«  Biblia Tysiąclecia [1965]Biblia Poznańska [1975]  »

Biblia warszawska [brytyjka]

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar [1]  

Wydanie Czterech Ewangelii z 1964r

Nowy Testament Biblii Warszawskiej z 1966r

Strona tytułowa Biblii Warszawskiej

Okładka Biblii Warszawskiej

Przykład tłumaczenia - Ew. Jana 1

Główne wydanie 1975

Ukazanie się tłumaczenia całej Biblii Warszawskiej: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. [IMG TXT]

Tłumaczenie

ks. bp prof. dr Andrzej Wantuła; ks. bp prof. dr Jan Szeruda; ks. prof. dr Wiktor Niemczyk; ks. prof. dr Karol Wolfram; prof. dr Bronisław Wieczorkiewicz; oraz przedstawiciele innych Kościołów protestanckich w Polsce.

Podstawa tłumaczenia

ST - Biblia Hebraica ed. R. Kittel, P. Kahle, A. Alt, O. Eissfeld, Stuttgart 1951; NT - Novum Testamentum Graece ed. E. Nestle, K. Aland, Stuttgart 1954. Novum Testamentum Graece ed. K. Aland, M. Black, B. M. Metzger, A. Wikgren, Stuttgart 1966

Fragment przekładu

Dzieje Apostolskie 1:1-8 [1] Pierwszą księgę, Teofilu, napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku [2] aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę; [3] im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez czterdzieści dni i mówiąc o Królestwie Bożym. [4] A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; [5] Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. [6] Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? [7] Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, [8] ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

Ciekawostki i cechy szczególne

Imię Jahwe w poszczególnych wydaniach:
Uporządkowane wg szablonu i roku wydania. Widać kiedy pojawiały się poszczególne układy i jak potem się one ukazywały.

Rok Wyd. 2Moj 3,142Moj 6,3 4Moj 14,35Psal 83,19 Iza 40,10Iza 48,17 [a] Iza 48,17 [b]ŹR.
A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: Jahwe posłał mnie do was! Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego Jahwe im nie objawiłem. Ja, Jahwe, powiedziałem tak i tak postąpię z całym tym złym zborem, który zmówił się przeciwko mnie. Na tej pustyni wyginą i tu pomrą. Niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię Jahwe, Jesteś Najwyższym ponad całym światem. Oto Wszechmocny, Jahwe przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nim, a ci, których wypracował, są przed nim. Tak mówi Jahwe [a], twój Odkupiciel, Święty Izraelski: Ja, Jahwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iść. Tak mówi Jahwe, twój Odkupiciel, Święty Izraelski: Ja, Jahwe [b], twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iść.
BIBLIE - WYDANIA DRUKOWANE
1975IJestemPanPanPanaPanPanPanBP.R
1981VIIJestemPanPanPanaPanPanPanMS
1990VIIIJestemPanPanPanaPanPanPanW
1982XJestemPanPanPanaPanPanPanpsnt.pl
1982XIJestemPanPanPanaPanPanPanBIB.INT
1983XIIIJestemPanPanPanaPanPanPanJAKUB
1988VIIJestemPanPanPanaPanPanPanBIB.INT
1991XIXJestemPanPanPanaPanPanPanBP.R+M
2011???JestemPanPanPanaPanPanPanBP.P+S
1979IIJestemPanPanPanaJahwePanPanBP.MD
2008XIIIJestemPanPanPanaJahwePanPanBP.MO
1981???JestemJahwePanPanaPanPanPanBIB.INT
1990???JestemJahwePanPanaPanPanPanBIB.INT
1991???JestemJahwePanPanaPanPanPanBIB.INT
1978IVJahweJahweJahwePanaJahweJahwePanJANUSZ
1980VIJahweJahweJahwePanaJahweJahwePanJO.BEL
??????JahweJahweJahwePanaJahweJahwePanBP.K.S
1984XIIJahweJahweJahwePanaJahweJahwePanBP.R
1985XVJahweJahweJahwePanaJahweJahwePanJO.BEL
1987XVIJahweJahweJahwePanaJahweJahwePanpsnt.pl
1994XXJahweJahweJahweJahweJahweJahweJahweR.DG
1998???JahweJahweJahweJahweJahweJahweJahweDG
2006XXIIJahweJahweJahweJahweJahweJahweJahweBP.R
2006XXIIIJahweJahweJahweJahweJahweJahweJahweDG
2008XXVJahweJahweJahweJahweJahweJahweJahweBP.J
2010???JahweJahweJahweJahweJahweJahweJahweBP.K
2011???JahweJahweJahweJahweJahweJahweJahweDG
2015???JahweJahweJahweJahweJahweJahweJahweBP.MD
2018???JahweJahweJahweJahweJahweJahweJahweBP.TB
BIBLIE - WYDANIA ELEKTRONICZNE
Theophilos???JestemPanPanJahwePanPanPanBP
FREE BIBLE ver. 1.01JestemJahwePanPanaPanPanPanW
Moduł Word v. 3.1 [wg wyd. VI z 1986]JestemJahwePanPanaPanPanPanSZ.B
WWW Tow.BiblijneJestemJahwePanPanaPanPanPanSZ.B
BibleWorksJahweJahwePanPanaPanPanPanBIB.INT
J.ZabiełłoJahweJahwePanPanaPanPanPanBP
2014 EPUB [Logos Media]JahweJahwePanPanaPanPanPanBP
2016 EPUB [Logos Media] v2.7JahweJahwePanPanaPanPanPanBP
2013 Moduł Word v. 2.0 [marekkow]JahweJahweJahweJahweJahweJahweJahweSZ.B
BW.ZIP [E-Biblia]JahweJahweJahweJahweJahweJahweJahweBP
Studio Biblijne [PC]JahweJahweJahweJahweJahweJahweJahweBP
Zelewan [PDF]JahweJahweJahweJahweJahweJahweJahweBP
Masz wydanie którego nie ma powyżej lub poprawki do istniejącego? Uzupełnienia/potwierdzenia miejsc z (?)? Napisz w komentarzu!!! Możesz to zrobić jak poniżej.
(1) Skopiuj poniższy tekst "Wzór do skopiowania". (2) W miejsce "???" wpisz występujące w tych wersetech SŁOWA oddające imię Boga (Jahwe/Pan[a]/Jestem) - patrz czerwone miejsca w pierwszym wierszu tabeli z tekstami wersetów. Uważaj na Iz 48,17, gdzie są dwa miejsca do uzupełnienia). (3) Wstaw całość do komentarza poniżej.
UWAGI: (1) Rok i wydanie zwykle znajdują się na odwrocie karty tytułowej i mają format: WARSZAWA ROK - WYDANIE. (2) W przypadku NT+PS lub PS - proszę podawać tylko: Psal 83,19: ???.
Wzór do skopiowania: Typ: Biblia/NT+PS/PS; Rok: ???; Wydanie: ???; 2Moj 3,14: ???; 2Moj 6,3 : ???; 4Moj 14,35: ???; Psal 83,19: ???; Iza 40,10: ???; Iza 48,17[a] : ???; Iza 48,17[b]: ???

Kalendarium przekładu

1964Ewangelia według Jana. Nowy przekład z języka greckiego. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1964. 55 stron [GAL] [2]
1964Wydanie tłumaczenia Czterech Ewangelii [IMG]
1966Wydanie tłumaczenia całego Nowego Testamentu [IMG]
1970Wydanie Nowego Testamentu i Psalmów. 770 + 196.
1970Księga Psalmów. Nowy Przekład. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne 1970, s.167 [GAL]
1975Ukazanie się tłumaczenia całej Biblii Warszawskiej: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. [IMG TXT]
1990Ukazanie się Biblii Warszawskiej (brytyjki) z tekstem biblijnym ksiąg i dodatków wtórnokanonicznych z Biblii Tysiąclecia wyd.3/4. Wstępów i przypisów nie przedrukowano. 7 ksiąg deuterokanoicznych umieszczono na końcu Starego Testamentu, Est przedrukowano w całości, z Dn tylko dodatki deuterokanoniczne. Edycja ta oznaczona jest jako wydanie 18(1). Stron: 1564 [GAL] [3]
1996Biblia z komentarzem. Nowy Testament. Polska wersja "The full life study Bible" / red. nacz. Donald C. Stamps. — Wyd. 1. Springfield: Life Publishers International, 1996. — XVI, 660, [4], 13, [3], 92[14] s.: mapy, tab.; 26 cm. ISBN 0-82979550-2. . Komitet redakcyjny wydania polskiego: Kazimierz Sosulski, Michał Hydzik, Edward Czajko, Mieczysław Czajko, Marian Suski). [GAL]
2004Polsko-niemiecki Nowy Testament, Towarzystwo Biblijne w Polsce. 1063 stron. ISBN: 8385260374. Z opisu na stronie Wydawcy: W wydaniu użyty jest Przekład Warszawski (Nowy przekład z języka greckiego z 1975r.) oraz Das Neue Testament nach der Übersetzung Martin Luthers (przekład Lutra z rewizją z 1984 r.). Teksty są umieszczone na stronie w dwóch szpaltach. [GAL]
2021-10"Towarzystwo Biblijne pragnie rozpocząć prace nad zrewidowanym, poprawionym wydaniem tego tłumaczenia, aby ten tak ceniony przekład mógł służyć kolejnym pokoleniom". W komentarzu: "W październiku [prace nad rewizją] zaczęły się krystalizować". [IMG] [4]
2025[Data bardzo przybliżona]. Zrewidowane, poprawione wydanie Biblii Warszawskiej.
xxxx Data pominięta w kalendarium Linia daty Zapowiedź wydania

Powiązany artykuł

Linki


Przypisy

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

 • ~Krzysztof3 mies. temu [30 marca, g.21:41]
 • Typ: Biblia; Rok: 2022; Wydanie: Polish Warsaw Bible 06; 2Moj 3,14: Jestem; 2Moj 6,3 : Pan; 4Moj 14,35: Pan; Psal 83,19: Pana; Iza 40,10: Pan; Iza 48,17[a] : Pan; Iza 48,17[b]: Pan Swoją drogą, czemu Biblia Warszawska ma tyle wydań i zmian w imieniu Boga a nie potrafią poprawić literówek, które są nagminne i kłują w oczy? :( [Odpowiedz]
 • ~marekkow144rok 4 mies. temu [2023.03.02, g.11:05]
 • Biblia Polska z Apokryfami; Rok: 1990; Wydanie: XVIII; 2Moj 3,14: Jahwe; 2Moj 6,3 : Jahwe; 4Moj 14,35: Jahwe; Psal 83,19: Pana; Iza 40,10: Jahwe; Iza 48,17[a] : Jahwe; Iza 48,17[b]: Pan Mój nowy nabytek z księgarni TEZEUSZ (polecam) [Odpowiedz]
 • ~APK.2 lata temu
 • Typ: NT+PS; Rok: 1979; Wydanie: nie podano nr; Psal 83,19: Pana. [Odpowiedz]
 • ~APK.2 lata temu
 • Typ: Biblia; Rok: 1982; Wydanie: IX; 2Moj 3,14: Jahwe; 2Moj 6,3 : Jahwe; 4Moj 14,35: Jahwe; Psal 83,19: Pana; Iza 40,10: Jahwe; Iza 48,17[a] : Jahwe; Iza 48,17[b]: Pan. [Odpowiedz]
 • ~Jakub3 lata temu
 • Typ: Biblia; Rok: 1983; Wydanie: XIII; 2Moj 3,14: Jestem; 2Moj 6,3 : Pan; 4Moj 14,35: Pan; Psal 83,19: Pan; Iza 40,10: Pan; Iza 48,17[a] : Pan; Iza 48,17[b]: Pan [Odpowiedz]
 • [~BP] Dziękuję. Dodałem do zestawienia powyżej.
 • ~Janusz3 lata temu
 • Typ: Biblia/NT+PS/PS; Rok: 1978; Wydanie: IV; 2Moj 3,14: Jahwe; 2Moj 6,3 : Jahwe; 4Moj 14,35: Jahwe; Psal 83,19: Pan; Iza 40,10: Jahwe; Iza 48,17[a] : Jahwe; Iza 48,17[b]: Pan [Odpowiedz]
 • [~BP] Dziękuję. Dodałem do zestawienia powyżej.
 • ~Szymon Budny3 lata temu
 • Typ: Moduł TheWord [wersja 2.0 autor: marekkow@epf.pl, chomikuj.pl/marekkow144, 2013-09-08]; 2Moj 3,14: Jahwe; 2Moj 6,3 : Jahwe; 4Moj 14,35: Jahwe; Psal 83,19: Jahwe; Iza 40,10: Jahwe; Iza 48,17[a] : Jahwe; Iza 48,17[b]: Jahwe [Odpowiedz]
 • [~BP] Dziękuję. Dodałem do zestawienia powyżej.
 • ~Szymon Budny3 lata temu
 • Typ: Moduł do TheWord, wersja modułu 3.1, na podstawie: cytuję: "(wyd. VI, książkowe, duży format, 1986 r.) "Biblia; Rok: 1986; Wydanie: VI; 2Moj 3,14: Jestem; 2Moj 6,3 :Jahwe ; 4Moj 14,35: Pan; Psal 83,19: Pana; Iza 40,10: Pan; Iza 48,17[a] : Pan; Iza 48,17[b]: Pan Moduł ze strony: [~BP: Link usunięty ponieważ BitDefender zgłasza, że strona zawiera złośliwe oprogramowanie]  [Odpowiedz]
 • [~BP] Dziękuję. Dodałem do zestawienia powyżej.
 • ~John Belushi3 lata temu
 • wydanie z roku 1990 to prawdopodobnie wydanie XVIII a nie VIII [Odpowiedz]
 • [~BP] Raczej podejrzewam, że to odbitka wydania VIII powstała w 1990 roku (szablon odpowiada sąsiednim wydaniom VII i X) tylko ktoś podszedł fachowo i wskazał prawidłowy numer wydania, choć były już dużo nowsze (przynajmniej XVI).
 • ~John Belushi3 lata temu
 • edycja z roku 2008 ma prawdopodobnie mylnie podane wydanie XIII - może lepiej zrezygnować z podania wydania i ustawić według roku do czasu weryfikacji? [Odpowiedz]
 • [~BP] Próbowałem ustawić wg roku, ale wtedy wychodzi jeszcze większy bałagan. Podejrzewam, że były wydania, które były odbitkami starych, ale oznaczano je nowym rokiem wydania. Proszę spojrzeć na pierwszy szablon i ostatnie wydanie z 2011 roku (mam fotografie tego wydania, więc nie ma mowy o pomyłce). Podano rok wydania 2011, nie podano numeru wydania - a szablon z pierwszych wydań.
 • ~John Belushi3 lata temu
 • Typ: Biblia; Rok: 1980; Wydanie: VI; 2Moj 3,14: Jahwe; 2Moj 6,3 : Jahwe; 4Moj 14,35: Jahwe; Psal 83,19: Pana; Iza 40,10: Jahwe; Iza 48,17[a] : Jahwe; Iza 48,17[b]: Pan [Odpowiedz]
 • [~BP] Wygląda to na pierwsze wydanie w tym układzie.
 • ~John Belushi3 lata temu
 • Typ: Biblia; Rok: 1985; Wydanie: XV; 2Moj 3,14: Jahwe; 2Moj 6,3 : Jahwe; 4Moj 14,35: Jahwe; Psal 83,19: Pana; Iza 40,10: Jahwe; Iza 48,17[a] : Jahwe; Iza 48,17[b]: Pan [Odpowiedz]
 • ~Adam4 lata temu
 • Biblia Warszawska Rok 2018 wydanie Polish Warsaw Biblie 06 KBS -2018-4,6M.Jahwe 2Moj 3,14;2Moj 6,3;4Moj 14,35;Psal 83,19;Iza 40,10;Iza 48,17 [a] Iza 48,17 [b]. W Bibli warszawskiej Polish Bible M042 UBS-EPF 1988-30M-K. Jahwe 2Moj 6,3  [Odpowiedz]
 • ~Mariusz Smolak4 lata temu
 • Typ: Biblia; Rok: 1981; Wydanie: VII; 2Moj 3,14: Jestem; 2Moj 6,3 : Pan; 4Moj 14,35: Pan; Psal 83,19: Pana; Iza 40,10: Pan; Iza 48,17[a] : Pan; Iza 48,17[b]: Pan Uwaga: Na stronie redakcyjnej mam nagłówek: "BIBLIA POLSKA 064, BFBS – WARSZAWA – 1975 – VII – 35 M" Poniżej Wydanie VII "Druk z klisz ukończono w grudniu 1981 r" [Odpowiedz]
 • ~psnt.pl4 lata temu
 • Typ: Biblia; Rok: 1982; Wydanie: X; 2Moj 3,14: Jestem; 2Moj 6,3 : Pan; 4Moj 14,35: Pan; Psal 83,19: Pana; Iza 40,10: Pan; Iza 48,17[a] : Pan; Iza 48,17[b]: Pan Typ: Biblia; Rok: 1987; Wydanie: XVI; 2Moj 3,14: Jahwe; 2Moj 6,3 : Jahwe; 4Moj 14,35: Jahwe; Psal 83,19: Pana; Iza 40,10: Jahwe; Iza 48,17[a] : Jahwe; Iza 48,17[b]: Pan [Odpowiedz]
 • ~Wxxx4 lata temu
 • BIBLIA POLSKA 074 (BFBS-WARSZAWA 1990-VIII-26M). Wyd. VIII. 1990
  2 Mojż.3:14 A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: "Jestem" posłał mnie do was!
  2 Mojż.6:3 Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego "Pan" im nie objawiłem.
  4 Mojż. 14:35 Ja, Pan, powiedziałem tak i tak postąpię z całym tym złym zborem, który zmówił się przeciwko mnie. Na tej pustyni wyginą i tu pomrą.
  Ps. 83:19 Niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię Pana, Jesteś Najwyższym ponad całym światem.
  Izn 48:17 Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraelski: Ja, Pan, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iść.
  Zakłady Graficzne "Dom Słowa Polskiego". [Odpowiedz]
 • [~BP] Hmm. VIII wydanie z 1990 r.??? Czy tu nie ma pomyłki? Chyba że to jakiś reprint. Poproszę o potwierdzenie i też o informację o Iz 40,10. Podejrzewam że jest tam "Pan" i tak na razie wpisuję.
  • ~Wxxx4 lata temu
  • Widziałem przed wysłaniem wiadomości tę "nieścisłość", widoczną w zestawieniu z sąsiednimi wydaniami. To jest wyd. VIII z 1990 roku i we wszystkich wersetach jest forma "Pan". Znaki zapytania można usunąć, chociaż wątpliwości są jak najbardziej uzasadnione. Jest to duży format, ze sztywną, czarną okładką, ze zdobieniami na przodzie.
  • [~BP] Dziękuję. Znaki zapytania usunięte.
 • ~Mariusz5 lat temu
 • Mam pewien problem z przypisem. Mam wersje epub, w Księdze Jeremiasza 12 rozdziale do 1 wersetu jest niestandardowy przypis. Brzmi on "Job. 21,7 i cz." Czy może ktoś z was wyjaśnić mi co oznacza końcówka "i cz."? To jedyny taki przypis. Nie mogę znaleźć nigdzie wyjaśnienia. Jedyne co przychodzi mi do głowy to, że chodzi o pierwszą część wersetu. Ale to tylko mój domysł, czy ktoś może pomóc? [Odpowiedz]
 • ~Jakub5 lat temu
 • W latach 70 i 80 ukazywał się Nowy Testament z Ilustracjami. Tekst owego NT bazował właśnie na Biblii Warszawskiej. Wyd. I - 1978. [Odpowiedz]
 • ~Jakub6 lat temu
