«  Biblia NowegoTysiąclecia [2012]Biblia hebrajska dosłowna [2019]  »

Biblia Hosanna
Od modernizacji Trynitarian Bible Society do przekładu z Nestle-Aland

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Ew. Marka [z Nestle-Aland]

Wydanie Ew.Mateusza [z 2013 r.TBS Götze]

Pierwsze wydanie w serii 2013

Ewangelia według Mateusza z komentarzem [uwsp. TBS]. Opracował i komentarzem opatrzył Przemysław Gola. Wydawca: Fundacja Szkoła Biblijna „Hosanna”. Warszawa 2013. Stron 93. ISBN 978-83-934982-5-3 [IMG TXT]

Tłumaczenie

Przemysław Gola

Podstawa tłumaczenia

Nestle-Aland

Fragment przekładu

Ewangelia Mateusza 5:1-48 [z Nestle-Alanda] [1] A gdy Jezus zobaczył tłum, wszedł na górę. A gdy usiadł, Jego uczniowie podeszli do Niego. [2] I otworzył swoje usta i nauczał ich, mówiąc: [3] Szczęśliwi ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy Królestwo Niebios. [4] Szczęśliwi, którzy się smucą, ponieważ oni zostaną pocieszeni. [5] Szczęśliwi łagodni, ponieważ oni odziedziczą ziemię. [6] Szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni zostaną nasyceni. [7] Szczęśliwi miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia. [8] Szczęśliwi czyści w sercu, ponieważ oni zobaczą Boga. [9] Szczęśliwi, którzy krzewią pokój, ponieważ oni zostaną nazwani synami Boga. [10] Szczęśliwi, którzy są prześladowani z powodu sprawiedliwości, ponieważ ich jest Królestwo Niebios. [11] Szczęśliwi jesteście, gdy będą was znieważać, prześladować i kłamliwie oskarżać was o wszelkie zło ze względu na Mnie. [12] Cieszcie się i radujcie, ponieważ wasza zapłata w niebiosach jest wielka; tak samo bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. [13] Wy jesteście solą ziemi. Jeśli jednak sól utraci smak, czymże ją posolić? Do niczego się już nie nadaje, chyba tylko żeby wyrzucić ją na zewnątrz, aby została podeptana przez ludzi. [14] Wy jesteście światłem świata. Nie może ukryć się miasto położone na górze. [15] Nie zapalają też lampy i nie kładą jej pod korcem, lecz na świeczniku, aby świeciła wszystkim w domu. [16] Tak... [całość]

Więcej o przekładzie

O autorze: Przemysław Gola

Przemysław Gola, Pastor Zboru: Absolwent filologii klasycznej (greka, łacina, hebrajski) na Uniwersytecie Śląskim, Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu, kursu języka hebrajskiego w Israel Institute of Biblical Studies przy Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Teolog, filolog i tłumacz, autor publikacji w zakresie historii kościoła.  [1]

O przekładzie

Prace nad Biblią Hosanna rozpoczęły się w 2013 roku. Początkowo Biblia Hosanna miała być uwspółcześnieniem przekładu Nowego Testamentu Bolesława Goetzego. Wkrótce okazało się, że uwspółcześnienie nie daje zadowalających efektów i podjęto decyzję o wykonaniu całkowicie nowego tłumaczenia Pisma Świętego w oparciu o tekst Nestle-Aland.  [2]

Porównania między tłumaczeniami

Porównanie wydania Trynitarian Bible Society (TBS) i Biblii Hosanna Götze (HOG) i Nestle-Aland (HNA) [Ew. Mateusza 6:1-34]

Powód porównania: W wydaniu Apokalipsy na końcu znajduje się informacja: "Wydanie zawiera tekst Apokalipsy w tłumaczeniu na język polski dokonanym przez Bolesława Götze, uwspółcześnionym i poprawionym przez Szkołę Biblijną Hosanna."

[6:01 TBS] Strzeżcie się, abyście swojej jałmużny nie dawali wobec ludzi dlatego, żeby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie.

[6:01 HGO] Strzeżcie się, abyście się nie obnosili ze swoją sprawiedliwością przed ludźmi w taki sposób, żeby was widzieli, bo nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie.

[6:01 HNA] Dołóżcie starań, aby nie obnosić się przed ludźmi z własną sprawiedliwością, aby was widzieli. W przeciwnym razie nie otrzymacie zapłaty od waszego Ojca w niebiosach.

[6:02 TBS] Dlatego, gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby chwalili ich ludzie; zaprawdę powiadam wam, już mają swoją zapłatę.

[6:02 HGO] Dlatego, gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby chwalili ich ludzie. Zapewniam was: już mają swoją zapłatę.

[6:02 HNA] Tak więc gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to robią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zapewniam was: Już otrzymali swoją zapłatę.

[6:03 TBS] Ale gdy ty dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewica, co czyni twoja prawica,

[6:03 HGO] Ale gdy ty dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni twoja prawa ręka,

[6:03 HNA] Lecz ty, gdy dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni twoja prawa ręka,

[6:04 TBS] Aby jałmużna twoja była w skrytości, a Ojciec twój, który widzi w skrytości, Ten ci odda jawnie.

[6:04 HGO] aby jałmużna twoja była niejawna, a Ojciec twój, który widzi rzeczy ukryte, wynagrodzi cię.

[6:04 HNA] aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi to, co ukryte, odda tobie.

[6:05 TBS] I gdy modlisz się, nie bądź jak obłudnicy; albowiem oni kochają stać i modlić się w synagogach i na rogach ulic, aby widzieli ich ludzie; zaprawdę powiadam wam, że już mają swoją zapłatę.

[6:05 HGO] A gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Lubią oni bowiem stać i modlić się w synagogach i na rogach ulic, aby widzieli ich ludzie. Zapewniam was, że już mają swoją zapłatę.

[6:05 HNA] A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, którzy lubią modlić się w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli. Zapewniam was: Już otrzymali swoją zapłatę.

[6:06 TBS] Ale ty, gdy modlisz się, wejdź do swojej komory, i zamknij swoje drzwi, módl się do Ojca twojego, który jest w skrytości; a Ojciec twój, który widzi w skrytości, odda ci jawnie.

[6:06 HGO] Ale ty, gdy modlisz się, wejdź do swojego pokoju i zamknij drzwi za sobą, módl się do Ojca twojego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi i to, co ukryte, wynagrodzi cię.

[6:06 HNA] Lecz ty, gdy się modlisz, wejdź do swojej komórki, zamknij za sobą drzwi i pomódl się do swojego Ojca w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi to, co ukryte, odda tobie.

[6:07 TBS] A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani.

[6:07 HGO] A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie , bowiem oni mniemają, że z powodu swojej wielomówności będą wysłuchani.

[6:07 HNA] A modląc się, nie powtarzajcie w kółko tego samego jak poganie, którzy myślą, że zostaną wysłuchani z powodu swojej gadatliwości.

[6:08 TBS] Nie bądźcie do nich podobni, gdyż Ojciec wasz wie, czego potrzebujecie, zanim byście Go poprosili.

[6:08 HGO] Nie bądźcie do nich podobni, gdyż Ojciec wasz wie, czego potrzebujecie, zanim byście go poprosili.

[6:08 HNA] Nie upodobniajcie się więc do nich, bowiem wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie.

[6:09 TBS] Wy więc módlcie się tak: Ojcze nasz, który jesteś w niebie! Święć się imię Twoje;

[6:09 HGO] Wy więc módlcie się tak: Ojcze nasz, który jesteś w niebie! Niech twoje Imię będzie [uznane przez wszystkich za] święte.

[6:09 HNA] Wy natomiast módlcie się tak: Ojcze nasz w niebiosach, niech Twoje Imię będzie święte.

[6:10 TBS] Przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi.

[6:10 HGO] Niech twoje Królestwo nastanie. Niech twoja wola się wypełni zarówno w niebie, jak i na ziemi.

[6:10 HNA] Niech przyjdzie Twoje Królestwo, niech spełni się Twoja wola, zarówno w niebie, jak i na ziemi.

Podsumowanie porównania: Duże podobieństwo między Trynitarian Bible Society (TBS) i Biblią Hosanna uwspół. Götze (HGO). Przekład z Nestle-Alanda (HNA) jest już znacząco różny od dwóch pozostałych.

Kalendarium przekładu

2013Ewangelia według Mateusza z komentarzem [uwsp. TBS]. Opracował i komentarzem opatrzył Przemysław Gola. Wydawca: Fundacja Szkoła Biblijna „Hosanna”. Warszawa 2013. Stron 93. ISBN 978-83-934982-5-3 [IMG TXT]
2013Apokalipsa dana Janowi z komentarzem [uwsp. TBS]. Opracował i komentarzem opatrzył Przemysław Gola. Wydawca: Fundacja Szkoła Biblijna „Hosanna”. Rokitno Szlacheckie 2013 [TXT]
2018-01Miłość i wiara. List do Filemona - Komentarz i rozważania. Szkoła Biblijna "Hosanna" [IMG TXT]
2020List Judy: Biblia Hosanna : przekład dosłowny z komentarzem. Przemysław Gola. Praktyka.net, 2020. ISBN: 839571050X, 9788395710506 [IMG TXT] [3]
2022-10Ewangelia według Marka: Biblia Hosanna : przekład dosłowny z komentarzem. [IMG TXT] [4]
2025-09Planowane zakończenie przekładu Nowego Testamentu. [5]
Linia daty Zapowiedź wydania

Linki

Dodatkowe fragmenty przekładu

Ewangelia Mateusza 5:1-48 [wg TBS - Götze] [01] Jezus, widząc tłumy, wszedł na górę, a gdy usiadł, podeszli do niego jego uczniowie. [02] I otworzył usta, uczył ich, mówiąc: [03] Szczęśliwi ubodzy w duchu, bowiem do nich należy Królestwo Niebios. [04] Szczęśliwi ci, którzy się smucą, bowiem oni będą pocieszeni. [05] Szczęśliwi łagodni, bowiem oni odziedziczą ziemię. [06] Szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, bowiem będą nasyceni. [07] Szczęśliwi ci, którzy okazują miłosierdzie, bowiem oni dostąpią miłosierdzia. [08] Szczęśliwi czystego serca, bowiem oni będą oglądać Boga. [09] Szczęśliwi czyniący pokój, bowiem oni będą nazwani synami Bożymi. [10] Szczęśliwi, którzy cierpią prześladowanie ze względu na sprawiedliwość, bowiem do nich należy Królestwo Niebios. [11] Szczęśliwi jesteście, gdy was będą lżyć i prześladować, i kłamliwie mówić przeciwko wam wszelkie zło ze względu na mnie. [12] Radujcie się i weselcie się, ponieważ zapłata... [całość]

Apokalipsa Jana 3:1-22 [wg TBS - Götze]: [01] Do anioła zgromadzenia w Sardach napisz: To mówi ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: Znam twoje czyny. Masz imię jakbyś żył, a jesteś martwy. [02] Stań się czujny i utwierdzaj tych, którzy bliscy są śmierci, bowiem nie stwierdziłem, że twoje czyny są doskonałe przed Bogiem. [03] Dlatego pamiętaj, co wziąłeś i słyszałeś, strzeż tego i opamiętaj się. Jeśli więc nie staniesz się czujny, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie. [04] Ale i w Sardach masz kilka osób, które nie skalały swoich szat i chodzić będą ze mną w bieli, bowiem są godni. [05] Kto zwycięży, ten będzie obleczony w białe szaty, i nie wymażę jego imienia z księgi życia, i wyznam jego imię przed obliczem mojego Ojca i przed Jego aniołami. [06] Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zgromadzeń. [07] A do anioła zgromadzenia w Filadelfii napisz: To mówi Święty i Prawdziwy, który ma... [całość]

Apokalipsa Jana 3:1-22 [z Nestle-Alanda]: [1] A do anioła zboru w Sardes napisz: To mówi ten, który ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd. Znam twoje uczynki. Masz imię, jakbyś żył, a jesteś martwy. [2] Ocknij się i umocnij to, co pozostało, a co miało umrzeć. Nie stwierdziłem bowiem, że twoje uczynki są doskonałe przed moim Bogiem. [3] Pamiętaj więc, jak przyjąłeś i usłyszałeś, i zachowuj, i nawróć się. A jeśli nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, i nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie. [4] Lecz masz w Sardes kilka imion, które nie splamiły swoich szat, i będą chodzić ze Mną w białych [szatach], ponieważ są godni. [5] Zwycięzca założy białe szaty i nie wymażę jego imienia z księgi życia, i wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. [6] Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. [7] A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty Prawdziwy, który ma klucz Dawida, który otwiera, a nikt nie zamknie, oraz... [całość]

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

  • ~Krzysztof3 lata temu
  • W ramce: Najważniejsze linki Teksty do pobrania Link nie działa. Czy można to poprawić ??? [Odpowiedz]
  • [~BP] Linki poprawione: Ponieważ stara strona zniknęła z sieci, więc linki powadzą na kopie zapasowe na archive.org