«  Apokalipsa św. Jana - J.K.Pytel [2008]Pieśń nad Pieśniami - Michał Wilk [2008]  »

Ew. Jezusa Chrystusa wg Marka

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar [1]  

Okładka tomu 1 z 2012 r.

Główne wydanie 2008

Ewangelia Jezusa Chrystusa według św. Marka, część I - IV. Przekład i komentarz ks. Franciszek Sieg SJ. Wydawnictwo Bernardinum Pelplin 2008. Cz. 1 (Mk 1,1-4,34) Jezus głosi Królestwo Boże. s. 216. ISBN: 978-83-7380-557-6. Cz. 2, (Mk 4,35-9,13) Mesjasz i Syn Boży. s. 236. ISBN: 978-83-7380-558-3. Cz. 3 (Mk 9,14-13,37) Intensywna formacja uczniów przed odejściem nauczyciela. s. 244. ISBN: 978-83-7380-559-0. Cz. 4 (Mk 14-16) Jezus oddaje swoje życie za wielu - i wstępuje do chwały Ojca. s. 276. ISBN: 978-83-7380-560-6. W jednym tomie (cztery części) zostały zebrane studia z teologii biblijnej - czterech Ewangelii, które były publikowane w różnych czasopismach.

Tłumaczenie

Franciszek Sieg SJ

Fragment przekładu

Marka 1:1-45 [1] Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa Syna Bożego. [2] Tak, jak jest napisane u proroka Izajasza: 'Oto Ja posyłam przed Tobą mojego wysłańca. Ten przygotuje drogę dla Cebie'. [3] Głos wołającego na pustyni: "Przygotujcie drogę Panu. Dla Niego prostujcie ścieżki!" [4] Jan wystąpił na pustyni, udzielając chrztu i głosząc chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. [5] Do niego wyszła cała ludność krainy Judei i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Oni, wyznając swoje grzechy - zostali przez niego ochrzczeni w rzece Jordan. [6] Jan nosił szatę z sierści wielbłądziej i skórzany pas dokoło bioder. Żywił się zaś szarańczą i leśnym miodem. [7] On głośno obwieszczał, mówiąc: "Po mnie idzie mocniejszy ode mnie. Ja nie jestem godzien, abym po schyleniu się, rozwiązał rzemyk u Jego sandałów. [8] Ja chrzciłem was wodą. On chrzcić was będzie Duchem... [całość]

Więcej o przekładzie

Informacja o tekście tłumaczenia

"Przed komentowanym fragmentem przygotował Autor swój własny przekład tekstu ewangelicznego, posiadający imprimatur." [2]

Kalendarium przekładu

1985Franciszek Sieg SJ, Listy do siedmiu Kościołów. Apokalipsa św. Jana 1-3 z komentarzem egzegetyczno-teologicznym, Bobolanum, Warszawa: Michalineum, 1985. 123, [5] s. [Tekst Apokalipsy jest z Biblii Tysiąclecia wyd.3. Patrz zdjęcia w galerii do tego wydania] [GAL]
2008Ewangelia Jezusa Chrystusa według św. Marka, część I - IV. Przekład i komentarz ks. Franciszek Sieg SJ. Wydawnictwo Bernardinum Pelplin 2008. Cz. 1 (Mk 1,1-4,34) Jezus głosi Królestwo Boże. s. 216. ISBN: 978-83-7380-557-6. Cz. 2, (Mk 4,35-9,13) Mesjasz i Syn Boży. s. 236. ISBN: 978-83-7380-558-3. Cz. 3 (Mk 9,14-13,37) Intensywna formacja uczniów przed odejściem nauczyciela. s. 244. ISBN: 978-83-7380-559-0. Cz. 4 (Mk 14-16) Jezus oddaje swoje życie za wielu - i wstępuje do chwały Ojca. s. 276. ISBN: 978-83-7380-560-6. W jednym tomie (cztery części) zostały zebrane studia z teologii biblijnej - czterech Ewangelii, które były publikowane w różnych czasopismach.
2009Listy do siedmiu Kościołów : Apokalipsa św. Jana (1-3). Przekład i komentarz egzegetyczno-teologiczny Franciszek Sieg SJ. Wyd. 2. popr. i uzup. Wydawnictwo Bernardinum Pelplin 2009. ISBN: 978-83-7380-682-5. s.164 [Tekst Apokalipsy jest z Biblii Tysiąclecia wyd.3 ????. Patrz wcześniejsze wydanie z 1985r.] [IMG]
2012Ewangelia Jezusa Chrystusa według św. Marka, przekład i komentarz Ks. F. Sieg. SJ. Wydanie 2. popr. i uzup. tłumaczenie z greckiego. Opole: Wydawnictwo ”Cywilizacja Miłości”, 2012. [Tom 1: 359 s.; Zawiera: Jezus głosi Królestwo Boże ; Mesjasz i Syn Boży. ISBN 978-83-62640-14-0; Tom 2: 398 s. Zawiera: Intensywna formacja uczniów przed odejściem Nauczyciela ; Jezus oddaje swoje życie za ludzi i wstępuje do chwały Ojca. ISBN 978-83-62640-15-7] [IMG]
2014Ewangelia według św. Marka (produkt cyfrowy). Przekład, adnotacje i komentarz: o. Franciszek Sieg SJ. Wydawnictwo Rhetos. Warszawa 2014, 431 stron. ISBN 978-83-89781-82-6 [GAL] [3]
xxxx Data pominięta w kalendarium 

Linki

Dodatkowy fragment przekładu

Ew. Marka 2:1-12 [1] Po dniach przybył znowu do Kafarnaum. Wnet rozeszła się wiadomość, że On jest w domu. [2] Zaraz zgromadziło się tak wielu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. [3] Wtedy przyszło czterech ludzi, którzy na wysoko podniesionych noszach nieśli do Niego sparaliżowanego człowieka. [4] Nie mogąc, z powodu tłumu, bliżej wnieść go przed Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie się znajdował i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. [5] Jezus widząc ich wiarę, rzekł do sparaliżowanego: "Synu, twoje grzechy są odpuszczone." [6] Niektórzy spośród uczonych w Piśmie, którzy tam siedzieli, myśleli w swoich sercach: [7] "Co też Ten mówi? On bluźni! Któż może odpuszczać grzechy? Tylko On Jeden - Bóg!" [8] Jezus natychmiast poznał w swoim duchu, że oni tak myśleli i rozważali między sobą, rzekł im: "Czemu tak myślicie w swoich sercach? [9] Co jest łatwiej - powiedzieć sparaliżowanemu człowiekowi: 'Twoje grzechy są odpuszczone'; czy też powiedzieć: 'Wstań, weź swoje nosze i chodź! [10] Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - tu zwrócił się do sparaliżowanego człowieka - [11] mówię ci: "Wstań, weź swoje nosze i idź do twojego domu!" [12] On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich, tak że ich ogarnęło zdumienie i sławili Boga, mówiąc: "Czegoś podobnego jeszcze nigdy nie widzieliśmy"

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać