«  Ew. Mateusza - E.Sołoweyczyk [1879]Psalmodia Kochowskiego [1693]  »

Biblia Hosanna
Modernizacja wydania Trynitarian Bible Society

Poniższe zestawienie przetłumaczonych ksiąg ma charakter informacyjny i zaznaczone księgi są pomijane w podsumowaniach.
Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Wydanie Ew.Mateusza

Pierwsze wydanie w serii 2013

Ewangelia według Mateusza z komentarzem. Opracował i komentarzem opatrzył Przemysław Gola. Wydawca: Fundacja Szkoła Biblijna „Hosanna”. Warszawa 2013. Stron 93. ISBN 978-83-934982-5-3 [TXT]

Podstawa tłumaczenia

Trynitarian Bible Society

Fragment przekładu

Ewangelia Mateusza 5:1-48 [01] Jezus, widząc tłumy, wszedł na górę, a gdy usiadł, podeszli do niego jego uczniowie. [02] I otworzył usta, uczył ich, mówiąc: [03] Szczęśliwi ubodzy w duchu, bowiem do nich należy Królestwo Niebios. [04] Szczęśliwi ci, którzy się smucą, bowiem oni będą pocieszeni. [05] Szczęśliwi łagodni, bowiem oni odziedziczą ziemię. [06] Szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, bowiem będą nasyceni. [07] Szczęśliwi ci, którzy okazują miłosierdzie, bowiem oni dostąpią miłosierdzia. [08] Szczęśliwi czystego serca, bowiem oni będą oglądać Boga. [09] Szczęśliwi czyniący pokój, bowiem oni będą nazwani synami Bożymi. [10] Szczęśliwi, którzy cierpią prześladowanie ze względu na sprawiedliwość, bowiem do nich należy Królestwo Niebios. [11] Szczęśliwi jesteście, gdy was będą lżyć i prześladować, i kłamliwie mówić przeciwko wam wszelkie zło ze względu na mnie. [12] Radujcie się i weselcie się, ponieważ zapłata... [całość]

Porównania między tłumaczeniami

Porównanie wydania Trynitarian Bible Society i Biblii Hosanna [Ew. Mateusza 6:1-34]

Powód porównania: W wydaniu Apokalipsy na końcu znajduje się informacja: "Wydanie zawiera tekst Apokalipsy w tłumaczeniu na język polski dokonanym przez Bolesława Goetze, uwspółcześnionym i poprawionym przez Szkołę Biblijną Hosanna."

[6:01 TBS] Strzeżcie się, abyście swojej jałmużny nie dawali wobec ludzi dlatego, żeby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie.

[6:01 HOS] Strzeżcie się, abyście się nie obnosili ze swoją sprawiedliwością przed ludźmi w taki sposób, żeby was widzieli, bo nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie.

[6:02 TBS] Dlatego, gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby chwalili ich ludzie; zaprawdę powiadam wam, już mają swoją zapłatę.

[6:02 HOS] Dlatego, gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby chwalili ich ludzie. Zapewniam was: już mają swoją zapłatę.

[6:03 TBS] Ale gdy ty dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewica, co czyni twoja prawica,

[6:03 HOS] Ale gdy ty dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni twoja prawa ręka,

[6:04 TBS] Aby jałmużna twoja była w skrytości, a Ojciec twój, który widzi w skrytości, Ten ci odda jawnie.

[6:04 HOS] aby jałmużna twoja była niejawna, a Ojciec twój, który widzi rzeczy ukryte, wynagrodzi cię.

[6:05 TBS] I gdy modlisz się, nie bądź jak obłudnicy; albowiem oni kochają stać i modlić się w synagogach i na rogach ulic, aby widzieli ich ludzie; zaprawdę powiadam wam, że już mają swoją zapłatę.

[6:05 HOS] A gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Lubią oni bowiem stać i modlić się w synagogach i na rogach ulic, aby widzieli ich ludzie. Zapewniam was, że już mają swoją zapłatę.

[6:06 TBS] Ale ty, gdy modlisz się, wejdź do swojej komory, i zamknij swoje drzwi, módl się do Ojca twojego, który jest w skrytości; a Ojciec twój, który widzi w skrytości, odda ci jawnie.

[6:06 HOS] Ale ty, gdy modlisz się, wejdź do swojego pokoju i zamknij drzwi za sobą, módl się do Ojca twojego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi i to, co ukryte, wynagrodzi cię.

[6:07 TBS] A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani.

[6:07 HOS] A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie , bowiem oni mniemają, że z powodu swojej wielomówności będą wysłuchani.

[6:08 TBS] Nie bądźcie do nich podobni, gdyż Ojciec wasz wie, czego potrzebujecie, zanim byście Go poprosili.

[6:08 HOS] Nie bądźcie do nich podobni, gdyż Ojciec wasz wie, czego potrzebujecie, zanim byście go poprosili.

[6:09 TBS] Wy więc módlcie się tak: Ojcze nasz, który jesteś w niebie! Święć się imię Twoje;

[6:09 HOS] Wy więc módlcie się tak: Ojcze nasz, który jesteś w niebie! Niech twoje Imię będzie [uznane przez wszystkich za] święte.

[6:10 TBS] Przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi.

[6:10 HOS] Niech twoje Królestwo nastanie. Niech twoja wola się wypełni zarówno w niebie, jak i na ziemi.

Podsumowanie porównania: Jak widać Ewangelię Mateusza należy traktować również jako uwspółcześnienie tłumaczenia Bolesława Goetze (czyli wydania Trynitarian Bible Society)

Kalendarium przekładu

2013Ewangelia według Mateusza z komentarzem. Opracował i komentarzem opatrzył Przemysław Gola. Wydawca: Fundacja Szkoła Biblijna „Hosanna”. Warszawa 2013. Stron 93. ISBN 978-83-934982-5-3 [TXT]
2013Apokalipsa dana Janowi z komentarzem. Opracował i komentarzem opatrzył Przemysław Gola. Wydawca: Fundacja Szkoła Biblijna „Hosanna”. Rokitno Szlacheckie 2013 [TXT]

Dodatkowy fragment przekładu

Apokalipsa Jana 3:1-22: [01] Do anioła zgromadzenia w Sardach napisz: To mówi ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: Znam twoje czyny. Masz imię jakbyś żył, a jesteś martwy. [02] Stań się czujny i utwierdzaj tych, którzy bliscy są śmierci, bowiem nie stwierdziłem, że twoje czyny są doskonałe przed Bogiem. [03] Dlatego pamiętaj, co wziąłeś i słyszałeś, strzeż tego i opamiętaj się. Jeśli więc nie staniesz się czujny, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie. [04] Ale i w Sardach masz kilka osób, które nie skalały swoich szat i chodzić będą ze mną w bieli, bowiem są godni. [05] Kto zwycięży, ten będzie obleczony w białe szaty, i nie wymażę jego imienia z księgi życia, i wyznam jego imię przed obliczem mojego Ojca i przed Jego aniołami. [06] Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zgromadzeń. [07] A do anioła zgromadzenia w Filadelfii napisz: To mówi Święty i Prawdziwy, który ma... [całość]

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

  • ~Krzysztof3 lata temu
  • W ramce: Najważniejsze linki Teksty do pobrania Link nie działa. Czy można to poprawić ??? [Odpowiedz]
  • [~BP] Muszę poszukać. Jak znajdę dam tu znać