«  Ewang. i Dz.Ap. - W.Szczepański [1917]Pięcioksiąg Mojżesza - J.Mieses [1931]  »

Józef Kruszyński

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka "Proroctwa Nahuma"

Okładka tomu z 1935r [1]

Okładka tłumaczenia Psalmów

Strona z tłumaczeniem Psalmu 23

Strona tytułowa tomu 1 - Pięcioksiąg

Główne wydanie 1926

Kruszyński J., Proroctwo Nahuma. Tłumaczył, wstępem i komentarzem opatrzył... Bibl. Uniw. Lubelskiego 1926. 8° 56. [IMG]

Tłumaczenie

ks. Józef Kruszyński - rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [1925-1933]

Podstawa tłumaczenia

Dla Biblii hebrajskiej źródłem przekładu było wydanie Kittela z 1913; Podział tekstu, strofy (w przypadku utworów poetyckich) i streszczenia Kruszyński opracował na podstawie La Sainte Bible pod red. ks. Crampon'a (Paryż, 1928); Wzorem dla komentarza było wydanie Wulgaty Filliona (Paryż, 1923) oraz Bible česká Jana Hejčla (Praga, 1917)

Fragment przekładu

Księga Hioba 40:1-9 [1] A zwróciwszy się Bóg do Joba, rzekł: [2] Azali ten, co widzi spór z wszechmogącym, będzie jeszcze przeciwko niemu występował? Co się prawuje z Bogiem, czy może mu odpowiedzieć? [3] Tedy Job, zwróciwszy się do Boga, rzekł: [4] "Otom ja marny, cóż ci mam odpowiedzieć? Rękę moją położyłem na ustach moich. [5] Raz mówiłem nie będę odpowiadał; Dwa razy i nic nie dodam". [6] I przemawiał Bóg dalej do Joba z pośród nawałnicy, mówiąc: [7] Przepasz-że biodra swoje jako człowiek; będę się pytał ciebie, a ty mi objaśnisz. [8] Może chcesz unicestwić sprawiedliwość moją, potępiając mnie, aby się sam usprawiedliwić? [9] Czy masz ramię, jako Bóg i możesz zagrzmieć głosem, jako on?

Kalendarium przekładu

1926Kruszyński J., Proroctwo Nahuma. Tłumaczył, wstępem i komentarzem opatrzył... Bibl. Uniw. Lubelskiego 1926. 8° 56. [IMG] [2]
1935Kruszyński J., Proroctwo Jeremiasza. Lamentacje. Księga Barucha. Przekład z oryginału. Komentarz. Lublin 1935. KUL. 8, s. 390. Towarzystwo Naukowe KUL, t.5. [IMG]
1936Księga Psalmów [Biblia; Psalmorum Liber]. Przekład z oryginału hebrajskiego, komentarz: ks. dr Józef Kruszyński. Lublin, Drukarnia Narodowa, 1936, s.557 [IMG]
1937Kruszyński J., Pismo Święte Starego Testamentu, Przekład z oryginału hebrajskiego, komentarz, t. 1, Pięcioksiąg Mojżeszowy, Lublin 1937. [GAL]
1938Kruszyński J., Pismo Święte Starego Testamentu, Przekład z oryginału hebrajskiego, komentarz, t. 2, Księgi: Jozuego, Sędziów, Rut, Dwie Samuela i Dwie Królewskie , Druk. "Narodowa", Lublin 1938. Z przedmowy: Przekładu dokonałem z Biblii hebrajskiej, wydanej przez Rudolfa Kittela (Lipsk, 1913 ). Cały przekład sprawdziłem według najnowszego (trzeciego) wydania tej Biblii przy współudziale A. Alt'a i O. Eissfeldt'a (Stuttgart, 1937). Podział tekstu, streszczenie poszczególnych działów itp., jak w tomie pierwszym, opracowalem według tekstu La Saint Bible ks. A. Crampon'a (Paryż, 1928) [GAL SKAN]
1939Kruszyński J., Pismo Święte Starego Testamentu, przekład z oryginału hebrajskiego, komentarz, t. 3, Księgi: Dwie Pralipomenon, Ezdrasza, Nehemiasza, Tobiasza, Judyty, Estery i Joba, Lublin 1939. [Pralipomenon: to 1 i 2 Kronik] [GAL]

Linki


Przypisy

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać