«  Psalmy Dawidowe - P.Milejewski [1587]Paraphrasis - W.Tylkowski  [1688]  »

Psalmy Dawidowe - M.Rybiński

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa Psalmów M.Rybińskiego [1]

Psalm 8

Psalm 15 i 16 [2]

Główne wydanie 1605

PSALMY DAWIDOWE: PRZEKLADANIA X. MACIEIA RYBINSKIEGO. Na Melodye Psalmow Francuskich vrobione, W ROKU PANSKIM, 1605. Pod Rozsądek KOSCIOŁA PRAWOWIERNEGO Wszytko niechay podlęże, Raków, S. Sternacki, nakł. M. Rybiński, 1605, 4°. Na końcu rejestru, to jest na stronie przedostatniej:) Drukował Sebastyan Sternácki, nakłádem sámegoż Autorá tey prace [IMG SKAN]

Tłumaczenie

ks. Maciej Rybiński

Podstawa tłumaczenia

Parafraza francuska, Psałterz w przekładzie Kochanowskiego

Fragment przekładu

Psalm 8 Panie, ktorego imię nasławnieysze, A náde wszytko záwżdy nadźiwnieysze, ziemia iest pełná twey wielmożnośći, niebo nie milczy twey wszechmocnośći. Głośna iest chwałá twoiá w uśćiech dźiatek, wiszących ieszcze u pierśi swych mátek: Tę sam spráwuiesz, ku poháńbieniu, nieprzyiaćiół swych złemu plemieniu. Wysokie niebá pálców twych robotá, gwaizdy iáśniejsze niż żołty blask złotá, Słońce y mieśiąc z odmienną twarzą, sáme nie mowiąc, mnie mowić każą. Coż wżdy iest człowiek, że go masz ná pieczy; skąd to, żeś łaskaw nań, ma syn człowieczy. Nie puśći przodku Aniołom w niebie, koronę chwały wziąwszy od ćiebie. Przełożyłeś go nád czyny swoimi, aby zá zdániem swoim władał nimi. Wszytko pod iego nogi poddałeś, słucháć iák Páná wszem roskazałeś. Stąd bydeł stádá ma sobie powolne, aż y źwierzętá ná puszczy swowolne, ptaki powietrzne y morskie ryby, wiádome śćieżek w morzu bez chyby. Pánie ktorego, zć. [3]

Kalendarium przekładu

1605PSALMY DAWIDOWE: PRZEKLADANIA X. MACIEIA RYBINSKIEGO. Na Melodye Psalmow Francuskich vrobione, W ROKU PANSKIM, 1605. Pod Rozsądek KOSCIOŁA PRAWOWIERNEGO Wszytko niechay podlęże, Raków, S. Sternacki, nakł. M. Rybiński, 1605, 4°. Na końcu rejestru, to jest na stronie przedostatniej:) Drukował Sebastyan Sternácki, nakłádem sámegoż Autorá tey prace [IMG SKAN] [4]
1608Psalmy Dawidowe przekładania x. Macieia Rybińskiego. Na melodye psalmow francuzkich urobione...  [5]
1616Psalmy Dawidowe przekładania X. Macieia Rybińskiego, na Melodye Psalmow francuskich urobione w Gdańsku drukował Jendrzey Hunefeld R. P. 1616. Po tem dziele następuje: Katechizm albo krótka nauka wiari Swiętei Krześciańskiey powsechnei iako bywa w kraiach Niemieckich y z Ceremoniamy kościelnemy odprawowana teras niedawno z niemieckiego ięzyka na polsky przelożona. we Gdańsku u Jendrzeia Hünefelda. w 8ce, 191 stron. [SKAN] [6]
1617Psalmy Monarchi y Proroka S. Dawida: przekładánia X. Macieia Rybińskiego. Znowu przeyzrzáne y wydrukowáne. Roku Naswietszego Pana N. MDCXVII. (1617). W Toruniu. (Na końcu:) Drukował Augustin Ferber.  [7]
1618Psalmy Monarchi y Proroka S. Dawida: przekładánia X. Macieia Rybińskiego. Znowu przeyzrzáne y wydrukowáne Roku Páńskiego 1618. W Toruniu.  [SKAN] [8]
1619Psalmy Dawidowe z Hymnami. Pieśni Duchowne. Katechizm mnieyszy y więtszy, z składami dawnemi wiary Katolickiey. Modlitw osobliwych sto, z wielką pilnością y potrzebną wydane, na cześć y chwałę Boga w Troycy iedynego, a na pożytek kościoła powszechnego Apostolskiego, na Panie Jezusie Christusie iedynym fundamencie Słowem Bożym zbudowanego. We Gdańsku drukował Andrzey Hünefeldt R. P 1619. [Poczem drugi tytuł:] Psalmy [Macieja Rybinskiego] i Hymny z starego y nowego testamentu, rythmem Polskim, a na melodie Psalmow przełożone, od X. Jakuba Gembiciusa słu. sł. Bozego. We Gdańsku drukował Andrzey Hünefeldt R. P 1619. [SKAN] [9]
1624Psałterz Dawidow, przekładania X. Macieia Rybinskiego na melodie psalmow francuskich, z argumentami X. Jana Turnowskiego Superintendenta Wielkop. uczyniony. Teraz znowu na żądanie wiela ludzi pobożnych, poprawiony y przedrukowany: z przydaniem na końcu kilku Pieśni nabożnych. w Rakowie [druk. Sebast. Sternackiego]. Roku Pańsk. 1624. Tłomacz przypisał ten przekład: „z Krakowa Seniorom zboru Ewangelickiego krakowskiego, y inney braciey miłey“. Po str. 376 idzie: Przydatek niektórych psalmów według przekładu J. Kochanowskiego. Od str. 388: Pieśni nabożne trzy. — Jestto część Kancyonału czyli księgi psalmów. — Należy do Kraińskiego Katechizmu. Maciej. Piśm. III. 352—3.  [IMG SKAN] [10]
1628Psalmy Dawidowe Przekładania X. Macieja Rybińskiego. We Gdańsku Drukował Jendrzy Hünefeldt. Roku 1628.  [SKAN] [11]
1630Psalmy Dawidowe Przekładania X. Macieja Rybińskiego. Gdańsk 1630. w 24ce. [12]
1632Psalmy Dawidowe Przekładania X. Macieja Rybinskiego we Gdańsku drukował Andrzyi Hünefeldt. Tytuł w rycinie miedziorytowej: Dawid grający na arfie i niewiasty. Na następnej karcie nadpis: Psalmy Dawidowe na melodie francuzkie uczynione. — Psalmy są zamieszczone na 95 stronach liczb. Poczem na 1 stronie: Rejestr. — Od nast. karty (sign. G) idą: Hymny álbo piesni duchowne zwyczáine, á niektore z niemieckich przetłumáczone. w 8ce, kart nlb. 32. sygnow. ark. G—K. — Ostatnie 3 kartki zajmuje: Summa nauki chrześciańske. [SKAN] [13]
1633Psálmy Dawidowe Przekładánia X. Máciejá Rybinskiego. Gdańsk drukował Andrzey Hünefeld 1633. w 24ce. [14]
1634Psálmy Dawidowe Przekładánia X. Máciejá Rybinskiego. Raków, u Seb. Sternackiego, 1634. w 24ce. [15]
1636Psálmy Dawidowe przekładania X. Macieia Rybińskiego. We Gdańsku Drukował Jendrzey Hünefeld. w 12ce. (Przytem:) Hymny albo Pieśni Duchowne z Kancyonału większego przebrane, a niektore z Niemieckich przetlumaczone. We Gdańsku. drukował Jędrzey Hunefeld. R. 1636. w 12ce, ark. A—H. — Summa Nauki Chrześciańskiey. tamże ark. A—E. [16]
1639Psálmy Dawidowe Przekładánia X. Máciejá Rybinskiego. Toruń 1639.  [17]
1717Psałterz tłómaczenia Macieia Rybińskiego. w Toruniu 1717. w 8ce. [18]

Linki

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać