«  Biblia Lubelska [1991]Biblia Warszawsko-Praska [1997]  »

Interlinia - Vocatio

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Obwoluta wydania Pięcioksiągu [1]

Strona tytułowa wydania Pięcioksiągu

Obwoluta wydania Pism

Przykład tłumaczenia - Wyjścia 20

Obwoluta tłumaczenia Proroków

Obwoluta wydania Nowego Testamentu

Interlinia z kodami z 2014r

Pierwsze wydanie w serii 1993

Ukazuje się "Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi". [GAL]

Tłumaczenie

ST - Pięcioksiąg, Pisma, Prorocy: prof. Anna Kuśmirek; ST - Pisma greckie: prof. Michał Wojciechowski; NT [poza Ewangeliami i Apokalipsą] - ks. prof. dr hab.Remigiusz Popowski SDB (KUL), [Ewangelie i Apokalipsa] prof dr hab. Michał Wojciechowski (ATK)

Fragment przekładu

1 List do Koryntian 4:7-13 [7] Kto bowiem cię rozróżnia? Co zaś masz, które nie wziąłeś? Jeśli zaś właśnie wziąłeś, dlaczego chełpisz się jakby nie wziąwszy? [8] Już nasyceni jesteście; już wzbogaciliście się niezależnie od nas zaczęliście królować; i oby zaczęliście królować, aby i my (z) wami razem zaczęliśmy królować. [9] Uważam bowiem: Bóg nas wysłanników ostatnimi pokazał, jakby na śmierć skazanymi, bo teatrem staliśmy się światu, i zwiastunom, i ludziom. [10] My głupi przez Pomazańca, wy zaś rozsądni w Pomazańcu; my nie mający siły, wy zaś silni; wy dostojni, my zaś nieszacowni. [11] Aż do (tej) właśnie pory i łakniemy, i pragniemy, i nadzy jesteśmy, i policzkowani jesteśmy, i bez stałego miejsca jesteśmy, [12] i trudzimy się pracując własnymi rękoma; znieważani wysławiamy, prześladowani podnosimy się, [13] obrzucani obelgami zachęcamy; jakby nieczystościami świata staliśmy się, wszystkich odpadkiem, aż do teraz.

Kalendarium przekładu

1993Ukazuje się "Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi". [GAL]
2000Ukazuje się "Hebrajsko-polski Stary Testament. Księga Rodzaju. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, transkrypcją oraz indeksem rdzeni".
2003Ukazuje się wydanie "Hebrajsko-polski Stary Testament, Pięcioksiąg - Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem rdzeni" [IMG]
2008Wydanie tłumaczenia ksiąg prorockich, pt. "Hebrajsko-polski Stary Testament, Prorocy - Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją i indeksem słów hebrajskich". Tom zawiera księgi Proroków Wcześniejszych (Jozuego, Sędziów, 1 i 2 Samuela, 1 i 2 Królewską), Proroków Późniejszych (Księgi: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela) oraz Proroków Mniejszych (Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza i Malachiasza). [GAL]
2008Ukazuje się "Grecko-polski Stary Testament, Pisma Greckie - Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi i indeksem form podstawowych". Wydanie zawiera tłumaczenie ksiąg: Tobiasza, Judyty, 1 i 2 Machabejskiej, Mądrości, Syrycha (inaczej Eklezjastyka) oraz Barucha.  [IMG]
2010Wydanie Pism, pt."Hebrajsko-polski Stary Testament, Pisma - Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją i indeksem słów hebrajskich i aramejskich". Zbiór Pism składa się z trzynastu ksiąg: Psalmów, Hioba, Przysłów, Rut, Pieśń nad Pieśniami, Koheleta, Estery, Lamentacje, Daniela, Ezdrasza, Nehemiasza oraz 1 i 2 Kronik. [IMG]
2014Grecko-polski Nowy Testament wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, z kodami Stronga i Popowskiego oraz pełną transliteracją greckiego tekstu. Wydanie IX gruntownie poprawione, przeredagowane i uzupełnione. Oficyna Wydawnicza VOCATIO, Warszawa 2014. s.1440, ISBN: 978-83-7829-129-9. Z przedmowy Wydawcy - Piotra Wacławika: "To nasze najnowsze, a jednocześnie jubileuszowe dzieło powstało w oparciu o pierwsze wydanie przekładu interlinearnego NT, opublikowanego w 1994 roku. Wprowadzono w nim jednak znaczące zmiany – zarówno w samym przekładzie, jak i w aparacie naukowym. Publikacja została wyposażona w kody numeryczne, pozwalające odnieść każde słowo do tematycznych słowników. I tak kody Popowskiego wiążą ten tom z Wielkim słownikiem grecko-polskim Nowego Testamentu ks. prof. Remigiusza Popowskiego SDB, a kody Stronga wiążą tę publikację z najbardziej zaawansowanym angielskim systemem analizy słownictwa biblijnego autorstwa Jamesa Stronga. Jego słowniki, w swej najbardziej rozbudowanej formie, będą (jeśli tylko Bóg na to pozwoli) udostępnione Państwu w języku polskim staraniem naszej Oficyny. Ale już teraz, razem z przekładem interlinearnym NT, wydaliśmy Grecko-polski słownik Stronga, aby mogli Państwo od samego początku korzystać z dobrodziejstw niniejszej publikacji. Pełne wersje słowników Stronga w wersji hebrajsko-polskiej i grecko-polskiej, zaktualizowane i rozbudowane przez współczesnych biblistów, powinny się ukazać za trzy, cztery lata.". Na stronie Wydawnictwa (patrz przypis do tej informacji) do obejrzenia 75 stron tego wydania [w tym fragment Ewangelii Mateusza od 1:1 do 6:33]. [GAL] [2]

Podziękowanie

 • Dla Oficyny Wydawniczej VOCATIO  - Za zgodę na zamieszczenie zdjęć z przekładów. [3]

 • Przypisy

   

  Zostaw komentarz

  Komentarz: 


  Podpis:     
  Przepisz kod: 
   

  UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
  Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

  Nadesłane komentarze

  • ~Michał2 dni temu [Piątek, g.21:11]
  • W wykazie tłumaczy jest Kuśmierek zamiast Kuśmirek. Ponadto, o ile pamiętam, byli tam jeszcze przy hebrajskim ST inni tłumacze. [Odpowiedz]
  • [~BP] Nazwisko poprawione na "Kuśmirek". Dziękuję za zwrócenie uwagi. Tych innych tłumaczy muszę jeszcze sprawdzić. Na wydaniu Pism Greckich jest wymieniony prof. Michał Wojciechowski. Na obwolutach pozostałych części jest wymieniona tylko Anna Kuśmirek.
  • ~arendarski.wojciechrok 5 mies. temu [2022.12.18, g.22:58]
  • Ma jedną wadę. Nigdzie nie można kupić tomu "Prorocy".Uważam ,że wydawnictwo Vocatio powinno wznowić wydanie tej interlinii. [Odpowiedz]
   • ~Bartoszrok 4 mies. temu [2023.01.24, g.7:20]
   • Septuaginta w przekładzie interlinearnym - to byłoby cudowne
  • ~Julitta6 lat temu
  • Proszę sprawdzić czy na tej stronie jest napewno właściwy fragment: 1 Koryntian 6:7-13? [Odpowiedz]
  • [~BP] Nad wyraz cenne spostrzeżenie - to 4 rozdział 1 Listu do Koryntian. Poprawione. Dziękuję