«  Psałterz - J.Kochanowski [1579]Psalmy Dawidowe - M.Rybiński [1605]  »

Psalmy Dawidowe - P.Milejewski

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa Psałterza P.Milejewskiego

Wydanie Psalmów z 2014 r.

Główne wydanie 1587

PSALMY Dawidowe / na modlitwy Chrześćijańskie przełożone. Przydana iest k temu rozmowa o modlitwie / y modlitwy ludźi świętych z Bibliey wybrane, [Kraków], A. Rodecki, 1587, 12°. [SKAN]

Tłumaczenie

Paweł Milejewski

Fragmenty przekładu

Psalm 22:1-8 Boże, Boże mój, czemużeś mię opuścił i ode mnie czemuś się daleko odstąpił? O święty Izraelski, czemużeś mię jakby prawie zarzucił? Ojcowie naszy wołali do Ciebie i wysłuchałeś, i nie zawstydziłeś ich, a jam się stał nikczemny, jakby robak, ludziam śmiech i od wszech wzgardzony, którzy na mię patrzą, usta swoje rozdziewają i głowami swymi potrząsają: Hej, mówiąc, ufałci we wszytkim Bogu, niech wyrwie go, niech wyzwoli go, abowiem powieda, że umiłował go. [1]

Psalm 51:1-2 Zmiłuj się Panie dla wielkiego miłosierdzia swojego, zmiłuj się dla szczyrej dobroci swej, cięszkość grzechów czuję, znosić ich nie mogę, omyj mię od nieprawości mej i od grzechów moich oczyść mię. [2]

Kalendarium przekładu

1587PSALMY Dawidowe / na modlitwy Chrześćijańskie przełożone. Przydana iest k temu rozmowa o modlitwie / y modlitwy ludźi świętych z Bibliey wybrane, [Kraków], A. Rodecki, 1587, 12°. [SKAN] [3]
2014Paweł Milejewski, Psalmy Dawidowe. Lubelska Biblioteka Staropolska. UMCS Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 370 s., ISBN: 978-83-7784-574-5. ""Lubelska Biblioteka Staropolska" jest najwłaściwszym miejscem dla przypomnienia dzieła Pawła Milewskiego pt. "Psalmy Dawidowe na modlitwy chrześcijańskie przełożone. Przydana jest k temu Rozmowa o modlitwie i Modlitwy ludzi świętych z Biblijej wybrane", po ponad czterech wiekach, jakie upłynęły od jego powstania. dostępny dziś unikatowy kompletny egzemplarz książki pochodzi z nakładu drugiej edycji, która ukazała się w 1587 roku w Krakowie, w warsztacie Aleksego Rodeckiego. Jak wynika z listu dedykacyjnego, napisanego przez wydawcę, była to "editio posthuma". Pierwodruk nie jest znany." [GAL]

Przypisy

  • 1. ⇧ Ks. dr Rajmund Pietkiewicz - "Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638" s. 166
  • 2. ⇧ Ks. dr Rajmund Pietkiewicz - "Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638" s. 167
  • 3. ⇧ Ks. dr Rajmund Pietkiewicz - "Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638" s. XIX
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać