«  Biblia Gdańska - Rewizja warsz. [1881]NT - Seweryn Kowalski [1957]  »

NT z Wulgaty - E.Dąbrowski

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka Nowego Testamentu z 1947r

Strona tytułowa wyd. 2 z 1949r

Strona tytułowa Synopsy łacińsko-polskiej Dąbrowskiego z 1955r

Ewangelie i Dzieje Ap. z 1967r

Główne wydanie 1947

Pismo Święte Nowego Testamentu, Wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz ks. Eugeniusz Dąbrowski, Albertinum Poznań-Warszawa-Lublin. Poznań : Księg. św. Wojciecha 1947. X, [1], 799, [3] s. ; 14 cm. ks. R.Pietkiewicz: "W ... [1947] roku ukazało się w Poznaniu tłumaczenie NT z Wulgaty (konfrontowanej z tekstem greckim) E. Dąbrowskiego. Dzieło to powstało podczas okupacji." [IMG]

Tłumaczenie

ks. Eugeniusz Dąbrowski

Podstawa tłumaczenia

Wulgata

Fragment przekładu

2 Piotra 1:1-7 [1] Szymon Piotr, sługa i Apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa otrzymali tę samą wiarę, co nasza. [2] Łaska i pokój niech się w was pomnaża przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. [3] Skoro jego moc Boża obdarzyła nas tym wszystkim, co do życia i pobożności należy, przez poznanie tego, który nas wezwał własną chwałą i dobrocią [4] i przez którego otrzymaliśmy największe i najcenniejsze obietnice, abyście stali się uczestnikami Bożej natury, wystrzegając się nawet skazy pożądliwości, która jest na świecie [5] i wy również dokładajcie wszelkich starań, abyście wiarę waszą ugruntowali na cnocie, a cnotę na umiejętności. [6] Umiejętność zaś na powściągliwości, powściągliwość na cierpliwości, cierpliwość na pobożności, [7] pobożność na miłości bratniej, a miłość bratnią na miłości (Bożej).

Porównania między tłumaczeniami

Porównanie przekładów ks. E.Dąbrowskiego z Wulgaty i z greckiego [2 Kor 12:1-21]:

[01 DWU] Jeśli chełpić się wypada (choć nie jest to rzecz pożyteczna), przejdę do widzeń i objawień Pańskich.

[01 DGR] Jeśli chełpić się wypada (choć nie jest to rzecz pożyteczna), przejdę do widzeń i objawień Pańskich.

[02 DWU] Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty (czy w ciele, nie wiem; czy poza ciałem, nie wiem: Bogu to wiadome) zachwycony był aż do trzeciego nieba.

[02 DGR] Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty (czy w ciele, nie wiem; czy poza ciałem, nie wiem: Bogu to wiadomo) przeżył wizję trzeciego nieba.

[03 DWU] I wiem, że ten człowiek (czy w ciele czy poza ciałem, nie wiem: Bóg to wie)

[03 DGR] I wiem, że ten człowiek (czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem: Bóg to wie)

[04 DWU] zachwycony był do raju i posłyszał tajemnicze słowa, których człowiekowi mówić się nie godzi.

[04 DGR] przeżył wizję raju i posłyszał tajemnicze słowa, których człowiekowi nie godzi się mówić.

[05 DWU] Z takiego chlubić się będę, z siebie natomiast chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości moich.

[05 DGR] Z tego chlubić się będę, z siebie natomiast chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości moich.

[06 DWU] Gdybym nawet zechciał się chlubić, nie byłbym bezrozumnym, bo mówiłbym prawdę. Ale wstrzymuję się, aby snadź nie rozumiał kto o mnie więcej nad to, co we mnie widzi, albo co ode mnie słyszy.

[06 DGR] Gdybym nawet zechciał się chlubić, nie byłbym bezrozumnym, bo mówiłbym prawdę. Ale wstrzymuję się, aby nie myślał kto o mnie więcej nad to, co we mnie widzi albo co ode mnie słyszy.

[07 DWU] Abym się zaś dla wielkości objawień nie wynosił, dany mi jest bodziec ciała mego, anioł szatana, żeby mię policzkował.

[07 DGR] Abym się zaś dla wielkości objawień nie wynosił, dany mi jest bodziec ciała mego, anioł szatana, żeby mię policzkował, abym nie wzbił się w dumę.

[08 DWU] Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby ode mnie odstąpił,

[08 DGR] Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby ode mnie odstąpił,

[09 DWU] ale mi rzekł: Dosyć masz łaski mojej, bo moc w słabości się doskonali. Rad tedy chlubić się będę ze słabości moich, aby moc Chrystusowa zamieszkała we mnie.

[09 DGR] ale mi odrzekł: Dosyć masz łaski mojej, bo moc w słabości się doskonali. Rad tedy chlubić się będę ze słabości moich, aby napełniła mię moc Chrystusowa.

[10 DWU] Dlatego też podobam sobie w słabościach moich, w potwarzach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa: bo gdy niedomagam, wtedy jestem silny.

[10 DGR] Dlatego też znajduję upodobanie sobie w słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa: bo gdy niedomagam, wtedy jestem silny.

[11 DWU] Stałem się bezrozumnym, a wyście mię do tego przymusili. Bo wyście winni mię wychwalać, w niczym bowiem nie ustępowałem tym, którzy są bardzo wielkimi Apostołami, chociaż jestem niczym.

[11 DGR] Stałem się bezrozumnym, a wyście mnie do tego przymusili. Bo winniście mnie wychwalać, w niczym bowiem nie ustępowałem tym, którzy są bardzo wielkimi Apostołami, chociaż jestem niczym.

[12 DWU] A dowody mego apostolstwa okazały się wśród was we wszelkiej cierpliwości, w znakach, w cudach i w mocach.

[12 DGR] A dowody mego apostolstwa okazałem wam wielką wytrwałością, przez znaki, cuda i czyny niezwykłe.

[13 DWU] Bo i w czymże odczuliście niedostatek w porównaniu z innymi kościołami, chyba w tym, żem nie był dla was ciężarem? Darujcie mi tę krzywdę.

[13 DGR] Bo i w czymże odczuliście niedostatek w porównaniu z innymi kościołami? Chyba w tym, żem nie był dla was ciężarem? Darujcie mi tę krzywdę!

[14 DWU] Oto po raz trzeci gotów jestem przybyć do was i nie będę wam ciężarem. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was. Bo nie dzieci zbierać mają dla rodziców, ale rodzice dla dzieci.

[14 DGR] Oto po raz trzeci gotów jestem przybyć do was i nie będę wam ciężarem. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was. Bo nie dzieci zbierać mają dla rodziców, ale rodzice dla dzieci.

[15 DWU] A ja jak najchętniej łożyć będę i nadto siebie samego wydam za dusze wasze, chociaż im więcej was miłuję, tym mniej wy mnie miłujecie.

[15 DGR] A ja jak najchętniej poniosę ten ciężar i (nadto) siebie samego wydam za dusze wasze, (chociaż) im więcej was miłuję, tym mniej wy mnie miłujecie.

Kalendarium przekładu

1947Pismo Święte Nowego Testamentu, Wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz ks. Eugeniusz Dąbrowski, Albertinum Poznań-Warszawa-Lublin. Poznań : Księg. św. Wojciecha 1947. X, [1], 799, [3] s. ; 14 cm. ks. R.Pietkiewicz: "W ... [1947] roku ukazało się w Poznaniu tłumaczenie NT z Wulgaty (konfrontowanej z tekstem greckim) E. Dąbrowskiego. Dzieło to powstało podczas okupacji." [IMG] [1]
1948Pismo święte Nowego Testamentu / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. przez Eugeniusza Dąbrowskiego. Wydanie podręczne. Niemcy : Inspektorat Nauki Religii T.P.P., 1948. XVI, 799, [4] s. ; 16 cm. Druk: Poznań : Państw. Pozn. Zakł. Graf. Okr. Północ
1948Pismo Święte Nowego Testamentu / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. przez Eugeniusza Dąbrowskiego. Wydanie podręczne. Poznań [etc.] : "Albertinum" : Księg. św. Wojciecha, 1948. [1], X, 799, [4] s. ; 15 cm.
1948Ewangelie i Dzieje Apostolskie / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. przez Eugeniusza Dąbrowskiego. Wydanie podręczne. Poznań : Księg. św. Wojciecha, 1948. [4], 419, [3] s. ; 14 cm. Druk: Poznań : Poznańskie Zakł. Graf., Okr. Północ, Zakł. Gł. [GAL]
1949Pismo Święte Nowego Testamentu / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. przez Eugeniusza Dąbrowskiego. Wydanie 2 poprawione i uzupełnione Warszawa : "Pax", 1949, XIX, 1032 s. ; 14 cm. Druk: Bydgoszcz : "Zryw" [GAL]
1949Ewangelie i Dzieje Apostolskie / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. przez Eugeniusza Dąbrowskiego. Wydanie podręczne. Poznań : Albertinum, 1949. [4], 419, [4] s. ; 14 cm.
1951Pismo Święte Nowego Testamentu / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. przez Eugeniusza Dąbrowskiego. Wydanie 3 poprawione i uzupełnione. Warszawa : "Pax", 1951. XXI, 1046, [64] s. : il., mapy ; 14 cm. Druk: Bydgoszcz : "Prasa Demokr. - Nowa Epoka"
1951Ewangelie i Dzieje Apostolskie / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. przez Eugeniusza Dąbrowskiego. Wydanie 3. Poznań : "Albertinum", 1951. XI, [1], 480, [1] s. : il., mapy ; 14 cm. Druk: Poznań : Pozn. Zakł. Graf. Zakład nr 1 [GAL]
1951Życie Jezusa Chrystusa w opisie ewangelistów / przekł. i koment. Eugeniusz Dąbrowski. Poznań : "Pallotinum", 1951. 327, [1] s. : il. ; 22 cm.
1952Pismo Święte Nowego Testamentu / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. przez Eugeniusza Dąbrowskiego. Wydanie 4 poprawione i uzupełnione. Warszawa : "Pax", 1952. S. XXI, 2-1046, [64] : il., mapy ; 15 cm. Druk: Wrocław : Zakł. Kartograf.
1952Ewangelie i Dzieje Apostolskie / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. przez Eugeniusza Dąbrowskiego; Wydanie 4 uzupełnione. Poznań: "Albertinum", 1952; XI, [1], 480, [1] s. : il., mapy ; 14 cm. Druk: Poznań : Pozn. Zakł. Graf. Zakład nr 1
1952Listy św. Pawła Apostoła / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. przez Eugeniusza Dąbrowskiego. Warszawa : "PAX", 1952. XXX, 385, [3] s. : il. ; 19 cm. Druk: Toruń : Toruńskie Zakł. Graf. [IMG]
1952Życie Jezusa Chrystusa w opisie ewangelistów / przekład i komentarz Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 2. Poznań : Pallottinum, 1952. 409 s. : il. ; 18 cm.
1953Pismo Święte Nowego Testamentu / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. przez Eugeniusza Dąbrowskiego. Wydanie 5 poprawione i uzupełnione. Warszawa : "Pax", 1953. 876 s. : il., mapy ; 17 cm. Druk: Toruń : Toruńskie Zakł. Graf. [GAL]
1953Ewangelie i Dzieje Apostolskie / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. przez Eugeniusza Dąbrowskiego. Wydanie 5. Poznań : "Albertinum", 1953. XI, [1], 480, [1] s. : il., mapa ; 14 cm. Druk: Poznań : Pozn. Zakł. Graf. Zakład nr 1
1954Pismo Święte Nowego Testamentu / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. przez Eugeniusza Dąbrowskiego ; [książkę zdobił Stanisław Preyzner]. Wydanie 6 poprawione i uzupełnione. Warszawa : "Pax", 1954. 884, [4] s. : il., mapy ; 17 cm. Druk: Toruń : Toruńska Druk. Dziełowa
1954Ewangelie i Dzieje Apostolskie / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. przez Eugeniusza Dąbrowskiego. Wydanie 6. Poznań : "Albertinum", 1954. XII, 480, [1] s. : il., mapy ; 14 cm. Druk: Inowrocław : Inowrocławskie Zakł. Przem. Teren. Zakład nr 3 [GAL]
1954Życie Jezusa Chrystusa w opisie ewangelistów / przekł. i koment. Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 3. Poznań : "Pallottinum", 1954. 359, [1] s. : mapa ; 15 cm.
1955Ewangelie i Dzieje Apostolskie / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. przez Eugeniusza Dąbrowskiego. Wydanie 7. Poznań : "Albertinum", 1955. XII, 480, [1] s. : il., mapy ; 14 cm. Druk: Inowrocław : Inowrocławskie Zakł. Przem. Teren. Zakład nr 3
1955DĄBROWSKI Eugeniusz: Synopsa łacińsko-polska czterech Ewangelii - Poznań: „Pallottinum”, 1955 (Kalisz : Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego). - s. 332; Egz. 5120 [Spis treści:; Papiasz z Hieropolis; Prologi anty-marcjonickie; Św. Ireneusz; Kanon Muratoriego; Klemens Aleksandryjski; Orygens; Prologi monarchiańskie; Euzebiusz Cezarejski; Św. Hieronim; Św. Augustyn; Istota problematu; Jego etapy; Próby rozwiązania problematu synoptycznego; Teoria dwóch źródeł; Teoria czterech dokumentów; Teoria fragmentów; Hipoteza literackiej kolejnej zależności Ewangelistów; Zarys rozwiązania problematu synoptycznego; Orzeczenie Papieskiej Komisji Biblijnej; Czwarta Ewangelia a synoptycy; Łaciński tekst ewangelii kanonicznych.] [IMG]
1956Ewangelie i Dzieje Apostolskie / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. przez Eugeniusza Dąbrowskiego. Wydanie 8. Poznań : "Albertinum", 1956. XII, [2], 480 s. : il., mapy ; 14 cm. Druk: Inowrocław : Inowrocławskie Zakł. Przem. Teren. Zakład nr 3
1957Ewangelie i Dzieje Apostolskie / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. przez Eugeniusza Dąbrowskiego. Wydanie 9. Poznań : Księg. św. Wojciecha, 1957. XII, [2], 480 s. : il., mapy ; 14 cm. Druk: Toruń : Toruńskie Zakł. Graf.
1957Życie Jezusa Chrystusa w opisie ewangelistów / przekł. i komentarz Eugeniusz Dąbrowski ; [książkę ozdobił i oprac. graf. Antoni Gołębniak]. Wydanie 4 il. i poszerz. Poznań : Pallottinum, 1957. 521, [1] s. : il. ; 22 cm.
1958Pismo Święte Nowego Testamentu / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. Eugeniusz Dąbrowski ; zdobił Józef Gruszka. Wydanie 7 poprawione i uzupełnione. Poznań : Księg. św. Wojciecha, 1958. XXXI, [1], 1032 s. : il., mapy ; 14 cm. Druk: Toruń : Toruńskie Zakł. Graf.
1958Ewangelie i Dzieje Apostolskie / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 10. Poznań : Księg. św. Wojciecha, 1958. XII, [2], 480 s. : il., mapa ; 14 cm. Druk: Toruń : Toruńskie Zakł. Graf.
1958Ewangelie i Dzieje Apostolskie / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 11. Poznań : Księg. św. Wojciecha, 1958. XII, 480 s. : il., mapa ; 14 cm. Druk: Warszawa : Druk. im. Rewol. Październ.
1958Ewangelia według św. Łukasza / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 1. Poznań : Księgarnia św. Wojciecha, 1958. XIX, [1], 216 s. ; 11 cm. Druk: Toruń : Toruńskie Zakł. Graf. [GAL]
1959Pismo Święte Nowego Testamentu / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. Eugeniusz Dąbrowski ; zdobił Józef Gruszka. Wydanie 8 poprawione i uzupełnione. Poznań : Księgarnia św. Wojciecha, 1959. XXXI, [1], 1032 s. : il., mapy ; 14 cm.
1959Ewangelie i Dzieje Apostolskie / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment.: Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 12. Poznań : Księg. św. Wojciecha, 1959. XII, [2], 480 s. : il., mapa ; 14 cm. Druk: Warszawa : Druk. im. Rewol. Październ.
1960Ewangelie i Dzieje Apostolskie / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment.: Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 13. Poznań : Księg. św. Wojciecha, 1960. XII, [2], 480 s. : il., mapa ; 14 cm. Druk: Toruń : Toruńskie Zakł. Graf.
1961Ewangelie i Dzieje Apostolskie / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment.: Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 14. Poznań : Księg. św. Wojciecha, 1961. XII, [1], 480 s. : il., mapa ; 14 cm. Druk: Toruń : Toruńskie Zakł. Graf.
1962Ewangelie i Dzieje Apostolskie / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 15. Poznań : Księgarnia św. Wojciecha, 1962. XV, [1], 480 s. : il., mapy ; 14 cm. Druk: Toruń : Toruńskie Zakł. Graf.
1963Pismo Święte Nowego Testamentu / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. Eugeniusz Dąbrowski ; zdobił Józef Gruszka. Wydanie 9 poprawione i uzupełnione. Poznań : Księgarnia św. Wojciecha, 1963. XLIII, [1], 1032 s. : il., mapy ; 14 cm.
1963Pismo Święte Nowego Testamentu / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. Eugeniusz Dąbrowski ; zdobił Józef Gruszka. Wydanie 10 poprawione i uzupełnione. Poznań : Księg. św. Wojciecha, 1963. XLIII, [1], 1032 s. : il., mapy, pl. ; 14 cm.
1963Ewangelie i Dzieje Apostolskie / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment.: Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 16. Poznań : Księg. św. Wojciecha, 1963. XV, [1], 480 s. : il., mapy ; 14 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa"
1963Ewangelia według św. Łukasza : wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, komentarz / przez Eugeniusza Dąbrowskiego. Wydanie 3. Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 1963. XIX, [1], 219 s. ; 11 cm.
1964Pismo Święte Nowego Testamentu / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, komentarz przez Eugeniusza Dąbrowskiego. Wydanie Tysiąclecia. Paris : Société d'Éditions Internationales, 1964. 889, [6] s. : il. ; 17 cm.
1964Pismo Święte Nowego Testamentu / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. Eugeniusz Dąbrowski ; zdobił Józef Gruszka. Wydanie 11 poprawione i uzupełnione. Poznań : Księg. św. Wojciecha, 1964. XLIII, [1], 1032 s. : il., mapy, pl. ; 14 cm. Druk: Wrocław : Druk. RSW "Prasa"
1964Ewangelie i Dzieje Apostolskie / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment.: Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 17. Poznań : Księg. św. Wojciecha, 1964. XV, [1], 480 s. : il., mapy ; 14 cm. Druk: Wrocław : Druk. RSW "Prasa"
1965Pismo Święte Nowego Testamentu / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. Eugeniusz Dąbrowski ; zdobił Józef Gruszka. Wydanie 12 poprawione i uzupełnione. Poznań : Księg. św. Wojciecha, 1965. XLIII, [1], 1032 s. : il., mapy, pl. ; 14 cm. Druk: Wrocław : Druk. RSW "Prasa"
1965Ewangelie i Dzieje Apostolskie / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment.: Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 18. Poznań : Księg. św. Wojciecha, 1965. XV, [1], 480 s. : il., mapy ; 14 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa"
1966Pismo Święte Nowego Testamentu / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 13 poprawione i uzupełnione. Poznań : Księg. św. Wojciecha, 1966. XLIII, [1], 1032 s. : il., mapy, pl. ; 14 cm. Druk: Wrocław : Druk. RSW "Prasa"
1966Ewangelie i Dzieje Apostolskie / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment.: Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 19. Poznań : Księg. św. Wojciecha, 1966. XV, [1], 480 s., [3] k. tabl. : il., mapy ; 14 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa"
1967Pismo Święte Nowego Testamentu / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 14. Poznań : Księgarnia św. Wojciecha, 1967. XLIII, [1], 1032 s. : il. ; 18 cm.
1967Ewangelie i Dzieje Apostolskie / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment.: Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 20. Poznań : Księgarnia św. Wojciecha, 1967. XV, [1], 480 s., [3] k. tabl. : mapy ; 18 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa"
1967Ewangelie i Dzieje Apostolskie / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment.: Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 20. Dodruk. Poznań : Księgarnia św. Wojciecha, 1967. XV, [1], 480 s., [3] k. tabl. : il., mapy ; 14 cm.
1967Ewangelia według św. Łukasza : wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, komentarz / przez Eugeniusza Dąbrowskiego. Wydanie 4. Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 1967. XIX, [1], 219, [1] s. ; 11 cm.
1968Ewangelie i Dzieje Apostolskie / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment.: Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 21. Poznań : Księg. św. Wojciecha, 1968. XV, [1], 480 s., [3] k. tabl. : il., mapy ; 14 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa"
1968Ewangelia według św. Łukasza : wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz / przez Eugeniusza Dąbrowskiego. Wydanie 5. Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 1968.
1969Ewangelia według św. Łukasza / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment.: Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 6. Poznań : Księgarnia św. Wojciecha, 1969. XIX, [1], 219 s. ; 11 cm. Druk: Bydgoszcz : Prasowe Zakł. Graf. RSW "Prasa"
1970Pismo Święte Nowego Testamentu / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 15. Poznań : Księgarnia św. Wojciecha, 1970. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl. : il., mapy ; 18 cm.
1970Pismo Święte Nowego Testamentu / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 16. Poznań : Księgarnia św. Wojciecha, 1970. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl. : il., mapy ; 18 cm.
1970Ewangelie i Dzieje Apostolskie / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 22 poprawione. Poznań : Księg. św. Wojciecha, 1970. XI, [1], 479 s., [2] k. tabl. : il., mapy ; 14 cm. Druk: Wrocław : Pras. Zakł. Graf. RSW "Prasa"
1971Ewangelie i Dzieje Apostolskie / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 23. Poznań : Księgarnia. św. Wojciecha, 1971. XI, [1], 479 s. : il. ; 18 cm.
1972Ewangelie i Dzieje Apostolskie / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 24. Poznań : Księg. św. Wojciecha, 1972. XI, [1], 479 s. : il. ; 14 cm. Druk: Kościan : Kościańskie Przeds. Przem. Teren.
1973Pismo święte Nowego Testamentu / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment. Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 17. Poznań : Księgarnia św. Wojciecha, 1973. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl. : il., mapy ; 18 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa"
1973Ewangelia i Dzieje apostolskie / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty ; koment. Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 25. Poznań : Księgarnia św. Wojciecha, dr. 1973. XI, [1], 479 s. : il. ; 18 cm.
1973Pismo Święte Nowego Testamentu, wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego. Wydanie 18. Poznań Warszawa Lublin. Księgarnia św. Wojciecha, 1973. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl. : il., mapy ; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu [GAL TXT]
1973Ewangelia według św. Łukasza / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty, koment.: Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 7. Poznań : Księgarnia św. Wojciecha, dr. 1973. XIX, 219 s. ; 18 cm.
1975Ewangelia i Dzieje apostolskie / wstęp, nowy przekł. z Wulgaty ; komentarz Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 26. Poznań : Księgarnia św. Wojciecha, 1975. XI, [1], 479 s. : il. ; 20 cm. Druk: Druk. Pozn. Zakł. Metal. Przem. Teren. Zakł. W-5
xxxx Data pominięta w kalendarium 

Powiązany artykuł

Linki

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

  • ~John Belushi6 lat temu
  • W roku 1955 Eugeniusz Dąbrowski wydał „Konkordancję podręczną Pisma Świętego Nowego Testamentu” nakładem Albertinum i Księgarni Św. Wojciecha 1955 [Odpowiedz]