«  Biblia Lubelska [1991]Biblia Warszawsko-Praska [1997]  »

Interlinia - Vocatio

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Obwoluta wydania Pięcioksiągu [1]

Strona tytułowa wydania Pięcioksiągu

Obwoluta wydania Pism

Przykład tłumaczenia - Wyjścia 20

Obwoluta tłumaczenia Proroków

Obwoluta wydania Nowego Testamentu

Interlinia z kodami z 2014r

Pierwsze wydanie w serii 1993

Ukazuje się "Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi". [GAL]

Tłumaczenie

ST - Pięcioksiąg, Pisma, Prorocy: prof. Anna Kuśmierek; ST - Pisma greckie: prof. Michał Wojciechowski; NT [poza Ewangeliami i Apokalipsą] - ks. prof. dr hab.Remigiusz Popowski SDB (KUL), [Ewangelie i Apokalipsa] prof dr hab. Michał Wojciechowski (ATK)

Fragment przekładu

1 List do Koryntian 4:7-13 [7] Kto bowiem cię rozróżnia? Co zaś masz, które nie wziąłeś? Jeśli zaś właśnie wziąłeś, dlaczego chełpisz się jakby nie wziąwszy? [8] Już nasyceni jesteście; już wzbogaciliście się niezależnie od nas zaczęliście królować; i oby zaczęliście królować, aby i my (z) wami razem zaczęliśmy królować. [9] Uważam bowiem: Bóg nas wysłanników ostatnimi pokazał, jakby na śmierć skazanymi, bo teatrem staliśmy się światu, i zwiastunom, i ludziom. [10] My głupi przez Pomazańca, wy zaś rozsądni w Pomazańcu; my nie mający siły, wy zaś silni; wy dostojni, my zaś nieszacowni. [11] Aż do (tej) właśnie pory i łakniemy, i pragniemy, i nadzy jesteśmy, i policzkowani jesteśmy, i bez stałego miejsca jesteśmy, [12] i trudzimy się pracując własnymi rękoma; znieważani wysławiamy, prześladowani podnosimy się, [13] obrzucani obelgami zachęcamy; jakby nieczystościami świata staliśmy się, wszystkich odpadkiem, aż do teraz.

Kalendarium przekładu

1993Ukazuje się "Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi". [GAL]
2000Ukazuje się "Hebrajsko-polski Stary Testament. Księga Rodzaju. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, transkrypcją oraz indeksem rdzeni".
2003Ukazuje się wydanie "Hebrajsko-polski Stary Testament, Pięcioksiąg - Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem rdzeni" [IMG]
2008Wydanie tłumaczenia ksiąg prorockich, pt. "Hebrajsko-polski Stary Testament, Prorocy - Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją i indeksem słów hebrajskich". Tom zawiera księgi Proroków Wcześniejszych (Jozuego, Sędziów, 1 i 2 Samuela, 1 i 2 Królewską), Proroków Późniejszych (Księgi: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela) oraz Proroków Mniejszych (Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza i Malachiasza). [GAL]
2008Ukazuje się "Grecko-polski Stary Testament, Pisma Greckie - Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi i indeksem form podstawowych". Wydanie zawiera tłumaczenie ksiąg: Tobiasza, Judyty, 1 i 2 Machabejskiej, Mądrości, Syrycha (inaczej Eklezjastyka) oraz Barucha.  [IMG]
2010Wydanie Pism, pt."Hebrajsko-polski Stary Testament, Pisma - Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją i indeksem słów hebrajskich i aramejskich". Zbiór Pism składa się z trzynastu ksiąg: Psalmów, Hioba, Przysłów, Rut, Pieśń nad Pieśniami, Koheleta, Estery, Lamentacje, Daniela, Ezdrasza, Nehemiasza oraz 1 i 2 Kronik. [IMG]
2014Grecko-polski Nowy Testament wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, z kodami Stronga i Popowskiego oraz pełną transliteracją greckiego tekstu. Wydanie IX gruntownie poprawione, przeredagowane i uzupełnione. Oficyna Wydawnicza VOCATIO, Warszawa 2014. s.1440, ISBN: 978-83-7829-129-9. Z przedmowy Wydawcy - Piotra Wacławika: "To nasze najnowsze, a jednocześnie jubileuszowe dzieło powstało w oparciu o pierwsze wydanie przekładu interlinearnego NT, opublikowanego w 1994 roku. Wprowadzono w nim jednak znaczące zmiany – zarówno w samym przekładzie, jak i w aparacie naukowym. Publikacja została wyposażona w kody numeryczne, pozwalające odnieść każde słowo do tematycznych słowników. I tak kody Popowskiego wiążą ten tom z Wielkim słownikiem grecko-polskim Nowego Testamentu ks. prof. Remigiusza Popowskiego SDB, a kody Stronga wiążą tę publikację z najbardziej zaawansowanym angielskim systemem analizy słownictwa biblijnego autorstwa Jamesa Stronga. Jego słowniki, w swej najbardziej rozbudowanej formie, będą (jeśli tylko Bóg na to pozwoli) udostępnione Państwu w języku polskim staraniem naszej Oficyny. Ale już teraz, razem z przekładem interlinearnym NT, wydaliśmy Grecko-polski słownik Stronga, aby mogli Państwo od samego początku korzystać z dobrodziejstw niniejszej publikacji. Pełne wersje słowników Stronga w wersji hebrajsko-polskiej i grecko-polskiej, zaktualizowane i rozbudowane przez współczesnych biblistów, powinny się ukazać za trzy, cztery lata.". Na stronie Wydawnictwa (patrz przypis do tej informacji) do obejrzenia 75 stron tego wydania [w tym fragment Ewangelii Mateusza od 1:1 do 6:33]. [GAL] [2]

Podziękowanie

 • Dla Oficyny Wydawniczej VOCATIO  - Za zgodę na zamieszczenie zdjęć z przekładów. [3]

 • Przypisy

   

  Zostaw komentarz

  Komentarz: 


  Podpis:     
  Przepisz kod: 
   

  UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
  Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

  Nadesłane komentarze

  • ~arendarski.wojciechrok 11 mies. temu [2022.12.18, g.22:58]
  • Ma jedną wadę. Nigdzie nie można kupić tomu "Prorocy".Uważam ,że wydawnictwo Vocatio powinno wznowić wydanie tej interlinii. [Odpowiedz]
   • ~Bartosz10 mies. temu [24 stycznia, g.7:20]
   • Septuaginta w przekładzie interlinearnym - to byłoby cudowne
  • ~Julitta5 lat temu
  • Proszę sprawdzić czy na tej stronie jest napewno właściwy fragment: 1 Koryntian 6:7-13? [Odpowiedz]
  • [~BP] Nad wyraz cenne spostrzeżenie - to 4 rozdział 1 Listu do Koryntian. Poprawione. Dziękuję