Teksty » Nowy Testament - Rakowski » Dzieje Apostolskie » Rozdział 25
«  Dzieje Apostolskie 24 Dzieje Apostolskie 25 Dzieje Apostolskie 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Festus tedy wstąpiwszy na urząd, po trzech dnioch wstąpił do Jerozolimy z Cezaryey. [2] »I okazali się mu, przedniejszy Ofiarownik i pierwszy z Żydów, przeciw Pawłowi, i prosili go. [3] »Żądając łaski przeciw jemu aby przyzwał go do Jeruzalem; zasadkę czyniąc, aby go zagładzili na drodze. [4] »Tedyć Festus odpowiedział, że strzegą Pawła w Cezaryey, i że sam miał w rychle wyjechać. [5] »Którzy tedy mogą z was, rzekł, niechże z nami zstąpiwszy; jeśli co jest nieprzystojnego w człowieku tym, skarżą nań. [6] »A zmieszkawszy między nimi dni nie więcej dziesiąci, zstąpiwszy do Cezaryey, nazajutrz siadszy na stolicy, kazał Pawła przywieść. [7] »A gdy przyszedł on, obstąpili go oni, którzy z Jerozolimów zstąpili byli, Żydowie, wiele i cięszkiego obwinienia przynosząc przeciw Pawłowi, których nie mogli pokazać. [8] »Gdyż sprawę dawał on, że ani przeciwko Zakonowi Żydowskiemu, ani przeciw Kościołowi, ani przeciw Cesarzowi nic nie zgrzeszył. [9] »Lecz Festus Żydom chcąc rzecz wdzięczną uczynić, odpowiedziawszy Pawłowi, rzekł: Chcesz do Jeruzalem wstąpiwszy tam w tych rzeczach sądzony być przedemną? [10] »A rzekł Paweł: Przed stolicą Cesarską stoję, gdzie potrzeba abym sądzony był: Żydówem ni w czym nie ukrzywdził, jako i ty lepiej wiesz. [11] »Bo jeślim ukrzywdził, i godnego śmierci uczynił co, nie zbraniam się umrzeć; A jeśliż niczego niemasz onych rzeczy, w których ci oskarżają mię, żaden mię nie może im darować; Do Cesarza się odwoływam. [12] »Tedy Festus rozmówiwszy się z radą, odpowiedział: Do Cesarzaś się odwoływał? do Cesarza pójdziesz. [13] »A gdy dni wyszło kilka, Agryppa Król i Bernice przyjechali do Cezaryey witać Festa. [14] »A gdy wiele dni przemieszkali tam, Festus Królowi przełożył sprawy Pawłowe, mówiąc: Mąż niektóry zostawion jest od Felixa więźniem; [15] »O którego, gdym był w Jerozolimie, okazali mi się przedniejszy Ofiarownicy i Starszy Żydowscy, żądając przeciw jemu skazania. [16] »Którymem odpowiedział: Że nie jest zwyczaj Rzymianom darować którego człowieka na stracenie, pierwej niżby oskarżony przeciw sobie miał oskarżyciele, i placby ku odpowiedzi wziął z strony obwinienia. [17] »Gdy się tedy zeszli tu, odwłoki żadnej nie uczyniwszy, nazajutrz usiadszy na stolicy, kazałem przywieść tego męża. [18] »Przeciw któremu stanąwszy oskarżyciele, żadnej winy nie przynieśli z onych, którychem się domniemawał ja. [19] »Lecz gadki jakieś o własnym nabożeństwie mieli przeciw niemu, i o niejakim Jezusie który umarł, o którym twierdził Paweł iż żywie. [20] »A wątpiąc ja o sporze około tych rzeczy, mówiłem jeśliby chciał iść do Jeruzalem, a tam sądzonym być o te rzeczy. [21] »A gdy się Paweł odwoływał, aby zachowan był do Augustowego rozeznania, roskazałem go chować, aż go poślę do Cesarza. [22] »A Agryppa do Festa rzekł: Chciałbym i sam tego człowieka słuchać. A on: Jutro, powieda, usłyszysz go. [23] »Nazajutrz tedy gdy przyszedł Agryppa i Bernice z wielką okazałością, i weszli na miejsce ku słuchaniu zgotowane i z Rotmistrzami, i mężami którzy zacnemi byli z onego miasta; a gdy roskazał Festus, przywiedzion jest Paweł. [24] »I rzekł Festus: Agryppo Królu, i wszyscy,którzy jesteście z nami, mężowie, widzicie tego, o którego wszytko mnóstwo Żydów nalegało mię w Jerozolimach, i tu, wołając, że nie potrzeba aby on żył więcej. [25] »A ja porozumiawszy, że nic godnego śmierci nie uczynił, a iż on sam odwoływał się do Augusta, osądziłem posłać go. [26] »O którym, pewnego co pisać panu nie mam. Przetoż przywiodłem go do was, a nawięcej do ciebie, Królu Agryppo, abych rozsądek uczyniwszy, miał co pisać. [27] »Bo przeciwko rozumowi mi się widzi, posyłając więźnia, a przyczyn przeciw niemu nie oznajmić. 
«  Dzieje Apostolskie 24 Dzieje Apostolskie 25 Dzieje Apostolskie 26  »