«  NT Zasadiusa [1725]Pięcioro księgi Mojżeszowe - Letteris [1872]  »

Wszystko PŚ Starego Przymierza
Wydanie hebrajsko-polskie. Polski tekst przekładu pochodzi z Biblii Gdańskiej

Poniższe zestawienie przetłumaczonych ksiąg ma charakter informacyjny i zaznaczone księgi są pomijane w podsumowaniach.
Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa części 1 [1]

Przykład tłumaczenia: Genesis 1:1-14

Strona tytułowa części 2

Pierwsze wydanie w serii 1871

Wszystko Pismo Święte Starego Przymierza żydowskie i polskie, Część 1, nakł. A. Reicharda i Spółki, 1871, 660 s. Zawiera: Pięcioksiąg Mojżesza, Jozuego, Sędziów, 1+2 Samuela oraz 1+2 Królewskie, [GAL SKAN]

Fragment przekładu

Genesis 1:1-11 [1] Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. [2] A ziemia była niekształtowna i próżna, i ciemność była nad przepaścią, a Duch Boży unaszał się nad wodami. [3] I rzekł Bóg: Niech będzie światłość; i stała się światłość. [4] I widział Bóg światłość, że była dobra; i uczynił Bóg rozdział między światłością, i między ciemnością. [5] I nazwał Boś światłość dniem a ciemność nazwał nocą; i stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień pierwszy. [6] Potém rzekł Bóg: Niech będzie rozpostarcie, w pośrzodku wód, a niech dzieli wody od wód. [7] I uczynił Bór rozpostarcie; uczynił téż rozdział między wodami, które są pod rozpostarciem; i między wodami, które są nad rozpostarciem; i stało się tak. [8] I nazwał Bóg rozpostarcie niebem. I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień wtóry. [9] I rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody, które są pod niebem, na iedno mieysce, u niech się okaże mieysce suche; i stało się tak. [10] I nazwał Bóg suche mieysce ziemią, a zebranie wód nazwał morzem. [11] I widział Bóg, że to było dobre. Potém rzekł Bóg: Niech zrodzi ziemia trawę, ziele, wydawaiące nasienie, i drzewo rodzayne, czyniące owoc, według rodzaiu swego, któregoby nasienie było w niém na ziemi; i stało się tak. [12] I zrodziła ziemia trawę, ziele wydawaiące nasienie, według rodzaiu swego, i drzewo czyniące owoc, w którém nasienie iego, według rodzaiu swego; i widział Bóg, że to było dobre. [13] I stał się wieczór, i stał się zaranek. dzień trzeci. [14] I rzekł Bóg: Niech będą światła na rozpostarciu niebieskiém, ku rozdzielaniu dnia od nocy, a niech będą na znaki, i pewne czasy, i dni, i lata.

Więcej o przekładzie

O tłumaczeniu

W 1872 r. [błąd: powinien być rok 1871] w Wiedniu ukazało się nakładem A. Reicharda i Sp. „Pismo Święte wszystko Starego Przymierza żydowskie i polskie” tzn. po hebrajsku i po polsku. [2]

Kalendarium przekładu

1871Wszystko Pismo Święte Starego Przymierza żydowskie i polskie, Część 1, nakł. A. Reicharda i Spółki, 1871, 660 s. Zawiera: Pięcioksiąg Mojżesza, Jozuego, Sędziów, 1+2 Samuela oraz 1+2 Królewskie, [GAL SKAN] [3]
1871Wszystko Pismo Święte Starego Przymierza żydowskie i polskie, Część 2. nakł. A. Reicharda i Spółki, 1871, 722 s.. Zawiera księgi: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, 12 Proroków mniejszych (Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza i Malachiasza), Psalmy, Przysłów, Joba, Pieśń nad Pieśniami, Rut, Treny, Koheleta,Estery, Daniela, Ezdrasza, Nehemiasza i księgi Kronik. [GAL SKAN] [4]
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać