Teksty » Nowy Testament - Rakowski » 2 List do Koryntian » Rozdział 1
«  1 List do Koryntian 16 2 List do Koryntian 1 2 List do Koryntian 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł Apostoł Jezusa Christusa, przez wolą Bożą, i Tymotheusz brat, Zborowi Bożemu który jest w Koryntcie, z świętymi wszytkimi którzy są we wszytkiej Achaiey [2] »Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa Christusa. [3] »Błogosławiony niech będzie on Bóg i Ociec Pana naszego Jezusa Christusa, Ociec onych litości, a Bóg wszelkiej pociechy. [4] »Który cieszy nas we wszelkim ucisku naszym, ku temu abyśmy my mogli cieszyć one którzy są w każdym ucisku, przez pociechę którą pocieszani bywamy my sami od Boga. [5] »Iż jako obfitują utrapienia Christusowe w nas, tak przez Christusa obfituje i pociecha nasza. [6] »A choć bywamy uciśnieni, dla waszej to pociechy i zbawienia; choć pocieszeni bywamy, dla waszej to pociechy i zbawienia; które się skutecznie pokazuje w wytrwaniu onychże utrapienia które i my cierpimy; a nadzieja nasza mocna jest o was. [7] »Wiedząc iż jako ucześniki jesteście utrapienia, tak też pociechy. [8] »Niechcemy bowiem abyście nie wiedzieli, bracia, o ucisku naszym który się przydał nam w Azyey, iż nader obciążeni byliśmy nad siłę, tak żeśmy zwątpili i o żywocie. [9] »Aleśmy sami w sobie dekret śmierci mieli, abyśmy nie byli dufającymi sami w sobie, ale w onym Bogu który wzbudza umarłe; [10] »Który z takowej śmierci wyrwał nas, i wyrywa; w któremeśmy nadzieję położyli, iż też jeszcze wyrwie. [11] »Gdy wespół będziecie pomagać i wy za nas modlitwą, aby z wiela osób, za ono przeciwko nam darowanie, przez wiele ich było dziękowano za nas. [12] »Abowiem przechwalanie nasze to jest, świadectwo sumnienia naszego, iż w prostości i szczyrości Bożej, nie w mądrości cielesnej, ale w łasce Bożej obcowaliśmy na świecie, a tym więcej w was. [13] »Bo nie insze rzeczy piszemy wam, niźli które czytacie, abo też znacie. A nadziewam się, iż też aż do końca poznacie. [14] »Jakoście też poznali nas po części, iż przechwalaniem waszym jesteśmy, jako i wy naszym, na on dzień Pana Jezusów. [15] »I z tą ufnością chciałem był iść do was pierwej, abyście wtóre dobrodziejstwo mieli; [16] »I przez was prześć do Macedoniey, i zasię z Macedoniey przyść do was, i od was być doprowadzon do Judskiey ziemie. [17] »O tym tedy rozmyślając, izalim jakiej lekkomyślności użył? abo to co rozmyślam, według ciała rozmyślam? aby było u mnie ono Tak tak, i ono Nie nie? [18] »Ale wierny jest Bóg, iż mowa nasza, która była do was, nie była, Tak i Nie. [19] »Abowiem Boży syn Jezus Christus, który między wami przez nas był obwoływany, przez mię i Sylwana, i Tymotheusza, nie był Tak i Nie, ale Tak w nim było. [20] »Abowiem ilekolwiek jest obietnic Bożych, w nim Tak, i w nim Amen są, Bogu ku chwale przez nas. [21] »A który nas utwierdza z wami w Christusie, i który pomazał nas jest Bóg. [22] »Który też zapieczętował nas, i dał zadatek onego ducha w sercach naszych. [23] »A ja świadka Boga przyzywam na moję duszę, iż folgując wam ieszczem nie przyszedł do Koryntu. [24] »Nie iżebyśmy panowali waszej wierze, ale iż spółrobotniki jesteśmy wesela waszego. Wiarą bowiem stoicie. 
«  1 List do Koryntian 16 2 List do Koryntian 1 2 List do Koryntian 2  »