«  Psałterz Dawidów - M.Rej [1546]Psałterz trydencki [1579]  »

Psałterz - J.Lubelczyk

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa wydania z 1558r [1]

Psalm 3 [2]

Główne wydanie 1558

Psałterz Dawida onego Swiętego / a wiecżney pamięći godnego Krola y Proroka: teraz nowo na piosnecżki po Polsku przełożony / a według Zydowskiego rozdzyału na pięcioro ksiąg rozdzyelony. A dla lepszego zrozumienia / są przydane Argumenta y annotacyie / tho iest / krociuchne wypisanie / iżby wiedzyeli ći co go używać będą / czo ktory Psalm w sobie zamyka. Też dla łacnieyszego znalezyenia / reyestr wszytkich Psalmow na końcu iest przydany, Kraków, M. Wirzbięta, 1558, 2°. [IMG SKAN]

Tłumaczenie

Jakub Lubelczyk

Fragment przekładu

Psalm 32:1-5 Błogosłáwieni są kthorych Pan odpuszcza złości. Szczesliwy to człek co mu Pan grzechu nie poczyta. Lecz iżem ia grzeszny poznał mdłość moiey krewkości, w zamilczeniu grzechów schnęły moye nędzne kości. Aczem wołał przez cáły dzyeń w swey wielkiey żáłości, a iż pokrywa grzechy ich s swey oskyey miłości, gdyż sie on też w duchu swoim zdrády nic nie chwyta. Gdyż moy Pánye ręká twoyá zewssąd mye dotknęłá, wyelka żáłość we dnye w nocy ták mye ućisnęłá. Już we mnye srogye me złości ták moc wysussyły, a prawye yák ostre ćirnye zewssąd mye okryły. Wssákożem ya miły Pánye tu wssytki me złości, wyznawał przed oblicznoścyą twey swiętey miłości a nye kryłem przed tobą swych nyesprawyedliwości.

Kalendarium przekładu

1558Psałterz Dawida onego Swiętego / a wiecżney pamięći godnego Krola y Proroka: teraz nowo na piosnecżki po Polsku przełożony / a według Zydowskiego rozdzyału na pięcioro ksiąg rozdzyelony. A dla lepszego zrozumienia / są przydane Argumenta y annotacyie / tho iest / krociuchne wypisanie / iżby wiedzyeli ći co go używać będą / czo ktory Psalm w sobie zamyka. Też dla łacnieyszego znalezyenia / reyestr wszytkich Psalmow na końcu iest przydany, Kraków, M. Wirzbięta, 1558, 2°. [IMG SKAN] [3]
2007Jakub Lubelczyk, Pieśni, psalmy i wiersze polskie. Tom 3 z Lubelska Biblioteka Staropolska. Lublin. Wyd. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2007 ISBN : 8322727399, 9788322727393, 78 s. [IMG]
2010Jakub Lubelczyk: Psałterz i kancjonał z melodiami drukowany w 1558 roku / Polish Psalter and Hymnbook with Melodies Printed in 1558, oprac. Janusz S. Gruchała, Piotr Poźniak, Kraków 2010 Musica Iagellonica. 508 s. ISBN: 978-83-7099-174-6. Ze wstępów [Janusz S. Gruchała i Piotr Poźniak]: "Podstawą tekstu w niniejszej edycji jest pierwodruk z 1558 r. Przy pracy użyto egzemplarza BJ sygn. Cim. 8294 (zob. podobiznę w Polskiej Bibliotece Internetowej, www.pbi.edu.pl). Ponieważ jest on niekompletny, jako źródło uzupełniające posłużyły fotografie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie sygn. XVI F 505. Ponadto wzięto pod uwagę egzemplarz Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu sygn. XVI F 4081, a także dostępną w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej podobiznę egzemplarza Biblioteki Kórnickiej sygn. Cim F 4034 (www.wbc.poznan.pl). (...) Za podstawę edycji nut przyjęto egzemplarz przechowywany w BJ, uwzględniając przy brakujących w nim kartach egzemplarz toruński (...). Następnie druk nut porównano z egzemplarzem Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. (...) egzemplarz wrocławski jest niezwykle interesujący ze względu na ręczne poprawki pochodzące od użytkownika z epoki. Poprawki te opisano szczegółowo w komentarzach do poszczególnych utworów (...) W komentarzach podano umiejscowienie utworów w pierwodruku, co w połączeniu z internetowym facsimile pozwoli dociekliwemu czytelnikowi ocenić jakość transkrypcji i rozstrzygnąć ewentualne niejasności. (...) W niniejszym wydaniu pomieszczono Psałterz i kancjonał wraz z towarzyszącymi im tekstami tworzącymi ramę wydawniczą: przedmowami, epigramatem dedykacyjnym i wierszami do czytelnika, a także z indeksem przedmiotowym do psalmów. (...) Objaśnienia, którymi opatrzono tekst, dotyczą głównie jego warstwy językowej. By nie obciążać edycji obszernymi komentarzami, zrezygnowano ze szczegółowego dokumentowania łacińskich źródeł przekładu i stosunku do innych tłumaczeń psalmów na język polski. Biorąc pod uwagę potrzeby odbiorców nienawykłych do obcowania z dawną literaturą, objaśniano także te archaizmy językowe, które w polonistycznych edycjach naukowych by tego nie wymagały. ()." [IMG] [4]

Linki

Dodatkowy fragment przekładu

Psalm 67 Błogosław nas nasz, Panie, z miłosierdzia Twego * Oświeciwszy światłością oblicza swojego * Abychmy tu na ziemi znali drogie Twoje * Okaż nam to przed ludźmi miłosierdzie swoje. * Niechaj je wyznawają wszyscy narodowie, * A stąd się rozradują i niewiernikowie, * Kiedy Ty swoje wierne w łasce będziesz rządził, * Strzegąc, aby na stronę żaden nie zabłądził. * Wysławiajcież już Pana, wysławiajcie, ludzie, * Bo widzicie, jak z ziemie wam pożytek pojdzie. * Ty nas błogosław, Panie, a Twe święte imię * Niech po wszystkich narodach wielkim strachem słynie. [5]


Przypisy

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

  • ~Daniel Spratek3 lata temu
  • W tekscie Pslamu 67 jest błąd: Zamiast "Aby hymny tu na ziemi" powinno być "Abychmy tu na ziemi". [Odpowiedz]
  • [~BP] Poprawione. Bardzo dziękuję za informację