Teksty » Nowy Testament - Rakowski » Ewangelia Marka » Rozdział 15
«  Ewangelia Marka 14 Ewangelia Marka 15 Ewangelia Marka 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A wnet z poranku spólną radę uczyniwszy Przedniejszy Ofiarownicy z starszymi i uczonymi w Piśmie, i wszytka siedząca Rada, związawszy Jezusa odwiedli, i podali Piłatowi; [2] »I spytał go Piłat: Tyśżeś jest on Król Żydowski? A on odpowiedziawszy rzekł mu: Ty mówisz. [3] »I skarżyli nań Przedniejszy Ofiarownicy wielce. [4] »A Piłat zasię spytał go mówiąc: Nie odpowiedasz nic? oto jako wiele świadczą przeciwko tobie. [5] »A Jezus przedsię nic nie odpowiedział, tak iż się dziwował Piłat. [6] »A na święto wypuszczał im jednego więźnia, któregoby żądali. [7] »I był niektóry nazwany Barabbaszem, z rozruch czyniącymi związany, którzy w rozruchu mężobójstwo popełnili byli. [8] »A zawoławszy tłum, począł prosić oto, jako zawżdy czynił im. [9] »A Piłat odpowiedział im, mówiąc: Chceciesz wypuszczę wam onego Króla Żydowskiego? [10] »(Wiedział bowiem, iż przez zazdrość wydali go byli Przedniejszy Ofiarownicy.) [11] »Lecz Przedniejszy Ofiarownicy wzruszyli tłum, iżby im radszej Barabbasza puścił. [12] »A Piłat odpowiedziawszy, zasię rzekł im: Cóż tedy chcecie uczynię onemu którego zowiecie Królem Żydowskim? [13] »A oni zasię krzyknęli: Ukrzyżuj go! [14] »A Piłat mówił im: Cóż bowiem złego uczynił? A oni obficie krzyczeli: Ukrzyżuj go! [15] »A Piłat chcąc tłumowi dosyć uczynić, puścił im Barabbasza, a podał Jezusa ubiczowawszy aby był ukrzyżowan. [16] »A żołnierze odwiedli go na podwórze, które jest ratuszem, i zwoływają wszytkiej roty; [17] »I przyodziewają go purpurą, i kładą nań uplótszy cierniową koronę; [18] »I poczęli pozdrawiać go: Bądź pozdrowiony Królu Żydowski! [19] »I bili jego głowę trzciną, i plwali nań, i upadając na kolana, kłaniali się jemu. [20] »A gdy się naigrali z niego, zwlekli go z purpury, i przyodziali go w szaty własne; i wywiedli go aby go ukrzyżowali. [21] »I gwałtem przymusili przemijającego niektórego Symona Cyreneyczyka (idącego z rolej ojca Alexandrowego i Rufiego) aby niósł krzyż jego. [22] »I wiodą go na Golgota miejsce, co jest przełożone: trupich głów Miejsce. [23] »I dali mu pić z mirrą przyprawione wino; a on nie wziął. [24] »I ukrzyżowawszy go, rozdzielili szaty jego, rzucając los o nie, ktoby co miał wziąć. [25] »A była godzina trzecia, i ukrzyżowali go. [26] »Był też napis obwinienia jego napisany: On Król Żydowski. [27] »A z nim krzyżują dwu zbójców; jednego po prawicy, a jednego po lewicy jego. [28] »I wypełniło się Pismo, które mówi: I z nieprawymi jest policzon. [29] »A mimo chodzący bluźnili go, kiwając głowami swymi, i mówiąc: Ehej który rozwalasz kościół, a we trzech dnioch budujesz; [30] »Zachowaj samego siebie, i zstąp z krzyża! [31] »Także i przedniejszy Ofiarownicy naigrawając, jedni do drugich z uczonymi w piśmie mówili: Inne zachowywał, a samego siebie zachować nie może. [32] »Christus on Król Izraelski niech zstąpi teraz z krzyża, abyśmy widzieli i uwierzyli. Ci też co z nim byli ukrzyżowani, urągali mu. [33] »A gdy była godzina szósta, ciemność się stała po wszytkiej ziemi, aż do godziny dziewiątej. [34] »A godziny dziewiątej zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eloi! Eloi! lamma sabachthani? co jest przełożone: Boże mój! Boże mój! czemuś mię opuścił? [35] »A niektórzy z onych co tam stali usłyszawszy mówili: Oto Eliasza woła. [36] »A bieżawszy jeden i napełniwszy gębkę octem, i włożywszy na trzcinę napoił go, mówiąc: Niechajcie; patrzajmy jeśli przyjdzie Eliasz zdejmować go. [37] »A Jezus wypuściwszy głos wielki, wytchnął. [38] »I zasłona kościelna rozdarła się na dwoje od wierzchu aż do dołu. [39] »A ujźrzawszy Setnik który stał przeciwko niemu, iż tak krzyknąwszy wytchnął, rzekł: Prawdziwie człowiek ten synem był Bożym. [40] »Były też i niewiasty z daleka przypatrując się, między którymi była Marya Magdalena, i Marya Jakuba małego, i Jozego matka, i Salome. [41] »Które też gdy były w Galileiey, chodziły za nim i służyły mu; i innych wiele, które były wstąpiły z nim do Jerozolimy. [42] »A gdy już wieczór był, (ponieważ był dzień przygotowania, co jest, przedszabacie.) [43] »Przyszedł Józef on z Arymatyey, uczciwy Senator, który też sam był oczekawający onego królestwa Bożego, i ośmieliwszy się wszedł do Piłata, i prosił o ciało Jezusowe. [44] »A Piłat się dziwował jeśliby już umarł; a wezwawszy Setnika, pytał go dawnoli umarł. [45] »I dowiedziawszy się od Setnika, darował ciało Józefowi. [46] »A on kupiwszy prześcieradło, i ziąwszy go, uwinął w prześcieradło; i położył go w grobie który był wyciosan z opoki; i zatoczył kamień do drzwi grobowych. [47] »A Marya Magdalena, i Marya Jozego, przypatrowały się kędy go kładziono. 
«  Ewangelia Marka 14 Ewangelia Marka 15 Ewangelia Marka 16  »