«  Komentarze KUL [1959]Biblia warszawska [brytyjka] [1975]  »

Biblia Tysiąclecia

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa wydania 1

Okładka Biblii Tysiąclecia

Okładka Biblii Jerozolimskiej z tekstem BT5 [1]

Główne wydanie 1965-08-02

Pierwsze wydanie Biblii Tysiąclecia. Data wręczenia przez dyrektora Pallottinum P. Granatowicza, pierwszych eglzemplarzy Biblii Prymasowi Wyszyńskiemu. [GAL]

Fragment przekładu

List do Filipian 2:1-11 [1] Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie - [2] dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, [3] a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. [4] Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. [5] To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. [6] On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, [7] lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, [8] uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. [9] Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, [10] aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. [11] I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.

Porównania między tłumaczeniami

Przykład zmian pomiędzy 3 i 5 wydaniem Biblii Tysiąclecia [Ewangelia Jana 16:26-33]:

[26 TYS3] W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami.

[26 TYS5] W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami.

[27 TYS3=TYS5] Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga.

[28 TYS3=TYS5] Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca.

[29 TYS3] Rzekli uczniowie Jego: Patrz! Teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści.

[29 TYS5] Rzekli uczniowie Jego: Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści.

[30 TYS3] Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś.

[30 TYS5] Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś.

[31 TYS3=TYS5] Odpowiedział im Jezus: Teraz wierzycie?

[32 TYS3=TYS5] Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie - każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną.

[33 TYS3] To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat.

[33 TYS5] To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat.

Przykłady wersetów z różnicami pomiędzy trzema wydaniami Biblii Tysiąclecia

Powód porównania: Jeśli z jakiegoś powodu nie mamy informacji o wydaniu, poniższe zestawienie pozwoli jednoznacznie to określić.

[1Kor. 1:7 TYS2] tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa.

[1Kor. 1:7 TYS3] tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa.

[1Kor. 1:7 TYS5] Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

[1Kor 10:4 TYS2] pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był Chrystus.

[1Kor 10:4 TYS3] i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała - to był Chrystus.

[1Kor 10:4 TYS5] i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus.

[Ef 1:13 TYS2] ...usłyszawszy głoszenie prawdy, Dobrą Nowinę waszego zbawienia, w Nim także - uwierzywszy - zostaliście opatrzeni pieczęcią - obiecanym Duchem Świętym,

[Ef 1:13 TYS3] ...usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę waszego zbawienia, w Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany.

[Ef 1:13 TYS5] ...usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu, w Nim również - uwierzywszy, zostaliście naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym, który był obiecany.

[1Tes 2:8 TYS2] Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem drogimi staliście się dla nas.

[1Tes 2:8 TYS3] Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy.

[1Tes 2:8 TYS5] Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko Bożą Ewangelię, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy.

[1J 1:3 TYS2] oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i słyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i z Jego...

[1J 1:3 TYS3] oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego...

[1J 1:3 TYS5] cośmy ujrzeli i usłyszeli, oznajmiamy także wam, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo, znaczy: mieć je z Ojcem i z Jego...

Gdzie kropka? Co Paweł robi "w nocy i we dnie"? Pragnie zobaczyć Tymoteusza, czy wspomina go w modlitwach? [2 Tym 1:3-4]:

[TYS3] [3] ... gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć o tobie w moich modlitwach. W nocy i we dnie pragnę cię zobaczyć - [4] pomny na twoje łzy - by napełniła mnie radość,

[TYS5] [3] ... gdy nieustannie cię wspominam w moich modlitwach w nocy i we dnie. [4] Pragnę cię zobaczyć - pomny na twoje łzy - by napełniła mnie radość

Porównanie tłumaczeń Jeremiasza w 1wszym i 2gim wydaniu BT [Jeremiasza 1]:

Powód porównania: Księga Jeremiasza należy do jednej z ksiąg ponownie przetłumaczonych dla 2giego wydania BT

[1:01 TYS1] Słowa Jereremiasza, syna Chilkiasza, pochodzącego z rodu kapłanów zmieszkałych w Antot w ziemi Beniamina.

[1:01 TYS2] Słowa Jeremiasza, syna Chilkiasza, z rodu kapłańskiego, który był w Anatot, w ziemi Beniamina.

[1:02 TYS1] Do niego to doszło słowo Jahwe za czasów króla judzkiego Jozjasza, syna Amona, w trzynastym roku jego panowania.

[1:02 TYS2] Do niego Jahwe skierował słowo za czasów Jozjasza, syna Ammona, króla judzkiego, w trzynastym roku jego panowania

[1:03 TYS1] I jeszcze później za czasów króla judzkiego Jehojakima, syna Jozjasza, aż do końca jedenastego roku króla judzkiego Sedecjasza, czyli do wysiedlenia Jerozolimy w miesiącu piątym.

[1:03 TYS2] i następnie za czasów Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do końca jedenastego roku Sedecjasza, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do uprowadzenia w niewolę [1:0mieszkańców TYS2] Jerozolimy w piątym miesiącu.

[1:04 TYS1] Odezwał się do mnie głos Jahwe mówiący:

[1:04 TYS2] Jahwe skierował do mnie następujące słowo:

[1:05 TYS1] Nim utworzyłem cię w łonie matki, poznałem cię, nim z łona wyszedłeś, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów uczyniłem cię».

[1:05 TYS2] Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię.

Kalendarium przekładu

1965-08-02Pierwsze wydanie Biblii Tysiąclecia. Data wręczenia przez dyrektora Pallottinum P. Granatowicza, pierwszych eglzemplarzy Biblii Prymasowi Wyszyńskiemu. [GAL] [2]
1972-01Ukazanie się wydania II Biblii Tysiąclecia. "Księgi Ps, Jr, Dn zostały na nowo przetłumaczone. [...] Psałterz został gruntownie zrewidowany (zmiany są tak znaczne, że można mówić tu o nowym przekładzie) w oparciu o BHS (Liber Psalmorum, Biblia Hebraica Stuttgartensia, 11, Stuttgart 1969). Jeśli chodzi o Ps, to zmieniono numerację psalmów, dając pierwszeństwo porządkowi przyjętemu w BH. Wprowadzono również do tekstu Ps imię Boga – Jahwe, ujednolicając pod tym względem tę księgę z innymi. Za podstawę przekładu NT przyjęto najnowsze opracowania krytyczne: Novum Testamentum, A. Merk, Romae 1964 oraz The Greek New Testament, edited by K. Aland, M. Black, B. Metzger, A. Wikgreen, London 1966." [GAL] [3]
1980-12Zakończenie druku wydania III/IV Biblii Tysiąclecia. Ze względu na wielką ilość poprawek (90 stron maszynopisu) J. Chmiel nazwał to wydanie "Biblią tysiąca poprawek". Najważniejsze zmiany: (1) W miejsce „Jahwe” pojawiają się zwrototy „Pan”, „Pan Bóg”, „Bóg”; (2) zastąpienie „Joba” - „Hiobem”. IV wydanie Biblii Tysiąclecia to tzw. "druk anastatyczny" - (metoda kopiowania starych druków przez przenoszenie ich za pomocą kwasów na kamień litograficzny albo blachę cynkową dla uzyskania odbitek). [TXT] [4]
1990Ukazuje się NT z BT 3 nagrany na kasety magnetofonowe czytany przez Mieczysława Voita i Jana Tesarza (Wisła: Studio DR, Fundacja „Związek Biblijny”, Pallottinum, Poznań). Edycja została wznowiona w 1999 r. [5]
1990Ukazanie się Biblii Warszawskiej (brytyjki) z tekstem biblijnym ksiąg i dodatków wtórnokanonicznych z BT3/4. Wstępów i przypisów nie przedrukowano. 7 ksiąg deuterokanoicznych umieszczono na końcu Starego Testamentu, Est przedrukowano w całości, z Dn tylko dodatki deuterokanoniczne. [6]
1991Ukazuje się "Konkordancja do Biblii Tysiąclecia" ks. Jana Flisa. Wydawnictwo "Fundacja Misyjna Świeckich".
2000Z okazji Wielkiego Jubileuszu ukazuje się ilustrowana edycja Biblii Tysiąclecia, wydana w koedycji Pallottinum z Przeglądem Reader’s Digest. Wydanie to zawiera tekst tłumaczenia Starego Testamentu z BT4, natomiast tekst tłumaczenia Nowego Testamentu z BT5. Było to pierwsze wydanie BT drukowane ze składu elektronicznego. [7]
2000-08Ukazanie się wydania V Biblii Tysiąclecia. Zmiany w stosunku do BT3/4: (1) Wstępy do działów i do poszczególnych ksiąg oraz przypisy unowocześniono odpowiednio do osiągnięć naukowych ostatniego trzydziestolecia i do potrzeb czytelników szukających miejsc równoległych w Biblii; (2) dokonano zmian merytorycznych samego przekładu w imię jego zgodności z tekstem oryginalnym, zwłaszcza hebrajskim w Starym Testamencie, odstępując od zbyt częstego poprawiania go według tekstu Septuaginty, której odmienne lekcje podano w przypisach; (3) poprawiony i ujednolicony język i styl przekładu. [8]
2006Ukazanie się polskiej wersji Biblii Jerozolimskiej (wyd. Pallottinum). Wikipedia: "Wprowadzenia, przypisy, odnośniki biblijne oraz podtytuły pochodzą z wydania La Bible de Jérusalem (Paryż 1996), natomiast sam tekst biblijny bazuje na V wydaniu Biblii Tysiąclecia. Nie tworzono zatem nowego przekładu, przełożono jedynie dodatkowe materiały". [IMG] [9]
2016-06Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła skład redakcji naukowej nowego, VI wydania Biblii Tysiąclecia. W gronie redakcji znaleźli się: ks. Henryk Witczyk, ks. Waldemar Chrostowski, ks. Arnold Zawadzki, ks. Andrzej Gieniusz CR, ks. Marcin Kowalski [10]
2017Nowy Testament grecki i polski pod redakcją ks. prof. Romana Bogacza i ks. dr Romana Mazura SDB z Uniwesytetu im Jana Pawła II w Krakowie. Pallottinum, Nestle-Aland. 896 stron. ISBN: 978-83-7014-799-0. Pierwsze wydanie greckiego i polskiego Nowego Testamentu oparte na 28. poprawionym wydaniu Novum Testamentum Graece, pod redakcją Eb. Nestle, Err. Nestle, K. Aland, B. Aland, Stuttgart 2012, jakie ukazało się w Niemieckim Stowarzyszeniu Biblijnym ze Stuttgartu (Deutsche Bibelgesellschaft). Paralelnie obok strony z tekstem greckim umieszczony jest ten sam tekst w języku polskim. Tekst grecki opatrzony jest cały aparatem krytycznym przygotowanym dla 28. Neslte â€"Aland. Tekst tłumaczenia polskiego został zaczerpnięty z piątego, najnowszego, wydania Biblii Tysiąclecia Wydawnictwa Pallottinum. Do tekstu polskiego zostały dołączone przypisy, komentarze i marginalia z Biblii Jerozolimskiej. [GAL]
2018-01Ukończono projekt BIBLIA AUDIO superprodukcja ze 113 godzinami słuchowiska z udziałem najlepszych polskich aktorów (m.in. Wojciech Malajkat, Jerzy Trela, Adam Woronowicz, Małgorzata Kożuchowska) - w nowoczesnej oprawie muzycznej i dźwiękowej. Stary i Nowy Testament na podstawie V wydania Biblii Tysiąclecia. [IMG] [11]
2019Katolicki Komentarz do Pisma Świętego. Wydawnictwo "W drodze" Poznań od 2019. Zawiera tekst Biblii Tysiąclecia wydanie 5. Z informacji Wydawcy: "Seria Katolicki Komentarz do Pisma Świętego adresowana jest zarówno do duszpasterzy, jak i osób szukających pomocy w osobistej lekturze Nowego Testamentu. Tomy zostały opracowane przez teologów i biblistów łączących wiedzę z umiejętnością przystępnego przekazu. Wychodząc od współczesnych badań biblijnych i Tradycji, seria pozwala zgłębiać Pismo Święte w kontekście życia codziennego i jego związków z liturgią oraz nauczaniem Kościoła. O wyjątkowości poszczególnych tomów serii stanowi nie tylko ich bogactwo merytoryczne, ale również przyjazny format, oprawa, skład oraz dwukolorowe wnętrze, pozwalające wyróżnić wybrane elementy dzieła.". Obecnie [2021.02.01] dostępne są 4 tomy Ewangelii oraz Dzieje Apostolskie. [GAL] [12]
2020-10Biblia Nawarska. Pismo Święte Nowego Testamentu z komentarzem duchowym. Komitet redakcyjny edycji hiszpańskiej: José María Casciaro (†), Gonzalo Aranda (†), Santiago Ausín, Claudio Basevi (†), Vicente Balaguer, Francisco Varo, Juan Chapa. Redakcja naukowa wydania polskiego: ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz SAC. Przekład wprowadzeń, komentarzy i aneksów: Katarzyna Chorzewska. Na okładce: Męka Chrystusa (Juan Oliver, XIV w.; gotyckie malowidło ścienne z refektarza katedry w Pampelunie; obecnie w Museo de Navarra) oraz Baranek Paschalny (fragment mozaiki z bazyliki Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Jerozolimie). 1440 stron. ISBN: 978-83-7919-192-5. Nazwa „Biblia Nawarska” pochodzi od Uniwersytetu w Nawarze (Hiszpania). Tam opracowano komentarze do Biblii na polecenie św. Josemaríi Escrivy, założyciela Opus Dei. [...] Obszerne komentarze pomagają go lepiej zrozumieć. Są napisane prostym językiem. Mają charakter duchowy i praktyczny. To wielka pomoc także w modlitewnym czytaniu Pisma Świętego. Zawiera wyjaśnienia ojców Kościoła, Papieży i świętych (także polskich, m.in. św. Jana Pawła II, św. Faustyny i Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego). Opiera się na dokumentach Kościoła. [GAL]
xxxx Data pominięta w kalendarium 

Powiązany artykuł

Linki


Przypisy

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

 • ~Imię zapominanerok 2 mies. temu [2023.02.10, g.12:53]
 • Widać jak kolejne przekłady od 3 w górę przypominają grę zwaną ,,głuchym telefonem".  [Odpowiedz]
 • ~John Belushi6 lat temu
 • Drugie wydanie konkordancji do BT ukazało się w roku 2000 [Odpowiedz]
 • ~Zbyszek7 lat temu
 • Tutaj: http://bibliaaudio.pl/pobierz/ Biblia Tysiąclecia - (na razie Nowy Testament oraz 9 rozdz. z Księgi Rodzaju tu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMp_tZG0gK3prQAuLhmZsX_G7K2bL-SSq ) - w postaci profesjonalnego słuchowiska! Do końca 2017 r. cały Stary Testament ma być tak opracowany. [Odpowiedz]
 • [~BP] Dodałem informację o tym projekcie. Wyróżniam go ze względu na profesjonalizm wykonania. Wypada tylko czekać na resztę.
  • ~Zbyszek7 lat temu
  • Też tak uważam i czekam... :) Chcący wesprzeć tę produkcję, mają taką możliwość: https://wspieram.to/bibliaaudio2 producenci dla ofiarodawców przygotowali bardzo zróżnicowane, gwarantowane nagrody!
 • ~Zbyszek7 lat temu
 • Tysiąclatka czytana przez nieznanego mi lektora [projekt w trakcie realizacji]: http://www.biblijni.pl/biblia/  [Odpowiedz]
 • [~BP] Dodałem link. "Nieznany lektor" to męski głos syntezatora mowy IVONA ;-)
 • ~Zbyszek7 lat temu
 • Nieaktywny link do: KSIĘGA PSALMÓW z komentarzami i marginaliami z Biblii Jerozolimskiej - Tekst Biblii Tysiąclecia wyd. 3. Opracowane [2013-09-09] Psalmy do 100 włącznie. [Odpowiedz]
 • [~BP] Link poprawiony