł?

[3:12 FAS] Odpowiedział Adam: Niewiasta, którąś mi dał za towarzyszkę, dała mi z drzewa i jadłem.

[3:12 WUJ] I rzekł Adam: Niewiasta którąś mi dał za towarzyszkę, dała mi z drzewa i jadłem.

[3:13 FAS] I rzekł Pan Bóg do niewiasty: Czemuś to uczyniła? A ona odpowiedziała: Wąż mię zwiódł, i jadłam.

[3:13 WUJ] I rzekł Pan Bóg do niewiasty: Czemuś to uczyniła? Która odpowiedziała: Wąż mię zwiódł, i jadłam.

Porówanie tłumaczenia Psalmów: Wujka i F.A. Symona z Psałterza Dawidowego z 1917r. [Psalm 115:2-18]:

[02 WUJ] Abowiem nakłonił ucha swego ku mnie: a we dni moje będę wzywał.

[02 FAS] Bo nachylił ucho swe ku mnie: będę go wzywał, póki życia stanie.

[03 WUJ] Ogarnęły mię boleści śmiertelne: a niebezpieczeństwa piekielne potkały mię. Nalazłem ucisk i boleść:

[03 FAS] Ogarnęły mię były boleści śmiertelne: a niebezpieczeństwa piekielne zwaliły się na mię: wpadlem w utrapienie i boleść.

[04 WUJ] I wzywałem imienia Pańskiego. O Panie, wybaw duszę moję:

[04 FAS] I wzywałem imienia Pańskiego: O Panie, wybaw duszę moją!

[05 WUJ] Miłościwy Pan, i sprawiedliwy, a Bóg nasz Jest litościwy.

[05 FAS] Miłosierny jest Pan, i sprawiedliwy, miłościw jest Bóg nasz.

[06 WUJ] Pan strzeże maluczkich: uniżyłem się, a wybawił mię.

[06 FAS] Pan strzeże maluczkich: przygnębiony byłem, i ratował mię.

[07 WUJ] Nawróć się duszo moja do odpoczynienia twego: abowiemci Pan dobrze uczynił.

[07 FAS] Wróć się, duszo moja, do spokoju swego: bo dobrym dla ciebie okazał się Pan.

[08 WUJ] Bo wyrwał duszę moję od śmierci, oczy moje od płaczu, nogi moje od upadku.

[08 FAS] Bo wyrwał duszę moją od śmierci: oczy moje od płaczu, nogi moje od upadku.

[09 WUJ] Będę się podobał Panu, w krainie żywiących. (kontynuacja :)

[09 FAS] Pragnę podobać się Panu w krainie żyjących.

[10 WUJ] Alleluja. Uwierzyłem, przeto, żem mówił: a ja poniżon jestem barzo.

[10 FAS] Wierzę ja! i dlategom mówił: - a byłem przygnębiony bardzo.

[11 WUJ] Jam rzekł w zachwyceniu mojem: każdy człowiek kłamca.

[11 FAS] Rzekłem w uniesieniu mojem: Każdy człowiek zawodny!

Porównanie tłumaczeń F.A. Symona (fragm. z Listów Pawła z 1928r) i Wujka [1 Koryntian 13:1-13]

Powód porównania: Biskup F.A. Symon pracował "na pograniczu" modernizacji Wujka i własnych, oryginalnych, wersji przekładu.

[1 FAS] Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości nie miał, miedzią jestem dźwięczną, i cymbałom brzmiącym.

[1 WUJ] Gdybych mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłościbych nie miał, stałem się jako miedź brząkająca, abo cymbał brzmiący.

[2 FAS] I gdybym miał dar proroctwa, i wiedział wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę: i miałbym wszystką wiarę, tak, iżbym góry przenosił, a miłości nie miał, niczem jestem.

[2 WUJ] I chociabych miał proroctwo, i widziałbych wszystkie tajemnice, i wszelką naukę: i miałbym wszystę wiarę, tak iżbych góry przenosił, a miłościbych nie miał: niczem nie jest.

[3 FAS] I gdybym rozdał ubogim na pożywienie wszystką majętność moją: i gdybym wydał ciało moje na spalenie, a miłości nie miał, nic mi nie pomoże.

[3 WUJ] I choćbych wszystkie majętności moje rozdał na żywność ubogich, i choćbym wydał ciało moje tak, iżbych gorzał, a miłościbych nie miał, nic mi nie pomoże.

[4 FAS] Miłość cierpliwa jest, dobra jest: miłość nie zazdrości, nie działa obłudnie, nie nadyma się,

[4 WUJ] Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest: Miłość nie zajrzy, złości nie wyrządza, nie nadyma się:

[5 FAS] nie pożąda sławy, nie szuka swego, nie złości się, nie pamięta na urazy,

[5 WUJ] Nie jest czci pragnąca, nie szuka swego, nie wzrusza się ku gniewu, nie myśli złego:

[6 FAS] nie raduje się z niesprawiedliwości, a raduje się z prawdy:

[6 WUJ] Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się weseli z prawdy:

Kalendarium przekładu

1906Psałterzyk do użytku modlących się. Z psałterza Dawidowego wybrał i z hebrajskiego przełożył X. FAS, Rzym. Druk OO. Salwatorjanów. 1906. 24°. XVI+ 216. Jan Arcab Tłumacz oparł się na tekście hebrajskim. "Psałterzyk" wydany w Rzymie w 1906 r. nie zawierał jednak całkowitego przekładu ale był to raczej ich wybór tylko. [3]
1909Księgi Starego i Nowego Testamentu w przekładzie ks. Jakuba Wujka TJ., Przekł. pol. popr. i nowym koment. opatrzył: ks. Fr. Albin Symon ; tł.: Jakub Wujek., Mikołów; 1909. Ks. R.Pietkiewicz: "W wydaniu z 1909 r. umieścił [F.A.Symon] na karcie tytułowej informację, że jest to poprawiony przekład J. Wujka, ale w rzeczywistości było to tłumaczenie znacznie odbiegające od tekstu z 1599 r." (patrz porównanie powyżej) oraz "F. A. Symon [...] starał się „poprawiać Wujka Wujkiem”, czyli korzystając z miejsc paralelnych edycji z 1599 r. [SKAN] [4]
1912Pięcioksiąg Mojżeszowy / w nowym przekł. pol. z tekstem łac. Wulgaty ; przekł. pol. oprac. i koment. opatrzył Franciszek Albin Symon. nakł. "Polaka-Katolika", s.589, Warszawa, 1912 [SKAN]
1915SYMON F. A. Ks. Arcybp., Listy św. Pawła Apostoła. Kraków. Nakł. Ks. dr. K. Nikła. Druk. Głosu Narodu 1915. 8°. 225.  [GAL SKAN] [5]
1917SYMON F. A. Ks. Arcybp. Psałterz Dawidowy dla użytku wiernych. Z Wulgaty na nowo przełożył... Z dodatkiem kilku pieśni biblijnych i niektórych modlitw powszechnie używanych. Kraków. Druk. „Głosu Narodu" 1917. 16°. XXXII-f 304. Jan Arcab: Tłumacz oparł się na tekście hebrajskim. "Psałterzyk" wydany w Rzymie w 1906 r. nie zawierał jednak całkowitego przekładu ale był to raczej ich wybór tylko. Pełny "Psałterz" wyszedł dopiero w 1917 r. w Krakowie. Pod względem zgodności z oryginałem praca to bez zarzutu, język przepiękny, jasny i barwny, styl tchnący powagą i namaszczeniem - oto zalety które sprawiają, że "Psałterz" ks. abp. Symona czyta się jednym tchem. Polska Bibliografia Biblijna Od 1900-1930- s.34
Szczegółowe porównywanie nowego przekładu z Wujkiem byłoby łatwe, ale jest zbyteczne. To już nie poprawianie Wujka, ale zupełnie nowy przekład. Świadczy o tem każdy psalm, każdy prawie wiersz psalmu. Ile tu wszędzie jasności! Jaki wdzięk płynie z tych zdań prostych, w które tłómacz umiał ubrać przekład gallikański! Psalmy stają się jakby żywe, zrozumiałe i dostępne dla wszystkich! Dzieje się to głównie dzięki jasności przekładu i lapidarnego stylu, to prawda — ale także w wyższym jeszcze stopniu dlatego, że Dostojny Tłómacz uwzględnił także tekst hebrajski, głównie, gdy chodziło o czasy i odgadnięcie sensu w niezrozumiałych ustępach Wulgaty. Tak więc raz jeszcze została stwierdzona w praktyce zasada, że Psałterza przełożyć należycie niepodobna bez zaglądania do oryginału hebrajskiego. Sąd o Psałterzu Dawidowym X. Arcyb. Symona może wypaść tylko jeden: Tak dobrego i jasnego przekładu, gdy chodzi o Psałterz gallikański , jeszcześmy dotychczas w Polsce nie mieli, a czy w przyszłości otrzymamy, w to bardzo wątpić można. Cel swój: „służyć dla użytku wiernych", spełni on znakomicie i pogłębi niewątpliwie pobożność ludu naszego. Ks. Władysław Szczepański T. J. w Przegląd Powszechny tom 136 [popr.134] s.808-809. [GAL SKAN] [6]
1917SYMON F. A. Ks. Arcybp. List Św. Pawła Apostoła do Rzymian. Przełożył i objaśnił X. Fr. A. Symon, arcybiskup. Kraków. Druk. "Głosu Narodu" 1917. 8°. 84 s. [SKAN] [7]
1928SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928 [Na okł. r. wyd. 1929!!!]. 16°. XLVI+267. [IMG TXT SKAN] [8]

Powiązany artykuł

Linki


Przypisy

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać