Teksty » Nowy Testament - Rakowski » List do Galatów » Rozdział 2
«  List do Galatów 1 List do Galatów 2 List do Galatów 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potym po czternaście lat, zasię wstąpiłem do Jerozolimy z Barnabaszem, wziąwszy z sobą i Tytusa. [2] »A wstąpiłem wedle objawienia, i przełożyłem im Ewanielią którą obwoływam między Pogany; a zosobna onym którzy się zdali czym być, nie na próżnoli bieżę, abom bieżał. [3] »Ale ani Tytus który ze mną był, Grekiem będąc, był przymuszon obrzezać się. [4] »A to dla wprowadzonych fałszywych braciej, których się naszło, aby wyszpiegowali wolność naszę, którą mamy w Christusie Jezusie, aby nas zniewolili. [5] »Którymeśmy ani na godzinę ustąpili poddaństwem; aby prawda Ewanieliey została u was. [6] »A od tych którzy się zdali być czym, jakimiżkolwiek byli, nic mi na tym; osoby Bóg człowieczej nie przyjmuje. Abowiem którzy się zdali być czym, nic mi nie przyłożyli. [7] »Owszem przeciwnym obyczajem, ujźrzawszy iż mi jest zwierzona Ewanielia nieobrzeski, jako Piotrowi obrzeski. [8] »(Abowiem ten który się skutecznie pokazał w Pietrze ku Apostolstwu obrzeski, skutecznie się pokazał i we mnie ku Poganom.) [9] »A poznawszy łaskę mnie daną, Jakub, i Kefas, i Jan, którzy się zdali słupami być, prawicę dali mnie i Barnabaszowi społeczności; abyśmy my między Pogany, a oni między obrzezaniem przepowiedali. [10] »Tylkoż abyśmy na ubogie pamiętali; czegom też pilnował, abych to czynił. [11] »A gdy przyszedł Piotr do Antyochiey, w twarzem się mu sprzeciwił, iż był naganiony. [12] »Abowiem przedtym niż przyszli niektórzy od Jakuba, z Pogany wespół jadał; a gdy przyszli, schronił się, i odłączył, bojąc się onych którzy byli z obrzeski. [13] »I obłudnie się wespół obchodzili z nim i inni Żydowie; także i Barnabas uwiedziony był ich obłudą. [14] »Ale gdym ujźrzał iż nie prosto szli ku prawdzie Ewanieliey, rzekłem Piotrowi przed wszytkimi: Jeśli ty Żydem będąc, pogańskie żywiesz, a nie po Żydowsku, czemu Pogany przymuszasz po Żydowsku żyć? [15] »My z przyrodzenia Żydowie, a nie z Poganów grzesznicy; [16] »Wiedząc iż nie bywa usprawiedliwiony człowiek z uczynków zakonu, jedno przez wiarę Jezusa Christusa; i myśmy w Christusa Jezusa uwierzyli, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Christusowej, a nie z uczynków zakonu; przeto iż nie będzie usprawiedliwione z uczynków zakonu żadne ciało. [17] »A jeśli szukając abyśmy byli usprawiedliwieni w Christusie, najdujemy się i sami grzesznikami, tedy Christus gr zechu sługą jest? Niech to nie będzie! [18] »Abowiem jeśli to com zepsował zasię buduję, przestępcą siebie samego wystawiam. [19] »Bom ja przez zakon zakonowi umarł, abym Bogu żył; z Christusem jestem ukrzyżowany. [20] »A żywę, już nie ja, ale żywie we mnie Christus. A co teraz żywę w ciele, w wierze żywę syna Bożego, który umiłował mię, i wydał samego siebie za mię. [21] »Nie odrzucam onej łaski Bożej; Bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedyć Christus daremnie umarł. 
«  List do Galatów 1 List do Galatów 2 List do Galatów 3  »