«  Oblubienica.eu - Przekład dosłowny [2020]Tomasz ze Zbrudzewa - Przekłady [1549]  »

Przekład prawosławny

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka wydania z 2014 r. [1]

Okładka Nowego Testamentu [2022] [2]

Początek Ew. Łukasza w NT 2022

Pierwsze większe wydanie w serii 2022-12

Pismo Święte Nowego Testamentu. Wydanie pierwsze. Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2022. 336s . ISBN 978-83-65136-75-6 [IMG]

Fragment przekładu

Ewangelia Marka 14:1-17 [1] Było to dwa dni przed świętem Paschy i Przaśników. Arcykapłani i uczeni w Piśmie zastanawiali się, jak podstępnie Go pochwycić i zabić. [2] Mówili bowiem: - Oby tylko nie podczas Świąt, aby nie spowodować rozruchów wśród ludu. [3] Gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, i spoczywał przy stole, przyszła pewna kobieta mająca alabastrowy flakon czystego olejku nardowego wielkiej wartości. Rozbijając flakon, wylała Mu na głowę. [4] Niektórzy z obecnych oburzali się wewnętrznie i mówili: - Po cóż dokonuje się marnotrawstwo tego olejku? [5] Można było za niego dostać dobre trzysta denarów i rozdać żebrakom! I zwymyślali ją. [6] A Jezus na to: - Dajcie jej spokój! Czemu jej przeszkadzacie? Zrobiła mi dobry uczynek. [7] Biedaków zawsze macie koło siebie i gdy tylko zechcecie, możecie im dobrze czynić - a Mnie nie zawsze macie. [8] Zrobiła, co mogła: zawczasu namaściła Moje ciało na pogrzeb. [9] Zaprawdę, powiadam wam: w każdym zakątku ziemi, dokądkolwiek dotrze Ewangelia, opowiadać będą także o tym, co ona uczyniła, aby ją upamiętnić. [10] A Judasz Iskariota, ten należący do Dwunastu, odszedł od arcykapłanów, aby im Go wydać. [11] Wysłuchawszy go, ucieszyli się i obiecali mu zapłacić srebrem. Zatem począł czekać na odpowiednią chwilę, by Go wydać. [12] Pierwszego Dnia Przaśników, gdy ofiarowywano paschalnego baranka, pytają Go uczniowie: - Dokąd mamy pójść, aby przygotować Ci wieczerzę paschalną? [13] On zatem posyła dwóch z nich, mówiąc: - Idźcie do miasta: wyjdzie wam naprzeciw człowiek dźwigający dzban wody. Idźcie za nim [14] i tam, gdzie on wejdzie, powiedzcie panu domu, że Nauczyciel mówi: - Gdzie jest komnata, w której mógłbym spożyć Paschę z Moimi uczniami? [15] A on wskaże wam salę na piętrze, zaścieloną już, gotową, i tam przygotujcie nam. [16] I odeszli uczniowie, i przyszli do miasta, i zastali wszystko, jak im powiedział, i przygotowali wieczerzę paschalną. [17] Gdy nadszedł wieczór, przybył z Dwunastoma.

Więcej o przekładzie

Z materiałów Wydawcy

„Księgą ksiąg” dla każdego chrześcijanina jest Biblia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Jej rdzeniem jest zaś Ewangelia – Dobra Nowina Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. O ile przekładu Biblii na język staro-cerkiewno-słowiański dokonano jeszcze w IX w., to na jej tłumaczenie na język polski należało czekać aż do XVI wieku. Od tej pory ukazało się już co najmniej kilka pełnych polskich przekładów Pisma Świętego, żaden z nich nie był jednak uważany za odpowiadający naszej Cerkwi do użytku liturgicznego. Dlatego też od lat komisja soborowa pracowała nad oficjalnym, prawosławnym tłumaczeniem. Po akceptacji św. Soboru Biskupów naszej Cerkwi z drukarni wyszła „Święta Ewangelia” w prawosławnym przekładzie na język polski. Cztery Ewangelie wchodzące w skład „Świętej Ewangelii” to niezwykły zapis życia i działalności Jezusa Chrystusa. Nie ma księgi bardziej świętej od niej, na wskroś przesyconej potem i krwią naszego Zbawiciela, księgi wskazującej wszystkim chrześcijanom drogę ku zbawieniu. Napisać o Ewangelii wiele, to nie napisać nic. Ewangelię, jak żadne inne zawarte w Biblii treści, trzeba znać, szanować i kochać. Ewangelia, jak żadna inna księga, powinna być codzienną lekturą każdego chrześcijanina. Ewangelia, jak żadna inna księga, powinna być dla nas źródłem przemyśleń, inspiracji i działań…

Kalendarium przekładu

2014-12Święta Ewangelia, Warszawska Metropolia Prawosławna, Wydanie I. Warszawa 2014, s. 336. ISBN: 978-83-60311-7-4 [IMG]
2015-12Święta Ewangelia, Wydawnictwo: Warszawska Metropolia Prawosławna, Wydanie II: Warszawa 2015, Wymiary: 17,5x24,5 cm, Ilość stron: s. 336. ISBN 978-83-60311-94-3 [3]
2020-10-01Święta Ewangelia, Warszawska Metropolia Prawosławna, Wydanie III. Warszawa 2020, s. 336. ISBN: 978-83-60311-7-4 [4]
2022-12Pismo Święte Nowego Testamentu. Wydanie pierwsze. Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2022. 336s . ISBN 978-83-65136-75-6 [IMG] [5]
2025[Przed komisją ds. przekładu Biblii na język polski stoi] "wyzwanie [...] dokonania przekładu pozostałych ksiąg Pisma Świętego, a mianowicie Starego Testamentu."
Linia daty Zapowiedź wydania
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

  • ~John Belushi3 lata temu
  • Zainicjowano tłumaczenie kolejnych ksiąg: https://www.orthodox.pl/prace-komisji-nad-tlumaczeniem-nowego-testamentu/ Powołana Komisja przetłumaczyła już księgę Dziejów Apostolskich, List do Rzymian oraz 1 List do Koryntian. [Odpowiedz]
  • ~Jesus is God5 lat temu
  • Nestle27 czy Scriver..... Textus Receptus? [Odpowiedz]
    • ~Jane4 lata temu
    • Przekład Nestle Aland 28