«  Przekład toruński [2017]Biblia Ekumeniczna [2018]  »

Biblia Impulsy

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka wydania Listu św. Jakuba [2017]

Okładka Listów Pasterskich [2018]

Listy Pasterskie - strona tytułowa [2018]

Listy Pasterskie [2018] - początek wstępu

Listy Pasterskie [2018] - przekład 2 Tym 3,14-17

Listy Pasterskie [2018] - oprac. do 2 Tym 3,14-17

Pierwsze wydanie w serii 2017-10

List świętego Jakuba. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. Józef Kozyra, Katowice 2017 (BI.NT XVI). s. 95, [1]. ISBN: 9788380990302 [IMG]

Fragment przekładu

Ewangelia Marka 1,1-13: [1] Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Boga. [2] Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto posyłam mojego zwiastuna przed Twoim obliczem, który wykończy Twoją drogę. [5] Głos, który woła na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana, Prostymi czyńcie Jego ścieżki! [4] Pojawił się Jan, który chrzcił na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. [5] Wychodziła do niego cała judzka kraina i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Byli oni chrzczeni przez niego w rzece Jordan i wyznawali swoje grzechy. [6] Jan miał na sobie wielbłądzią sierść, a wokół swych bioder pas skórzany. Żywił się szarańczą i miodem polnym. [7] I tak głosił: „Przychodzi za mną mocniejszy ode mnie! Nie jestem odpowiedni, by pochylić się i rozwiązać paski Jego sandałów. [8] Ja chrzciłem was wodą, On zaś was ochrzci w Duchu Świętym". [9] Wówczas przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony w Jordanie przez Jana. [10] W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozdzierane niebiosa oraz Ducha, który jak gołębica zstępował do Niego. [11] Rozległ się głos z niebios: „Ty jesteś moim umiłowanym Synem, Ciebie upodobałem sobie". [12] Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. [13] Na pustyni był kuszony przez Szatana czterdzieści dni. Przebywał z dzikimi zwierzętami, a aniołowie Mu służyli.

Więcej o przekładzie

Z informacji Wydawnictwa:

Tekst Pisma Świętego został ponownie przetłumaczony z języka oryginalnego na komunikatywny język polski. Komentarz składa się z czterech punktów: „Lektura tekstu” (zawiera wskazania pomagające w jak najlepszej lekturze poszczególnych perykop); „Refleksja” (najczęściej nawiązuje do obecnych spraw społeczno-kulturowych); „Aktualizacja” (odnosi rozważany tekst do życia czytelnika) oraz „Czy wiesz, że...” (poszerza wiedzę biblijną czytelnika). Nazwa całej serii wydawniczej „Biblia Impulsy” wywodzi się z typu komentarza, który w formie krótkich wskazówek – impulsów stara się wieloaspektowo wyjaśnić poszczególne perykopy danej księgi. Komentarz do wszystkich ksiąg Nowego Testamentu będzie składał się z 19 woluminów. W planach jest również analogiczne przygotowanie przynajmniej niektórych ksiąg Starego Testamentu. Grono osób opracowujących poszczególne księgi Pisma Świętego w serii „Biblia Impulsy” tworzą polscy bibliści, znawcy i miłośnicy Biblii. Redaktorem naukowym całej serii jest ks. dr hab. Janusz Wilk.

Kalendarium przekładu

2016-04Ewangelia wg św. Marka. Wstęp, przekład z oryginału ks. Artur Malina, komentarz ks. Janusz Wilk, Katowice 2016 (BI.NT II). Tom aktualnie niedostępny. Wydanie poszerzone i w nowej szacie graficznej ukazało się w styczniu 2023 r. [GAL]
2017-10List świętego Jakuba. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. Józef Kozyra, Katowice 2017 (BI.NT XVI). s. 95, [1]. ISBN: 9788380990302 [IMG] [1]
2017-11List do Filipian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. Janusz Wilk, Katowice 2017 (BI.NT XI). s. 63. ISBN: 978-83-8099-031-9 [IMG] [2]
2017-12Pierwszy List do Koryntian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz Anna Rambiert-Kwaśniewska, ks. Mariusz Rosik, Katowice 2017 (BI.NT VII). 175 s. ISBN: 978-83-8099-035-7 [IMG] [3]
2018-03Listy Pasterskie. Pierwszy List do Tymoteusza, Drugi List do Tymoteusza, List do Tytusa. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. Janusz Wilk, Katowice 2018 (BI.NT XIV). s. 159, [1]. ISBN: 9788380990432 [GAL] [4]
2018-10Drugi List do Koryntian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. Marcin Kowalski, Katowice 2018 (BI.NT VIII). s. 135 [4]. ISBN: 9788380990470 [IMG] [5]
2018-12List do Kolosan. List do Filemona. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz bp Zbigniew Kiernikowski, Katowice 2018 (BI.NT XII). s. 143, [1]. ISBN: 9788380990517 [IMG] [6]
2019-04Apokalipsa świętego Jana. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. Dawid Ledwoń, Katowice 2019 (BI.NT XIX). s. 199. ISBN: 9788380990562 [IMG] [7]
2019-07Pierwszy List do Tesaloniczan, Drugi List do Tesaloniczan. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz Anna Rambiert-Kwaśniewska, Katowice 2019 (BI.NT XIII). s. 135. ISBN: 9788380990654 [IMG] [8]
2019-11Ewangelia wg św. Mateusza. Rozdziały 1-13. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. Zdzisław Żywica, Katowice 2019 (BI.NT I.1). 271 s.; ISBN: 978-83-8099-074-6. [IMG] [9]
2020-08Ewangelia wg św. Jana. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz Beata Urbanek, Katowice 2020 (BI.NT IV). s.288. ISBN: 9788380991019  [IMG]
2020-12Ewangelia wg św. Mateusza. Rozdziały 14-28. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. Zdzisław Żywica, Katowice 2020 (BI.NT I.2). s. 287, [1]. ISBN: 9788380991194 [IMG]
2021-05Ewangelia wg św. Łukasza. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. Tomasz Kusz, Katowice 2021 (BI.NT III). s. 383, [1]. ISBN: 9788380991286 [GAL] [10]
2022-04Pieśń nad pieśniami. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. Krzysztof Bardski, Katowice 2021 (BI.ST XIX). s. 303, [1]. ISBN : 9788380991491 [GAL] [11]
2022-12Ewangelia według św. Marka. Wstęp, przekład z oryginału ks. Artur Malina. Komentarz ks. Janusz Wilk, Wydanie II zmienione i poszerzone, Katowice 2022 (BI.NT II). [IMG] [12]
2023-12List do Galatów. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. Andrzej Posadzy, Księgarnia św. Jacka, s. 268. Katowice 2023 (BI.NT IX) – ISBN 978-83-8099-190-3 [IMG] [13]
xxxx Data pominięta w kalendarium 
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

  • ~Zbyszek6 lat temu
  • Na górze strony jest ramka z zielonymi zaznaczeniami wydanych Ksiąg - brak tam Filipian... Ciekawi mnie, jak obszerne są te komentarze? (ile stron liczy tak wydany List do Filipian, czy List Jakuba?). [Odpowiedz]
  • [~BP] Zestawienie w ramce uzupełnione
    • ~John Belushi6 lat temu
    • 63 strony dla listu do Filipian, sporo komentarzy tylko czy wszystkie na pewno na temat?