Teksty » Nowy Testament - Rakowski » Ewangelia Łukasza » Rozdział 20
«  Ewangelia Łukasza 19 Ewangelia Łukasza 20 Ewangelia Łukasza 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I sstało się jednego dnia z onych, gdy on uczył lud w Kościele, i opowiedał Ewanielią, nadeszli przedniejszy Ofiarownicy i uczeni w Piśmie z starszymi, [2] »I rzekli do niego, mówiąc: Powiedz nam, którą zwierzchnością te rzeczy czynisz, abo kto jest, któryć dał zwierzchność tę? [3] »A odpowiedziawszy rzekł do nich: Spytam was i ja o jednę rzecz; a powiedzcie mi. [4] »Ono Ponurzenie Janowe z niebali było, czyli z ludzi? [5] »A oni rozbierali między sobą, mówiąc: Iż jeśli powiemy z nieba, rzecze: Przeczżeście tedy nie wierzyli jemu? [6] »A jeśliż powiemy, z ludzi; wszytek lud ukamionuje nas, abowiem upewniony jest, iż Jan Prorokiem był. [7] »I odpowiedzieli, że niewiedzą skąd. [8] »A Jezus rzekł im: Ani ja powiedam wam, którą zwierzchnością te rzeczy czynię. [9] »I począł do ludu mówić przypowieść tę: Człowiek niektóry sadził winnicę, i najął ją rolnikom; i odjechał na czasy niemałe. [10] »A na czas posłał do rolników sługę, aby mu z owoców onej winnice dali; a rolnicy ubiwszy go odesłali czczego; [11] »I jeszcze posłał drugiego sługę; a oni i onego ubiwszy i nieuczciwszy odesłali czczego. [12] »I posłał jeszcze trzeciego; a oni i tego zraniwszy wyrzucili. [13] »A rzekł Pan onej winnice: Co uczynię? poślę Syna mego onego miłego; podobno tego ujźrzawszy zawstydzą się. [14] »A ujźrzawszy go rolnicy, rozmawiali między sobą, mówiąc: Ten jest dziedzic; pódźcież, zabijmy go, aby nasze było dziedzictwo. [15] »I wyrzuciwszy go precz z winnice, zabili. Cóż tedy uczyni im Pan onej winnice? [16] »Przyjdzie i potraci rolniki te, a da winnicę innym. A słuchając, rzekli: Niech to nie będzie! [17] »A on pojźrzawszy na nie, rzekł: Cóż tedy jest to co napisano: Kamień który odrzucili budujący, ten się sstał głową węgłową? [18] »Wszelki który upadnie na on kamień, skruszon będzie; a na kogoby upadł, zetrze go. [19] »I szukali Przedniejszy Ofiarownicy i uczeni w Piśmie wrzucić nań ręce onej godziny; ale się bali ludu. Abowiem poznali iż przeciw nim przypowieść tę rzekł. [20] »A podstrzegając posłali czyhające nań, zmyślające, że sami sprawiedliwymi byli; aby podchwycili jego mowę, ku temu żeby go wydać przełożeństwu i zwierzchności Starościnej. [21] »I spytali go, mówiąc: Nauczycielu, wiemy że prosto mówisz i uczysz, ani przyjmujesz osoby; ale w prawdzie drogi Bożej nauczasz. [22] »Godzili się nam Cesarzowi dań dać, czyli nie? [23] »A uważywszy ich chytrość, rzekł do nich: Czemuż mię kusicie? [24] »Ukażcie mi grosz; czyj ma obraz i napis? a odpowiedziawszy rzekli: Cesarski. [25] »A on im rzekł: Oddajcież tedy rzeczy które są Cesarskie, Cesarzowi; a które są Boże, Bogu. [26] »I nie mogli podchwycić jego słowa przed ludem; a zdziwiwszy się nad odpowiedzią jego, umilkli. [27] »A przystąpiwszy niektórzy z Sadukieuszów (którzy się sprzeciwiają, iż powstania nie masz,) spytali go, [28] »Mówiąc: Nauczycielu, Moyzesz napisał nam: Jeśliby czyj brat umarł mając żonę, a tenby bez dziatek umarł, aby pojął brat jego onę żonę, i wzbudził nasienie bratu swemu. [29] »Siedm tedy braciej było; a pierwszy pojąwszy żonę, umarł bez dziatek; [30] »I pojął wtóry onę żonę, i ten umarł bez dziatek. [31] »I trzeci pojął ją; także też i oni siedm nie zostawili dziatek, i pomarli. [32] »A naostatek po wszytkich umarła i niewiasta. [33] »W ono tedy powstanie, którego z nich będzie żoną? siedm bowiem mieli ją za żonę. [34] »I odpowiedziawszy rzekł im Jezus: Synowie wieku tego żenią się, i za mąż wydawają; [35] »Lecz którzy za godne będą poczytani, aby wieku onego dostąpili, i onego powstania od umarłych, ani się żenią, ani za mąż wydawają; [36] »Abowiem ani umrzeć więcej mogą; bowiem równi Aniołom są; i Synmi są Bożymi, onego powstania synmi będąc. [37] »A iż wzbudzeni bywają umarli, i Moyzesz oznajmił u głogu, gdy zowie Pana Bogiem Abrahamowym, i Bogiem Izaakowym, i Bogiem Jakóbowym. [38] »A Bóg nie jest umarłych, ale żywiących; wszyscy bowiem jemu żywią. [39] »A odpowiedziawszy niektórzy z uczonych w Piśmie, rzekli: Nauczycielu, dobrześ powiedział. [40] »A dalej nie śmieli go pytać ni ocz. [41] »I rzekł do nich: Jakoż mówią, że Christus Synem Dawidowym jest? [42] »A sam Dawid powieda w księgach Psalmów: Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mej, [43] »Ażbym położył nieprzyjacioły twe podnóżkiem nóg twoich? [44] »Dawid tedy Panem go zowie; a jakoż Synem jego jest? [45] »A gdy słuchał wszytek lud, rzekł uczniom swym: [46] »Strzeżcie się uczonych w Piśmie, którzy radzi chodzą w długich szatach, i miłują pozdrawiania na rynkoch, i pierwsze stolice w zgromadzeniach, i pierwsze zasiadania na wieczerzach; [47] »Którzy wyjadają domy wdów, a pod pokrywką długo się modlą: ci wezmą obfitszy sąd. 
«  Ewangelia Łukasza 19 Ewangelia Łukasza 20 Ewangelia Łukasza 21  »