«  Pięcioksiąg Mojżesza - S.Spitzer [1937]Roman Brandstaetter [1968]  »

Ewangelie i Dz. Ap. - F.Gryglewicz

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa wydania z 1947r [1]

Fragment tłumaczenia Ew.Mat. 23 [2]

Okładka wydania II z 1987r

Strona tytułowa z 1987r

Wydanie z 1987r. s.3

Wydanie z 1987r. - Mat. 5:3-13

Główne wydanie 1947

Wydanie I, "Ewangelie i Dzieje Apostolskie z greckiego przetłumaczył i krótko objaśnił ks. Feliks Gryglewicz. 1947. Nakładem Księgarni św. Jacka w Katowicach" [GAL]

Tłumaczenie

ks. Feliks Gryglewicz

Podstawa tłumaczenia

grecki, wydanie ks. A Merka T.J.

Fragmenty przekładu

Ewangelia Mateusza 23:24-28 [24] Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, apołykacie wielbłąda! [25] Biada wam, uczeni i faryzeusze, obłudnicy. Oczyszczacie bowiem zewnętrzną stronę kielicha i misy, wnętrze zaś ich jesi pełne zdzierstwa i niepowściągliwości. [26] Ślepy faryzeuszu! Oczyść najpierw wnętrze kielicha, aby i zewnętrzna jego strona była czysta. [27] Biada wam. uczeni i faryzeusze, obłudnicy. Podobni bowiem jesteście do grobów pobielanyrb, które z wierzchu wyglądają pięknie, wewnątrz zaś są wypełnione kośćmi umarłych l wszelką nieczystością. [28] Tak samo i wy, zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś pełni jesteście obłudy i bezprawia.

Dzieje Ap. 28:30-31 [30] Paweł całe 2 lata pozostał w wynajętym dla siebie mieszkaniu, przyjmował wszystkich, którzy przychodzili do niego, [31] opowiadał o Królestwie Bożym i z całkowitą swobodą, bez żadnej przeszkody nauczał o Panu Jezusie Chrystusie.

Więcej o przekładzie

"W Przedmowie do swojego przekładu Ewangelii i Dziejów Apostolskich (1947) F. Gryglewicz w następujący sposób sformułował cel i zasady swojej pracy: „Przetłumaczyć, o ile można, jasno i dokładnie, nowym językiem i zgodnie z wymaganiami poziomu dzisiejszej nauki”. Przekładowi Gryglewicza zarzucano zbytnie odejście od powagi słowa Bożego oraz zastosowanie zbyt potocznego słownictwa." [3]

Kalendarium przekładu

1939Ewangelia święta według św. Jana / z grec. oryg. przetł. i krótko objaśn. Feliks Gryglewicz. Sosnowiec : Feliks Gryglewicz, 1939. 104 s. [4]
1947Wydanie I, "Ewangelie i Dzieje Apostolskie z greckiego przetłumaczył i krótko objaśnił ks. Feliks Gryglewicz. 1947. Nakładem Księgarni św. Jacka w Katowicach" [GAL]
1987Ewangelie i Dzieje Apostolskie / [z greckiego przeł. i objaśnił Feliks Gryglewicz]. Wydanie 2. popr., Częstochowa : Częstochowskie Wydawnictwo Diecezjalne "Regina Poloniae", 1987. 368 s. ; 17 cm. [GAL]

Przypisy

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać