Zestawienie zawartości przekładów

Stary i Nowy Testament
  Stary Testament Nowy Testament Deutero.
Tłumaczenie 1
M
2
M
3
M
4
M
5
M
J
z
S
ę
R
u
1
S
2
S
1
K
2
K
1
K
2
K
E
z
N
e
E
s
H
i
P
s
P
r
K
o
P
P
I
z
J
e
L
a
E
z
D
a
O
z
J
l
A
m
A
b
J
o
M
i
N
a
H
a
S
o
A
g
Z
a
M
a
M
t
M
r
Ł
u
J
n
D
z
R
z
1
K
2
K
G
a
E
f
F
p
K
o
1
T
2
T
1
T
2
T
T
y
F
m
H
e
J
k
1
P
2
P
1
J
2
J
3
J
J
u
A
p
1
M
2
M
M
ą
S
y
T
b
J
d
B
a
D
o
Biblia Leopolity                                                                                                                                                  +
Biblia Brzeska                                                                                                                                                  +
Biblia Szymona Budnego                                                                                                                                                  +
Biblia Wujka                                                                                                                                                  +
Biblia Gdańska                                                                                                                                                  +
Przekład Mariawitów                                                                                                                                                  +
Komentarze KUL                                                                                                                                                   
Biblia Tysiąclecia                                                                                                                                                   
Biblia warszawska [brytyjka]                                                                                                                                                   
Biblia Poznańska                                                                                                                                                   
Biblia Lubelska                                                                                                                                                   
Interlinia - Vocatio                                                                                                                                                   
Biblia Warszawsko-Praska                                                                                                                                                   
Przekład Nowego Świata                                                                                                                                                   
Nowy Komentarz Biblijny                                                                                                                                                   
Biblia Paulistów                                                                                                                                                   
Śląskie Towarzystwo Biblijne                                                                                                                                                   
Biblia pierwszego Kościoła                                                                                                                                                  +
Stare i Nowe Przymierze [EIB] - liter.                                                                                                                                                   
Przekład toruński                                                                                                                                                   
Biblia Impulsy                                                                                                                                                   
Biblia Ekumeniczna                                                                                                                                                  +
Stare i Nowe Przymierze [EIB] - dosł.                                                                                                                                                   
Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]                                                                                                                                                   
Tylko Stary Testament
  Stary Testament Nowy Testament Deutero.
Tłumaczenie 1
M
2
M
3
M
4
M
5
M
J
z
S
ę
R
u
1
S
2
S
1
K
2
K
1
K
2
K
E
z
N
e
E
s
H
i
P
s
P
r
K
o
P
P
I
z
J
e
L
a
E
z
D
a
O
z
J
l
A
m
A
b
J
o
M
i
N
a
H
a
S
o
A
g
Z
a
M
a
M
t
M
r
Ł
u
J
n
D
z
R
z
1
K
2
K
G
a
E
f
F
p
K
o
1
T
2
T
1
T
2
T
T
y
F
m
H
e
J
k
1
P
2
P
1
J
2
J
3
J
J
u
A
p
1
M
2
M
M
ą
S
y
T
b
J
d
B
a
D
o
Biblia Królowej Zofii                                                                                                                                                  +
Przekłady Izaaka Cylkowa                                                                                                                                                   
Biblia Hebrajska                                                                                                                                                   
Tylko Nowy Testament
  Stary Testament Nowy Testament Deutero.
Tłumaczenie 1
M
2
M
3
M
4
M
5
M
J
z
S
ę
R
u
1
S
2
S
1
K
2
K
1
K
2
K
E
z
N
e
E
s
H
i
P
s
P
r
K
o
P
P
I
z
J
e
L
a
E
z
D
a
O
z
J
l
A
m
A
b
J
o
M
i
N
a
H
a
S
o
A
g
Z
a
M
a
M
t
M
r
Ł
u
J
n
D
z
R
z
1
K
2
K
G
a
E
f
F
p
K
o
1
T
2
T
1
T
2
T
T
y
F
m
H
e
J
k
1
P
2
P
1
J
2
J
3
J
J
u
A
p
1
M
2
M
M
ą
S
y
T
b
J
d
B
a
D
o
NT Królewiecki                                                                                                                                                   
NT Krakowski                                                                                                                                                   
NT Marcina Czechowica                                                                                                                                                   
NT Rakowski                                                                                                                                                   
NT Rzewuskiego                                                                                                                                                   
NT TBS - Karol Węgierski                                                                                                                                                   
Biblia Gdańska - Rewizja warsz.                                                                                                                                                   
NT z Wulgaty - E.Dąbrowski                                                                                                                                                   
NT - Seweryn Kowalski                                                                                                                                                   
NT z greckiego - E.Dąbrowski                                                                                                                                                   
Słowo Życia - Parafraza NT                                                                                                                                                   
Współczesny przekład                                                                                                                                                   
Komentarz żydowski NT                                                                                                                                                   
Oblubienica.eu - Przekład interlinearny                                                                                                                                                   
Ekumeniczny Przekład Przyjaciół                                                                                                                                                   
Przekład Odzyskiwania                                                                                                                                                   
Przekład Filologiczny                                                                                                                                                   
NT - Andrzej Mazurkiewicz                                                                                                                                                   
Oblubienica.eu - Przekład dosłowny                                                                                                                                                   
Przekład prawosławny                                                                                                                                                   
Część Biblii - Większe
  Stary Testament Nowy Testament Deutero.
Tłumaczenie 1
M
2
M
3
M
4
M
5
M
J
z
S
ę
R
u
1
S
2
S
1
K
2
K
1
K
2
K
E
z
N
e
E
s
H
i
P
s
P
r
K
o
P
P
I
z
J
e
L
a
E
z
D
a
O
z
J
l
A
m
A
b
J
o
M
i
N
a
H
a
S
o
A
g
Z
a
M
a
M
t
M
r
Ł
u
J
n
D
z
R
z
1
K
2
K
G
a
E
f
F
p
K
o
1
T
2
T
1
T
2
T
T
y
F
m
H
e
J
k
1
P
2
P
1
J
2
J
3
J
J
u
A
p
1
M
2
M
M
ą
S
y
T
b
J
d
B
a
D
o
Tomasz ze Zbrudzewa - Przekłady                                                                                                                                                   
Przekłady bp F.Jaczewskiego                                                                                                                                                   
Przekłady abp Albina Symona                                                                                                                                                   
Ewang. i Dz.Ap. - W.Szczepański                                                                                                                                                   
Józef Kruszyński                                                                                                                                                   
Pięcioksiąg Mojżesza - J.Mieses                                                                                                                                                   
Ewangelia Święta - ks. E. Grzymała                                                                                                                                                   
Pięcioksiąg Mojżesza - S.Spitzer                                                                                                                                                   
Ewangelie i Dz. Ap. - F.Gryglewicz                                                                                                                                                   
Roman Brandstaetter                                                                                                                                                   
Czesław Miłosz                                                                                                                                                   
Przekłady S.Łuczkiewicza                                                                                                                                                   
Synopsa Wojciechowskiego                                                                                                                                                   
Pardes Lauder                                                                                                                                                   
Biblia NowegoTysiąclecia                                                                                                                                                   
Biblia Hosanna                                                                                                                                                   
Biblia hebrajska dosłowna                                                                                                                                                   
Nowodworski Przekład Interlinearny                                                                                                                                                   
Biblia Tczewska                                                                                                                                                   
Część Biblii - Parę ksiąg
  Stary Testament Nowy Testament Deutero.
Tłumaczenie 1
M
2
M
3
M
4
M
5
M
J
z
S
ę
R
u
1
S
2
S
1
K
2
K
1
K
2
K
E
z
N
e
E
s
H
i
P
s
P
r
K
o
P
P
I
z
J
e
L
a
E
z
D
a
O
z
J
l
A
m
A
b
J
o
M
i
N
a
H
a
S
o
A
g
Z
a
M
a
M
t
M
r
Ł
u
J
n
D
z
R
z
1
K
2
K
G
a
E
f
F
p
K
o
1
T
2
T
1
T
2
T
T
y
F
m
H
e
J
k
1
P
2
P
1
J
2
J
3
J
J
u
A
p
1
M
2
M
M
ą
S
y
T
b
J
d
B
a
D
o
Tobiasz wyzwolony i Ecclesiastes                                                                                                                                                   
Job cierpiący i Treny                                                                                                                                                   
Estery, Judyty i Zuzanny wierszem                                                                                                                                                  +
Pieśni Salomona - Korel Ujejski                                                                                                                                                   
Pięcioksiąg dla Żydów-Polaków                                                                                                                                                   
Hioba i PnP - Karol Brzozowski                                                                                                                                                   
K.Buczkowski - Przekłady                                                                                                                                                   
Przekłady N.Nirnsteina                                                                                                                                                   
Przekłady Józefa Jankowskiego                                                                                                                                                   
Przekłady ks. W. Michalskiego                                                                                                                                                   
Stanisław Helsztyński                                                                                                                                                   
Psalmy i PnP - M.Biernacki                                                                                                                                                   
Psalmy i Amosa - J.Szeruda                                                                                                                                                   
Ew. Mateusza i Marka - W.Witwicki                                                                                                                                                   
Ewangelie i Dz. Ap. - W.Prokulski                                                                                                                                                   
Przekłady Anny Kamieńskiej                                                                                                                                                   
Anna Świderkówna                                                                                                                                                   
Przekłady ks. Manfreda Uglorza                                                                                                                                                   
Przekłady ks.Krzysztofa Bardskiego                                                                                                                                                   
Przekłady Sylwestra Milczarka                                                                                                                                                   
Przekłady P.Kotarby-Kaczora                                                                                                                                                   
Księgi Machabejskie - Bp S.Gądecki                                                                                                                                                   
Synopsa - K.Sykta                                                                                                                                                   
Rut, Jonasz, Habakuk - T. Stanek                                                                                                                                                   
Przekłady ks. Janusza Czerskiego                                                                                                                                                   
Ewangelia. Powrót do źródła                                                                                                                                                   
Wietrzykowski - Ew. Mateusza i Jana                                                                                                                                                   
Biblia Nazaretańska                                                                                                                                                   
Dwie wersje Dziejów Apostolskich                                                                                                                                                   
Przekłady Marka Pieli                                                                                                                                                   
Przekład Być Blisko Boga                                                                                                                                                   
Psalmy Dawida i Salomona                                                                                                                                                  +
Psałterze
  Stary Testament Nowy Testament Deutero.
Tłumaczenie 1
M
2
M
3
M
4
M
5
M
J
z
S
ę
R
u
1
S
2
S
1
K
2
K
1
K
2
K
E
z
N
e
E
s
H
i
P
s
P
r
K
o
P
P
I
z
J
e
L
a
E
z
D
a
O
z
J
l
A
m
A
b
J
o
M
i
N
a
H
a
S
o
A
g
Z
a
M
a
M
t
M
r
Ł
u
J
n
D
z
R
z
1
K
2
K
G
a
E
f
F
p
K
o
1
T
2
T
1
T
2
T
T
y
F
m
H
e
J
k
1
P
2
P
1
J
2
J
3
J
J
u
A
p
1
M
2
M
M
ą
S
y
T
b
J
d
B
a
D
o
Psałterz św. Kingi                                                                                                                                                   
Psałterz floriański                                                                                                                                                   
Psałterz puławski                                                                                                                                                   
Psałterz krakowski                                                                                                                                                   
Żołtarz Dawida                                                                                                                                                   
Psałterz Dawidów - M.Rej                                                                                                                                                   
Psałterz - J.Lubelczyk                                                                                                                                                   
Psałterz trydencki                                                                                                                                                   
Psałterz - J.Kochanowski                                                                                                                                                   
Psalmy Dawidowe - P.Milejewski                                                                                                                                                   
Psalmy Dawidowe - M.Rybiński                                                                                                                                                   
Paraphrasis - W.Tylkowski                                                                                                                                                    
Psałterz Dawida - F.Karpiński                                                                                                                                                   
Psalmy - Bazyli Popiel                                                                                                                                                   
Psalmy Dawida - P.Byczewski                                                                                                                                                   
Psałterz - K.Bujnicki                                                                                                                                                   
Psałterz - J.Wiśniewski                                                                                                                                                   
Chwała Boża - F.Aszkenazy                                                                                                                                                   
Egzegeza Psalmów - J.Archutowski                                                                                                                                                   
Księga Psalmów - L.Staff                                                                                                                                                   
Psałterz - A.Klawek                                                                                                                                                   
Psałterz Rzymski - F.Mirek                                                                                                                                                   
Księga Psalmów - S.Wójcik                                                                                                                                                   
Księga Psalmów - A.Tymczak                                                                                                                                                   
Psalmy Kantyki - M.Skwarnicki                                                                                                                                                   
Psalmy Dawidowe - W.Bąk                                                                                                                                                   
Psalmy - W.Borowski                                                                                                                                                   
Psałterz poetycki - J. Stabińska                                                                                                                                                   
Przekłady ks. A. Troniny                                                                                                                                                   
Księga Psalmów - H.Adamczyk                                                                                                                                                   
Psałterz - ks. Henryk Paprocki                                                                                                                                                   
Pojedyncza księga
  Stary Testament Nowy Testament Deutero.
Tłumaczenie 1
M
2
M
3
M
4
M
5
M
J
z
S
ę
R
u
1
S
2
S
1
K
2
K
1
K
2
K
E
z
N
e
E
s
H
i
P
s
P
r
K
o
P
P
I
z
J
e
L
a
E
z
D
a
O
z
J
l
A
m
A
b
J
o
M
i
N
a
H
a
S
o
A
g
Z
a
M
a
M
t
M
r
Ł
u
J
n
D
z
R
z
1
K
2
K
G
a
E
f
F
p
K
o
1
T
2
T
1
T
2
T
T
y
F
m
H
e
J
k
1
P
2
P
1
J
2
J
3
J
J
u
A
p
1
M
2
M
M
ą
S
y
T
b
J
d
B
a
D
o
Ecclesiastes - Hieronima z Wielunia                                                                                                                                                   
Xięgi Jesusa Syna Syrachowego                                                                                                                                                   
Tobias Patriarcha starego zakonu                                                                                                                                                   
Job - J. Lubelczyk                                                                                                                                                   
Hozeasz                                                                                                                                                   
Apocalypsis - Mikołaj Rej                                                                                                                                                   
Ecclesiastes - Jana z Sanoka                                                                                                                                                   
Daniel Prorok - J.J.Wadowski                                                                                                                                                   
Ecclesiastes Salomona - Ks. P. Mniński                                                                                                                                                   
Przysłowia Salom. - I.Kramsztuck                                                                                                                                                   
Xsięgi niektóre - J.Żuławski                                                                                                                                                   
Apokalypsis Jana Teologa                                                                                                                                                   
Pieśń nad pieśniami Salomonowa                                                                                                                                                   
Pieśń nad Pieśniami - B. Dan                                                                                                                                                   
Pieśń z pieśni - B.Pawłowski                                                                                                                                                   
PnP - Z.Bromberg-Bytkowski                                                                                                                                                   
Pieśń nad Pieśniami - J.Feldhorn                                                                                                                                                   
Św. Łukasz opowiada Radosną Nowinę                                                                                                                                                   
Księga Estery - przekład żydowski                                                                                                                                                   
Genesis - Cz. Jakubiec                                                                                                                                                   
Pieśń nad Pieśniami - J.Ihnatowicz                                                                                                                                                   
Salomona Pieśń nad Pieśniami - z Lutra                                                                                                                                                   
Księga Rodzaju - A.Sandauer                                                                                                                                                   
Pieśń nad Pieśniami - Epitalamion                                                                                                                                                   
Ewangelia Mateusza - A.Hirniak                                                                                                                                                   
Pieśń nad Pieśniami - E.Zwolski                                                                                                                                                   
Księga Jeremiasza - ks. J. Homerski                                                                                                                                                   
Ew.Marka - Bogusław Nowak                                                                                                                                                   
Ew.Łukasza - Zbigniew Kubiak                                                                                                                                                   
Ew.Marka - T.Węcławski                                                                                                                                                   
Koment. do Księgi Proroka Ezechiela                                                                                                                                                   
Obj. Jezusa Chrystusa - ks. P.Ostański                                                                                                                                                   
Pieśń nad Pieśniami - Szir Haszirim                                                                                                                                                   
Apokalipsa św. Jana - J.K.Pytel                                                                                                                                                   
Ew. Jezusa Chrystusa wg Marka                                                                                                                                                   
Pieśń nad Pieśniami - Michał Wilk                                                                                                                                                   
Księga Ezechiela - ks. R.Rumianek                                                                                                                                                   
Ewangelia Mateusza - Antoni Ożóg                                                                                                                                                   
Megilat Ester - Szczukowski                                                                                                                                                   
Ewangelia Jana NLT - Vocatio                                                                                                                                                   
Droga Jezusa                                                                                                                                                   
Pieśń nad Pieśniami - Karolina Orzeł                                                                                                                                                   
Ew. Łukasza - Jakub Kołacz SJ                                                                                                                                                   
Ewangelia Marka - S.Wróbel                                                                                                                                                   
Księga Lamentacji - ks. D.Iwański                                                                                                                                                   
Ewangelia św. Mateusza po hebrajsku                                                                                                                                                   
Apokalipsa - ks. D. Kotecki                                                                                                                                                   
Ew. Mateusza (ShemTob) P.Goniszewski                                                                                                                                                   
Odnowiona Biblia Brzeska                                                                                                                                                   
Księga Rut - ks. K.Siwek                                                                                                                                                   
Ew. Mateusza z dzieła Szem-Toba                                                                                                                                                   
Gwarowe
  Stary Testament Nowy Testament Deutero.
Tłumaczenie 1
M
2
M
3
M
4
M
5
M
J
z
S
ę
R
u
1
S
2
S
1
K
2
K
1
K
2
K
E
z
N
e
E
s
H
i
P
s
P
r
K
o
P
P
I
z
J
e
L
a
E
z
D
a
O
z
J
l
A
m
A
b
J
o
M
i
N
a
H
a
S
o
A
g
Z
a
M
a
M
t
M
r
Ł
u
J
n
D
z
R
z
1
K
2
K
G
a
E
f
F
p
K
o
1
T
2
T
1
T
2
T
T
y
F
m
H
e
J
k
1
P
2
P
1
J
2
J
3
J
J
u
A
p
1
M
2
M
M
ą
S
y
T
b
J
d
B
a
D
o
Kaszëbskô Biblëjô - Fr. Grucza                                                                                                                                                   
Swięté Pismiona NT - E.Gołąbk                                                                                                                                                   
Dobra Czytanka wg ziom'a Janka                                                                                                                                                   
Przekłady na kaszubski - A.Sikora                                                                                                                                                   
Ewangelie śląskie                                                                                                                                                   
Część księgi - wybrane
  Stary Testament Nowy Testament Deutero.
Tłumaczenie 1
M
2
M
3
M
4
M
5
M
J
z
S
ę
R
u
1
S
2
S
1
K
2
K
1
K
2
K
E
z
N
e
E
s
H
i
P
s
P
r
K
o
P
P
I
z
J
e
L
a
E
z
D
a
O
z
J
l
A
m
A
b
J
o
M
i
N
a
H
a
S
o
A
g
Z
a
M
a
M
t
M
r
Ł
u
J
n
D
z
R
z
1
K
2
K
G
a
E
f
F
p
K
o
1
T
2
T
1
T
2
T
T
y
F
m
H
e
J
k
1
P
2
P
1
J
2
J
3
J
J
u
A
p
1
M
2
M
M
ą
S
y
T
b
J
d
B
a
D
o
Lamentacje Jeremiasza Proroka                                                                                                                                                   
Przypowieści Salomonowe                                                                                                                                                   
Jan z Wielomowic Gawiński                                                                                                                                                   
Lutnia Kościoła Katholickiego                                                                                                                                                   
Wiersz na siedm psalmów pokutnych