«  Biblia Paulistów [2008]Śląskie Towarzystwo Biblijne [2012]  »

Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]
Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka wydania Psalmów [1]

Strona tytułowa wydania Psalmów

Fragment przekładu - Psalm 59 [2]

List do Kolosan [2016] [3]

Pierwsze wydanie w serii 2012-12

Księga Psalmów. Nowy Przekład Dynamiczny. Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2012. s. 325?. ISBN 978-83-7829-069-6. Wydany również: Audiobook - Czyta Andrzej Seweryn. Nagranie, kompozycja, aranżacja i wykonanie tła muzycznego: Rafał Gorączkowski. Czas trwania: 7 godz. 23 min. 45 sek. ISBN: 978-83-7829-063-6. Z noty wydawniczej: "Przekład przygotowany redakcyjnie na podstawie tłumaczenia z języka hebrajskiego dokonanego przez: Annę Horodecką i Jurija Gołowanowa" [IMG]

Fragmenty przekładu

Psalm 146 Modlitwa grzesznika o obronę przed wrogami. [1] Psalm Dawida. O PANIE, racz wysłuchać modlitwy, którą wznoszę, w swojej łaskawości wysłuchaj mych błagań i daj mi odpowiedź w dowód przychylności! [2] Lecz nie pozywaj mnie na sąd swój, Boże, ponieważ nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy i nie może się ostać przed Twoim obliczem. [3] Kiedy wróg mnie ściga, powala na ziemię i zmusza do życia w okowach ciemności, to wówczas się czuję jak w grobie złożony: [4] duch we mnie słabnie, a serce zamiera. [5] Wtedy to zaczynam wspominać dawne czasy, rozważając wszystko, co dla mnie uczyniłeś, i rozpamiętuję Twoje wielkie dzieła. [6] W takich chwilach wyciągam do Ciebie me ręce, a dusza ma z tęsknoty za Tobą wciąż wzdycha, jak wyschnięta ziemia, co deszczu oczekuje. Sela. [7] O PANIE, błagam, byś raczył mnie wysłuchać, daj mi rychło odpowiedź, gdyż duch mój już słabnie! Nie skrywaj przede mną swojego oblicza, abym nie zstąpił do świata umarłych! [8] Błagam, abym szybko mógł doznać Twej łaski, gdyż w Tobie, Panie, swą ufność złożyłem. I pokaż mi drogę, którą mam iść dalej, kiedy już mą duszę podniesiesz z upadku! [9] PANIE, wybaw mnie, proszę, od moich nieprzyjaciół! Ty jesteś mym schronieniem, w Tobie mój ratunek! [10] I naucz mnie, Panie, jak pełnić Twą wolę, Ty bowiem jedynie jesteś moim Bogiem. A Twój Duch dobry niechaj mnie prowadzi i uczy stąpać po ścieżkach prawości! [11] Przez wzgląd na to kim jesteś, ocal mnie, o PANIE, w swej sprawiedliwości wybaw mnie z nieszczęścia! [12] W swojej łaskawości wytrać moich wrogów, spraw, proszę, by zniknęli ci, którzy mnie gnębią, gdyż to ja, Panie, jestem Twoim sługą!

List do Kolosan 1:1-23  [1] Paweł, z woli Boga Apostoł Chrystusa Jezusa, wraz z bratem w wierze, Tymoteuszem, kierujemy ten list [2] do braci i sióstr w Kolosach, to znaczy do tych, którzy poprzez wierne trwanie w Chrystusie zaliczają się do świętego Bożego ludu. Niech zawsze otacza was łaska i pokój od Boga, który jest naszym Ojcem. [3] Wiedzcie o tym, że w modlitwach do Boga, Ojca i naszego PANA, Jezusa Chrystusa, nieustannie składamy za was dziękczynienia. [4] Słyszymy bowiem o waszym zaufaniu do Chrystusa Jezusa i o postawie Bożej miłości, jaką okazujecie wszystkim braciom i siostrom w wierze [5] z powodu nadziei, która została odłożona dla was w Niebiosach. O niej to dowiedzieliście się z głoszonego wam Słowa Prawdy, to jest z Dobrej Wiadomości [6] o Bożej łaskawości w Chrystusie. Jak na całym świecie, tak samo i pośród was wzrasta ona i owocuje od pierwszego dnia, gdy tylko ją usłyszeliśrie i przyjęliście. [7] Dobrze się jej nauczyliście od umiłowanego... [całość]

Więcej o przekładzie

Fragment zapowiedzi

Cechą nadrzędną tego przekładu ma być łatwość zrozumienia dla współczesnego czytelnika. Wiele z dostępnych po polsku tłumaczeń Pisma Świętego jest niestety obciążonych sporymi mankamentami. Jedną z nich jest choćby zbytnia dosłowność lub archaiczność języka. Przekład dosłowny (słowo za słowem) bardzo często kaleczy główną myśl tekstu, nie mówiąc już, że w wyrażeniach idiomatycznych czyni tłumaczenie zupełnie nieczytelnym. Jak bowiem na przykład Grek mógłby zrozumieć polski idiom: „wziął nogi za pas i pomknął co koń wyskoczy”, a przecież wyrażeń idiomatycznych w tekstach biblijnych jest również duża ilość. Innym wyróżnikiem tego przekładu będzie odejście od archaizmów i „słów wytrychów”, których literalne brzmienie wszyscy dobrze rozpoznają, ale – jeśli nie są biblistami – często nie mają pojęcia, co one tak naprawdę znaczą.

Zapowiedź Księgi Psalmów - ks. prof. zw. dr hab. Waldemar Chrostowski

Nowy, dynamiczny przekład Księgi Psalmów to zwiastun zakrojonego na wielką skalę projektu, który ma objąć przekład całego Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Wychodzi on naprzeciw zapotrzebowaniu na tekst ksiąg świętych podany w sposób możliwie najbardziej zrozumiały dla współczesnych odbiorców. Dzięki zastosowaniu metody tłumaczenia używającej dynamicznych równoważników znaczeniowych to, co powszednie, nabiera tu cech świętowania, dzięki czemu duch modlitwy może przeniknąć wszystkie dziedziny życia. Liczę na to, że nowy, dynamiczny przekład Księgi Psalmów odegra ważną rolę w procesie nowej ewangelizacji i przyniesie błogosławione owoce poznawania woli Bożej. [4]

Kalendarium przekładu

2012-12Księga Psalmów. Nowy Przekład Dynamiczny. Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2012. s. 325?. ISBN 978-83-7829-069-6. Wydany również: Audiobook - Czyta Andrzej Seweryn. Nagranie, kompozycja, aranżacja i wykonanie tła muzycznego: Rafał Gorączkowski. Czas trwania: 7 godz. 23 min. 45 sek. ISBN: 978-83-7829-063-6. Z noty wydawniczej: "Przekład przygotowany redakcyjnie na podstawie tłumaczenia z języka hebrajskiego dokonanego przez: Annę Horodecką i Jurija Gołowanowa" [IMG]
2016-07List do Kolosan. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wyd. pierwsze. Warszawa 2016, 40s., ISBN: 978-83-63828-01-1 [GAL] [5]
2016-09List do Rzymian. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2016, 88 s., ISBN: 978-83-63828-02-8 [GAL] [6]
2016-12Dobra Wiadomość dla złodziei i bandytów. Wydanie specjalne Listu do Kolosan (Nowy Przekład Dynamiczny). s. 48, ISBN: 978-83-63828-03-5. "Wydanie to zostało opatrzone słowami zachęty napisanymi przez ludzi, którzy mając za sobą doświadczenia kryminalne odbyli lub aktualnie odbywają w polskich zakładach penitencjarnych wieloletnie wyroki, i którzy w końcu ukorzyli się przed PANEM i swoją ufność oraz nadzieję złożyli w Chrystusie. Publikacja został objęta honorowym patronatem Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji." [IMG] [7]
2017-03List do Efezjan. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2017, 64 s., ISBN: 978-83-63828-08-0  [IMG] [8]
2017-10Listy Jana. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2017, 72 s., ISBN: 978-83-63828-10-3. Na stronie Wydawcy można zapoznać się z dużym fragmentem wydania (1 Jana 1,1-2,10). [IMG] [9]
2018-03List do Filipian. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2018, 48 s., ISBN: 978-83-63828-15-8. Na stronie Wydawcy można zapoznać się z dużym fragmentem wydania (List do Filipian 1,1-2,5). [IMG] [10]
2018-05Księga Psalmów. Nowy Przekład Dynamiczny. Wydanie 2. Wydawnictwo NPD. Warszawa 2018. 304 s., ISBN: 978-83-63828-14-1 [11]
2018-08Listy Piotra. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2018, 60 s., ISBN: 978-83-63828-20-2. [IMG] [12]
2018-10List Jakuba. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2018, 56 s., ISBN: 978-83-63828-21-9 [IMG] [13]
2018-10Pieśń nad Pieśniami. Nowy Przekład Dynamiczny. Wydanie pierwsze, Warszawa 2018, 64 s., ISBN: 978-83-63828-24-0 [IMG] [14]
2018-11List do Galatów. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2018, 64 s., ISBN: 978-83-63828-19-6 [IMG] [15]
2018-12Pierwszy list do Koryntian. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2018, 96 s., ISBN: 978-83-63828-28-8 [IMG] [16]
2018-12Drugi list do Koryntian. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2018, 80 s., ISBN: 978-83-63828-29-5 [IMG] [17]
2018-12Listy do Tesaloniczan. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2018, 48 s., ISBN: 978-83-63828-30-1 [IMG] [18]
2019-02List do Hebrajczyków i List Judy. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2019, 88 s., ISBN: 978-83-63828-33-2 [IMG] [19]
2019-02Listy Pasterskie i do Filemona. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2019, 80 s., ISBN: 978-83-63828-31-8 [IMG] [20]
2019-05Listy Apostoła Pawła. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2019, 352 s., ISBN: 978-83-63828-40-0 [IMG] [21]
2019-06Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2019, 160 s., ISBN: 978-83-63828-22-6 [IMG] [22]
2019-09Apokalipsa w relacji Jana. Nowy Przekład Dynamiczny. Dobra Wiadomość o Ratunku w Chrystusie. Wydanie pierwsze, Warszawa 2019, 104 s., ISBN: 978-83-63828-43-1 [IMG] [23]
2020-03Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza. Nowy Przekład Dynamiczny. Wydanie pierwsze, Warszawa 2020, 170 s., ISBN: 978-83-63828-44-8 [IMG] [24]
2020-03Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Marka. Nowy Przekład Dynamiczny. Wydanie pierwsze, Warszawa 2020, 108 s., ISBN: 978-83-63828-45-5 [IMG] [25]
2020-03Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza. Nowy Przekład Dynamiczny. Wydanie pierwsze, Warszawa 2020, 154 s., ISBN: 978-83-63828-46-2 [IMG] [26]
2020-03Dzieje wysłanników Chrystusa. Nowy Przekład Dynamiczny. Wydanie pierwsze, Warszawa 2020, 142 s., ISBN: 978-83-63828-47-9 [IMG] [27]
2021-05Wstępna data wydania przekładu Nowego Testamentu. Będzie wersja drukowana [1426 s.] oraz e-book z komentarzem i audiobook.[2021-03-04: "Jeśli Bóg pozwoli, to wydrukowane książki powinny być dostępne w sprzedaży od 1 maja br." [28]
2021-12[2021.03.04] "W końcowej fazie jest redakcja Księgi Koheleta. Rozpoczęła się praca nad Księgą przysłów. W kolejnych krokach zamierzamy zająć się Księgą Hioba i Księgą Izajasza." [29]
Linia daty Zapowiedź wydania

Linki

Dodatkowe fragmenty przekładu

Psalm 1 Szczęśliwy, kto nie postępuje według rad nieprawych ani nie chodzi drogą występnych i kto się nie przyłącza do grona szyderców lecz w SŁOWIE PANA ma upodobanie i Jego SŁOWO rozważa dniem i nocą. Jest on jak drzewo rosnące nad potokiem, które owoc daje we właściwym czasie, a liście jego nie więdną. We wszystkim, co czyni, dobry owoc daje Inaczej jest z występnymi: ci są jak plewy, które wiatr rozwiewa. Tacy dnia sądu na pewno nie przetrwają; nie otrzymają miejsca pośród sprawiedliwych. Albowiem droga PANA prowadzi ku prawości, a droga występnych wiedzie ich do zguby.  [30]

Ewangelia Jana 1:1-5 ON JEST Słowem Boga – Jego Wyrazem – sensem, treścią i odwieczną istotą przekazu Najwyższego. Z Niego wszystko się wzięło i w Nim miało swój początek. A skoro odwieczne Słowo Boga w swej istocie jest Bogiem, to znaczy, że ON JEST odwiecznym Bogiem. Z uwagi na Niego i przez Niego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało, cokolwiek się dokonało. W Nim bowiem złożona jest cała pełnia odwiecznego i nieskończonego Bożego Życia. I to właśnie On – Światłość tego Życia – przyszedł do ludzi, aby swoim blaskiem rozświetlić ciemność, a ona nie była w stanie Go ogarnąć, ani przezwyciężyć. [31]

1 Jana 1,8-10 [8] Lecz jeśli ktoś z nas twierdziłby, że nie ma w nim grzechu, znaczyłoby to tylko, że sam siebie oszukuje i nie ma w nim Prawdy. [9] Jeśli jednak zgadzamy się z Bogiem w kwestii naszych grzechów, to znaczy gdy przyjmujemy Jego punkt widzenia, wówczas On – zgodnie ze swą obietnicą – całkowicie je nam odpuszcza i okrywa nas sprawiedliwością Jezusa, która w oczach Najwyższego oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. [10] A gdyby ktoś twierdził, że nie grzeszy, to by znaczyło, iż uważa Boga za kłamcę. Taka postawa byłaby również dowodem na to, iż w tym człowieku Słowo Boże nie znalazło podatnego gruntu.


Przypisy

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

 • ~Anna6 mies. temu [7 października, g.8:42]
 • Ten Link NIE działa: https://biblianpd.pl/wp-content/uploads/2016/06/Fragment-Ksi%C4%99gi-Psalm%C3%B3w.pdf [Odpowiedz]
 • ~Krzysztof8 mies. temu [22 lipca, g.11:39]
 • Czytam tu "Fragmenty przekładu Psalm 146 Modlitwa grzesznika o obronę przed wrogami. [1] Psalm Dawida. O PANIE, racz wysłuchać modlitwy, którą wznoszę, w swojej łaskawości wysłuchaj mych błagań i daj mi odpowiedź w dowód przychylności! [2] Lecz nie pozywaj mnie na sąd swój, ....." Wydaje mi się, że to nie jest Psalm 146 tylko 143! Proszę sprawdzić. [Odpowiedz]
 • [~BP] Zgadza się: to psalm 143. Poprawiłem. Dziękuję za zwrócenie uwagi.
 • ~xyzźż2 lata temu
 • Jako wstępną datę publikacji pełnego przekładu podano rok 2019. Źródło Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Przekład_Dynamiczny#cite_note-vocatio-2 [Odpowiedz]
 • [~BP] Wprowadziłem nową datę do kalendarium.
 • ~Łukasz3 lata temu
 • Jeśli ktoś planuje kupić wydanie drukowane Księgi Psalmów to przed zakupem niech sobie sprawdzi strony 57, 59, 61 i 63. W moim egzemplarzu oprócz treści Psalmów nadrukowany został tekst z jakiegoś artykułu, przez co oba teksty się zlały i stały się nieczytelne. [Odpowiedz]
  • ~Witasz3 lata temu
  • U mnie Psalmy są OK. Ten przekład mi odpowiada. Na przykład zupełnie inaczej rozumiem teraz Psalm 77. Asaf nie tylko w Psalmie 73 ujawnił swój kryzys duchowy, ale pokazał też swoje zwątpienia w Bożą przychylność właśnie w Psalmie 77. To były jego subiektywne odczucia, które rozwiał rozmyślając nad postępowaniem Boga ze swoim ludem.
 • ~Artag3 lata temu
 • Czy aby napewno na przełomie roku 2017/2018 będzie wydane całe Pismo św. NPD, czy tylko nowy testament? (bo taką informację doczytałem). [Odpowiedz]
 • [~BP] Można prosić o informację, gdzie taką datę można "doczytać"?
 • ~Richard4 lata temu
 • Czy jest dostepne cale Pismo Swite w tym przekldzie? [Odpowiedz]
 • [~BP] Całość Pisma jest zapowiedziana na przełom 2017/2018 roku
 • ~Zbyszek4 lata temu
 • Dostępny jest fragment Listu do Kolosan: http://biblianpd.pl/pl/list-do-kolosan/ [Odpowiedz]
 • [~BP] Dodałam link do tego fragmentu Listu do Kolosan