«  NT - Andrzej Mazurkiewicz [2019]Przekład prawosławny [2022]  »

Oblubienica.eu - Przekład dosłowny
Z wersjami Byzantium Text, Textus Receptus i Nestle/Aland 28

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Ewangelia Mateusza 5,42 [2023]

Główne wydanie 2020

Oblubienica.eu - Pojawienie się przekładów dosłownych BT [Majority Text/Byzantium Text (Tekst Większościowy)], TR [Textus Receptus] i N/A [Nestle/Aland 28]. [Data przybliżona: 2020.11.16 - pierwszy zrzut strony z przekładami dosłownymi na web.archive.org. Wcześniejszy jest z 2018 roku ale tam jeszcze przekładów dosłownych nie ma] [IMG]

Fragment przekładu

List do Efezjan 6:1-24 [wersja: Majority Text/Byzantium Text (Tekst Większościowy)] [1] Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, bo to jest sprawiedliwe. [2] [Poważaj swego ojca i matkę] – to jest pierwsze przykazanie w obietnicy, [3] [aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi]. [4] A (wy), ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, ale wychowujcie je w karności i pouczeniu Pana. [5] Słudzy, bądźcie posłuszni tym, którzy są według ciała waszymi panami, z bojaźnią i z drżeniem, w prostocie waszego serca, jak Pomazańcowi; [6] służcie nie na pokaz, jak (to robią) pochlebcy, lecz jak słudzy Pomazańca, którzy pełnią wolę Boga z (całej) duszy, [7] służąc z dobrej woli – jak Panu, a nie ludziom, [8] świadomi, że każdy, jeśli uczni coś dobrego, to też otrzyma (zapłatę) od Pana – czy to sługa, czy wolny. [9] A (wy), panowie, tak samo postępujcie względem nich, porzućcie groźbę, świadomi, że zarówno ich, jak i wasz Pan jest na niebiosach, a u Niego nie ma stronniczości. [10] W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego siły. [11] Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, po to byście mogli się ostać wobec zakusów oszczercy; [12] gdyż nie toczymy walki z krwią i ciałem, lecz ze zwierzchnościami, z władzami, z rządcami sfery ciemności tego wieku, z duchowymi (mocami) niegodziwości w niebiosach. [13] Dlatego weźcie (na siebie) pełną zbroję Bożą, abyście byli w stanie przeciwstawić się w dniu złym i wykonawszy wszystko – ostać się. [14] Stójcie więc, opasawszy biodro swoje prawdą i wdziawszy na siebie pancerz sprawiedliwości, [15] mając nogi obute w gotowości dla dobrej nowiny pokoju, [16] a przede wszystkim podnieście tarczę wiary, którą będziecie w stanie zgasić wszelkie rozżarzone pociski złego; [17] biorąc też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest przesłanie Boga, [18] w każdej modlitwie i prośbie, modląc się w duchu o każdym czasie i w tym to okazując czujność z całą uporczywością i błaganiem za wszystkich świętych [19] i za mnie, oby mi dane było słowo, bym otwierając swoje usta, z odwagą oznajmiać tajemnicę dobrej nowiny, [20] ze względu na którą poselstwo sprawuję w więzach, abym ją śmiało ogłosił, tak jak powiedzieć mi trzeba. [21] Abyście zaś wiedzieli i wy o tym, co mnie dotyczy, co robię, wszystko oznajmi wam Tychikus, (nasz) ukochany brat i wierny sługa w Panu, [22] którego posłałem do was właśnie po to, abyście dowiedzieli się o tym, co się z nami (dzieje), i aby pocieszył wasze serca. [23] Pokój (niech będzie) braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Pomazańca. [24] Łaska (niech będzie) ze wszystkimi, którzy kochają naszego Pana Jezusa Pomazańca w nieskazitelności. Amen.


Brązowy pochylony tekst - pokazuje miejsca gdzie występują różnice pomiędzy manuskryptami Byzantium Text, Textus Receptus i Nestle/Aland 28.

Porównania między tłumaczeniami

Mateusza 5,38-48

Powód porównania: Porównanie 3 wersji przekładu dosłownego: OB.DOS.BY - Majority Text/Byzantium Text (Tekst Większościowy). OB.DOS.TR - Textus Receptus. OB.DOS.NA - Nestle/Aland 28

[38 OB.DOS.BY] Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb.

[38 OB.DOS.TR] Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb.

[38 OB.DOS.NA] Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb.

[39 OB.DOS.BY] Ja wam natomiast mówię: Nie przeciwstawcie się złemu, lecz temu, kto cię uderzy w prawy policzek, nadstaw i drugi.

[39 OB.DOS.TR] Ja wam natomiast mówię: Nie przeciwstawcie się złemu, lecz temu, kto cię uderzy w prawy policzek twój, nadstaw i drugi.

[39 OB.DOS.NA] Ja wam natomiast mówię: Nie przeciwstawcie się złemu, lecz temu, kto cię uderza w prawy policzek twój, nadstaw i drugi.

[40 OB.DOS.BY] A temu, kto chce cię pozwać do sądu i wziąć twą tunikę, zostaw także płaszcz.

[40 OB.DOS.TR] A temu, kto chce cię pozwać do sądu i wziąć twą tunikę, zostaw także płaszcz.

[40 OB.DOS.NA] A temu, kto chce cię pozwać do sądu i wziąć twą tunikę, zostaw także płaszcz.

[41 OB.DOS.BY] I kto by cię zmuszał, abyś szedł jedną milę, odchodź z nim dwie.

[41 OB.DOS.TR] I kto by cię zmuszał, abyś szedł jedną milę, odchodź z nim dwie.

[41 OB.DOS.NA] I kto by cię zmuszał, abyś szedł jedną milę, odchodź z nim dwie.

[42 OB.DOS.BY] Temu, kto cię prosi, dawaj, i nie odwróć się od tego, kto chce od ciebie pożyczyć.

[42 OB.DOS.TR] Temu, kto cię prosi, dawaj,, i nie odwróć się od tego, kto chce od ciebie pożyczyć.

[42 OB.DOS.NA] Temu, kto cię prosi, daj, i nie odwróć się od tego, kto chce od ciebie pożyczyć.

[43 OB.DOS.BY] Słyszeliście, że zostało powiedziane: Będziesz kochał swego bliźniego i będziesz nienawidził swego nieprzyjaciela.

[43 OB.DOS.TR] Słyszeliście, że zostało powiedziane: Będziesz kochał swego bliźniego i będziesz nienawidził swego nieprzyjaciela.

[43 OB.DOS.NA] Słyszeliście, że zostało powiedziane: Będziesz kochał swego bliźniego i będziesz nienawidził swego nieprzyjaciela.

[44 OB.DOS.BY] Ja wam natomiast mówię: Kochajcie nieprzyjaciół waszych, błogosławcie przeklinających was, dobrze czyńcie nienawidzącym was i módlcie się za tych, którzy was znieważają i prześladują,

[44 OB.DOS.TR] Ja wam natomiast mówię: Kochajcie nieprzyjaciół waszych, błogosławcie przeklinających was, dobrze czyńcie nienawidzącym was i módlcie się za tych, którzy was znieważają i prześladują,

[44 OB.DOS.NA] Ja wam natomiast mówię: Kochajcie nieprzyjaciół waszych, i módlcie się za tych, którzy was prześladują,

[45 OB.DOS.BY] abyście się w ten sposób stali synami Ojca waszego, który jest w niebiosach, gdyż Jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, i spuszcza deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

[45 OB.DOS.TR] abyście się w ten sposób stali synami Ojca waszego, który jest w niebiosach, gdyż Jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, i spuszcza deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

[45 OB.DOS.NA] abyście się w ten sposób stali synami Ojca waszego, który jest w niebiosach, gdyż Jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, i spuszcza deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

[46 OB.DOS.BY] Bo jeślibyście pokochalibyście tych, którzy was kochają, jaką macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią?

[46 OB.DOS.TR] Bo jeślibyście pokochalibyście tych, którzy was kochają, jaką macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią?

[46 OB.DOS.NA] Bo jeślibyście pokochalibyście tych, którzy was kochają, jaką macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią?

[47 OB.DOS.BY] A jeśli pozdrowicie tylko swoich przyjaciół, cóż nadzwyczajnego czynicie? Czyż i celnicy tak nie czynią?

[47 OB.DOS.TR] A jeśli pozdrowilibyście tylko swoich braci, cóż nadzwyczajnego czynicie? Czyż i celnicy tak nie czynią?

[47 OB.DOS.NA] A jeśli pozdrowicie tylko swoich braci, cóż nadzwyczajnego czynicie? Czyż i poganie tak nie czynią?

[48 OB.DOS.BY] Bądźcie wy więc doskonali, tak, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebiosach.

[48 OB.DOS.TR] Bądźcie wy więc doskonali, tak, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebiosach.

[48 OB.DOS.NA] Bądźcie wy więc doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebiański.

Kalendarium przekładu

2020Oblubienica.eu - Pojawienie się przekładów dosłownych BT [Majority Text/Byzantium Text (Tekst Większościowy)], TR [Textus Receptus] i N/A [Nestle/Aland 28]. [Data przybliżona: 2020.11.16 - pierwszy zrzut strony z przekładami dosłownymi na web.archive.org. Wcześniejszy jest z 2018 roku ale tam jeszcze przekładów dosłownych nie ma] [IMG] [1]

Linki

    Tekst tłumaczenia:
  • Strona z przekładem online -  Aby wyświetlić przekłady dosłowne: (1) U góry pop prawej wybrać z listy rozwijanej najlepiej Textus/Receptus (tekst ten pojawi się jako pierwszy jako "Przekład dosłowny". (2) W części u góry "Przekłady" zaznaczyć checbox przy "BT - Przekład dosłowny" (pokaże się sekcja "Majority Text/Byzantium Text (Tekst Większościowy))" oraz checkbox przy "N/A - Przekład dosłowny" (pokaże się sekcja "Nestle/Aland 28)". Niestety przy zmianie wersetu na nowo trzeba zaznaczać checboxy "BT - Przekład dosłowny" i "N/A - Przekład dosłowny".
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać