«  Bóg-Człowiek na ziemskim padole [2005]Stary Testament wierszem [2009]  »

Psalmy - S.Schramm

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka Psalmów [1]

Strona tytułowa wydania

Notka wydawnicza

Słowo od tłumacza

Początek Psalmu 1.

Początek Psalmu 22.

Początek Psalmu 150.

Główne wydanie 2008

Psalmy : na podstawie łacińskiego tekstu w "Breviarium Romanum" z roku 1961 / przekł. Stanisław Schramm ; rys. Krzysztof Marek Rostański. Łomża : [Stanisław Schramm], 2008. 459 s. : il. ; 21 cm. [GAL]

Tłumaczenie

Stanisław Schramm

Podstawa tłumaczenia

Breviarum Romanum. Romae-Turonibus-Parisüs, 1961

Fragment przekładu

Psalm 1:1-6 Beatus vir, qui non sequitur * Błogosławiony ten mąż, co nie postępuje * według rady bezbożnych, co się nie kieruje. * Na drogę, którą tylko grzeszni ludzie kroczą. * Do grona swawolników także nie dołączy. * W prawie Pańskim jedynie ma upodobanie, * spędzając dnie i noce w rozważaniach nad nim. * On drzewo przypomina, co rośnie przy wodzie, * a w swoim czasie owoc szlachetny urodzi. * Nigdy nie zwiędną jego zawsze świeże liście, * cokolwiek on uczyni, przynosi korzyści. * Nie tak grzesznicy z wami, o nie tak się dzieje, * jesteście jako plewy, które wiatr rozwieje. * Sędziami nie powinni zostać bezbożnicy, * ni w radzie sprawiedliwych zasiadać grzesznicy, * Gdyż o drogę uczciwych Sam Pan ma staranie, * a drogę bezbożnych zniszczy, mając za nic. [2]

Więcej o przekładzie

Z listu Stanisława Schramma dla BibliePolskie.pl:

Habent sua fata libelli, ale nie tylko libelli, ludzie też. W 1952 roku otrzymałem dyplom lekarza w Akademii Medycznej w Gdańsku i z nakazu pracy zatrudniono mnie w szpitalu w Łomży. Od 1953 roku poproszono mnie o opiekę lekarską nad łomżyńskim seminarium duchownym. Tam zaprzyjaźniłem się z ks. Profesorem Bolesławem Waldmanem, który w latach 60-tych ofiarował mi ostatnie wydanie łacińskie brewiarza. Moją pasją od lat były tłumaczenia łacińskie. Przetłumaczyłem najpierw Metamorfozy Owidiusza, potem wszystkie dzieła Horacego, kilka wierszy z Carmina Burana. W czasie pierwszej wizyty papieskiej w Warszawie w 1979 roku przed mszą św. na Placu Zwycięstwa usłyszałem przez głośniki psalmy w tłumaczeniu Kochanowskiego recytowane przez bardzo dobrych polskich aktorów. Jedno co mnie uderzyło, artyści akcentowali staropolskie wyrażenia – piękne, ale pomyślałem, że współczesny Polak nie używa już tego rodzaju zwrotów, gdyż już religia jest dla niego anachronizmem i postanowiłem napisać te same psalmy mową współczesnego katolika. Tłumaczenie zacząłem mniej więcej w 1980 roku i zajęło mi to ponad 10 lat.W tym czasie chorowałem na oczy i stopniowo traciłem wzrok. Korzystałem ze słowników łacińsko-polskich i XIX -wiecznego słownika łacińsko-niemieckicgo. Niekiedy konsultowałem fragmenty psalmów z przekładami: ks. Klawka, Miłosza i psalmami z Biblii Tysiąclecia. Na 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II w 1993 roku zakończyłem pracę nad przekładem. Psalmy przetłumaczone w maszynopisie przeleżały kilka lat, potem córka przepisała je na komputerze, bratanek Krzysztof Rostański zrobił rysunki, zaprojektował okładkę i wydaliśmy rodzinnym nakładem w ilości 300 egzemplarzy, które rozdaliśmy rodzinie i znajomym i tak się rozeszły. Książka nie była sprzedawana. Początkowo miałem nadzieję na imprimatur, ale dwaj znajomi profesorowie seminarium nie podtrzymali tematu. Zresztą Kochanowski też nie miał imprimatur. Przesłał tylko swoje tłumaczenie ówczesnemu arcybiskupowi krakowskiemu. I ja zrobiłem podobnie. Wydrukowaną książkę przesłałem m.in. arcybiskupowi Józefowi Michalikowi do Przemyśla, którego znałem z seminarium z Łomży. Odpisał mi serdeczny list. Fachowej recenzji nie otrzymałem od nikogo, bo nikogo o to nie prosiłem. Obdarowani księża nie przekazywali krytycznych uwag.  [3]

Alina Schramm, córka tłumacza, o pracy nad przekładem:

Ojciec od kilku lat jest niewidomy, a pracując nad psalmami tracił wzrok. Była to naprawdę ciężka praca. Korzystał z grubych lup powiększających. Litery w słownikach są malutkie, słownik niemiecki był pisany czcionką gotycką. Robiąc korektę tekstu przed publikacją, musiałyśmy czytać głośno, bo Ojciec już nie widział.

Kalendarium przekładu

2008Psalmy : na podstawie łacińskiego tekstu w "Breviarium Romanum" z roku 1961 / przekł. Stanisław Schramm ; rys. Krzysztof Marek Rostański. Łomża : [Stanisław Schramm], 2008. 459 s. : il. ; 21 cm. [GAL] [4]
2014-11-11W wieku 92 lat zmarł w Łomży tłumacz "Psalmów" doktor Stanisław Schramm. [5]
xxxx Data pominięta w kalendarium 

Dodatkowe fragmenty przekładu

Psalm 22 [23] Dominus pascit me: nihil mihi deest * Kiedy Pan mnie pasie, na niczym nie zbywa * i na bujnych łąkach chce, bym polegiwał. * I Sam mnie prowadzi, bym spoczął u zdroju, * by się orzeźwiła tutaj dusza moja. * I zawsze prostymi wiedzie mnie ścieżkami * postępując zgodnie ze Swoim Nazwaniem. * A wąwozem jeśli przechodziłbym ciemnym, * bać się zła nie będę, bo Ty jesteś ze mną. * Twój kij, laska Twoja, które mną kierują, * sprawiają, że przy nich bezpieczny się czuję. * Dla mnie Ty szykujesz ucztę przebogatą, * przeciwnicy moi tylko patrzą na to. * Ty namaszczasz głowę mi olejkiem wonnym, * dbasz, aby mój kielich wciąż był napełniony. * Szczodrobliwość Twoja i łaska obficie * towarzyszyć będą mi przez całe życie. * Czeka mnie gościna już przygotowana * po najdłuższe czasy w domu mego Pana.

Psalm 42:1-2 Jak łania, co spragniona jest ożywczych zdrojów, tak za Tobą, mój Boże, tęskni dusza moja. Dlaczego duszo moja jesteś przygnębiona? Czemu się z niepokojem tłuczesz w moim łonie? [6]

Psalm 150  Laudate Dominum in sanctuario eius * Chwalcie Pana w świątyni Jemu przeznaczonej, * chwalcie Pana w cudownym Jego nieboskłonie. * Chwalcie Pana, gdyż stworzył On dzieła potężne, * chwalcie Go przez majestat Jego niedosiężny. * Chwalcie Pana na trąbach grając rozmaitych, * chwalcie na psalterionach, na harfach, na cytrach. * Chwalcie bębnem i tańcem, chóralnym śpiewaniem, * chwalcie Go każdą struną, muzyką organów. * Chwalcie Go na cymbałach o brzmieniu donośnym, * chwalcie Go na cymbałach jeszcze bardziej głośnych. * Niechaj każde stworzenie, co oddychać może, * tylko Tobie oddaje chwalę, Panie Boże!


Przypisy

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

  • ~Jacek Hryniewicz4 lata temu
  • Piękne człowiecze dzieło, mam te przyjemność posiadać PSALMY tłumaczone przez S. Schramma - otrzymałem w prezencie. Jacek Hryniewicz  [Odpowiedz]