«  NT Krakowski [1556]NT Rakowski [1606]  »

NT Marcina Czechowica

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa Nowego Testamentu Czechowica z 1577r

Przykład tłumaczenia - Ew. Jana 1

Główne wydanie 1577

NOWY TESTAMENT. To iest Wszytkie pisma nowego Przymierza / z Greckiego ięzyka na rzecż Połską wiernie y szcżerze przełożone. Przydane iest rozne cżytanie na brzegach / ktore się w inszych kśięgach nayduie: y Reiestr na końcu, A. Rodecki, [Kraków], 1577, 4°.  [IMG TXT SKAN]

Tłumaczenie

Marcin Czechowic

Fragment przekładu

Ewangelia Jana 10:1-18 [1] Amen amen powiedam wam, kto niewchodzi drzwiámi do obory owczey, ále wchodzi inedy, on iest złodziey y zboycá. [2] Lecz ktory wchodzi drzwiámi, pásterzem iest owiec; [3] Temu odzwierny otwiera, á owce słucháią głosu iego: y názywa owieczki swe podług názwiská ich, y wywodzi ie. [4] A gdy wypuśći owce swe, idzie przed nimi: á owieczki idą zá nim, bowiem znaią głos iego. {5} Ale zá cudzym nie idą, owszem ućiekáią od niego: Bo nie znaią głosu obcych. [6] Tę przypowieść powiedał im Jezus, [lecz oni nie wiedzieli tego co im powiedał.] [7] Rzekł im tedy zásię Jezus, Amen amen powiedam wam iżem ia jest drzwiámi owiec. [8] Wszyscy ile ich przedemną przyszło, złodziejeć są, y zboycowie: áleć ich nie słuchały owce. [9] Jamći iest drzwiámi: przez mię ieśli kto wnidzie, będzie zachowan: y wnidzie y wynidzie, y pástwiská... [całość] [1]

Kalendarium przekładu

1577NOWY TESTAMENT. To iest Wszytkie pisma nowego Przymierza / z Greckiego ięzyka na rzecż Połską wiernie y szcżerze przełożone. Przydane iest rozne cżytanie na brzegach / ktore się w inszych kśięgach nayduie: y Reiestr na końcu, A. Rodecki, [Kraków], 1577, 4°.  [IMG TXT SKAN] [2]
1594NOWY TESTAMENT. To iest Wszytkie pisma nowego Przymierza / z Greckiego ięzyka na rzecż Polską wiernie y szcżyrze przełożone, A. Rodecki, [Kraków], 1594, 8°. Autor o tym wydaniu w przedmowie: "Wiele się ich najdowało i najduje, czytelniku łaskawy, którzy pragnęli mieć Testament Nowy naszego przekładu, ale będąc niedostatecznymi, nie mogli się na tak wiele groszy zdobyć, za któreby ji kupili. Przetoż im folgując, staraliśmy się, aby mniejszą literą i formą wydrukowany wyszedł. A iż się w pierwszym wydaniu nieco omyłek najdowało, terażeśmy się starali, żeby odjęte mogły być..." [SKAN] [3]

Linki


Przypisy

  • 1. ⇧ Foto tekstu
  • 2. ⇧ Ks. dr Rajmund Pietkiewicz - "Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638" s. XIV
  • 3. ⇧ Ks. dr Rajmund Pietkiewicz - "Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638" s. XIV i 273
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać