«  Biblia pierwszego Kościoła [2016]Biblia Impulsy [2017]  »

Przekład toruński

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa wydania [2017]

Główne wydanie 2017-10-31

Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 1. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 31.10.2017. ISBN: ISBN 978-83-946163-5-9 [IMG]

Tłumaczenie

Komitet redakcyjny: Michał Basiewicz, Karol Czarnowski, Waldemar Kułakowski, Karol Zieleźnik

Podstawa tłumaczenia

• NT - Scrivener’s Textus Receptus 1894 r.
• ST - Westminster Leningrad Codex

Fragment przekładu

Ewangelia Marka 2,1-12: [1] I po kilku dniach ponownie przyszedł do Kafarnaum; i usłyszano, że jest w domu. [2] I zaraz zeszło się tak wielu, że nie mogli się zmieścić nawet przed drzwiami. I zaczął im mówić Słowo. [3] I przyszli do Niego, niosąc sparaliżowanego, a niosło go czterech ludzi . [4] A gdy nie mogli zbliżyć się do Niego z powodu tłumu, zdjęli dach nad miejscem gdzie był Jezus, i gdy go wyłamali, spuścili na dół posłanie, na którym leżał sparaliżowany. [5] A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział sparaliżowanemu: Dziecko! Odpuszczone są ci twoje grzechy. [6] A byli tam niektórzy z uczonych w Piśmie; ci siedzieli i rozważali w swoich sercach: [7] Dlaczego On mówi takie bluźnierstwa? Kto może odpuszczać grzechy jeśli nie jeden, Bóg? [8] A Jezus zaraz poznał w swoim duchu, że tak w głębi siebie rozważają, i powiedział im: Dlaczego takie myśli rozważacie w swoich sercach? [9] Co jest łatwiejsze, powiedzieć sparaliżowanemu: Odpuszczone są ci grzechy, czy powiedzieć: Wstań, weź swoje posłanie i chodź? [10] Ale abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma prawo na ziemi odpuszczać grzechy, powiedział sparaliżowanemu: [11] Tobie mówię: Wstań, weź swoje posłanie i idź do swojego domu. [12] I on zaraz wstał, i wziął swoje posłanie, wyszedł wobec wszystkich, tak że zdumiewali się wszyscy i chwalili Boga, mówiąc: Nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy.

Więcej o przekładzie

Z informacji wstępnych:

Przekład ma charakter dosłowny, nie jest to jednak oddanie tekstu słowo w słowo. W większości przypadków zastosowano metodę tłumaczenia określaną jako ekwiwalencja formalna, w której oddaje się największą zbieżność znaczeniową (syntaktyczną, idiomatyczną i semantyczną) z oryginałem greckim. Dlatego też, tam gdzie tylko to było możliwe, oddawano rzeczowniki – rzeczownikami, czasowniki – czasownikami itp. Szczególnie zwracano uwagę na oddanie czasowników w ich oryginalnej formie gramatycznej tj. uwzględniając czasy i strony (bierna, czynna, zwrotna), wszędzie tam gdzie nie zaburzało to zrozumienia tekstu. Uwzględniając założenia hebrajskiej retoryki biblijnej, świadomie w wielu przypadkach pozostawiono oryginalną konstrukcję zdań – por. „I stało się” w Ewangeliach oraz powtarzającą się idiomatyczną frazę charakterystyczną dla języka hebrajskiego „w odpowiedzi, odparł”, „w odpowiedzi, rzekł”. Idiomy zrozumiałe znaczeniowo dla polskiego Czytelnika pozostawiano w tekście głównym w ich oryginalnym brzmieniu, oddając ich znaczenie w przypisach, idiomy niezrozumiałe np. „w brzuchu mająca” – Mt 1,18 oddawano zrozumiałym polskim ekwiwalentem – „była w ciąży”, w przypisie natomiast przytaczano ich oryginalne brzmienie. W tekście pojawiają się dość liczne wyrazy pisane kursywą dla oznaczenia wyrazów nie występujących w tekście oryginalnym, lecz pozwalające lepiej zrozumieć oddawaną myśl. Tylko w bardzo nielicznych miejscach odstąpiono od reguły ścisłego podziału na wersety, akapity i znaki interpunkcyjne. Wielokrotnie, dla lepszego zrozumienia tekstu, odstąpiono od sztywnej reguły ekwiwalencji formalnej tłumaczenia słowo w słowo z zachowaniem dokładnie tej samej kolejności, aby zachować większą zgodność struktury tekstu z językiem polskim. [...] W niektórych miejscach wskazano warianty tekstowe występujące w Tekście Większościowym (bizantyjskim) celem wskazania na fakt, jak mało istotne i nie wpływające na rozumienie tekstu są różnice zachodzące między Textus Receptus (TR) a Tekstem Większościowym (BYZ). [...] Wydanie to zaopatrzone jest w wiele przypisów dodanych bezpośrednio przy wersetach. Pozwalają one lepiej poznać odcienie znaczeniowe i sens konkretnych słów i zwrotów oryginału greckiego oraz porównać ich występowanie w różnych kontekstach w samym tekście.

Kalendarium przekładu

2017-10-31Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 1. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 31.10.2017. ISBN: ISBN 978-83-946163-5-9 [IMG]
2018-06-07Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Wersja elektroniczna. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. ISBN: ISBN 978-83-946163-5-9 [1]
2018-07Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Wersja drukowana. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo. Liczba stron: 316 [2]
2019-11-09Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza i Księga Psalmów. Wydanie 3. Wersja elektroniczna. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2019. ISBN: ISBN ISBN 978-83-953370-4-8
2020-05-20Pismo Święte. Przekład toruński Nowego Przymierza i wybrane księgi Starego Przymierza. Wydanie 4 poprawione. Wersja elektroniczna. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2020. ISBN: 978-83-956998-4-9 [3]
2021-06Pismo Święte. Przekład toruński Nowego Przymierza oraz księgi mądrościowe i proroków mniejszych. Wydanie 6 poprawione. Wersja elektroniczna. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2021. ISBN: 978-83-956998-6-3
2022-07Pismo Święte. Przekład toruński Nowego Przymierza oraz księgi mądrościowe, księgi pięciu megilot i proroków mniejszych. Wydanie 7 poprawione. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2022. s. 718. ISBN: 978-83-963342-2-0. Dodane księgi: Lamentacji, Estery i Rut.. Na stronie całość jest tylko w pliku PDF. Pliki epub i azw3 zawierają starsze wydania. [IMG TXT]

Linki

Dodatkowy fragment przekładu

List do Rzymian 9,1-14: [1] Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, jak mi współświadczy sumienie moje w Duchu Świętym, [2] Że wielki jest mój smutek i nieustanny ból w moim sercu. [3] Ja bowiem sam życzyłem sobie, by być przeklętym, z dala od Chrystusa, za braci moich, krewnych moich według ciała, [4] Którymi są Izraelici, do których należą usynowienie i chwała, i przymierza, i nadanie Prawa, i służba Boża, i obietnice, [5] Których są ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała, będący nad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. [6] Lecz nie jest tak, aby upadło Słowo Boże; bowiem nie wszyscy ci z Izraela, są Izraelem; [7] I nie wszystkie dzieci Abrahama są jego potomstwem lecz: W Izaaku zostanie nazwane twoje potomstwo. [8] To jest, nie dzieci ciała dziećmi Boga, ale dzieci obietnicy policzone za potomstwo. [9] Albowiem to jest słowo obietnicy: W tym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. [10] A nie tylko to, ale i Rebeka, z jednego łoża miała dzieci, z Izaaka, ojca naszego; [11] Albowiem kiedy oni jeszcze nie zostali zrodzeni i nie uczynili nic dobrego ani złego, aby postanowienie Boże według wybrania pozostało niewzruszone, nie z uczynków, ale przez Tego, który powołuje, [12] Powiedziano jej: Większy będzie służył mniejszemu. [13] Tak, jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, ale Ezawem wzgardziłem. [14] Cóż więc powiemy? Czy jest u Boga niesprawiedliwość? Z pewnością nie! [15] Albowiem do Mojżesza powiedział: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję; a zlituję się, nad kim się zlituję.

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

 • ~Theophilos10 mies. temu [19 lipca, g.6:48]
 • Na Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1A-CUdc4-PRTc674k9ykIbvzaLxvoliz7?usp=sharing pojawił się moduł TNP do MySword - aktualizacja 11-07-2023 [Odpowiedz]
 • [~BP] Dziękuję za informację: Moduł zawiera już wszystkie dotychczas opracowane księgi, z komentarzami, przypisami i... niespodzianka: w księgach Starego Testamentu dodano kody Stronga przy ważniejszych słowach
  • ~Łukasz Ł10 mies. temu [25 lipca, g.10:52]
  • Moduł jest już dostępny z oficjalnej strony MySword i z poziomu samej aplikacji.
 • ~Sylvester rok 5 mies. temu [2022.12.29, g.13:54]
 • Po dłuższym używaniu stwierdzam, że Przekład w tej formie właśnie, jest wspaniały. Perełki można znaleźć w innych przekładach bez problemu, a tradycyjnych wersji jest pod dostatkiem. Przekład Toruński niech więc pozostanie różny od innych, bo zawiera więcej niż tylko perełki, przez co daje dużo szersze pole do rozważania... Zauważyłem również, że często przez to porusza detale, które w tradycyjnych tłumaczeniach bywają po prostu pomijne. Bardzo czekam na całość drukiem 🙏 Pozdrawiam tłumaczy i gratuluję pomysłu. [Odpowiedz]
 • ~marekkow144rok 10 mies. temu [2022.07.17, g.15:49]
 • No i jest już wersja 7 - w druku - z dniem 1.06.2022 r. i w pliku pdf. Prośba do wydawcy Przekładu Toruńskiego: czy nie można opracować układu strony bardziej czytelnego (nie tylko dla dociekliwych badaczy zaraz pod wersetem) może np. w jednej kolumnie tekst przekładu, a w drugiej przypisy; może tradycyjnie - przypisy na dole strony. A może opracowanie tekstu tylko z najciekawszymi przypisami, typu perełki lub jak w Łukasza 23,43 (a gdzie tu powinien być przecinek?) [Odpowiedz]
 • ~Łukasz2 lata temu
 • Moduły z 6 wyd. TNP zostały ukończone. Pliki w formacie MyBible i SWORD obecnie są dostępne do pobrania z dysku Google'a https://drive.google.com/drive/folders/1A-CUdc4-PRTc674k9ykIbvzaLxvoliz7?usp=sharing [Odpowiedz]
  • ~marekkow14410 mies. temu [17 lipca, g.16:46]
  • Dla mySword pojawił się moduł z datą lipcową 2023r.
  • [~BP] Dziękuję za informację: Moduł zawiera już wszystkie dotychczas opracowane księgi, z komentarzami, przypisami i... niespodzianka: w księgach Starego Testamentu dodano kody Stronga przy ważniejszych słowach
 • ~marekkow1442 lata temu
 • Dzień Dobry Czy będzie także dostępny Przekład w modułach do programów biblijnych jak E-sword, TheWord i MySword? [Odpowiedz]
 • [~BP] Na oficjalnej stronie MySword (https://mysword-bible.info/download-mysword/bibles) jest dostępny tylko moduł z Nowym Testamentem z 2018 roku.
  • ~Łukasz2 lata temu
  • Obecnie jedna osoba pracuje nad uaktualnieniem modułu TNP do 6 wyd. dla aplikacji MyBible. Pracy jest multum ze względu na ilość przypisów i zajmuje to sporo czasu. Na chwilę obecną nie ma nikogo, kto by się zajął stworzeniem modułów dla innych programów. Może w przyszłości powstanie moduł dla projektu SWORD, ale to już raczej po wydaniu wszystkich ksiąg Biblii. Chyba, że się znajdzie ktoś chętny do pracy nad takim modułem.
  • [~BP] Powodzenia w pracy. Z tego co wiem, to zawsze najtrudniejsze jest stworzenie wzorcowego pliku. Jak się ma już obrobiony tekst (baza, tekst z każdym wersetem w nowej linii lub rozdzielony jakimś wyróżniającym się znakiem to wtedy już można z nim zrobić wszystko.
 • ~psnt.pl2 lata temu
 • Dzień dobry, obecnie dostępne jest już VI wydanie poprawione, https://www.swch.pl/tnp/tnp.pdf stan na 01.06.2021 [Odpowiedz]
 • [~BP] Dziękuję za informację. Już jest odnotowane w Kalendarium
 • ~Zbyszek3 lata temu
 • Witam. Nagrania na YouTube tego przekładu są już prawie w komplecie (wyżej jest tu podane, że na 2Kor koniec). Ale piszę, aby dać namiar na cały NT w tym przekładzie, w wersji audio (można pobierać): https://www.spreaker.com/show/pismo-swiete-przeklad-torunski Pozdrawiam  [Odpowiedz]
 • [~BP] Dziękuję za tę cenną informację. Dodałem nowy link i uzupełniłem informacje odnośnie YouTube. Mam pytanie: Która wersja przekładu jest czytana?
 • ~Zbyszek3 lata temu
 • PRZEKŁAD TORUŃSKI w wersji audio (playlista w procesie tworzenia): https://www.youtube.com/playlist?list=PLsDb6Jhp2nqNl_CMbrTxNIAo8vAHqk9PO&fbclid=IwAR2H5fYLme0uaZFkNh2gM_H3lhLFF2kQF_gCiFudvcRcQBKo4ID9mWJrL5k [Odpowiedz]
 • [~BP] Dziękuję za informację. Dodałem link na stronie
 • ~Paweł5 lat temu
 • Dostępna jest już poprawiona wersja z dnia 02.01.2019 [Odpowiedz]
 • ~Rafał5 lat temu
 • Tłumaczenie zostało właśnie dodane również do darmowego programu rBiblia (https://rbiblia.toborek.info). [Odpowiedz]
 • ~Wiadomość z Kontakt5 lat temu
 • 1] Przekład TNP pojawił się też w grupie polskojęzycznych przekładów Biblii w aplikacji na androida MySword Bible. [Odpowiedz]
 • ~zaRiddick5 lat temu
 • "Czego (brakuje - przyp. zaRiddick)? Części, a czasami całych wersetów. Przy porównaniu z Biblia w cerkiewnosłowiańskim widać, że teksty NT w BW, BT, BP, EiB są po prostu wykastrowane z części treści, chociażby do czego powołani są grzesznicy, do których przyszedł Jezus. Jakie wstawki? Na przykład w Ewangelii Jana jest wstawka „Jednorodzony Bóg”, zamiast poprawnego „Jednorodzony Syn”... można tak dalej." [Odpowiedz]
 • ~John Belushi6 lat temu
 • warto uzupełnić informacje o wersji elektronicznej, która jest rozwijana i dostępna do niekomercyjnego wykorzystania na stronie: http://swch.pl/tnp/tnp.pdf (najnowsza z 23.02.2018) - drugie wydanie papierowe ma się ukazać w czerwcu 2018 [Odpowiedz]
  • ~hipertracker5 lat temu
  • Przekład z najnowszymi poprawkami z 2018-08-15 dostępny do wyszukiwania pełnotekstowego: https://bit.ly/2nGY2qJ
 • ~Marek Sarna6 lat temu
 • jaki jest sens dokonywania tłumaczenia z Textus Receptus, jeżeli obecnie kanonem jest tekst aleksandryjski w wydaniu Nestle-Alanda? [Odpowiedz]
  • ~Chwała Bogu za Jego Prawdę6 lat temu
  • tekst aleksandryjski w wydaniu Nestle-Alanda jest mocno pozmieniany. Codex aleksandryjski pochodzi z mocno skarzonego źródła. TR wyklucza wiele błedów kierując do właściwego źródła.
  • ~Wojtek W345 lat temu
  • > "... jeżeli obecnie kanonem jest ..." A to ciekawe. Ciekawe kto i kiedy ustalił, że kanonem jest N-A a nie TR? Oświeceniowi naukowcy? Pewnie tak, ale ja na szczęście nie muszę im wierzyć i zamiast ufać światowym naukowcom mogę się odwołać do bogobojnych naukowców. Sam osobiście przyłapałem (a nie jestem zawodowcem ani specjalistą) NA27 na manipulacji więc nie ufam im. Wolę TR.
  • [~BP] Czy można prosić o szczegóły tej "manipulacji"? Bez tego powyższe słowa nie brzmią wiarygodnie.
  • ~Wojtek-W345 lat temu
  • Myślę, że to nie jest miejsce do dyskusji o tym skoro piszemy pod artykułem o Przekładzie Toruńskim. Napiszę więc tylko, że chodzi mi o brak w NA27 informacji o wariantach tekstowych dotyczących słów "jak pisał prorok Daniel" w Mk13.14. To zupełnie niedogmatyczny fragment, ale pokazuje pewną metodologię NA, która sama w sobie jest manipulacją, a w tym przypadku manipulacją szczególną. Mnie osobiście skierowało to jednak do TR jako lepszego tekstu bazowego, stąd moje zaangażowanie we wspieranie projektu UBG, oraz duża sympatia dla Przekładu Toruńskiego. Obiecuję sobie, że napiszę o tym kiedyś jakiś większy tekst, z lepszymi przykładami.... ale póki co widzę ważniejsze sprawy do zrobienia.
  • ~Paweł3 lata temu
  • Przecież to jest interpolacja z Mat 24:15. Niedogmatyczna ale też i nie oryginalna.