«  NT z Wulgaty - E.Dąbrowski [1947]NT z greckiego - E.Dąbrowski [1961]  »

NT - Seweryn Kowalski

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Listy Pawła z 1952r.

Okładka wydania z 1957r

Strona tytułowa wydania z 1957r

Przedmowa do wydania z 1957r

Fragment tłumaczenia Ew.Jana 13/14

Okładka wydania z 1973r

Okładka wydania z 1975r

Główne wydanie 1957

Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski. Wydanie 1. Warszawa : "Pax", 1957. 724, [1] s., [1] k. tabl. : il., mapy, pl. ; 21 cm.

Tłumaczenie

ks. prof. dr Seweryn Kowalski

Podstawa tłumaczenia

greka

Fragment przekładu

1 List Piotra 1:3-9 [3] Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa! Darował nam nowe życie, on, który jest pełen miłosierdzia. Wskrzesił nas do żywej nadziei przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, [4] tak że oczekiwać możemy dziedzictwa, które nie przeminie ani nie zwiędnie w swej niepokalanej czystości. [5] A jest ono zgotowane w niebiesiech dla was, których moc Boża strzeże przez wiarę i sposobi do zbawienia, jakie ma być objawione w czasach ostatecznych. [6] Wtedy będziecie się radować, chociażby wam przyszło teraz przez krótki czas jeszcze żyć w smutku z powodu rozmaitych doświadczeń. [7] Przez to wiara wasza ma być wystawiona na próbę i okazać się daleko cenniejsza od złota przemijającego, które także w ogniu wypróbowane bywa. A gdy Jezus kiedyś się objawi, wyjdzie wam to na chwałę, na uwielbienie i cześć. [8] Miłujcie go, chociaż nie widzieliście go nigdy; a wierząc weń teraz, choć go oglądać nie możecie, w przyszłości będziecie się radować radością niewysłowioną i wspaniałą, [9] dojdziecie bowiem kiedyś do celu swej wiary, którym jest zbawienie dusz.

Więcej o przekładzie

"S. Kowalski (od 1957) w swoim tłumaczeniu zerwał naznaczoną Wujkową tradycją tendencję do archaizowania tekstu. Położył nacisk na nowoczesność i zrozumiałość języka: „Staraniem moim było oddać myśl oryginału z sumienną dokładnością, w takiej jednak formie, która byłaby zrozumiała dla dzisiejszego czytelnika”. Z jednej strony przekład został przyjęty z najwyższym uznaniem, podkreślano piękno i nowoczesność języka, który zarazem był prosty i zrozumiały. Zwracano uwagę na trafność przekładu wielu miejsc oraz dbałość o uchwycenie sensu zdań. Z drugiej strony zarzucano mu zbytnią skłonność do parafrazowania, dużą swobodę i dowolność tłumaczenia nie zawsze wiernego słowom greckim oraz szereg zastrzeżeń dotyczących językowej strony przekładu (np. używanie zbyt pospolitych słów)." [1]

Kalendarium przekładu

1955Listy świętego Pawła Apostoła. Przełożył z języka greckiego Ks. dr Seweryn Kowalski, Profesor Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa: PAX 1955, s.290 [GAL]
1957Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski. Wydanie 1. Warszawa : "Pax", 1957. 724, [1] s., [1] k. tabl. : il., mapy, pl. ; 21 cm.
1963Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski Wydanie 1 [dodr.]. Warszawa : "Pax", [1963]. 724, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 18 cm.
1963Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski Wydanie 2. W metryczce mylnie: Wyd. 1. Warszawa : "Pax", [1963]. 724, [1] s., [1] k. tabl. : il., mapy, pl. ; 21 cm.
1965Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski. Warszawa : "Pax", [1965]. 724, [1] s., [1] k. tabl. : il., mapy, pl. ; 21 cm.
1967Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski. Warszawa : "Pax", 1967. 724, [2] s., [3] k. tabl. : il., mapy ; 21 cm.
1968Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski. Warszawa : "Pax", [1968]. 724, [2] s., [3] k. tabl. : il., mapy ; 21 cm.
1969Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski. Warszawa : Pax, [1969].. 724, [2] s., 3 k. tabl. : il., mapy ; 18 cm.
1969Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski. 2 rzut. Warszawa : "Pax", [1969].. 536, [2] s., [3] k. tabl. : il., mapy ; 18 cm.
1971Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski. Warszawa : "Pax", [1971]. 536 s., [4] k. tabl. : il., mapy ; 18 cm.
1972Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski. Warszawa : "Pax", [1972]. 536, [8] s. : il., mapy ; 18 cm.
1973Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski. Wydanie 9. Warszawa : "Pax", 1973.. 574 s. : il., mapy ; 23 cm.
1973Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski. Wydanie 10. Druk z klisz wyd. 9. Warszawa : "Pax", dr. 1973.. 574, [2] s. : il., mapy ; 23 cm.
1974Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski. Wydanie 12. Druk z diapozytywów wg wyd. 9. Warszawa : "Pax", 1974. 574, [2] s. : il., mapy ; 25 cm.
1975Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski. Wydanie 13. Druk z diapozytywów wg wyd. 9. Warszawa : "Pax", 1975. 574, [2] s. : 1 il., 3 mapy ; 21 cm.
1977Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski. Wydanie 15. Dr. z diapozytywów wyd. 13. Warszawa : "Pax", 1977. 574, [2] s. : 1 il., 3 mapy ; 21 cm.
1978Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski. Wydanie 16. Dr. z diapozytywów wyd. 13. Warszawa : "Pax", 1978. 574, [2] s. : 1 il., 3 mapy ; 21 cm.
1980Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski. Wydanie 18. Dr. z diapozytywów wyd. 13. Warszawa : "Pax", 1980. 574, [2] s., 2 mapy, 1 pl., 1 rys. ; 20 cm. ISBN: 8321101615
1981Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski. Wydanie 19. Dr. z diapozytywów wyd. 13. Warszawa : "Pax", 1981. 574, [2] s., 2 mapy, 1 pl., 1 rys. ; 20 cm. ISBN: 8321101615
1982Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski. Wydanie 20. Dr. z diapozytywów wyd. 13. Warszawa : "Pax", 1982. 574, [2] s. : 2 mapy, 1 pl., 1 rys. ; 20 cm. ISBN: 8321101615 [GAL]
1983Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski. Wydanie 21. Warszawa : "Pax", 1983. 567, [7] s. : mapy, pl., rys. ; 20 cm. ISBN: 8321101615 [GAL]
1985Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski. Wydanie 22. Warszawa : "Pax", 1985. 574, [2] s. ; 21 cm. ISBN: 8321106854
1987Pismo Święte Nowego Testamentu / tł. z grec. Seweryn Kowalski ; skorowidz oprac. Zenon Ziółkowski. Wydanie 23 Dr. z diapoz. Warszawa : "Pax", 1987. 670, [2] s. : 2 mapy, 1 pl., 1 rys. ; 25 cm. ISBN: 8321107192 [GAL]
1988Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski. Wydanie 23 i. e. 24. Dr. z diapoz. Warszawa : "Pax", 1988. 670, [2] s. : 2 mapy, 1 pl., 1 rys. ; 21 cm. ISBN: 8321111157
1990Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski. Wydanie 25. Dr. z diapoz. Warszawa : "Pax", 1990. 670, [2] s. : 2 mapy, 1 pl., 1 rys. ; 21 cm. ISBN: 8321111157
xxxx Data pominięta w kalendarium 

Przypisy

  • 1. ⇧ Ks. dr Rajmund Pietkiewicz: "Biblia Tysiąclecia w tradycji polskiego edytorstwa biblijnego". s.62
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać