«  Treny Jeremiasza - K.Korycki [1911]Wyimki z Tory - Herman Kramer [1932]  »

Lekcje i Ewangelie - R.Tomanek

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa "Lekcji i Ewangelii" z 1930r [1]

Główne wydanie 1930

Lekcje i Ewangelie. (Perykopy) na każdy dzień roku kościelnego. Cieszyn : "Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra", 1930. XXVIII, [1], 471 s. ; 23 cm. ks. R.Pietkiewicz: Ukazały się także nowe przekłady z Wulgaty. W 1930 r. w Cieszynie R. Tomanka wydał lekcje i ewangelie na każdy dzień roku kościelnego. [GAL SKAN]

Tłumaczenie

ks. Rudolf Tomanek

Podstawa tłumaczenia

Wulgata

Fragment przekładu

List do Rzymian 6:1-11 My wszyscy, którzy w Chrystusie Jezusie jesteśmy ochrzczeni, w śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy. Razem z Nim bowiem jesteśmy przez chrzest pogrzebani w śmierci, aby, jako Chrystus przez chwałę Ojca wstał z martwych, tak żebyśmy i my w nowości życia chodzili. Jeśli bowiem [zroślimy???] się z Nim przez podobieństwo w śmierci Jego, to i przez podobieństwo w zmartwychwstaniu [zróść???] się z Nim mamy, gdyż wiemy, że nasz stary człowiek razem z Nim został ukrzyżowany, aby ciało grzechu zostało zniszczone i abyśmy nadal nie służyli grzechowi. Bo kto umarł wyzwolony jest z pod grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że także z Chrystusem żyć będziemy, gdyż wiemy, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera i śmierć już nad Nim władzy mieć nie będzie; umarłszy grzechowi, raz umarł, a żyjąc, żyje Bogu. Tak i wy o sobie rozumiejcie, żeście wprawdzie umarli grzechowi, ale żyjecie Bogu w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. [2]

Więcej o przekładzie

Fragment przedmowy tłumacza

Niżej podpisany przygotowywał od dłuższego czasu przekład perykop lekcyjnych w języku zrozumiałym, nowoczesnym. [...] Przekład perykop ewangelijnych zaczerpnął podpisany — za wyraźnym zezwoleniem Wydawnictwa OO. Jezuitów w Krakowie - z wyżej wspomnianego i uznanego za doskonałe tłumaczenia ks. Szczepańskiego T. J. (z nieznacznymi odchyleniami); przekładu perykop lekcyjnych dokonał sam przy wydatnej pomocy kilku Czcigodnych Braci-Kapłanów, biblistów i polonistów, w szczególności ks. dr Ludwika Wrzoła. Wytycznymi, którymi się podpisany przy Lectionarium kierował, były: 1. zachować, gdzie to tylko możliwe, dotychczasowy przekład; 2. oddać wszystkie myśli, zdania, słowa natchnionych Autorów wiernie, a przede wszystkim dla ogółu w formie zrozumiałej.


Tekst Ewangelii jest Wł.Szczepańskiego

"Dowiedzialem się, że obecnie u duchowieństwa największym wzięciem cieszą się "perykopy", tzn. odcinki lekcyj i ewangelij na niedziele i święta w układzie ks. Rudolfa Tomanka (Cieszyn 1930), a ten, jak się do tego w przedmowie przyznal, pobral je z przekladu ks. Szczepańskiego. " [3]

Kalendarium przekładu

1930Lekcje i Ewangelie. (Perykopy) na każdy dzień roku kościelnego. Cieszyn : "Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra", 1930. XXVIII, [1], 471 s. ; 23 cm. ks. R.Pietkiewicz: Ukazały się także nowe przekłady z Wulgaty. W 1930 r. w Cieszynie R. Tomanka wydał lekcje i ewangelie na każdy dzień roku kościelnego. [GAL SKAN] [4]
1947ks. TOMANEK, RUDOLF, Lekcje i Ewangelie. (Perykopy) na każdy dzień roku kościelnego. Wydanie A (pełne) uzupełn. i popr. Cieszyn, Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra, 1947, VI, [1], 372 s. ; 21 cm.  [GAL]
1947ks. TOMANEK, RUDOLF, Lekcje i Ewangelie. (Perykopy) na każdy dzień roku kościelnego. Wydanie B (skrócone). Cieszyn, Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra, 1947, VI, [1], 200 s. ; 21 cm. [IMG SKAN]
1948ks. TOMANEK, RUDOLF, Lekcje i Ewangelie. (Perykopy) na każdy dzień roku kościelnego. Wydanie B (skrócone). Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra w Cieszynie. Skład główny: Księgarnia św. Jacka, Katowice, 3 maja 18, 1940, VI, [1], 200 s. ; 21 cm. W informacji o wydruku: Czerwiec 1948. [GAL SKAN]

Linki


Przypisy

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać