«  Przekłady Harrego Dudy [1993]B.Drozdowski - Przekłady ST [2005]  »

Frankiewicz - Poematy biblijne

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka wydania Psalmów

Pierwsze wydanie w serii 1999

Lamentacje; Pieśń nad pieśniami: poematy oparte na tekście biblijnym / Fabian Frankiewicz. Seria: Zeszyty UPPL 1999/2 Wyd. Łódź: Unia Polskich Pisarzy Lekarzy, 1999. 45, [3] s.: rys.; 21 cm. ISBN: 8385887504 [GAL]

Tłumaczenie

Fabian Frankiewicz

Fragment przekładu

Psalm 19:1-15 Niebiosa głoszą chwałę mego Pana, * Nieboskłon mówi o rąk Jego dziele, * Dzień dniowi śpieszy z wieściami od rana, * Noc nocy też ich przekazuje wiele. * Nie jest to słowo i nie są to mowy, * Których dźwięk kiedy niesłyszalny będzie. * Ich dźwięk rozchodzi się, innymi słowy, * Na krańce świata, brzmi zawsze i wszędzie. * Tam słońcu namiot wystawił wspaniały, * Jak oblubieniec, wyrusza z komnaty, * Jak olbrzym, przez dzień weseli się cały, * Z radością także uchodzi w zaświaty. * Jego zaś obieg powtarza się stale, * Nic nie uchroni się przed jego żarem. * I prawo Pana jest też doskonałe. * Jego świadectwo nigdy nie zawodzi, * Nakazy słuszne ma wciaż i wspaniałe, * Nawet prostaczek wie, o co w nich chodzi. * Lęk Pański szczery i ma trwanie wieczne, * Sądy prawdziwe i słuszne sa wszystkie, * Droższe, niż złoto i zawsze dorzeczne, * W smaku - słodyczy plastra miodu bliskie. * Choć sługa musi wciąż uważać na nie, * W ich przestrzeganiu ma jednak zysk wielki. * Ale kto błąd swój w czas spostrzec jest w stanie? * Oczyść mnie z wszystkich na wypadek wszelki! * Broń także sługę swojego od pychy, * Niech nie ma władzy zbyt wielkiej nade mną, * Bym był bez skazy, swobodny i cichy, * Wolny od myśli przed przyszłością ciemną. * Byś miał uznanie dla moich słów wielu, * Panie! Ma Skało i mój Zbawicielu!

Kalendarium przekładu

1999Lamentacje; Pieśń nad pieśniami: poematy oparte na tekście biblijnym / Fabian Frankiewicz. Seria: Zeszyty UPPL 1999/2 Wyd. Łódź: Unia Polskich Pisarzy Lekarzy, 1999. 45, [3] s.: rys.; 21 cm. ISBN: 8385887504 [GAL]
2000Księga Hioba / Fabian Frankiewicz. Wyd. Łódź: Unia Polskich Pisarzy Lekarzy, 2000. 95, [2] s.; 21 cm. ISBN: 8385887709
2004Księga Mądrości: poemat oparty na tekście biblijnym / Fabian Frankiewicz. Wyd. Konin: Artis - Tomasz Jankowski, 2004. [2], 48, [3] s.: il.; 21 cm. ISBN: 8392038967 [GAL]
2005Księga Przysłów; Księga Koheleta czyli Eklezjastesa: poematy oparte na tekście biblijnym / Fabian Frankiewicz. Oznaczono jako XXIV, XXV. Wyd. Konin: Wyd. Artis - Tomasz Jankowski, 2005. 161, [4] s.: il.; 21 cm. ISBN: 8392246713 [GAL]
2005Księga Psalmów: według tekstów biblijnych / [tł.] Fabian Frankiewicz. Tł. z oryg. Oznaczono jako XXIII. Wyd. Konin: Wyd. Artis - Tomasz Jankowski, 2005. [2], 262, [5] s.; 21 cm. ISBN: 8392246705 [GAL]
2005Księga Wyjścia: poemat oparty na tekście biblijnym / Fabian Frankiewicz. Oznaczono jako II. Wyd. Konin: Wyd. Artis - Tomasz Jankowski, 2005. 200, [3] s.: il.; 21 cm. ISBN: 8392246756
2006Z Księgi Rodzaju: poemat oparty na tekście biblijnym / Fabian Frankiewicz. Wyd. Konin: Wyd. Artis - Tomasz Jankowski, 2006. 239, [4] s.: il.; 21 cm. ISBN: 8392038991 [GAL]
2006Księga Daniela: poemat oparty na tekście biblijnym / Fabian Frankiewicz. Oznaczono jako XXXIV. Wyd. Konin: Wyd. Artis - Tomasz Jankowski, 2006. 99, [4] s.: il.; 21 cm. ISBN: 8392246780
2006Mądrość Syracha czyli Eklezjastyk: poemat oparty na tekście biblijnym / Fabian Frankiewicz. Wyd. Konin: Wydawnictwo Artis - Tomasz Jankowski, 2006. [2], 157, [8] s.; 21 cm. ISBN: 8392246721
2007Księga Jozuego; Księga Sędziów: poematy oparte na tekście biblijnym / Fabian Frankiewicz. Oznaczono jako VI, VII. Na okł. podtyt.: poematy oparte na tekście biblijnym. Wyd. Konin: Fabian Frankiewicz, 2007. [6], 77, [3], 173 s.; 21 cm. ISBN: 9788392612506
2007Księga Przysłów, Księga Koheleta, Pieśń nad pieśniami: poematy oparte na tekście biblijnym / Fabian Frankiewicz. Oznaczono jako XXIV, XXV, XXVI. Wyd. [S.l.: s.n., 2007]. [4], 195, [28] s.: il.; 21 cm.
2007Z księgi Kapłańskiej; Księga Liczb: poematy oparte na tekście biblijnym / Fabian Frankiewicz. Oznaczono jako III, IV. Wyd. Konin: Fabian Frankiewicz, cop. 2007. [3], 175 s.; 21 cm. ISBN: 9788392244844
2007Księga Powtórzonego Prawa: poemat oparty na tekście biblijnym / Fabian Frankiewicz. Oznaczono jako V. Wyd. Konin: Fabian Frankiewicz, cop. 2007. [4], 212 s.; 21 cm. ISBN: 9788392244899
2007Księga Rut; Księgi Samuela: poematy oparte na tekście biblijnym / Fabian Frankiewicz. Oznaczono jako VIII-IX. Wyd. Konin: Fabian Frankiewicz, 2007. [2], 400 s.; 21 cm. ISBN: 9788392612544
2008Z Ksiąg Kronik: poematy oparte na tekstach biblijnych / Fabian Frankiewicz. Oznaczono jako XIII, XIV.Na książce wyłącznie błędny ISBN. Wyd. Konin: Fabian Frankiewicz, 2008. [3], 139 s.; 21 cm. ISBN: 9788392612575
2008Druga Księga Machabejska: poemat oparty na tekście biblijnym / Fabian Frankiewicz. Oznaczono jako XXI. Na książce wyłącznie błędny ISBN. Wyd. Konin: Fabian Frankiewicz, 2008. [2], 176, [4] s.; 21 cm. ISBN: 9788392612520
2008Księga Tobiasza; Księga Judyty; Księga Estery: poematy oparte na tekście biblijnym / Fabian Frankiewicz. Oznaczono jako XVII, XVIII, XIX. Na książce wyłącznie błędny ISBN. Wyd. Konin: Fabian Frankiewicz, cop. 2008. [2], 203 s.: il.; 21 cm. ISBN: 9788392612513
2008Księga Ezechiela: poemat oparty na tekście biblijnym / Fabian Frankiewicz. Oznaczono jako XXXIII. Wyd. Konin: Fabian Frankiewicz, cop. 2008. 251, [2] s.; 21 cm. ISBN: 9788361535041
2008Księga Izajasza: poemat oparty na tekście biblijnym / Fabian Frankiewicz. Oznaczono jako XXIX. Na książce wyłącznie błędny ISBN. Wyd. Konin: [Fabian Frankiewicz], cop. 2008. . 349, [2] s.: il. kolor.; 21 cm. ISBN: 9788392612537
2008Księga Jeremiasza; Księga Barucha: poematy oparte na tekście biblijnym / Fabian Frankiewicz. Oznaczono jako XXX, XXXII. Wyd. Konin: Fabian Frankiewicz, cop. 2008. [6], 322, [1] s.; 21 cm. ISBN: 9788361535003
2008Księga Ezdrasza; Księga Nehemiasza: poematy oparte na tekście biblijnym / Fabian Frankiewicz. Oznaczono jako XV, XVI. Na książce wyłącznie błędny ISBN. Wyd. Konin: Fabian Frankiewicz, 2008. [2], 120, [5] s.; 21 cm. ISBN: 9788392612582
2008Księgi Królewskie: XI-XII: poematy oparte na tekście biblijnym / Fabian Frankiewicz. Oznaczono jako XXXV do XL. Wyd. Konin: Fabian Frankiewicz, cop. 2008. [7], 378 s.; 21 cm. ISBN: 9788392612582
2008Księgi Małych Proroków: poematy oparte na tekście biblijnym. Cz. 1, Od 1 do 6; Cz. 2: Od 7 do 12 / Fabian Frankiewicz. Wyd. Konin: Fabian Frankiewicz, cop. 2008. 332 s.; 21 cm. ISBN: 9788361535126, 9788361535164, 9788361535089
2008Pierwsza Księga Machabejska: poemat oparty na tekście biblijnym / Fabian Frankiewicz. Oznaczono jako XX. Na książce wyłącznie błędny ISBN. Wyd. Konin: Fabian Frankiewicz, 2008. [2], 172 s.; 21 cm. ISBN: 9788392612568
xxxx Data pominięta w kalendarium 

Dodatkowe fragmenty przekładu

Rodzaju 12:1-8 Po jego śmierci jednak Pan rzekł do Abrama: * „Porzuć swój kraj rodzinny, idź tam, gdzie ci wskażę * I gdzie ziemia godniejszą wyda ci się sama! * Będę cię błogosławił i sławą obdarzę, * Uczynię z ciebie bowiem z czasem naród wielki, * Przez ciebie błogosławił też będę lud wszelki - * Mając wciąż jednak ciebie na szczególnej pieczy - * Dla życzliwych, życzliwy, wrogom twym złorzeczył". * Abram więc w drogę udał się, posłuszny Panu, * Siedemdziesiąt pięć lat miał, gdy wyszedł z Charanu. * Wziął z sobą także Lota oraz żonę Saraj * I wszystko, co posiedli w wyniku swych starań * I co zabrać ze sobą byli tylko w stanie; * Wyjęli nawet swą służbę, nabytą w Charanie. * Zatrzymali się blisko Sychem, w Kanaanie, * Przy dębie More. Pan tam wyrzekł do Abrama: * Ten kraj twemu potomstwu wydam w posiadanie''! * Abram tam też zbudował zaraz ołtarz Panu, * Lecz wnet przeniósł się w inne miejsce Kanaanu - * Na wzgórze koło Betel, które i tym razem * Uświęcił na cześć Pana też zaraz ołtarzem.

Przysłów 10:1-32 
Na pierwszych części szczegółowej stronach * Są pouczenia króla Salomona:
+
Mądry syn zwykle jest ojca radością, * Głupi zaś matce stoi w gardle kością.
+
Skarb, źle nabyty na zdrowie nie wpływa, * Lecz sprawiedliwość z rąk śmierci wyrywa.
+
Prawego Pan Bóg nigdy nie zagłodzi, * Nieprawym jednak w działaniu przeszkodzi.
+
Leniwe ręce ubóstwa przyczyną * A pracowite z wzbogacenia słyną.
+
Syn mądry w lecie gromadzi profity, * Kto prześpi żniwa, hańbą jest okryty.
+
Błogosławieństwo nad prawym w dzień, w nocy, * Usta nieprawych są pełne przemocy.
+
Pamięć o prawym jest błogosławiona, * A o nieprawym - wraz z nieprawym kona.
+
Mądry nakazy ma w sercu swym na dnie, * Kto nierozsądne ma wargi - upadnie.
+
Żyjąc uczciwie, nie wpadniesz w odmęty, * Zdradzi sam siebie, kto szuka dróg krętych.
+
Kto okiem mruga, ból sprawia pochopnie, * Upadnie ten, kto mówi nieroztropnie.
+
Źródłem żywota jest prawego mowa, * W ustach nieprawych przemoc zaś się chowa.
+
Nienawiść kłótnie roznieca lub budzi, * Miłość błąd wszelki ukrywa lub studzi.
+
Mądrość na wargach rozumnego bywa, * Kij nad tym zaś, kto z głupotą się zżywa.
+
Mądry swą wiedzę gromadzi wciąż hożo, * Usta głupiego zaś zniszczeniem grożą.
+
Mocną warownią są dobra bogacza, * Ubóstwo biednych zagładę oznacza.
+
Życie jest zawsze dla prawego darem * A niegodziwiec otrzymuje karę.
+
Karni zdążają ku życiu wiecznemu, * Kto napomnieniem gardzi, biada temu.
+
Nienawiść wciska się w usta nieprawe, * Głupi jest ten, kto rozgłasza niesławę.
+
Gadulstwa grzech się nieuchronnie ima, * Mądry, kto język swój na wodzy trzyma.
+
Język prawego jest srebrem nie zdartym, * Każde złe serce niewiele jest warte.
+
Sprawiedliwego wargi widzi wielu, * Głupcy mrą z braku rozsądku i celu.
+
Błogosławieństwo Pańskie nas wzbogaca - * Trud nasz - nie zwiększa go, ani nie skraca.
+
Radością głupca jest czynność haniebna, * Dla rozważnego jest mądrość potrzebna.
+
Zły, choć się lęka bagna, wpada w bagno * A sprawiedliwi - mają, czego pragną.
+
Wicher zawieje i zmiata grzesznika, * Lecz sprawiedliwym drogi nie zamyka.
+
Czym dym dla oczu a dla zębów ocet, * Tym leniwego są dla nas pomoce,
+
W Bojaźni nam się dzień z rąk nie wymyka, * Krótkie natomiast jest życie grzesznika.
+
Oczekiwanie - uczciwych radością, * Bezbożnym jednak stoi w gardle kością.
+
Nie wiedzą bowiem, co się z nimi stanie - * Czym bez nadziei jest oczekiwanie.
+
Dla prawych ludzi Pan Bóg jest oparciem, * Dla złych zaś zgubą na samym ich starcie.
+
Kto sprawiedliwy, ma wieczność przed sobą, * Grzesznik zaś mierzy swoje życie dobą.
+
Niech mądrość z prawych ust wychodzi wszędzie, * Przewrotny język wyrywany będzie.
+
Wargi prawego lubią, co jest miłe, * Usta niewiernych - przewrotność i siłę.

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać