«  Psałterz - J.Lubelczyk [1558]Psałterz - J.Kochanowski [1579]  »

Psałterz trydencki
Psałterz z tekstem psalmów z Biblii Leopolity

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa wydania z 1579r [1]

Początek Ps. 1

Główne wydanie 1579

Przedruk Psałterza Biblii Leopolity pt. "PSALTERZ DAWIDOW, Porządkiem Kośćioła Swiętego / Powszechnego / Apostolskiego / według postanowienia S. Concilium Trydeńtskiego teraznieyszego na każdy dźień przez cały Tydźień / porządnie rozłożony. Cum GRatia et PRiuilegio S. R. M., Kraków, Druk. Łazarzowa, 1579, 12°. ". [SKAN]

Podstawa tłumaczenia

Wulgata

Fragment przekładu

Psalm 1:1 Błogosłáwióny Mąż który nieposzedł zá rádą złosliwych, y ná dródze grzésznych nie stánął, y ná Stolicy záráżenia nie uśiadł. [FOT]

Więcej o przekładzie

Przedmowa do Psałterza

"Mieliśmy dawno tę wolą, Czytelniku miły, abyśmy byli dla pospolitego pożytku wydali sam Psałterz Dawidów, jako jest w Bibliej Polskiej wydrukowany, ale prze trudności insze do tegośmy przyść nie mogli. Aż teraz, za prośbą niektórych ludzi nabożnych, do tego przywiedzieni, opuściwszy insze rzeczy na stronę, umyśliliśmy to przedsięwzięcie swe dawne skończyć. Ale wiedząc, że Psałterz porządkiem kościelnym położony miałby być pożyteczniejszy, tedyśmy tej pracę nie żałowali, wziąwszy nowy Brewiarz Rzymski, teraz nowo przez PIUSA V, Ojca świętego, papieża na Concilium Tridentskim postanowiony, statecznie się mu przypatrzywszy, według tego wszystkośmy położyli, iż jeśliby był który człowiek chrześcijański, którejkolwiek płci, co by nie wiele w szkole, albo w łacińskim języku ćwiczony był, a pragnąłby przypatrzyć się porządkowi Kościoła Świętego, Powszechnego, Apostolskiego, Rzymskiego, albo też jeśliby chciał, i tę wolą miał, nabożeństwo swoje prowadzić porządkiem kościelnym, aby mu tym snadniej przyszło. Najdziesz tu wszystkie jutrznie, wszystkie godziny i wszystkie nieszpory, które Kościół święty Powszechny, za dziwnym zrządzeniem Ducha Świętego na cześć a na chwałę Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy jedynemu, na każdy dzień ustawicznie śpiewa. Najdziesz tu modlitwy rozmaite, których tenże Kościół święty przez cały rok, tak za żywe, jako za umarłe, używa. Najdziesz i inszych rzeczy barzo wiele, tobie, twej potrzebie cielesnej i zbawieniu twemu barzo potrzebnych. I będziesz li chciał gruntownie we wszystko wejźrzeć, najdziesz skarb pociechy nieprzebrany, barzo wielki. A co większe, jeśli żywota polepszysz, Panu się ukorzysz a Pana w psalmiech tych i w rozmyślaniu Jego dobrodziejstw z Kościołem tym zarówno chwalić będziesz, dostąpisz onej wiecznej radości i wesela wielkiego, którego już zażywają wszyscy ci, którzy w tymże Kościele będąc, tymże porządkiem postępując, Pana swego we wszystkim naśladowali i Jemu, i Kościołowi Jego, we wszystkim posłuszni byli, co abyś nam dał, miły PANIE, pokornie prosimy. " [2]

O Psałterzu

"Nie jest to psałterz klasyczny podobny do wcześniejszych zawierających 150 psalmów w układzie kanonicznym. W tym przypadku mamy do czynienia z modlitewnikiem, który zawiera psalmy w układzie tygodniowego oficjum brewiarzowego oraz antyfony, kantyki, hymny, modlitwy, odsyłacze do czytań biblijnych, komentarze liturgiczne zwane tu „przestrogami" oraz kalendarz liturgiczny. Jest to więc prawie pełny brewiarz wzorowany na potrydenckim brewiarzu rzymskim." [3]

Czy to te same Psałterze?

Ks. dr Rajmund Pietkiewicz: "Psałterz z tekstem psalmów z Biblii Leopolity":

B.Leopolity[1561]Błogosławiony tho mąż, ktory nie odssedł zá rádą przewrotnych, áni theż ná drodze grzessników stánął, y ná stolicy pośmiewcow nie siedziałFOT
Ps. trydencki[1579]Błogosłáwióny Mąż który nieposzedł zá rádą złosliwych, y ná dródze grzésznych nie stánął, y ná Stolicy záráżenia nie uśiadł.FOT

Kalendarium przekładu

1579Przedruk Psałterza Biblii Leopolity pt. "PSALTERZ DAWIDOW, Porządkiem Kośćioła Swiętego / Powszechnego / Apostolskiego / według postanowienia S. Concilium Trydeńtskiego teraznieyszego na każdy dźień przez cały Tydźień / porządnie rozłożony. Cum GRatia et PRiuilegio S. R. M., Kraków, Druk. Łazarzowa, 1579, 12°. ". [SKAN]

Przypisy

  • 1. ⇧ Ks. dr Rajmund Pietkiewicz - "Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638" - Ilustracje
  • 2. ⇧ Ks. dr Rajmund Pietkiewicz - "Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638" s. 157-158
  • 3. ⇧ Ks. dr Rajmund Pietkiewicz - "Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638" s. 157
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać