«  Biblia Poznańska [1975]Interlinia - Vocatio [1993]  »

Biblia Lubelska

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka wydania z księgą Daniela

Okładka tomu z opracowaniem Listu do Efezjan

Strona tytułowa Listów doTesaloniczan

Przykład tłumaczenia: 1Tes.3:1-2

Pierwsze wydanie w serii 1991

Księga Izajasza, Tłumaczenie, wstęp i komentarz Ks. Lech Stachowiak, Lublin 1991, ss. 293 [IMG]

Fragment przekładu

1 List do Tesaloniczan 5:1-12 [1] Natomiast o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby, aby wam pisać. [2] Sami bowiem doskonale wiecie, że dzień Pański nadejdzie, jak złodziej w nocy. [3] Gdy mówić będą: pokój i bezpieczeństwo, wtedy spadnie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i jej nie unikną. [4] Wy zaś bracia, nie żyjecie w ciemnościach, żeby ów dzień was jak złodziej zaskoczył. [5] Przecież wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie przynależymy ani do nocy, ani do ciemności. [6] Przeto nie zasypiajmy, jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. [7] Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają w nocy się upijają. [8] My zaś, którzy przynależymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przyodziani w pancerz wiary i miłości oraz w przyłbicę nadziei zbawienia. [9] Albowiem Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. [10] On za nas umarł, abyśmy - żywi czy umarli - razem z Nim żyli. [11] Dlatego pocieszajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to czynicie. [12] A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was i są waszymi przełożonymi w Panu, i upominają was.

Porównania między tłumaczeniami

Biblia Lubelska i Komentarz KUL [1 Tesaloniczan 5:1-12]

[5:01 LUB] Natomiast o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby, aby wam pisać.

[5:01 KUL] A o czasie i chwili nie potrzebujecie, bracia, aby wam pisać.

[5:02 LUB] Sami bowiem doskonale wiecie, że dzień Pański nadejdzie, jak złodziej w nocy.

[5:02 KUL] Sami bowiem doskonale wiecie, że dzień Pański nadejdzie jak złodziej w nocy,

[5:03 LUB] Gdy mówić będą: pokój i bezpieczeństwo, wtedy spadnie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i jej nie unikną.

[5:03 KUL] Bo gdy mówić będą: pokój i bezpieczeństwo, wtedy zagłada spadnie na nich nagle, jak bóle na niewiastę brzemienną, i nie ujdą.

[5:04 LUB] Wy zaś bracia, nie żyjecie w ciemnościach, żeby ów dzień was jak złodziej zaskoczył.

[5:04 KUL] Lecz wy, bracia, nie pozostajecie w ciemnościach, żeby ów dzień zaskoczył was jak złodziej.

[5:05 LUB] Przecież wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie przynależymy ani do nocy, ani do ciemności.

[5:05 KUL] Wszyscy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia; nie do nocy przynależymy ani do ciemności.

[5:06 LUB] Przeto nie zasypiajmy, jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi.

[5:06 KUL] Nie zasypiajmy przeto jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi.

[5:07 LUB] Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają w nocy się upijają.

[5:07 KUL] Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani.

[5:08 LUB] My zaś, którzy przynależymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przyodziani w pancerz wiary i miłości oraz w przyłbicę nadziei zbawienia.

[5:08 KUL] Ale my, którzy przynależymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przyodziani w pancerz wiary i miłości oraz w nadzieję zbawienia jak w przyłbicę.

[5:09 LUB] Albowiem Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

[5:09 KUL] Albowiem Bóg nie przeznaczył nas do gniewu, ale do osiągnięcia zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,

[5:10 LUB] On za nas umarł, abyśmy - żywi czy umarli - razem z Nim żyli.

[5:10 KUL] który umarł za nas, abyśmy - żywi czy umarli - wespół z Nim żyli.

[5:11 LUB] Dlatego pocieszajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to czynicie.

[5:11 KUL] Dlatego pocieszajcie się wzajemnie i budujcie jeden drugiego, jako i czynicie.

[5:12 LUB] A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was i są waszymi przełożonymi w Panu, i upominają was.

[5:12 KUL] A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy wśród was pracują, i przewodniczą wam w Panu, i upominają was.

Kalendarium przekładu

1991Księga Izajasza, Tłumaczenie, wstęp i komentarz Ks. Lech Stachowiak, Lublin 1991, ss. 293 [IMG]
1995Księga Daniela, tłum., wstęp i komentarz ks. J. Homerski Lublin 1995, wyd. l, ss. 104, ISBN 83-228-0389-3,  [IMG]
1997Księga Jeremiasza, tłum., wstęp i komentarz ks. L. Stachowiak ss. 264, wyd. l, 1997, ISBN 83-228-0454-7,  [IMG]
1998Księga Ezechiela, tłum., wstęp i komentarz ks. J. Homerski Lublin 1998, wyd. I, ss. 208, ISBN 83-228-0625-6 [IMG]
1998List do Hebrajczyków, tłum., wstęp i komentarz ks. A. Paciorek ss. 168, wyd. l, 1998, ISBN 83-228-0674-4 [IMG]
1998Pierwszy i Drugi List do Koryntian, tłumaczenie, wstęp i komentarz Hugolin Langkammer, Red. Wydawnictw KUL, Lublin 1998, s.198, ISBN: 83-228-0381-8 [GAL]
1999List do Galatów, wstęp i komentarz o. H. Langkammer OFM wyd. l, Lublin 1999, ss. 110 ISBN 83-228-0779-1 [IMG]
1999List do Rzymian, wstęp i komentarz o. H. Langkammer OFM wyd. l, Lublin 1999, ss. 199, ISBN 83-228-0763-5 [IMG]
2000Ewangelia według św. Jana, tłum., wstęp i komentarz ks. A. Paciorek, Lublin 2000, Wydawnictwo KUL, ss. 224, ISBN 83-0848-8 [IMG]
2000Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza, tłum., wstęp i komentarz Hugolin Langkammer OFM, wyd. l, Lublin 2000, ss. 248, ISBN 83-228-0709-0 [IMG]
2001List do Efezjan, wstęp i komentarz o. H. Langkammer OFM wyd. l, Lublin 2001, ss. 158 ISBN 83-228-0996-4 [IMG]
2001List do Filipian, wstęp i komentarz H. Langkammer OFM Lublin 2001, ss. 100,ISBN 83-228-0841-0 [IMG]
2001Pierwsza i Druga Księga Machabejska, wstęp, przekład i komentarze ks. Józef Homerski Lublin 2001, ss. 262, ISBN 83-228-0820-8 [IMG]
2001Pierwsza i druga Księga Kronik, tłum., wstęp i komentarz Hugolin Langkammer OFM, Lublin 2001, format A5, ss. 391, ISBN 83-228-0858-5 [IMG]
2001Księga Tobiasza, Księga Judyty, Księga Estery, tłum., wstęp i komentarz ks. Antoni Tronina, Lublin 2001, format A5, ss. 240, ISBN 83-228-0850-X, [IMG]
2002List do Kolosan, tłumaczenie, wstęp i komentarz Hugolin Langkammer OFM Lublin 2002, ss. 106 ISBN 83-7363-011-2 [IMG]
2003List do Filemona, wstęp i komentarz o. H. Langkammer OFM wyd. l, Lublin 2003, ss. 80, ISBN 83-7363-058-9 [IMG]
2004Ewangelia według św. Marka, tłumaczenie, wstęp i komentarz Hugolin Langkammer OFM, Lublin 2004, Wydawnictwo KUL, ss. 160, ISBN 83-7363-184-4 [IMG]
2004Ewangelia według św. Mateusza, łumaczenie, wstęp i komentarz ks. Józef Homerski, Lublin 2004, Wydawnictwo KUL, ss. 176, ISBN 83-7363-183-6 [IMG]
2005Ewangelia według św. Łukasza, tłumaczenie, wstęp i komentarz Hugolin Langkammer OFM, Lublin 2005, ss. 544, ISBN 83-7363-267-0 [IMG]
2006Listy pasterskie: Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza, List do Tytusa, tłumaczenie, wstęp i komentarz o. Hugolin Langkammer OFM, Lublin 2006, ss. 180, ISBN 83-7363-349-9 [IMG]
2008Dzieje Apostolskie, tłumaczenie, wstęp i komentarz o. Hugolin Langkammer OFM, Lublin 2008, ss. 292, ISBN 978-83-7363-721-4 [IMG]
2008Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan, tłumaczenie, wstęp i komentarz o. Hugolin Langkammer OFM, Lublin 2008, ss. 102, ISBN 978-83-7363-750-4 [IMG]
2009Komentarz teologiczno-pastoralny wszystkich listów św. Pawła Apostoła z okazji Roku Świętego Pawła. T. 1, Wielkie listy św. Pawła / przekł. z oryg., wstęp i koment. Hugolin Langkammer, Legnica: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej im. Jana Pawła II, Wydawnictwo Alta 2, Wrocław 2009, 433 s. (List do Rzymian, Listy do Koryntian, List do Galatów) [GAL]
2010Apokalipsa, Tłumaczenie, komentarz i miejsca paralelne o. Hugolin Langkammer OFM,Zagadnienia wstępne i bibliografia ks. Jan Klinkowski, Lublin 2010, ss. 232, ISBN 978-83-7702-022-7 [IMG]
2010Komentarz teologiczno-pastoralny wszystkich listów św. Pawła Apostoła z okazji Roku Świętego Pawła. T. 2, Listy więzienne św. Pawła / przekł. z oryg., wstęp i koment. Hugolin Langkammer, Legnica: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej im. Jana Pawła II, Wydawnictwo Alta 2, Wrocław 2010, 395 s. (List do Efezjan, List do Filipian, List do Kolosan, List do Filemona) [IMG]
2011Komentarz teologiczno-pastoralny wszystkich listów św. Pawła Apostoła z okazji Roku Świętego Pawła. T. 3, Pierwszy i drugi List do Tesaloniczan ; Listy pasterskie, / przekł. z oryg., wstęp i koment. Hugolin Langkammer, Legnica: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej im. Jana Pawła II, Wydawnictwo Alta 2, Wrocław 2011, 245 s. (Pierwszy List do Tesaloniczan, Drugi List do Tesaloniczan, Pierwszy List do Tymoteusza, Drugi List do Tymoteusza, List do Tytusa) [IMG]
2016-06Listy katolickie, tłum., wstęp i komentarz: Hugolin Langkammer OFM, Wydawnictwo KUL 2016, ISBN: 978-83-8061-230-3. Stron: 240 [IMG] [1]
2021-12Księga Kapłańska, Wstęp, przekład, miejsca paralelne i komentarz ks. Antoni Tronina, Lublin 2021, ss. 140, ISBN: 978-83-8061-968-5 [GAL] [2]
2021-12Księga Hioba, Wstęp, przekład, miejsca paralelne i komentarz ks. Antoni Tronina, Lublin 2021, s. 334, ISBN: 978-83-8288-004-5 [GAL] [3]
2021-12Księga Psalmów, tłum., wstęp i komentarz ks. Antoni Tronina, Lublin 2021, s. 424, ISBN: 978-83-8288-006-9  [GAL] [4]
2022-01Księga Powtórzonego Prawa, tłum., wstęp i komentarz ks. Janusz Lemański, Lublin 2022, s. 206, ISBN: 978-83-8288-005-2  [GAL] [5]
2022-10Księga Jonasza, wstęp, przekład, miejsca paralelne, komentarz i ekskursy: ks. Piotr Jaworski, redakcja naukowa: ks. Adam Kubiś. Lublin 2022, s. 76, ISBN: 978-83-8288-041-0  [GAL] [6]
2023Księga Malachiasza, wstęp, przekład, miejsca paralelne i komentarz ks. Piotr Jaworski, redakcja naukowa: ks. Adam Kubiś. Lublin 2023, s. 119, ISBN: 978-83-8288-147-9 [IMG] [7]
2023Księga Habakuka, wstęp, przekład, miejsca paralelne i komentarz ks. Krystian Malec, redakcja naukowa: ks. Adam Kubiś. Lublin 2023, s. 161, ISBN: 978-83-8288-133-2 [IMG] [8]
2023-12Księga Mądrości. Wstęp, przekład, teksty paralelne i komentarz ks. Marcin Zieliński. Lublin 2023. 122 str. ISBN: 978-83-8288-148-6 [IMG] [9]

Linki

Podziękowanie

 • Podziękowania dla Zenasa za przesłane materiały  - zdjęcia większości okładek oraz zdjęcia tekstu z Listów do Koryntian.
 •  

  Zostaw komentarz

  Komentarz: 


  Podpis:     
  Przepisz kod: 
   

  UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
  Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

  Nadesłane komentarze

  • ~Zdobysławrok 7 mies. temu [2022.10.17, g.19:55]
  • Wyszła Księga Jonasza [Odpowiedz]
  • [~BP] Dziękuję za informację. Dodałem na stronie