«  Psałterz trydencki [1579]Psalmy Dawidowe - P.Milejewski [1587]  »

Psałterz - J.Kochanowski

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa Psałterza z 1579r. [1]

Główne wydanie 1579

Psalterz Dawidow. Przekladania Jana Kochanowskiego. W Krákowie, w Drukárni Łázárzowey: Roku Páńskiego 1579. w 4ce, str. 216 i 4 k. nlb. regestru. [IMG SKAN]

Tłumaczenie

Jan Kochanowski

Fragment przekładu

Psalm 150 Chwalcie Pana z Jego świątobliwości, * Chwalcie Pana z Jego wielkiej możności, * Chwalcie z mocy, chwalcie Go * Z dziwnej wielkości Jego! * Chwalcie Pana ogromnymi trąbami, * Chwalcie Pana przyjemnymi lutniami, * Chwalcie bębny, chwalcie Go * Kołem tańca pięknego! * Chwalcie Pana i harfą, i regały, * Chwalcie Pana wesołymi cymbały! * Wszelka rzecz, która żywię, * Wyznaj Pana chętliwie! [2]

Kalendarium przekładu

1579Siedm Psalmow pokutnych: Jana Kochanowskiego. Drukarnia Łazarzowa Kraków. Estr. XV, 65 ; Estr. XIX, 366  [IMG SKAN]
1579Psalterz Dawidow. Przekladania Jana Kochanowskiego. W Krákowie, w Drukárni Łázárzowey: Roku Páńskiego 1579. w 4ce, str. 216 i 4 k. nlb. regestru. [IMG SKAN] [3]
1580"Melodie na psałterz polski" (oryginalnie: „Melodiæ ná Psalterz Polski, przez Mikoláiá Gomólke vczynioné”; wydane w drukarni Łazarza Andrysowicza w Krakowie w 1580), skomponowane do poetyckiego tłumaczenia psalmów biblijnych, wykonanego przez Jana Kochanowskiego; poeta poprosił Gomółkę o dokomponowanie do jego Psałterza Dawidowego muzyki, a ten przyniósł gotowe dzieło ledwie kilka miesięcy później. Melodie zawierają 150 krótkich utworów utrzymanych w układzie czterogłosowym, w technice nota contra notam. Posiłkując się rytmiczną siłą centową kompozytor zachował niezwykłą wierność akcentacji języka polskiego. Melodie są wyjątkowe w muzyce europejskiej z dwóch względów: (1) jest to jeden z nielicznych tak wczesnych przykładów, w którym zarówno tekst jak i muzyka są najwyższej próby; (2) jest to pierwsze znane opracowanie muzyczne wszystkich 150 psalmów. Wyjątkowa prostota wykonawcza (nota contra notam, budowa zwrotkowa, melodie poszczególnych głosów utrzymane w średnim rejestrze), była zamierzeniem, o którym sam kompozytor pisze w przedmowie: "Są łacniuchno uczynione * Prostakom nie zatrudnione * Nie dla Włochów, dla Polaków *Dla naszych, prostych domaków". [IMG SKAN] [4]
1583PSALTERZ DAWIDOW. PRZEKLADANIA IANA KOCHANOWSKIEGO, Kraków, Druk. Łazarzowa, 1583, 4°. [SKAN]
1585Psałterz Dawidow. Przekładania Iana Kochanowskiego. (Winieta podłużna; w niej Dawid gra na arfie, siedząc). Wszytko pod rozsądek Kośćiołá powszechnego niechay podlęże. w Krákowie, w drukárni Lázárzowey: Roku pańskiego M.D.LXXXIII. (1583). [Na końcu:] Cum gratia et priuilegio S. R. M. W Krákowie. W Drukárni Łázárzowey. Roku Pańskiego 1585. w 4ce, str. 216 i 7 k. nlb. [5]
1586Psalterz Dawidow. Przekladania Jana Kochanowskiego. (Pod tem rycina owalna: Dawid gra na arfie). Wszystko pod rozsądek kośćiołá powszechnego niechay podlęże. W Krákowie, w Drukárni Lazárzowéy: Roku Pánskiégo, MDLXXXV. Na końcu: Cum gratia et privilegio S. R. M. W Krakowie, w drukarni Łazarzowey roku pańskiego 1586. [SKAN]
1587Psalterz Dawidow. Przekladania Jana Kochanowskiego. Wszystko pod rozsądek Kośćiołá powszechnego niechay podlęże. W Krákowie z drukárni Łázárzowey: Roku Pánskiégo. MDLXXXVII [SKAN]
1590PSALTERZ DAWIDOW. PRZEKLADANIA IANA KOCHANOWSKIEGO, Kraków, Druk. Łazarzowa, 1585 [fałszywie, w rzeczywistości ok. 1590-1593], 4°.
1601PSAŁTERZ DAWIDOW. PRZEKLADANIA IANA KOCHANOWSKIEGO, W Krakowie, w drukarni Łazarzowéy: Roku Pańskiego, 1601. w 4ce, 216 stron [SKAN]
1606Psałterz Dawidow. Przekladania Jana Kochanowskiego. Wszystko pod rozsądek Kośćiołá powszechnégo niechay podlęże. W Krákowie, w Drukárni Lázárzowey: Roku Panskiégo, 1606. w 4ce, str. 216. Egzemplarz rozpoznać można potem że nadpis nad stronnicami 27, 29, 35, 51. 53. 55, jest: Część Pierwsza przez duże P. Podobnież nad stronnicami 165, 167, 169, 171, 177, 179, 181, 185, 195, 201, 205, 207, 209, 213, ma: Część Piąta przez duże P. Zamiast str. 129. wybito 126; zamiast 131. jest 135. — Kustosz D jest pod: oc, Kustosz E pod: pa, Kustosz N pod: na. [SKAN] [6]
1610Psałterz Dawidow przekładania Jana Kochanowskiego. W Krakowie : w drukarni Andrzeja Piotrkowczyka, 1610. [SKAN]
1612Psałterz Dawidow przekładania Jana Kochanowskiego, W Krakowie : w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka ..., 1612 [SKAN]
1617Psałterz Dawidow. Przekłádánia Jana Kochanowskiego. Wszystko pod rozsądek Kośćiołá powszechnego niech podlęże. W Krakowie, W Drukarni Andrzeia Piotrkowczyka K. J. M. typographa Roku P. 1617. (Na końcu:) Cum gratia & priuilegio S. R. M. W Krakowie, W Drukarni Andrzeia Piotrkowczyka, Krola Jego M. Typographa, Roku P. 1617. w 4ce, str. 214 [SKAN]
1629Psałterz Dawidow. Przekłádánia Jana Kochanowskiego. Wszystko pod rozsądek Kośćiołá powszechnego niech podlęże. W Krákowie, w Drukárni Andrzeiá Piotrkowczyká, K. J. M. Typográphá. Roku P. 1629, (Na końcu:) Cum gratia & priuilegio S. R. M. W Krakowie, W Drukárni Andrzeiá Piotrkowczyká, Krola J. M. Typográphá, Roku P. 1629. w 4ce, stron 214 [SKAN] [7]
1641PSAŁTERZ DAWIDOW. Przekładania JANA KOCHANOWSKIEGO, Kraków, A. Piotrkowczyk, 1641, 4°. [SKAN]
1767Psałterz Dawidów przekładania J. Kochanowskiego, w: Jana Kochanowskiego Rymy wszystkie w jedno zebrane, wydanie Franc. Bochomolca. W Warszawie 1767. w 4ce,  [8]
1857Psałterz świętego Dawida, Proroka i Króla dla pobożnych chrześcian katolickich. Przemyśl : Michał Dzikowski, 1857. Osobno wydana część t. II Wszystkich dzieł polskich Jana Kochanowskiego. Wyd. K. Turowskiego. Estr. XIX wyd. 2 t. 17 s. 80. [IMG SKAN]
1866Psałterz Dawidowy przekładania Jana Kochanowskiego ; [przedm. Władysław Mickiewicz]. Paryż : Księgarnia Luksemburgska, [1866] 2 tomy. [SKANY: TOM 1 | TOM 2] [SKAN]
1866Psałterz Dawidów przekładania J. Kochanowskiego. Ostrów : Fryderyk A. Kosmael, 1866, [4], 155 s. ; 20 cm [SKAN]
1867Psałterz Dawidowy Jana Kochanowskiego / z ogłoszonych za życia autora i późniejszych przedruków wydał i objaśnił Ludwik Rzepecki. Poznań : nakł. Bażyńskiego, 1867 [SKAN]
1883Psalterz Dawidów przekładania Jana Kochanowskiego. Kraków 1883, nakładem K. Bartoszewicza. W drukarni A. Koziańskiego. [2], 221, [2] s. ; 15 cm [IMG SKAN]
1897Psałterz Dawidowy przekładania Jana Kochanowskiego / z przedm. Bronisława Chlebowskiego. Warszawa: 1897, Druk. Artystyczna S. Sikorskiego [GAL SKAN]
1919Jana Kochanowskiego Dzieła polskie: wydanie kompletne, opracowane przez Jana Lorentowicza, Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów, Warszawa 1919. t. III "Psałterz Dawidów". [TXT SKAN] [9]
1924Jan Kochanowski, Psałterz Dawidów, Warszawa : „Bibljoteka Polska” 1924 [SKAN]
1960Psałterz Dawidów / [przeł.] Jan Kochanowski ; oprac. Jerzy Ziomek. Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1960. CLXXVIII, 303 s. : il. ; 17 cm. [TXT]
1982Jan Kochanowski, Psałterz Dawidów. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1982. Wydanie I, 273 strony
1983Jan Kochanowski – Dzieła wszystkie – Psałterz Dawidów. Tom 1 Część 1 - Psałterz Dawidów. Fototypia i transkrypcja. List Jana Kochanowskiego do Stanisława Fogelwedera. Opracował Jerzy Woronczak. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 1983. 472 s. [GAL SKAN]
1983Jan Kochanowski – Dzieła wszystkie – Psałterz Dawidów. Tom 1 Część 4 - Psałterz Dawidów. Melodiae na Psałterz polski przez Mikołaja Gomółkę uczynione. Fototypia tekstu. Przygotował do druku Mirosław Perz. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 1983. 350 s. [GAL SKAN]
1984Jan Kochanowski, Psałterz Dawidów, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984. 320 str. ISBN: 8306010574 [GAL]
1985Psałterz Dawidów. Przekładania Jana Kochanowksiego, wstęp P. BUCHWALD-PELCOWA, Warszawa 1985. [10]
1990Jan Kochanowski – Dzieła wszystkie – Psałterz Dawidów. Tom 1 Część 5 - Psałterz Dawidów. Melodiae na Psałterz polski przez Mikołaja Gomółkę uczynione. Wstęp i transkrypcja nut Mirosław Perz. Transkrypcja tekstu Jerzy Woronczak. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 1990. 212 s [GAL SKAN]
1991Jan Kochanowski – Dzieła wszystkie – Psałterz Dawidów. Tom 1 Część 3 - Psałterz Dawidów. Indeksy wyrazów i form. Opracował Jerzy Woronczak. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 1991. 350 s. [GAL SKAN]
1994Księga Psalmów przełożył Jan Kochanowski. Wydawnictwo Dabar. 1994. 208 str. [IMG]
1994Jan Kochanowski, Psalmy, Seria: Lektury szkolne. Agencja Wydawnicza Morex, Warszawa 1994. 231 str. [GAL]
1997Psałterz Dawidów. Jan Kochanowski; wstęp i oprac. Katarzyna Meller. Kraków: Universitas, 1997. 324 str. [IMG]
2000Psałterz Dawidów w przekładzie Jana Kochanowskiego - czyli 150 Psalmów w przekładzie Jana Kochanowskiego. Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz 2000. 288 stron. Opracowanie redakcyjne wydawnictwa - ks. Bogdan Stanaszek. Do książki dołączona jest płyta CD z wykonaniem 44 psalmów w przekładzie Jana Kochanowskiego z muzyką Mikołaja Gomółki. [GAL]
2022Jan Kochanowski, Psałterz Dawidów [E-book], Avia-Artis 2022. ISBN: 978-83-8226-871-3 [IMG]
xxxx Data pominięta w kalendarium 
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać