«  Daniel Kaleta - Tłum. dosłowne NT [1999]Biblia NowegoTysiąclecia [2012]  »

Pardes Lauder

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa tłumaczenia Księgi Rodzaju

Przykład tłumaczenia - Genesis1

Tłumaczenie księgi Estery

Okładka tłumaczenia Koheleta

Obwoluta wydania Psalmów z 2012 [1]

Pierwsze wydanie w serii 2001

Księga Rodzaju, BERESZIT, tłum. rabin Sacha Pecaric, współpraca Ewa Gordon, red. rabin Sacha Pecaric i Lidia Kośka, tłum. haftar: Andrzej Borowski, tłum. koment.: zespół tłumaczy Pardes Lauder, tekst hebr. i pol.,wydanie I 2001, s. 404, ISBN 978-83-61134-52-7 [IMG]

Tłumaczenie

rabin Sacha Pecaric

Fragment przekładu

Genesis 3:14-19 [14] Powiedział [więc] Bóg do węża: Ponieważ to zrobiłeś - jesteś przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i wszystkich dzikich zwierząt; będziesz pełzał na swoim brzuchu i będziesz jadł proch przez wszystkie dni swojego życia. [15] Wzbudzę nienawiść pomiędzy tobą a kobietą i pomiędzy twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zetrze ci głowę, a ty zetrzesz mu piętę. [16] Do kobiety powiedział: Zwiększę bardzo twoje cierpienia i [ból] twoich ciąż; będziesz rodzić dzieci w udręczeniu. Twoja namiętność będzie [skierowana] do twojego męża, a on będzie tobą rządził. [17] A do człowieka powiedział: Ponieważ posłuchałeś głosu swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci przykazałem, mówiąc 'Nie jedz z niego' - przeklęta jest ziemia z twojego powodu, w cierpieniu będziesz z niej jadł po wszystkie dni twojego życia. [18] Cierń i oset będzie ci wydawać i będziesz jadł rośliny polne. [19] W pocie twojego czoła będziesz jadł chleb, aż powrócisz do ziemi, bo z niej byłeś wzięty. Bo jesteś prochem i do prochu wrócisz.

Więcej o przekładzie

Trzeba jednak zaznaczyć, że tłumaczenia z XIX i XX wieku nazywane są "żydowskimi", ponieważ ich autorami byli Żydzi i ponieważ przeznaczone były dla społeczności żydowskich. Jednak nie były one "żydowskie" w głębszym sensie tego słowa, bo nie uwzględniały Tory Ustnej (Tora Szebealpe) a stanowiły jedynie mniej lub bardziej udane przekłady Tory Pisanej (Tora Szebichtaw) i nie korzystały z tradycji specyficznie żydowskiej metody tłumaczenia i wytłumaczenia Tory, a więc z metody targumu. Z wszystkich dostępnych tłumaczeń Tory na język polski, jedynie przekład powstały w XXI wieku, czyli Tora Pardes Lauder, jest de facto targumem, czyli przekładem "żydowskim" w pełnym znaczeniu tego słowa, ponieważ umożliwia głębokie zrozumienie tekstu Tory zgodnie z judaizmem, a więc jego tradycją ukształtowaną przez tysiące lat. [2]

Porównania między tłumaczeniami

Porównanie tłumaczeń Pardes Lauder i Cylkowa [Psalm 83:1-13]:

Powód porównania: Obydwa tłumaczenia dokonane przez rabinów. Rabin Sacha Pecaric wielokrotnie odwołuje się do Cylkowa.

[01 CYL] Śpiew, pieśń Asafa.

[01 PAR] Pieśń. Psalm Asafa.

[02 CYL] Panie nie użycz spokoju Sobie, nie zamilknij i nie spocznij o Panie!

[02 PAR] Boże nie trwaj w ciszy, nie milcz, nie spoczywaj, Boże!

[03 CYL] Bo oto wrogi Twoje wrą, a nieprzyjaciele Twoi podnoszą głowę.

[03 PAR] Bo oto burzą się wrogowie Twoi, podnoszą głowę nienawidzący Ciebie.

[04 CYL] Przeciw ludowi Twojemu knują spisek, i naradzają się przeciw osłonionym Twoją pieczą.

[04 PAR] Chytrze knują przeciw Twojemu ludowi, przeciw tym, których Ty chronisz, spiskują,

[05 CYL] Powiadają: pójdźmy wytępmy ich z pośród narodów, by nie wspomnianém było imię Izraela więcej.

[05 PAR] mówiąc: Chodźmy, wytępmy tych spośród narodów, żeby więcej nie wspominano imienia Jisraela.

[06 CYL] Tak, zmawiają się jednomyślnie przeciw Tobie, przymierze zawierają.

[06 PAR] Porozumieli się jednomyślnie, zawarli przymierze przeciwko Tobie.

[07 CYL] Namioty Edomitów i Izmaelitów, Moabitów i Hagryitów.

[07 PAR] Namioty Edomu i Jiszmaela, Moawitów i Hagrytów,

[08 CYL] Gebal i Amon i Amalek, Filistea wraz z mieszkańcami Tyru.

[08 PAR] Gewel i Amnon, i Amalek. Plisztyci wraz z mieszkańcami Tyru,

[09 CYL] I Aszur łączy się z niemi, stał się ramieniem synom Lota.

[09 PAR] również Aszur złączył się z nimi, wsparł swymi oddziałami synów Lota. Na wieczność!

[10 CYL] Spraw im jak Midianitom, Sysrze, i Jabinowi nad potokiem Kiszon.

[10 PAR] Postąp z nimi tak jak z Midjanem, jak z Siserą, jak z Jawinem nad potokiem Kiszon,

[11 CYL] Co zginęli pod En-Dor, stali się mierzwą dla ziemi.

[11 PAR] zgładzeni w En Dor, stali się nawozem dla ziemi.

[12 CYL] Spraw ich wodzom jak Orebowi i jak Zeebowi, aby byli jak Zebach i Calmuna wszyscy książęta ich.

[12 PAR] Obejdź się z nimi i z ich dostojnikami jak z Orewem, jak z Zeewem, jak z Zeewachem i jak z Salmuną, i wszystkimi ich książętami.

[13 CYL] Co rzekli: zdobędziemy sobie niwy Pańskie.

[13 PAR] Bo mówili: Zagarnijmy dla siebie Boże pastwiska.

Kalendarium przekładu

2001Księga Rodzaju, BERESZIT, tłum. rabin Sacha Pecaric, współpraca Ewa Gordon, red. rabin Sacha Pecaric i Lidia Kośka, tłum. haftar: Andrzej Borowski, tłum. koment.: zespół tłumaczy Pardes Lauder, tekst hebr. i pol.,wydanie I 2001, s. 404, ISBN 978-83-61134-52-7 [IMG] [3]
2003Księga Wyjścia, SZEMOT, tłum. rabin Sacha Pecaric, współpraca Ewa Gordon, red. rabin Sacha Pecaric i Lidia Kośka, tłum. haftar: Andrzej Borowski, tłum. koment.: zespół tłumaczy Pardes Lauder, tekst hebr. i pol.,wydanie I 2003, s. 572, ISBN 978-83-61134-56-5  [4]
2004KSIĘGA RUT z komentarzem Malbima oraz esej o Dziesięciu Przykazaniach, tłum. Ewa Gordon i rabin Sacha Pecaric, tłum. koment. Mikołaj Krawczyk, tekst hebr. i pol., ilustracje Marta Gołąb, 2004, s.144, ISBN 83-920213-3-9  [5]
2005Księga Kapłańska, WAJIKRA, tłum. rabin Sacha Pecaric, red. rabin Sacha Pecaric i Lidia Kośka, tłum. haftar: Andrzej Borowski, tłum. koment.: zespół tłumaczy Pardes Lauder, tekst hebr. i pol.,wydanie I 2005, s. 524, ISBN 978-83-61134-60-2  [6]
2005MODLITEWNIK ŻYDOWSKI Pardes Lauder. tłum Ewa Gordon; red. rabin Sacha Pecaric; tekst hebr. i pol. oraz transliteracja. 2005; s. 708, ISBN 978-83-92021-32-2. Modlitewnik zawiera przekład następujących psalmów: 3, 24, 27, 29, 30, 33, 34, 67, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150. [GAL] [7]
2005Księga Liczb, BEMIDBAR, tłum. rabin Sacha Pecaric, red. rabin Sacha Pecaric i Lidia Kośka, tłum. haftar: Andrzej Borowski, tłum. koment.: zespół tłumaczy Pardes Lauder, tekst hebr. i pol.,wydanie I 2005, s. 495, ISBN 978-83-61134-64-0 [8]
2006Księga Powtórzonego Prawam, DEWARIM, tłum. rabin Sacha Pecaric, red. rabin Sacha Pecaric i Lidia Kośka, tłum. haftar: Andrzej Borowski, tłum. koment.: zespół tłumaczy Pardes Lauder, tekst hebr. i pol.,wydanie I 2006, s. 504, ISBN 978-83-61134-68-8 [9]
2006KSIĘGA ESTERY z komentarzem Malbima, tłum. rabin Sacha Pecaric, tłum. kom. Joanna Czopnik, ilustracje Ksenija Kostic-Pecaric, tekst hebr. i pol., 2006, s.210, ISBN 83-920213-8-X  [10]
2007KSIĘGA JONY z tradycyjnymi żydowskimi komentarzami, tłum. rabin Sacha Pecaric, tłum. koment. Adam Musiał, tekst hebr. i pol., 2007, s.128, ISBN 978-83-923858-2-0 [IMG] [11]
2007KOHELET wraz z komentarzem Meam loez, tłum. rabin Sacha Pecaric, tłum. koment. Urszula Krawczyk, tekst hebr. i pol., 2007, s.340, ISBN 978-83-923858-1-3 [IMG] [12]
2008PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI z Targumem i komentarzami. Tłum. rabin Sacha Pecaric, tłum. koment. Adam Musiał, tekst hebr. i pol., 2008, s.248, ISBN 978-83-61134-20-6 [13]
2012Księga Psalmów, tłumaczenie i wstęp rabin Sacha Pecaric. Wydawnictwo: Tora Pardes 2012, s.623 [GAL] [14]
2022-12KSIĘGA PSALMÓW z tradycyjnymi żydowskimi komentarzami. Część 1: Psalmy 1–50.. Tekst hebrajski i polski. Tłumaczenie, wstęp: rabin Sacha Pecaric. s. 304. ISBN 978-83-61134-53-4  [GAL] [15]

Linki

Dodatkowe fragmenty przekładu

Psalm 19:10-14 Są bardziej godne pożądania niż złoto, niż obfitość szczerego złota i bardziej słodkie niż miód i niż ociekający plaster miodu. Twój sługa także zważa na nie, bo za ich przestrzeganie jest wielka nagroda. Kto pojmie błędy? Oczyść mnie z niezamierzonych [uchybień]. Powstrzymaj także Swego sługę od występków popełnionych rozmyślnie, niech nie mają nade mną władzy. Wtedy będę doskonały i niezdolny do wielkiego grzechu. Oby słowa moich ust i myśli mojego serca znalazły uznanie u Ciebie, Haszem, moja Opoko i mój Wybawco. [16]

Psalm 34 Dawidowy. Gdy udawał szaleńca przed Awimelechem, a ten go wygnał i [Dawid] uciekł. Będę błogosławił Haszem w każdym czasie, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Moja dusza szczycić się będzie Haszem, niech skromni usłyszą i uradują się. Ogłaszajcie ze mną wielkość Haszem i wywyższajmy razem Jego Imię. Błagałem Haszem i On mi odpowiedział, i uwolnił mnie od wszystkich moich obaw. Ci, którzy spoglądają ku Niemu, promienieją, a ich twarze nie doznają... [całość] [17]

Psalm 74:1-10 [1] Pieśń pouczająca Asafa. Dlaczego, Boże, odrzuciłeś nas tak doszczętnie? Płonie gniew Twój przeciwko owcom Twego pastwiska. [2] Wspomnij na zgromadzenie Twoje, które jest Twoją własnością od początku, o plemieniu Twoim, które wybawiłeś, o Syjonie, górze Twojego zamieszkiwania. [3] Pośpiesz ku nie kończącemu się spustoszeniu, wróg wszystko poburzył w Świątyni. [4] Ryczeli wrogowie Twoi pośrodku Namiotu Wyznaczonych Czasów, chorągwie swoje licznie zatknęli tam,... [całość]

Psalm 79:1-10 [1] Psalm Asafa. O Boże! Pogańskie narody wtargnęły w Twoje dziedzictwo, splugawiły Twoją Światynię, Jerozolimę zmieniły w rumowisko. [2] Trupy Twoich sług rzucili ptakom nieba na żer, ciała świętych Twoich zwierzętom ziemi. [3] Ich krew niczym wodę rozlali naokoło Jerozolimy i... [całość]

Psalm 83:1-13 [1] Pieśń. Psalm Asafa. [2] Boże nie trwaj w ciszy, nie milcz, nie spoczywaj, Boże! [3] Bo oto burzą się wrogowie Twoi, podnoszą głowę nienawidzący Ciebie. [4] Chytrze knują przeciw Twojemu ludowi, przeciw tym, których Ty chronisz, spiskują, [5] mówiąc: Chodźmy, wytępmy tych... [całość]

Psalm 90: Modlitwa Moszego, Bożego człowieka. Panie mój, byłeś dla nas schronieniem w każdym pokoleniu. Zanim zostały zrodzone góry i [zanim] ukształtowałeś ziemię i zamieszkany ląd - od [tego] świata po [przyszły] świat Ty jesteś Bogiem. Sprawiasz, że człowiek powraca do prochu i mówisz: „Nawróćcie się, ludzie". Bo tysiąc lat jest w Twoich oczach jak wczorajszy dzień, który przeminął, i jak straż nocna. Sprawiasz, że [lata] przepływają jak sen, rankiem znikają jak... [całość] [18]

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

  • ~Kasimir rok 6 mies. temu [2022.12.11, g.10:24]
  • KSIĘGA PSALMÓW z tradycyjnymi żydowskimi komentarzami Przedsprzedaż trwa od 24 listopada do 9 grudnia ! https://pardes.pl/sklep/przedsprzedaa/ksiega-psalmow.html W judaizmie Księga Psalmów, która dzieli się na pięć ksiąg, postrzegana jest jako druga Tora. Ta pierwsza jest Torą normatywnego prawa, ta druga Torą serca. Ta pierwsza opowiada dzieje narodu żydowskiego, ta druga mówi o poruszeniach duszy indywidualnego człowieka, króla Dawida. Nasze tłumaczenie prezentuje żydowskie rozumienie Psalmów, które dla czytelnika polskiego będzie odkrywcze, poczynając od pierwszego wersetu: „Naprzód dąży człowiek, który nie poszedł za radą występnych…”. Obszerny wstęp i szczegółowe komentarze zaczerpnięte z literatury rabinicznej od starożytności do XX wieku, komentarze filologiczne, midraszowe, liturgiczne, historyczne, kabalistyczne, pozwalają pojąć idee przenikające tę wspaniałą księgę o uniwersalnym przesłaniu. Mamy nadzieję, że nasza publikacja znacząco wzbogaci rozumienie judaizmu w Polsce, podobnie jak to uczyniła Tora Pardes Lauder.  [Odpowiedz]