«  Biblia warszawska [brytyjka] [1975]Biblia Lubelska [1991]  »

Biblia Poznańska

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka tomu 4 - Nowy Testament z 1994r [1]

Strona tytułowa wydania z 1994r

Fragment tłumaczenia Ew. Łukasza 1:28-35 [2]

Okładka Biblii Poznańskiej - edycji jednotomowej

Okładka wydania Nowego Testamentu z 2011r

Wydanie Psalmów z 2012r

Główne wydanie 1975

Wydanie1, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975, s.678 [IMG]

Fragment przekładu

Ewangelia Jana 6:53-68 [53] Więc Jezus im powiedział: - Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. [54] Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. [55] Bo moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. [56] Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, pozostaje we Mnie, a Ja w nim. [57] Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, i Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto spożywa moje ciało, żyć będzie przeze Mnie. [58] To jest chleb, który zstąpił z nieba. Nie jak ten, który jedli praojcowie i pomarli. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. [59] Powiedział to nauczając w synagodze w Kafarnaum. [60] Wielu Jego uczniów usłyszawszy to powiedziało: - Twarda jest ta mowa, któż jej słuchać może? [61] A Jezus, wiedząc, że uczniowie szemrają, rzekł im: - To was gorszy? [62] A jeśli zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? [63] Duch ożywia, ciało nie ma znaczenia. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i życiem. [64] Ale są wśród was tacy, co nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzyli; wiedział też, kto Go wyda. [65] I mówił: - Dlatego powiedziałem wam: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśliby to nie było mu dane przez Ojca. [66] Odtąd wielu Jego uczniów odeszło i już z Nim nie chodzili. [67] Rzekł więc Jezus do Dwunastu - Czy i wy chcecie odejść? [68] Odpowiedział Mu Szymon Piotr: - Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, [69] a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Święty Boga.

Porównania między tłumaczeniami

Porówanie tłumaczeń Apokalipsy w Biblii Tysiąclecia (wyd. 5), Komentarzy KUL i Biblii Poznańskiej [Apok. 3:14-22]:

Powód porównania: Tłumaczem Apokalipsy dla tych trzech wydań był o. Augustyn Jankowski. Jak duże są różnice pomiędzy tymi tłumaczeniami?

[14 BT5] Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego:

[14 KUL] A Aniołowi kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek Wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego:

[14 POZ] Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen. Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego:

[15 BT5] Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący!

[15 KUL] Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący!

[15 POZ] Znam twoje czyny, że nie jesteś zimny ani gorący. Obyś był zimny albo gorący!

[16 BT5] A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust.

[16 KUL] A tak, skoro jesteś letni i ni gorący, ni zimny, mam cię wyrzucić z mych ust:

[16 POZ] A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, mam cię wyrzucić z moich ust.

[17 BT5] Ty bowiem mówisz: Jestem bogaty i wzbogaciłem się, i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi.

[17 KUL] Bo mówisz jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi,

[17 POZ] Ty bowiem mówisz: jestem bogaty i wzbogaciłem się, i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi.

[18 BT5] Radzę ci nabyć u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się przyodział, i by nie ujawniła się haniebna twa nagość, oraz balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział.

[18 KUL] Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblókł, a nie okazała się haniebna twa nagość, i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział.

[18 POZ] Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się odział, i aby nie widziano twojej haniebnej nagości, i balsamu do namaszczenia twoich oczu, abyś przejrzał.

[19 BT5] Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się!

[19 KUL] Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się!

[19 POZ] Ja wszystkich, których kocham, karcę i wychowuję. Bądź więc gorliwy i nawróć się.

[20 BT5] Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.

[20 KUL] Oto stoję u drzwi i kołacę: jeśli kto posłyszy glos mój i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.

[20 POZ] Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.

[21 BT5] Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.

[21 KUL] Zwycięzcy dam zasiąść wraz ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.

[21 POZ] Zwycięzcy dam zasiąść ze sobą na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.

[22 BT5] Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.

[22 KUL] Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów.

[22 POZ] Kto ma uszy, niech usłyszy, co mówi Duch do Kościołów.

Podsumowanie porównania: Różnice są bardzo niewielkie.

Kalendarium przekładu

1973Wydanie1, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T. 1, Stary Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępem i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza ; [zespół tł. Jan Drozd et al.].Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1973, s.943. Zawiera: Pięcioksiąg, Księga Jozuego, Księga Sędziów, 2 Księgi Samuela, 2 Księgi Królów, 2 Księgi Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza, 2 Księgi Machabejskie. [IMG]
1975Wydanie1, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T. 2, Stary Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępem i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza ; [zespół tł. Jan Drozd et al.]. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975, s.1331. Zawiera: Księga Tobita, Księga Judyty, Księga Estery, Księga Rut, Psalmy 1 - 100, Psalmy 101 - 150, Księga Przysłów, Księga Joba, Pieśń nad Pieśńiami, Księga Koheleta, Mądrość Syracha, Księga Mądrości, Księga Izajasza, Księga Jeremiasza, Księga Barucha, Księga Lamentacji (Treny), Księga Ezechiela, Księga Daniela, 12 Proroków Mniejszych. [IMG]
1975Wydanie1, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975, s.678 [IMG]
1987Wydanie 2: tom1 [ST]: 1982, tom2 [ST]: 1984, tom 3 [NT]: 1987 [GAL]
1994Wydanie 3: tom1: 1991, tom2: 1992, tom3: 1992; tom 4 [NT]: 1994 [GAL]
1998Ukazuje się edycja jednotomowa Biblii Poznańskiej
2000Pismo Święte, Stary i Nowy Testament. Opracował zespół pod redakcją ks. Michała Petera (Stary Testament) i ks. Mariana Wolniewicza (Nowy Testament). Wydanie 3 - czterotomowe. Wydawnictwo Św. Wojciecha 2000. [GAL]
2004Pismo Święte, Stary i Nowy Testament. Opracował zespół pod redakcją ks. Michała Petera (Stary Testament) i ks. Mariana Wolniewicza (Nowy Testament). Wydanie jednotomowe Wydanie 4. Wydawnictwo Św. Wojciecha 2004. 1814 stron. ISBN: 978-83-7516-375-9 [IMG]
2009Seria "Księgi Święte Religii Monoteistycznych", Tom I - IV BIBLIA – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, tzw. Biblia Poznańska, z przedmową Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego. Wydawnictwo Święty Wojciech. Tom V-VI: TORA - Pięcioksiąg Mojżesza w tłumaczeniu Izaaka Cylkowa, z przedmową Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha. (" ... [dodany] w niektórych miejscach komentarz Rasziego, ukazujący tradycyjną żydowską interpretację, oraz komentarz Stanisława Krajewskiego będący współczesnym spojrzeniem na Torę przez pryzmat filozofii i nowożytnej myśli żydowskiej"). Wydawnictwo Austeria. Tom VII - VIII: KORAN – w tłumaczeniu Józefa Bielawskiego z przedmową Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza. Tom IX: SŁOWNIK BIBLIJNY - oksfordzki przewodnik po tematach, osobach i miejscach związanych ze Starym i Nowym Testamentem. Wydawnictwo Agora, 2009, ISBN: 9788375525441 [IMG] [3]
2011Pismo Święte, Stary i Nowy Testament. Opracował zespół pod redakcją ks. Michała Petera (Stary Testament) i ks. Mariana Wolniewicza (Nowy Testament). Wydanie jednotomowe. Wydawnictwo Św. Wojciecha 2011. 1814 stron. ISBN: 978-83-7516-376-6 [IMG]
2012Księga Psalmów, Przekład: ks. Konrad Marklowski i o. Michał Stolarczyk CP, Święty Wojciech Wydawnictwo, Poznań 2012, s.256; ISBN: 978-83-7516-512-8 [IMG]
2022Pismo Święte Nowy Testament. . Wydawnictwo Św. Wojciecha 2022. 528 stron. ISBN: 978-83-8065-076-3. Dodatkowo wydanie wzbogacone o 12 stron zawierających mapy, schematy, grafiki oraz krótką charakterystykę czterech ewangelii. [IMG]
xxxx Data pominięta w kalendarium 

Dodatkowy fragment przekładu

Księga Rodzaju 3:1-15 A ze wszystkich dzikich zwierząt, które utworzył Pan Bóg, wąż był najchytrzejszy. I odezwał się do kobiety: - Czy doprawdy Bóg zapowiedział, że nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew ogrodu? A kobieta odpowiedziała wężowi: - Wolno nam jeść owoce ze wszystkich drzew tego ogrodu! Tylko o owocach drzewa, które jest w środku ogrodu, powiedział Bóg: - Nie wolno wam z niego jeść, nie wolno wam go dotykać, abyście nie pomarli! I rzekł wąż do kobiety: - Na pewno nie pomrzecie! Ale wie Bóg, że gdy zjecie (owoc) z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg wiedzieli, co dobre i złe. I spostrzegła kobieta, że (owoc) drzewa był dobry do jedzenia i ponętny dla oka, a (nawet) godny pożądania dla zdobycia tej wiedzy. Wzięła więc jeden z owoców i jadła. Dała też mężowi, który był przy niej. I on jadł. Teraz otworzyły się obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Zszyli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Wtem usłyszeli - człowiek i jego żona - odgłos (kroków) Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, gdy wiał codzienny wietrzyk. I skryli się przed Panem Bogiem pośród drzew ogrodu. Ale Pan Bóg zawołał człowieka pytając - Gdzie jesteś? On zaś odpowiedział: - Usłyszałem odgłos Twoich (kroków) w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi. Dlatego się skryłem. A (Bóg) rzekł: - Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? A człowiek odpowiedział: - Kobieta, którą mi dałeś (za żonę), ona to dała mi owoc z drzewa, a ja go zjadłem. Pan Bóg rzekł do kobiety: - Cóżeś uczyniła? A kobieta odpowiedziała: - Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: - Ponieważ to uczyniłeś, jesteś przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich stworzeń. Czołgać się będziesz na brzuchu i prochem karmić po wszystkie dni twego życia. I nieprzyjaźń wprowadzam między ciebie a niewiastę, pomiędzy twoje potomstwo a jej potomstwo. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. [4]

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

 • ~marekkow1448 mies. temu [23 listopada, g.14:03]
 • Wydanie Nowego Testamentu z Infografikami na stronie księgarni. https://www.swietywojciech.pl/nowy-testament-z-infografikami-130-x-190 [Odpowiedz]
 • ~marekkow1448 mies. temu [22 listopada, g.13:02]
 • Zapowiedź wydania Nowego Testamentu z Infografikami. Między innymi: "29 nowych, aktualnych wstępów napisanych przez uznanych ekspertów biblistów; odświeżone oryginalne treści; skorygowany tekst, modyfikację językowych anachronizmów: https://www.swietywojciech.pl/nowy-testament-z-infografikami-150-x-220 [Odpowiedz]
 • ~Mariusz Smolak4 lata temu
 • Zna ktoś podstawę tłumaczenia? [Odpowiedz]
 • ~Jakub5 lat temu
 • Tekst odnośnie Rodzaju 3:1-15 się zgadza z Bp ale czemu nie ma tu imienia Bożego? Mam w domu Biblię poznańską i w tym fragmencie jest imię Boże (w formie Jahwe-Bóg). Chyba, że przekład ten (tak jak BT) przechodził rewizje. Mam wydanie jednotomowe z 2007 roku (duże). [Odpowiedz]
  • ~picia84@gmail.com4 lata temu
  • O których konkretnych wersetach piszesz Jakubie ?
  • ~Jarek1 mies. 11 dni temu [Wtorek, 11 czerwca, g.23:49]
  • Istotnie, podany przykład przekładu, Rdz 3,1-15 nie jest dokładny. W wersach 1, 8, 9, 13, 14 występuje forma Jahwe-Bóg. Wydanie pierwsze - dodruk Poznań 2022, ISBN 978-83-7516-690-3 (oprawa szara)
 • ~user7 lat temu
 • 1. link do czeskiej strony uległ zmianie (obecny trafia na stronę z objaśnieniem).
  2. Czy zna ktoś różnicę pomiędzy wydaniem 3 i wydaniem 4? Chodzi mi zarówno o tekst, ale i (przede wszystkim) komentarze - gdyż format jest ten sam (rozmiary kartek) a każdy z tomów posiada MNIEJ stron w NOWYM wydaniu (nawet do kilkunastu procent - tom I dla przykładu ma ok. 110 stron różnicy) - nie wiem czy to kwestia techniczna (czcionka, interlinia, marginesy, itp.) czy faktycznie tak mocno je wycięto.
  Pewnie do czasu, gdy znajdzie się ktoś, kto miał w ręku oba wydania sam to sprawdzę, ale może ktoś jednak zna już odpowiedź. [Odpowiedz]
 • [~BP] Link do strony z tekstem usunąłem na prośbę Wydawnictwa Święty Wojciech: "Pracujemy nad przygotowaniem nowego wydania Biblii Poznańskiej; przymierzamy się również do zamieszczenia pełnego tekstu na stronie naszego wydawnictwa." . Reszta czeka na odpowiedzi.