 • Do kalendarium: 1979 - wyd. III 1981 1982 - (ja mam kieszonkowe) 1983 1985 1987 Takie znam wydania tej Biblii. Posiadam też wyd. NT+Psalmy z 1972 roku (format kieszonkowy). [Odpowiedz]
  • ~John Belushi5 lat temu
  • z tym że w zasadzie te wydania nie różnią się tekstem, tylko są wznowieniami pierwszego wydania. największa różnica to to, że imię Boże w pierwszym wydaniu średnim występowało 5 razy (2 Mojżeszowa 3,14 i 6,3; 4 Mojżeszowa 14,35 oraz w Księdze Izajasza 40,10 i 48,17), potem już tylko raz (2 Mojżeszowa 6,3), a na koniec wcale.
  • ~Jakub5 lat temu
  • Mam pierwsze wydanie brytyjki z 1975 roku, i kolejne z 1979 - nigdzie nie ma Imienia Bożego. Imię to pojawia się w wydaniach z 1985 i 1987, w kieszonkowych raz (Wj 6:3). Jak jest ze współczesnymi? - nie mam pojęcia.
  • [~BP] Przygotowałem powyżej tabelę: „Imię Jahwe w poszczególnych wydaniach”. Będę wdzięczny za uzupełnienia.
 • ~John Belushi6 lat temu
 • W roku 1995 oficyna „Vocatio” wydała „Konkordancję Biblijną do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Nowy Przekład z języków hebrajskiego i greckiego.” (do Biblii warszawskiej), autorami byli Józef Kajfosz i Mieczysław Kwiecień. Wcześniej ukazało się wydanie w dwóch tomach  [Odpowiedz]
 • ~Jakub6 lat temu
 • Warto też dodać, że Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów rozpowszechnia bezpłatnie Nowy Testament z tego przekładu na masową skalę: sam NT (w niebieskiej okładce dla ogółu ludzi i w białych dla Służby Zdrowia), NT + Psalmy, NT (wersja trójjęzyczna - angielsko (King James Version) - polsko - niemiecka (Luther Bible) zazwyczaj w hotelach) oraz NT + Psalmy + Przysłów (to chyba dla członków Stowarzyszenia + wybranych osób) [Odpowiedz]
 • ~John Belushi7 lat temu
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia_warszawska od roku 2013 tekst na Wikipedii znajduje się pod nowym adresem ze względu na obowiązującą pisownię małą literą warszawska, gdańska, brzeska: http://so.pwn.pl/lista.php?co=biblia [Odpowiedz]
 • [~BP] Poprawione. Dziękuję za informację
 • ~Zbyszek7 lat temu
 • Biblia Warszawska na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=2hggNOVuoH8&list=PLKGnFgBkzrwL6aZmkODegkc5PXp-WGcN0 https://www.youtube.com/watch?v=2lRLw4BViug&list=PLKGnFgBkzrwJLcjBB4Npau1eKjYMnNJqs [Odpowiedz]
 • [~BP] Dziękuję za linki. Dodałem powyżej.
 • ~Zbyszek7 lat temu
 • http://biblia-online.pl/spis-tresci,biblia,,1.html - tu też jest tekst BW [i nie tylko] online. Tu BW jako plik PDF: [Usunięty link] Podam też stronę, która może się przydać: http://www.bibliaapologety.com/ [Odpowiedz]
 • [~BP] Dodałem link do tekstu Biblii warszawskiej na biblia-online.pl. W przypadku linku do PDFa z całą Biblią warszawską - unikam podawania takich "nieoficjalnych linków" do całości wydań (dlatego z komentarza usunąłem podany link).
 • ~Zbyszek7 lat temu
 • Link: MP3 - Cała Biblia Warszawska - Czyta Edward Matusiewicz nieaktywny! Link: Tekst tłumaczenia - Przeglądanie rozdziałami aktywny i są tam też inne polskie przekłady Biblii - warto link do nich podać przy omawianiu danych przekładów (o ile tam nie ma już tej informacji). [Odpowiedz]
 • [~BP] Usuwam link do "Cała Biblia Warszawska - Czyta Edward Matusiewicz". Brak danych o nowej lokalizacji. Jeśli chodzi o tekst tłumaczenia to z innych Biblii podaję linki do tej strony w przypadku Biblii Poznańskiej i Biblii warszawsko-praskiej.