«  Na harfie Dawidowej - Tomasz El [1933]Księga ukryta w Biblii - Friedman [2000]  »

Psalmy z kancjonału metodystycznego
Psalmy z kancjonału metodystycznego "Pieśni nadziei i wiary"

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa [1986]

Fragment wstępu

Początek psalmu 2

Główne wydanie 1970

Pieśni nadziei i wiary, Wydawnictwo „Pielgrzym Polski”, Warszawa 1970 ss. 805. [IMG]

Tłumaczenie

ks. prof. dr Witold Benedyktowicz

Fragmenty przekładu

Psalm 1:1-6 [1] Błogosławiony mąż, który nie bywa w radzie niepobożnych, a na drodze grzesznych nie stoi i nie zasiada w gronie naśmiewców. [2] Ale rozmiłował się w zakonie Pańskim i o zakonie jego rozmyśla we dnie i w nocy. [3] Albowiem będzie jako drzewo wsadzone nad strumieniem wód, które wydaje owoc w swoim czasie, a liść jego nie opada i wszystko cokolwiek czyni poszczęści się. [4] Lecz nie tak niepobożni; gdyż są jak plewa, którą wiatr rozwiewa. [5] Przeto się niepobożni nie ostoją w sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. [6] Albowiem zna Pan drogę sprawiedliwych; ale droga niepobożnych zaginie.

Psalm 2:1-12 [1] Czemu narody się buntują, a ludy myślą o marnościach? [2] Powstali królowie ziemscy i zjednoczyli się książęta przeciwko Panu i pomazańcowi jego, mówiąc: [3] „Zerwijmy ich okowy i zrzućmy z siebie ich jarzmo.” [4] Ale ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan z nich szydzi. [5] Tedy zgromi ich w gniewie swoim, a zapalczywością przerazi. [6] Ustanowił mnie królem na Syjonie, górze świętej swojej. [7] Oznajmiam wyrok Pana — Pan rzekł do mnie: „Jesteś synem moim, dzisiaj spłodziłem ciebie. [8] Żądaj ode mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i w posiadanie krańce świata. [9] żelaznym berłem będziesz nimi rządził i jak naczynie garncarskie pokruszysz ich.” [10] Więc zmądrzejcie, królowie, pouczcie się, sędziowie Ziemi. [11]. Służcie Panu w bojaźni i całujcie ze drżeniem stopy Jego. [12] Aby się Pan nie rozgniewał i nie wytracił was w drodze, gdyby się rozpaliła popędliwość jego. Błogosławieni wszyscy, którzy mu ufają.

Psalm 3:1-5 Psalm Dawida, kiedy uciekał przed synem swoim, Absalomem [1] Panie, jako liczni są ciemiężyciele moi, wielu powstaje przeciwko mnie! [2] Wielu ich mówi już o mnie: „Nie ma dla niego ratunku od Boga.” [3] Ale ty, Panie, jesteś obrońcą moim i chwałą moją, ty podnosisz mą głowę. [4] Głosem swym wołałem do Pana, a on wysłuchał mnie ze świętej góry swojej. [5] Ułożę się do snu i zasnę, a obudzę się, bo Pan mnie chroni.

Więcej o przekładzie

O autorstwie ks. prof. dr. Witolda Benedyktowicza

Teksty biblijne w większości pochodzą z nowego przekładu Pisma Świętego wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie, w roku 1989, natomiast teksty Psalmów zamieszczone w Rytuale zaczerpnięte zostały z przekładu dokonanego przez ks. prof. dr. Witolda Benedyktowicza, zamieszczonego w kancjonale metodystycznym "Pieśni nadziei i wiary", wydanym po raz pierwszy w Warszawie, w roku 1970. Fragment wstępu do wydania "Pieśni nadziei i wiary" z 2003 roku [Ks. Adam Kleszczyński Przewodniczący Komisji liturgicznej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP. Warszawa, w czerwcu 2000 r.] [1]

Lista przetłumaczonych psalmów:

Kancjonał zawiera przekład następujących 81 psalmów: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 54, 55, 57, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 82, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 121, 125, 127, 128, 130, 133, 135, 136, 138, 139, 143, 145, 146, 148, 150.

O kancjonale

„Pieśni nadziei i wiary" — kancjonał Kościoła Metodystycznego — składa się z 3 części. Część I zawiera 5 formuł porządku nabożeństwa, 2 formuły porządku Wieczerzy Pańskiej oraz teksty wyznań wiary. Część II, muzyczna, składa się ze zbioru 450 hymnów. Część III obejmuje czytania responsoryczne; są to wybrane teksty Psalmów oraz inne teksty biblijne i starokościelne, przystosowane do czytania na przemian przez duchownego i wiernych. Całość zamyka zespół indeksów, a mianowicie alfabetyczny spis hymnów, indeks autorów i kompozytorów oraz skorowidz miejsc biblijnych. Część muzyczna obejmuje 10 głównych rozdziałów, ułożonych tematycznie. Większość rozdziałów dzieli się na podrozdziały. Pieśni, w obrębie podrozdziałów, ułożone są w porządku alfabetycznym. Pierwsze słowa pieśni stanowią jej tytuł. Wszystkie hymny zaopatrzone są w stosowny tekst biblijny oraz zawierają informacje o kompozytorach, autorach tekstów, tłumaczach względnie źródłach, z których zostały zaczerpnięte. Przy autorach i kompozytorach nieżyjących podano daty urodzin i zgonu; brak ich tam, gdzie nie zdołano ich ustalić. Nie zawsze można też było ustalić osobę autora względnie kompozytora, jako że w skarbcu pieśni kościelnych wiele jest utworów bezimiennych. Podstawowa część muzyczna posiada swój odpowiednik w postaci partytury, zawierającej nuty. Jest ona przeznaczona dla organistów. Partytura obejmuje zapisy nutowe hymnów z tekstami słownymi. Autorem nowatorskiego opracowania muzycznego wszystkich melodii występujących w Kancjonale jest prof. Karol Hławiczka. Wybór pieśni i ich teksty opracował zespół redakcyjny, powołany przez władze Kościoła Metodystycznego.

Kalendarium przekładu

1970Pieśni nadziei i wiary, Wydawnictwo „Pielgrzym Polski”, Warszawa 1970 ss. 805. [IMG]
1986Pieśni Nadziei i Wiary. Kancjonał Kościoła Metodystycznego, Wydawnictwo „Pielgrzym Polski”, Warszawa 1986 [GAL]
2003Pieśni nadziei i wiary : kancjonał pogrzebowy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP / [wybór tekstów i red. Zbigniew Kamiński et al.]. Warszawa : Wydawnictwo "Pielgrzym Polski", 2003. 88 s.

Podziękowanie

 •  Dziękuję Panu Ireneuszowi G. za informacje i zdjęcia do tej pozycji

 • Przypisy

  • 1. ⇧ Fragment wstępu do wydania "Pieśni nadziei i wiary" z 2003 roku [Ks. Adam Kleszczyński Przewodniczący Komisji liturgicznej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP].
   

  Zostaw komentarz

  Komentarz: 


  Podpis:     
  Przepisz kod: 
   

  UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
  Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać